ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

Участие на НАСО в европейска конференция

На 14 и 15 октомври 2020 г. представители на НАСО и негови членове взеха участие в двудневна конференция, посветена на включването в обществения живот на хората с увреждания чрез изкуство и култура. Конференцията бе организирана от EASPD, съвместно с партньори от град Корк (Ирландия). Участие в конференцията взеха над 500 заинтересовани специалисти и лектори от различни европейски държави. Представените презентации осветлиха от различна гледна точка възможностите чрез различните видове изкуства да се подкрепя по-добрия живот и развитие на хората с увреждания. В рамките на конференцията бяха организирани и поредица от работилници на различни теми, посветени на танци, музика, театър, визуални изкуства, достъп до култура, финансиране на проекти и други. Успешно бяха представени и творчески решения с участието на хора с увреждания, развиващи дейности като музиканти, художници, танцови формации, драматични спектакли и други.

obuchenie-na-tema-osinovqwane-na-dete НАСО проведе обучение на тема „Психологическо консултиране в посока подготовка на дете за осиновяване“ на 26-ти февруари в платформата Zoom. Срещата бе предназначена за психолози, социални педагози, социални работници, работещи в кризисни центрове и центрове за обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии с натрупан практически опит. Дискусията се води от психолога Живка Айрянова - експерт на НАСО. Основни акценти в обучението бяха спецификата на социалното и психологическо консултиране на деца, на които им предстои осиновяване, методи на консултиране,...
s-golqm-interes-premina-nacionalnata-sreshta-priemna-za-metodcheskite-nasoki-na-aspОрганизираната от НАСО Национална среща-приемна във връзка с Методическите насоки на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за уеднаквяване на практиката и координацията по прилагане на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му премина с голям интерес от страна на ръководители, доставчици и екипи на социални услуги в страната. В дискусията взеха участие експерти на АСП, които представиха отговори на предварително поставени въпроси. На запитванията на участниците отговаряха г-жа Венелина Богданова, Началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ и г-жа Даниела Филипова,...
naso-uchastva-v-obuchenie-po-proekta-b-wiseЕкипът на НАСО, който е  част от работната група по проекта B-WISE, в който НАСО стартира управление на дейности, участваха в онлайн обучение на 24 февруари. Предстои да се направи оценка на текущата ситуация за пропуските в уменията, включително пропуски в цифровите умения, в WISE (Социални предприятия за интеграция), чрез заетост. НАСО участва в разработването на учебни програми за Професионално образование и обучение за сектора, като заедно с партньора за ПОО ще приложат пилотен местен план за действие в България. Организацията ще даде своя принос в Стратегията за секторни умения, която...
naso-prowede-sreshta-s-eksperti-ot-obshtina-tyrgovishteВ Комплекса за социално развитие в Търговище на 24-ти февруари НАСО проведе среща с експерти „Социални дейности“ от общинските администрации на територията на общината. Събитието беше уважено и от зам.-кмета в направление „Хуманитарни дейности“ в Община Търговище – г-жа Рая Матева.  Присъстващите на срещата взеха активно участие, обмениха опит и обсъдиха работещи и полезни решения по определени проблеми и казуси, свързани със социалната политика, касаещи всяка община.  Дискусията  беше полезна и зареждаща, а водените дискусии бяха свързани с обсъждане на Методическите насоки на...
Първото заседание на Междуведомствената работна група за разработване на проект на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за периода 2021 – 2022 г. се проведе онлайн на 24.02.2021г. В срещата, като член на работната група, се включи председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване е ориентирана към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива политика в областта на социалното включване, основана на интегрирания...
obuchenie-na-naso-za-nowata-normativna-uredba-i-zaduljitelna-dokumentaciq Обучение за членовете на НАСО на тема „Прилагане на новата нормативна уредба в социалните услуги. Водене на документацията в предоставяните социални услуги“ се проведе онлайн на 23-ти февруари в платформата Zoom.  Обучението беше предназначено за всички ръководители и доставчици на социални услуги, като дискусията бе водена от експерта в Дирекция "Хуманитарни дейности" към Община Кърджали, регионален представител на НАСО в областта Нермин Мехмед, която има дългогодишен професионален опит  в областта на сициалното подпомагане, социалната интеграция на хората с увреждания и осигуряването...
celi-naso-2021Секретариатът на НАСО проведе работна среща на 18 - 19 февруари в офиса на Алианса във Варна. На нея бяха взети решения, свързани с бъдещи дейности, които са част от годишната и стратегическата програма на организацията. Обсъдени бяха новите цели, задачи, специализирани дейности и партньорства за 2021 г. Нови инициативи и идеи бяха приети по темата за информационните дейности, медиите и др. Част от дискусията бяха партньорствата на НАСО с държавните власти, общините и НПО. Визията за развитие на организацията включва по-активно и задълбочено участие в развитието на социалните услуги и заетостта в...
Общественият съвет към КВНОЖГ отчете дейността си на заседание, което се проведе на 10 февруари, в което НАСО участва като редовен член на Съвета. На срещата бяха обсъдени предложения към Годишна програма за участие на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС, обсъдиха се резултати и възможности за нови  предложения за промени в ЗЮЛНЦ. В края на мандата си членовете на Обществения съвет направиха обстоен обзор на приетите през 2017 г. приоритетни области и закони, по който работи през отминалите години. Това са: 1. Закон за доброволчеството; 2. Закон за мерките срещу изпирането на пари; 3....
На 4-ти Февруари 2021 г. се проведе онлайн първата среща за година на Членски Форум - Заетост организиран от EASPD. Присъстваха над 30 участници от различни европейски държави, както и г-н Георги Георгиев - председател на НАСО. Срещата премина в представяне на работния план на организацията и членовете на форума през предстоящата 2021г. Обсъдени бяха няколко ключови теми, засягащи пряко Заетостта като: Образование и Заетост в частност процесът на намиране на заетост и устойчивост след напускане на учебните институции, както и усърдният стремеж за промяна към директивата за минимална европейска...
