НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Русе, управляван от „Еквилибриум“, които са членове на НАСО, навърши пълнолетие! 18 години, изпълнени с много предизвикателства и усилия в подкрепа на децата и семействата им.

18 години увереност, че децата се чувстват най-добре и обичани в собствените си семейства.

18 години винаги с вяра в по-доброто и с огромна любов към децата!

Зад всичко това стоят специалисти, които с душа и сърце правят детството по-щастливо, родителите – по-уверени, а бъдещето – по-добро!

На 03.10.2023 г. трите екипа – Центърът за обществена подкрепа, Центърът за работа с деца на улицата и центърът от семеен тип „Розовата къща“ отправиха своите позитивни послания и пожеляния на импровизираното табло за здраве, успехи, благоденствие за децата и семействата и споделиха, както повелява традицията прекрасна торта.

Комплекъст за социални услуги за деца и семейства в Русе е един от първите в страната, открит през 2005 година по проект на Световната банка „Реформа за благосъстоянието на децата в България“. От тогава до сега, под управлението на „Еквилибриум“, КСУДС в Русе постепенно утвърди свой международен профил чрез участие във форуми и предоставяне на експертни становища, както и консултиране и подкрепа на развитието на подобни услуги в Украйна, Молдова, Босна и Херцеговина, Белгия, Киргистан и Мексико. Нашият принос бе фокусиран върху деинституционализацията и разработването на интегрирани услуги  за грижи за децата и подкрепа на семейството и алтернативна семейна грижа.

Работата на „Екивилибриум“ чрез програмите в КСУДС утвърждава организацията и русенския комплекс  като национален лидер в гарантирането и прилагането на правата на децата и детското участие.  Интегрираната практика на „Еквилибриум“ отчита напълно правото на децата да участват в и да влияят върху решенията и действията, правени в тяхно име.

Обявяването на КСУДС като една от 9-те най-добри практики в Европа през 2010 година от международната мрежа, известна като COPORE (Competencies for Poverty Reduction – компетентности за намаляване на бедността) и включена като статия със заглавие „Създаване на център за най-добра практика в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги”, моделът на СНЦ „Еквилибриум” бе разпространен в 27 страни (предимно в Европа) доведе логично и до участието в голяма конференция в Двореца на културата в София, посветена на най-добрите практики в деинституционализацията.

И към настоящия момент КСУДС е емблема за предоставяне на социални услуги от най-високо качество.

 

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

Веселина Ботева

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.