ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

I. Мисия

Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.

II. Основни цели

 • Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодателите на хора с увреждания и други социални групи и увеличаване приноса им за подобряване социалното включване и качеството на живот на населението.
 • Подобряване на условията за успешен бизнес и подкрепа за развитието на социално отговорните корпорации за увеличаване на приноса им в социалното развитие на България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото, чрез справедлива политика по отношение заплащане, осигуряване, обучение, подобряване условията на труд на служителите и реализиране на подкрепа на обществото чрез дарения, спонсорство и други партньорства.
 • Мотивиране и стимулиране на общини, общински и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики за реализиране на местни и регионални, социално отговорни инициативи и дейности за социална подкрепа, социална справедливост, социално партньорство и позитивно социално развитие, за подобряване условията на живот.
 • Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и културата за реализирането на социално значими дейности, инициативи и проекти, формиращи адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно поведение с принос за социалното развитие на обществото.

 

III. Задачи

 • Разширяване състава, капацитета и влиянието на организацията върху държавната и местните политики за партньорство с доставчиците и социално отговорните субекти, за осигуряване на качествени услуги за хората с увреждания и осигуряване на независимост в живота на хората с увреждания.
 • Предоставяне на информация и експертиза, популяризиране и стимулиране развитието на иновативен местен и чужд опит и практики.
 • Осигуряване на условия за национално и международно партньорство.
 • Подкрепа и развитие на културни и духовни дейности със социална ангажираност.
 • Повишаване социалната ангажираност на общините в България за промяна на манталитета и начина на живот в страната.
 • Развитие на мрежа от регионални офиси чрез членовете на организацията.
 • Реализиране на годишни, тематични и регионални форуми.
 • Реализация на национални, регионални и местни проекти.
 • Международна дейност за внос на чужд опит, формиране на европейски политики и развитие на партньорството в черноморския и балкански регион.
 • Участие и активно влияние в процеса на създаване на пазар на социалните услуги в България.
 • Участие в децентрализацията и деинституционализацията на услугите.
 • Участие в сформирането и реализацията на нови, местни и национални политики към хората с увреждания.
 • Разширяване броя и обхвата на социално ангажираните субекти в България и развитие на корпоративна социална отговорност.
 • Участие в национални, консултативни, експертни и професионални съвети, организации и др.


IV. Задачи и дейности на Национално помощно бюро

 • Национални методически, информационни, консултантски услуги.
 • Регионални и областни услуги за помощ и координация на място.
 • Осигуряване и разпространяване на информация и опит за формиране на нагласи, политики и възможности за доставчици на услуги, общини, хора с увреждания и други социално ангажирани организации.


V. Задачи и дейности на Национален обучителен център

 • Национални обучителни дейности.
 • Национални, регионални, тематични и други форуми и събития за популяризиране на иновативен опит, практики и обучения.
 • Участие в европейски професионални събития и прояви за придобиване на знание, опит и възможности у доставчици на услуги за хора с увреждания.


VI. Вътрешно – организационни дейности

 • Привличане на нови членове и партньори.
 • Повишаване капацитета на членовете.
 • Изграждане на гъвкав експертен екип.
 • Повишаване капацитета на екипите включително по места.
 • Развитие на членовете по места, разширяване на техния авторитет и активност.
 • Разрастване на проекта и осигуряване на източници на финансиране за осигуряване на финансова устойчивост.
 • Изграждане на офиси в гр. Варна и гр. София и областни представителства в цялата страна.


Дата: 6.06.2012 г.                            Общо събрание

гр. Варна                                          НАСО


Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо

No result...