2021-02-05-15-38-46На 5-ти февруари НАСО организира и проведе за своите членове поредното онлайн обучение на тема “Превенция на насилието в социалните услуги. Упражняване на насилие от страна на персонала към потребителите на социални услуги. Методи за справяне“, което бе предназначено за всички социални услуги, включително и тези, които се предоставят в дома на потребителя. Водещ на обучението бе експертът г-жа Валентина Гешева, която е регионален представител на НАСО за Пазарджик и експерт към Фонд за превенция на престъпността - ИГА. По време на семинара бяха обсъдени причините за агресивно поведение...
На 04. 02. 2021г. представители на НАСО участваха в среща организирана от EASPD  "EASPD Policy Café on EDS & Minimum Wages". По време на срещата представители на доставчици на социални услуги, организации на хора с увреждания и работодатели на хора с увреждания от много държави, коментираха директивата, която Европейската комисия предлага с цел да се гарантира подходяща минимална заплата в ЕС. Ангажираните с темата участници, имаха възможности да дискутират върху темата за влиянието, което ще има тази директива в социалния сектор и дали въздействието ще е положително или ще има и...
2021-02-03-10-40-41 На 2-ри февруари се проведе работна среща на членовете на ИСС от Трета група - на неправителствените организации, които обсъдиха: 1. Предложения за стратегически приоритети на ИСС за целия мандат;  2. Предложения за плана за работа за 2021 на ИСС; 3. Предложения за специфични за III -та група приоритети; НАСО направи следните предложения, които се приеха от Групата за включване в общия пакет от приоритети за работа на ИСС през настоящия мандат, както следва: I. Обсъждане и приемане на становище от ИСС, относно състоянието и развитието на заетостта за хората с увреждания в България....
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (Методика), публикувана в сайта на Агенцията за...
2021-01-29-17-30-34На 29-ти януари се проведе новата инициатива СОЦИАЛНО КАФЕНЕ НА НАСО. Виртуалното кафене се превърна в онлайн трибуна на над 30 ръководители и специалисти, работещи в областта на социалните услуги и част от представителствата на Алианса. Всички споделиха добър опит от услугата, в която работят, с полезна дискусия по теми, касаещи бъдещата им работа в новите условия. Всичко това е продължение на започналата през изминалата година практика на НАСО за въвеждане на повече онлайн формати за развитие на активно национално и европейско партньорство с доставчици и екипи на социални услуги в България. НАСО...
2021-01-29-17-26-48На 28 – ми януари НАСО организира и проведе обучение на тема: "Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай. Техники за работа". Обучението беше предназначено за психолози, социални педагози и социални работници, работещи в кризисни центрове и центрове за обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии с натрупан практически опит. Обучението включи няколко основни компонента: Дискусия по зададената тема и споделен практически опит от специалист; Възможност за задаване на въпроси от участниците в групата; Представяне...
2021-01-29-17-09-29Със заповед на министъра на труда и социалната политика беше създадена междуведомствена работна група, в която НАСО също участва със следните задачи: Изготвяне на проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020; Изготвяне на проект на цялостен преглед (Доклад) на изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Първата среща на групата се проведе днес 29 януари. На срещата в коята участие...
b-wise На 26 и 27 януари се проведе стартова среща по проект B-WISE, в който НАСО и НАСОР започват управление на дейности, насочени към различни групи хора в неравностойно положение дистанцирани от пазара на труда. Целта на проекта B-WISE е да разработи и приложи нов стратегически подход за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Планира се да се ​​разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация и предвиждане на бъдещи нужди в сектора....
50На 4-и февруари Дом "Ильо войвода" става на 50 години - юбилей, който екипът на дома ще отбележат по достойнство. Много често Дом "Ильо войвода" град Кюстендил се отъждествява като Дом за реализация на мечти и това не е случайно. Съобразявайки се с епидемиологична обстановка, породена от  COVID 19, във всеки един ден от седмицата от 1-ви до 5-ти февруари ще се проведе  по едно празнично събитие, организирано от различните специализирани сектори в социалната институция, наречена „Седмица на затворените врати" - седмица за реализиране на мечтите на домуващите със следната...
На 28-ми Януари 2021 г. се състоя втори информационен семинар по проект D-CARE, в който участваха екипът на НАСО, РАПИВ и представители от Община Аксаково, Община Аврен, Община Долни Чифлик и Община Дългопол. На срещата бяха представени идеята, целите и задачите на проекта, който се фокусира върху създаването на транснационална мрежа за сътрудничество, която ще проектира, тества и внедри модела на иновативни учебни среди за интелигентни грижи за безработни или с ниска квалификация хора над 55 години. Обсъдени бяха бъдещите дейности свързани с умни грижи и здраве, екосистеми, иновации, обучение,...
На 26-ти януари в обучителния център на НАСО в Комплекс за социално развитие Търговище, се проведе среща на ръководители на социални услуги от Област Търговище при спазване на всички епидемиологични мерки. По време на срещата участниците активно дискутираха по темата свързана със сложните, тежки или нови условия, наложени от COVID- 19, при които всички продължават да оказват помощ и подкрепа за потребителите. Обсъдено бе и предизвикателството свързано с практическото приложение на вече действащия нов Правилник за прилагане на закона за социалните услуги. Срещата беше повод за поддържане на...
2021-01-26-15-37-51На 25 януари се проведе първата учредителна пленарна сесия на ИСС в новия му мандат. Заседанието бе открито от новия председател на съвета – г-жа Зорница Русинова, досегашен зам.- министър на МТСП. В рамките на официалното откриване с обръщение и приветствие към членовете на ИСС говориха: Цвета Караянчева – Председател на 44-то НС Никола Шмит – Еврокомисар по работни места и социални права Мария Габриел - Депутат в Европейски парламент В деловата част от заседанието бяха представени членовете на Съвета, сред които беше представен и г-н Георги Георгиев и представляваният от него Национален...
В периода 13-15 януари се проведе заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което НАСО участва като редовен член. В рамките на заседанието се разгледа проекта на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026). Заключителните препоръки към България са свързани със спазването на правата на хората с увреждания в различни области – образование, заетост, здравеопазване, икономическа и социална подкрепа, участие в политическия и обществения живот, насилие, трафик, стереотипи и...
На 20 януари се проведе предварителна среща сред новите членове на ИСС, на която се обсъдиха предложения за номинация за заместник-председател на Икономическия и социален съвет от група III, на която е член и НАСО. След проведено гласуване, групата избра да номинира и предложи за заместник председател на ИСС г-жа Лидия Шулева, която е член на Съвета в качеството си на председател на УС на Съвета на жените в бизнеса в България. Учредителната сесия на новия мандат на Съвета ще утвърди предложените номинации за заместник-председатели. На официалното откриване са поканени представители на...
В рамките на работата си като партньор от българска страна по проект ECI Agora, НАСО публикува наръчник за специалисти в областта на ранната детска интервенция. Проектът представлява иновативна пилотна инициатива в 5 страни от Централна и Източна Европа (Унгария, Словакия, Полша, Румъния и България), насочена към преодоляване на предизвикателствата при изпълнението на стратегии за приложение на ефективни услуги за ранна детска интервенция (РДИ) при деца с увреждания. Целите на проекта са да: създаде подходящи условия за обединяване на всички заинтересовани страни с цел предоставяне на...
Част от годишната програма на НАСО беше проведената на 22-ри януари от 10.00 часа, онлайн дискусиона среща на тема  "Анализ на дистанционната работа по време на Ковид, споделяне на опит за работа от разстояние и извеждане на добри практики, които могат да се прилагат и в нормални условия". Анализ на работа и дейностите в последните месеци в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания град Видин представи Емилия Йосифова, заедно с екипа на Центъра, който ръководи. Г-жа Йосифова е и регионален представител на НАСО и ръководи Фондация "Подкрепа за реализация"...
Съгласно ЗИСС Съветът се състои от председател и 36 членове, разпределени в три групи. Икономическият и социален съвет е уникален тип институция по своя състав и е с реално представителство на трите основни групи граждански организации - работодателски, синдикални и други организации с общи интереси. Тези три групи организации са обединени на принципа на равнопоставеността, като имат равни квоти в пленарната сесия. НАСО е част от състава на третата група.  Mандатът на консултативния орган, председателя и членовете му е четири години. Икономическият и социален съвет е консултативен...
ПОКАНА  Национална среща на ръководителите и специалистите от социалните услуги „Потребителите и специалистите от социалните услуги във фокуса на социалната работа през 2021 година“ 16-ти МАРТ 2021 ГОДИНА ОНЛАЙН ПРЕЗ ПЛАТФОРМА ZOOM По повод Световния ден на социалната работа НАСО в партньорство с МТСП, АСП и АКСУ традиционно провежда Национална среща на ръководителите и специалистите от социалните услуги. Каним всички заинтересовани на Националната среща с възможност за активна дискусия по актуалните предизвикателства по темата през тази година и усилията на всички ни към...
    Уважаеми колеги, партньори и приятели,  изпращаме една много сложна и необичайна година.      Освен, че беше много трудна за всички ни, тази година промени много неща в нашата работа и нашия живот. Неизвестните бяха много и изискваха нетрадиционни решения и действия.    В тези условия НАСО положи много усилия за подкрепа на всички вас, за още по-силно и полезно партньорство, защото именно в трудните моменти всички имаме нужда да бъдем заедно.   Поклон пред вашите успешни усилия и работа посветена на хората, които имат нужда от подкрепа...
На 18 декември 2020 г. НАСО, като редовен член в Националния съвет за интеграция към Министерски съвет, се включи в заседанието на Комитета за наблюдение на Трансграничната програма България - Сърбия. Онлайн срещата бе председателствана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова и г-н Михаило Дашич, помощник министър в Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия. На заседанието на съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г. стана ясно, че тя се изпълнява успешно. Към днешна...
На 18 декември 2020 г. се проведе последното за годината онлайн обучение на НАСО. То бе посветено на различните възможности за финансиране на социални услуги в страната чрез участие в проекти на ЕС, Европейското икономическо пространство и други донорски програми. Водещ бе експертът на НАСО и регионален представител за Търговище г-жа Сюзан Сейфетинова. В първата част на обучението тя представи различните програмни инструменти и по-конкретно отворените възможности с близък краен срок за подаване на проектни предложения. След това сподели и личен опит в качеството си на управител на социална услуга...
Проектът „DDSkills“ има за цел да подобри компетенциите в областта на цифровите технологии на професионалистите в предоставянето на социални грижи. Така те ще могат да използват по-добре новите технологии, както и да подпомагат хората с увреждания и техните семейства да използват тези технологии. Проектът се реализира в периода януари 2020 - декември 2022, чрез съфинансиране от Европейската Комисия през проектната програма Erasmus+.  Може да прочетете първия бюлетин на проекта на английски език...
На 17 декември 2020 г. се проведе шестото заседание на ТРГ за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони. Заседанието на тематичната работна група се откри от г-жа Вергиния Кръстева – заместник-министър на земеделието, храните и горите и председател на ТРГ. В него като редовен член участва НАСО със свой представител.  В дневният ред се представиха проекти на интервенции, финансирани от ЕЗФРСР:  Подкрепа на организации на производители или групи от производители;   Възстановяването на земеделски потенциал след природни бедствия или...
На 16 декември се проведе изключително интересно обучение, част от обучителната програма на НАСО за месец декември. Водещи бяха Валентина Гешева - експерт на НАСО, регионален представител за област Пазарджик и Зорница Гешева - клиничен психолог. Те работят във Фонд за превенция на престъпността – ИГА в град Пазарджик. В първата част на обучението под формата на лекционна част бяха представени водещи фактори, които провокират проявата на агресия и насилие от страна на потребителите на социални услуги спрямо персонала. Основен фокус беше поставен върху профила на непълнолетния...
„Карти за успех” е с формат на комплект карти в различни теми. Това не е книга или работна тетрадка, а карти, чрез които младите хора по-лесно ще посегнат към терапията с идеята, че няма да им се налага да четат много. В много случаи по-малкото е повече.  За сега са излезли от печат пет теми: Важните въпроси, Моята кариера, Моите пари, Моето самочувствие, Моите навици. Всяка една от темите е разработена като текст, упражнения, въпроси и други техники.  Всяка тема е представена в 30 карти. Източниците на информация за изработването на картите са много, като...
От началото на декември в община Хисаря работи Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение. Той е финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.057- 0001 - C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на Община Хисар” и се изпълнява от Сдружение Консултантско бюро Напредък 7 – организация с лиценз и регистрация в ДАЗД и АСП като доставчик на социални услуги. Мобилният център е първата иновативна услуга в община Хисаря, която ще функционира в рамките на 1 година и ще подкрепи над 30 лица в риск, които имат нужда от...
На 11 декември 2020 г. се проведе онлайн обучение, организирано от НАСО. Темата му бе свързана с начина на работа на социалните услуги в условията на пандемия. Водещ на обучението бе експертът г-жа Мария Атанасова, която е регионален представител на НАСО за Бургас и директор на Център за обществена подкрепа към община Бургас. По време на семинара бяха обсъдени различни аспекти от работата на социалните услуги, с фокус върху дигиталните приложения за връзка с потребителите и контролa на дейностите с тях. Бяха дискутирани практически казуси и възникнали през периода на пандемични ограничения спешни...
На 9 декември 2020 г. се състоя заседание на Генералната Асамблея на EASPD, в която участваха представители на НАСО и други членове на EASPD от България. Заседанието утвърди 4 дискусионни групи на следните теми: Устойчива правна и финансова рамка; Иновации и устойчиво предоставяне на услуги; Обучение и обмен на знания между членовете на EASPD; Подкрепа на услугите извън страните от ЕС; Целта беше постигане на целенасочени стратегически насоки, които да доведат до първия проект на новата стратегия на EASPD за периода 2022-2025г. Срещата завърши с тържествено отпразнуване на края на 2020...
На 7 декември 2020 г. започна знаковата „Седмица на социалните услуги“, организирана от EASPD. Първият уебинар от тази онлайн поредица е посветен на темата: „Услугите за хора с увреждания като активисти на социалните права“. Онлайн конференцията, в която участие взе и НАСО, бе посветена на Услугите за хора с увреждания и как те допринасят пряко за прилагането на Европейския стълб на Социални права и Европейската стратегия за хората с увреждания чрез осигуряване на ежедневна грижа, услуги по заетост и образование за милиони хора с увреждания в целия Европейски съюз, Представяне на перспективата...
Конференцията на държавите-страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (COSP) се провежда всяка година в централата в Ню Йорк. Традиционно това се случва на 3 декември - Международния ден на хората с увреждания. Темата е посветена: „Как можем да използваме изкуството и културата, за да насърчим приобщаването на хората с увреждания?“. Тази година те се срещат онлайн, а EASPD е домакин с основен партньор Център за професионално обучение МАРГАРИТА на онлайн съпътстващо събитие заедно с Европейската комисия - „Включване чрез Изкуство - Диалог по пътищата на художествената...
През 1992 г. Генералната асамблея на ООН приема датата 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. В приетата от организацията „Конвенция за правата на хората с увреждания“ е посочено, че се подчертава важността на поставянето на проблемите на хората с увреждания в центъра на общественото внимание като неразделна част от съответните стратегии за устойчиво развитие. Република България ратифицира конвенцията през 2012 г. със закон, приет от 41-ото Народно Събрание, който влиза в сила от 21 април 2012 г. Съгласно това и в кореспонденция със световната и европейска практика, всяка година...
На 2 Декември 2020 г. се проведе онлайн среща с групата на заинтересованите страни по проект D-CARE, организирана от Национален алианс за социална отговорност, Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и Община Аксаково. Трите организации са партньори от българска страна в този международен проект. От името на домакините доц. Ралица Жекова изпълнителен директор на РАПИВ представи проекта, а г-н Георги Георгиев, председател на УС на НАСО представи поканените гости участници в срещата. На срещата участваха представител на АСП г-жа Цветанка Пиронкова – старши експерт отдел СУПЛ,...
Поредната петъчна приемна-дискусия на НАСО на 4 декември 2020 г. бе посветена на работата на социалните услуги. След влизането в сила на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му възникват все повече конкретни въпроси. Тези срещи са полезен начин въпросите да бъдат разисквани и неяснотите изчиствани в процеса на апробиране на новото законодателство. В началото на срещата г-н Георгиев, председател на УС на НАСО, направи резюме на досегашните усилия за организиране на публични събития, на които да се разискват актуалните въпроси. Гости на събитието от страна на АКСУ и АСП...
Уважаеми Господин Георгиев, приятелю! Днес е 3 Декември, определен от Генералната Асамблея на ООН като Международен ден на хората с увреждане. По този повод ние от ХобиСклуб град Добрич поздравяваме теб и хората от твоето голямо семейство Национален алианс за социална отговорност и Ви пожелаваме здраве и сили за преодоляване на това зло, което споходи света. На теб, приятелю, желая неизчерпаема енергия, от която сме се възползвали всички ние хората със различни увреждания. Нека да не забравяме добрите срещи, преживявания и нивото, което сме постигнали благодарение на теб и твоя екип. Бъдете...
Конференцията на държавите-страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (COSP) се провежда всяка година в централата в Ню Йорк. Традиционно това се случва на 3 декември - Международния ден на хората с увреждания.  Това е добър повод за всички държави-страни по конвенцията да се срещнат и да разгледат всеки актуален въпрос относно нейното прилагане. Тази година те ще се срещнат онлайн, а EASPD ще бъде домакин на онлайн съпътстващо събитие заедно с Европейската комисия. От 2008 г. COSP се провежда ежегодно в централата на ООН в Ню Йорк, като обхваща редица теми и проблеми в...
На 27 ноември 2020 г. се проведе традиционната годишна среща на представителствата на НАСО. В нея участие взеха Управителния съвет, секретариата, представителствата и експертите на алианса. Срещата премина в обсъждане на няколко ключови теми – представяне на новата структура на НАСО, работата в условията на КОВИД и представяне и обсъждане на проекта за Годишна програма за 2021. Г-н Георгиев, председател на НАСО откри срещата и поздрави всички участници за положения труд и ентусиазъм през годината, в условията на пандемия и многото предизвикателства. През настоящата година, в която организацията...
Правилникът за прилагане на Закона за социалните услуги е обнародван в Държавен Вестник на 17.11.2020 г. в брой 98   С приетия Правилник към ЗСУ се регламентира редът за насочване за ползване на социални услуги, както и за изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа. Определено е минималното съдържание на договора за ползване на социални услуги, условията за неговото прекратяване и продължаване. Урежда се редът за сътрудничество и координация между доставчиците на социални услуги, когато лицето ползва социални услуги от различни...
Участие в заседание на Национален съвет по въпросите на социалното включване Националният съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет се проведе на 20.11.2020 г. от 13.00 ч., в което представители на НАСО взеха участие. Заседанието се проведе при следния дневен ред: Обсъждане на проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 Обсъждане на предложенията на Министерството на труда и социалната политика по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България в областта на социалното...
Национална среща на представителствата на НАСО ще се проведе на 27 ноември 2020 г. в онлайн среда от 10.00 до 12.00ч.  Срещата ще протече при следния дневен ред: Представяне на Секретариата и новата структура на НАСО; Работата на НАСО и представителствата в условията на Ковид; Обсъждане на предложения по рамката и съдържанието на годишна програма на НАСО за 2021 г.    Молим да потвърдите вашето участие на forum@naso.bg до 26 ноември 2020 г. включително   За въпроси:  Наталия Христова, тел. 0882...
Партньорите на Европейската изследователска платформа EURECO канят за участие в онлайн събитие за ключовото значение на експертността при проектирането на услуги за психично здраве. Заглавие: „Нови хоризонти в грижите за психичното здраве: Укрепване на услугите за психично здраве чрез експертност и дигитализация“ Кога? Четвъртък, 26 ноември 2020 г. от 14:00 до 17:00 ч. CET. Връзка за регистрация: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vceCoqzkuH9DC5YI4Ven-OfacvIa0sbJH Относно събитието: Включването на партньори-експерти като участници в изследователски проекти все още не е обичайна...
На 20 ноември 2020 г. се проведе поредната онлайн национална среща, организирана от НАСО. Тя бе посветена на работата на социалните услуги в условията на новия закон и действащия вече правилник за прилагането на закона. След изключителния интерес към първата национална среща за работата на социалните услуги след приемане на Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, проведена на 6 ноември, НАСО възприе идеята за ежеседмични национални срещи-дискусии. За удобство на участниците те са в постоянен ден и час - всеки петък от 10.00ч. Срещата беше открита от г-н Георги Георгиев,...
В Търговище е монтирана специализирана люлка за деца с увреждания. Тя е първото такова съоръжение в града и се намира на детската площадка до Драматичния театър. Дарена е на Община Търговище от ТПК „Прима”. Люлката представлява голяма платформа, на която може да се качи дете в инвалидна количка. Максималната товароносимост е 100 кг. На място са поставени и табели, указващи начина на експлоатация. Ръководството на Община Търговище изказва своята признателност към дарителя и призовава всички съграждани да пазят новата придобивка, за да могат да я ползват децата, за които е предназначена. Местната...
2020-11-16-12-07-51      НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  ОРГАНИЗИРА  НАЦИОНАЛНА ПРИЕМНА - ДИСКУСИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН В ПЛАТФОРМАТА ZOOM НА 20 НОЕМВРИ 2020 г. от 10.00 до 12.00 ч.   След изключителния интерес към проведената първа национална среща за работата на социалните услуги след приемане на Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, проведена на 6-ти ноември, НАСО прие нова инициатива за...
През седмицата 9-13 ноември 2020 г. се проведе заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което НАСО участва като редовен член. В рамките на заседанието бяха обсъдени и разгледани следните проекти: т. 1 – Проект на Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. ; т. 2 – Проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 и т. 3 – Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България. Допълнителни материали по темата може да видите тук:  национална стратегия за хората с увреждания,  национална...
На 13 ноември 2020 г. се проведе работна среща с експертни групи на НАСО в онлайн среда. Това е поредната петъчна онлайн среща. Това вече се превръща в традиция в условията на КОВИД-19. Модератор на срещата бе г-жа Атанаска Бонева. По време на работната среща се обсъдиха следните теми: Представяне на новата структура на НАСО за 2020-2021 г. и мястото на експертните групи в развитието на бъдещите дейности на организацията. Работата на експертния екип и НАСО в условията на Ковид-19. Обсъждане на рамка, приоритети и акценти в годишната обучителна програма на НАСО за 2021 година, и конкретни...
Проект „Социални иноватори“ е финансиран от правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. Проектът има за цел да подкрепи развитието на социалните иновации в Словения, Хърватска и България в следните направления: подготовка на бъдещи кадри за включване в дейността на гражданските организации; развитие, изпълнение и популяризиране на добри решения на значими социално-икономически предизвикателства; популяризиране на ролята на гражданските организации като движеща сила на социалните...
На този ден всички слепи и слабо виждащи хора в света се прекланят пред подвига на един френски благородник. Валентин Аюи е роден на тази дата през 1745г. В знак на почит и благодарност неговия рожден ден става символ за празнуване сред незрящото съсловие по света. През 1946 г. по случай 200-годишнината от рождението му, световната общественост със съдействието на ООН определя 13 ноември за СВЕТОВЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ. Преломният момент в живота на Валентин Аюи в отношението му към слепите хора настъпва, когато един ден той подава монета на един сляп младеж, просещ пред една църква. Аюи останал много...
„Есента е втора пролет, тогава всяко листо е цвете.“ (Албер Камю)   От 16 до 22 ноември 2020 г. в Арт-галерия „Морско казино“ – Варна ще бъдат изложени картини и авторски художествени творби на потребители на социалните услуги към Агенция за социално развитие „Вижън“ (Варна). Официалното откриване на изложбата е на 16 ноември 2020 г. (понеделник) от 17 часа. Станете част от този важен момент за всеки творец – неговата творба да достигне и до другите. По време на откриването ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки – носене на маски, наличие на дезинфектанти и спазване на дистанция...
За четвърта поредна година русенският спортен клуб „Олимп – спортът е равнопоставен“ организира национален турнир по тенис на маса за хора в неравностойно положение. В спортната надпревара взе участие и Спортен клуб за инвалиди „ЯМБОЛ-99“. Кметът на Русе Пенчо Милков откри символично състезанието като премери сили с Валя Манолова от СКХУ „Сините камъни“ Сливен. От Ямбол участваха шестима състезатели в дунавския град по покана на председателя на сдружение „Олимп – спортът е равнопоставен” Георги Гаев. Победител в турнира при мъжете стана Иван Георгиев, а третото остана за Желю Желев – и двамата...
На 06 ноември 2020 г. бе проведена Национална среща на социалните услуги. Това е първата подобна среща, след приемането на Правилника към Закона за социалните услуги. Организатори на срещата са МТСП, Столична община и НАСО. Срещата е част от годишната програма на НАСО, посветена на Световния ден на социалната работа. Тема на срещата бе как ще функционират социалните услуги в условията на новия Закон за социалните услуги и след приемането на Правилника за прилагането му. Срещата бе проведена онлайн при изключително голям интерес – над 300 участници от цялата страна – общински администрации,...
На 04.11.2020 НАСО взе участие в онлайн среща във формат „policy cafe“, посветена на значението на социалните услуги в Европейския стълб на социалните права. Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания приветства инициативата на Европейската комисия да подкрепи прилагането на Европейския стълб на социалните права (EPSR) с конкретен план за действие. Докладът, който бе обсъден на срещата подчертава приоритетите и препоръките на европейските доставчици на социални грижи и подкрепа за хора с увреждания, представлявани от EASPD, по отношение на прилагането на...
Национален алианс за социална отговорност изразява своето задоволство от проекта на предложената Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, като член на Междуведомствената работна група към МТСП. В процеса на разработване и обсъждане на проекта, алианса подготви свое становище от името на всички членове и експерти, като изложи своите аргументи и голяма част от тях бяха приети и включени при изготвянето на настоящия текст. В изпратеното ни становище на етап разработване и обсъждане...
На 27 октомври 2020 г. се проведе онлайн заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите. На него присъстваха девет от редовните му членове, сред тях и Национален алианс за социална отговорност. В разискванията се включиха и представители на МТСП и АСП - Любомира Аршинкова – държавен експерт в ДПХУРВСП, Марин Байчев –  началник на отдел в ДПХУРВСП, Миглена Митева и Виолета Николова –  Главна дирекция „Социално подпомагане“. Разгледани бяха становище на Съвета към Проект на Закон за българския жестов език и...
В петъчния ден 23.10.20 г. бе проведена работна среща на членовете на секретариата във Варна. По време на събитието бяха обсъдени стратегически и оперативни въпроси за дейността на НАСО, с оглед на предизвикателствата, които предлага кризата с Ковид-19. Основни акценти в деловата програма бяха социалните услуги, общините, работодателите, хората с увреждания, НПО. Беше поставен фокус и върху корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество. На оперативно ниво беше обсъдена новата схема за работа в организацията предвид кадровите промени в екипите на отделните офиси в София и...
За трета поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, множество увреждания, интелектуални затруднения, латерална амиотрофична склероза, множествена склероза, Алцхаймер, Паркинсон, придобити увреждания (инсулт, инциденти) и други.  Конференцията запознава българските специалисти – логопеди, ресурсни учители, психолози, специални педагози и др. – със съвременните практически подходи за компенсиране на...
На 19 октомври се проведе заключителната конференция по проект DialogueS, на която взе участие и представител на НАСО. Събитието се организира от Социалните работодатели в Европа, заедно с EPSU, за да обсъди и анализира „Социалният диалог в социалните услуги за силна социална Европа“. Никола Шмит - комисар по заетостта и социалните права откри и благодари на социалните служби „за тяхната забележителна работа и за това, че са на първа линия в тези изключителни времена, в които живеем“. Членът на Комисията настоя за важността на предоставянето на достъпни и качествени услуги за всички, както и за...
На 16 октомври 2020 г. се състоя заседание на Генералната Асамблея на EASPD, в която участваха представители на НАСО и други членове на EASPD от България. Заседанието утвърди нови вътрешно-организационни документи на EASPD и реализира избор на нови ръководни и помощни органи на организацията. Приета беше нова структура, бюджет за 2021 г. и нова стратегия за периода 2022-2025...
На 14 и 15 октомври 2020 г. представители на НАСО и негови членове взеха участие в двудневна конференция, посветена на включването в обществения живот на хората с увреждания чрез изкуство и култура. Конференцията бе организирана от EASPD, съвместно с партньори от град Корк (Ирландия). Участие в конференцията взеха над 500 заинтересовани специалисти и лектори от различни европейски държави. Представените презентации осветлиха от различна гледна точка възможностите чрез различните видове изкуства да се подкрепя по-добрия живот и развитие на хората с увреждания. В рамките на конференцията бяха...
На 13 октомври 2020 г. се проведе редовно заседание на Борда на EASPD, в което участва г-н Георги Георгиев, председател на УС на НАСО. Членовете на борда приеха нови членове на EASPD, разгледаха подготовката за заседанието на Генералната Асамблея, приеха няколко вътрешно-организационни документа, касаещи бюджета за 2021 г., управление на риска, актуализация на политически документи и проекти, нова структура на организацията и нова стратегия за работа в периода 2022-2025...
На 12 октомври 2020 г. бе проведено поредното редовно заседание на Членски форум по заетостта към EASPD, с участие на г-н Георги Георгиев, председател на УС на НАСО. В рамките на дневния ред беше разгледан актуализиран вариант на доклада на проф. Стивън Баер „Възможности и бариери пред различните модели на заетост за хора с увреждания“. Г-н Франц Волфмайер от Австрия представи актуална информация за работата в сектора по социална икономика в Европа. Реализиран беше коментар по актуализацията на работата по европейските проекти на EASPD по заетост. Обсъди се и вариант на манифест на EASPD по...
2020-10-16-07-25-52 В периода 14.10.-16.10.2020 г. се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което НАСО участва като редовен член. В дневния ред на заседанието членовете на Националния съвет гласуваха Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания и Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Месечна финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска, без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на потребностите. Това предвиждат промени в Закона за хората...
На 15 октомври 2020 г. Център за социална рехабилитация и интеграция – Община град Добрич отбеляза своя 22-ри рожден ден. Това е първата социална услуга, разкрита на територията на Добрич през далечната 1998 г. Празникът на социалното заведение уважиха потребители, техните близки, колеги, представители на „Хобис клуб“, експерти от общинска администрация и от г-н Йордан Йорданов – Кмет на Община Град Добрич. Тържеството бе съобразено с противоепидемичните изисквания за COVID-19 и се проведе под формата на импровизиран пикник на открито в Градския парк „Св. Георги“. Датата 15 октомври е символична...
Представител на НАСО се включи в публичното онлайн обсъждане на Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) и Програмата за храни и/или допълнително материално стимулиране за програмен период 2021-2027 г. Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова откри и насочи вниманието на присъстващите, че в следващия програмен период (2021-2027 г. ) в рамките на Програмата за развитие на човешките ресурси България ще прилага мерки, насочени към подобряване на качеството на пазара на труда,...
2020-10-13-10-03-52   П О К А Н А  ЗА УЧАСТИЕ В  РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ  „СОЦИАЛНО ПРЕДПРЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ“  ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  и НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ "СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА"  София, хотел „Рамада“, конферентна зала „Опал“ 05 - 06 НОЕМВРИ 2020Г. Събитието включва Форум за социално предприемачество на 5-ти ноември от 13,30 до 17.30ч. и Национална среща на социалните услуги на...
Ямболският спортен клуб за инвалиди „ЯМБОЛ-99“ беше на тренировъчен лагер в Равда в края на септември. Резултатите от ежедневните тренировки под ръководството на председателката Надя Александрова не закъсняха. Седмица след лагера спортистите се завърнаха с два златни, два сребърни и един бронзов медал от турнира по тенис на маса и бадминтон в град Сливен. В Ямбол на 10 октомври 2020 г. се проведе състезание по тенис на маса и вдигане на тежести. От СКИ „ЯМБОЛ-99“ се отличиха следните членове: Златомир Илков – първо място на тенис на маса в пета група. В същата група игра и Петя Михайлова, която...
2020-10-12-09-50-12  НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА СРЕЩАТА СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН В ПЛАТФОРМАТА ZOOM НА 6 НОЕМВРИ 2020 г. от 9.30 до 12.30 ч. НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА е посветена на работата на социалните услуги, след влизане в сила на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му. Срещата е част от годишната програма на НАСО и е реализация на отложената, поради Ковид 19...
2020-10-09-08-41-53Музикално-поетичен концерт на Руските естрадни шедьоври се състоя на 24 септември в залата на Хорова школа „Проф. Марин Чонев“, осигурена със съдействието на Община Варна. Участници в концерта бяха лица с увреждания - потребители на социалните услуги, предоставяни от Агенция за социално развитие Вижън – гр. Варна, посещаващи дейност "Музика" към Център Вижън Развитие и дейност "Литература" към Творческа къща Вижън Арт. В програмата бяха включени популярни и класически руски музикални произведения, редувани с подбрани стихове на руски поети, както и авторски стихотворения на самите...
eci-agoraНа 06.10.2020 г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пловдив се проведе работна среща, свързана с работата по ранна детска интервенция. Дейността е част от ангажимента на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. Специалисти от Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация за деца със специални потребности към КСУДС, гр. Пловдив, Център за ранно детско развитие, гр. Асеновград, Център за социална рехабилитация и интеграция, Куклен,...
2020-10-07-08-56-29На 1 и 2 октомври се проведе супервизия и обучение на екипа на ДЦПЛУ град Търговище на тема „Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания –нормативна рамка, практика и новите предизвикателства. Инструментариум за работа и работна документация“. В обучението и супервизията се включиха ръководителя на услугата, трима социални работници, сътрудник социални дейности, психолог, ерготерапевт, медицинска сестра, хигиенисти и шофьор. Обучението и супервизията се състояха в рамките на по един ден с продължителност по осем учебни часа. Програмата на обучението от първия ден бе разделена на четири панела...
policy-cafe-easpdНа 5-ти Октомври се проведе първата по рода си онлайн среща „Policy Café“ с организатор EASPD. В нея присъстваха представители на НАСО и взеха участие много от членовете на EASPD. На срещата се разгледаха и обсъдиха две важни теми: „Гаранция за детето“ и Европейската стратегия за хората с увреждания. Участниците в срещата обсъдиха тези два много важни въпроса по отношение на политическия дневен ред през следващите месеци. Мненията на заинтересованите в срещата ще позволят да бъде оформена по-пълно настоящата и бъдещата работа, свързана с политиките, предприемани по тези важни...
200-fun-run-kidsНа 3 октомври на площад "Възраждане" в град Плевен се проведе първото издание на бягането за деца и родители - FUN RUN KIDS. Участниците се състезаваха по възрастови групи в дистанции на 1, 2 и 3 километра. Всички организатори, сред които и НАСО са щастливи, че в бягането взеха участие и деца с увреждания. Те показаха силен дух и желание да участват в спортни събития, а тяхното приобщаването е мисия на FUN RUN KIDS. Събитието се организира от едни от най-големите и активни фондации, сдружения и социални предприятия в страната: Национален алианс за социална отговорност, JAMBA (Фондация...
Днес, 1-ви октомври се проведе първата партньорска среща по проект D-CARE. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“.  Проектът е насочен към хора на възраст над 55 години, които се нуждаят от интегрирана подкрепа, насочен e към по-добро социално включване в пазара на труда, както и към адаптирани програми за обучение. Чрез участието на НАСО в проекта D-CARE вярваме, че общата демографска ситуация ще се подобри. Освен това, по-специално публичните власти, с които НАСО работи в тясно сътрудничество, ще бъдат насърчавани да...
На 25-ти септември се проведе заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ и Програма за храни и/или основно материално подпомагане /ПХ/ за програмния период 2021-2027 г., председателствано от зам.-министър Зорница Русинова, в което участва и НАСО. Представи се напредъка по изготвяне на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и напредъка по изготвяне на Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027. Подкрепата от ПРЧР 2021 - 2027 е насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на...
На 17 септември представители на НАСО участваха в онлайн събитие, организирано от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Републиканския център за подкрепа на лица с интелектуални затруднения (PORAKA). Това е първият по рода си форум на EASPD за доставчици. На събитието бяха разгледани ключовите предизвикателства и тенденции при предоставянето на услуги в страни извън ЕС от Западните Балкани и регионите на Източното партньорство. Лекторите се събраха, за да проучат как ЕС може да работи с тези региони, за да засили тяхното сътрудничество, като същевременно...
На 17.09.2020 г. се проведе поредното онлайн заседание на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги, в което участваха и представители на НАСО. На заседанието беше обсъден проектът на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, както и изпратените до МТСП становища и предложения по него. Част от предложенията на НАСО са приети и отразени в ревизирания проект на наредбата. Сред неприетите предложения са...
15-godini-ksuds-plovdiv-17-09-2020С красива и вдъхновяваща празнична програма бе отбелязана 15-годишнината на Комплекса за социални услуги за деца и семейства към Община Пловдив (представителство на НАСО). Екипът на Комплекса сподели празничното настроение на откритата сцена в двора на Малката базилика с гости, дългогодишни партньори, съмишленици и приятели в деня, когато почитаме Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София – 17 септември. В празника се включиха зам.-кметът по социални дейности инж. Анести Тимчев, зам.-кметът по спорт и младежки дейности Георги Титюков, директорът на дирекция „Социални дейности“ и член...
11-godini-csridu-plevenНа 11 септември 2009 г. официално е открит Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – Плевен. Тази година екипът, потребители и приятели на ЦСРИДУ отбелязаха 11-годишнината на услугата. За това време с много вложени ентусиазъм и усилия услугата се развива – увеличават се специалистите и броят на потребителите, реновира се сградата и се снабдява с ново оборудване, множат се емоциите, радостите, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи, с цел да бъде осигурена най-адекватната и ефективна подкрепа на децата и техните родители. НАСО отправя своите специални...
naso-uchastva-v-obl-syvet-za-horata-s-uvrezhdaniya-v-yambolПроведе се първото заседание на Областния съвет за хора с увреждания в Ямбол, в който участва и представител на НАСО. На заседанието беше обсъден и приет Правилник за организацията и дейността на съвета. С доклад г-жа Атанаска Бонева, представител на Националния алианс за социална отговорност, запозна присъстващите с новите моменти и обсъжданите промени по Закона за хората с увреждания, както и с основни акценти от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги. Областният съвет ще има за цел да съдейства и подпомага областния управител при осъществяване, анализиране и разработване на...
На 3 септември се проведе последното заседание на междуведомствената работна група за изготвяне на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ, в което участваха и представители на НАСО. Във връзка с обстановката в страната срокът за работа на междуведомствената група беше съкратен от 30 септември на 31 август 2020 г. Това обстоятелство не даде възможност да се проведе предвидената за началото на септември разширена среща със заинтересованите страни, съвместна с работната група, за обсъждане състоянието на заетостта при хората с увреждания и предложенията за...
cop-gulyanci-otbelyazaha-praznika-na-grada "В сърцето на град Гулянци" Тази година поради епидемичната обстановка екипът и потребителите на ЦОП – Гулянци отбелязаха празника на града не чрез участие в тържествена програма, а чрез забавни и образователни занимания. По повод 46 години град Гулянци потребителите на социалната услуга изработиха колаж, представящ значението, функциите и разположението на институциите в умален вид. Заниманието имаше за цел да бъде подхранено чувството на привързаност към родната земя и разбирането за всеобщо развитие.   "Домът е там, където е сърцето, затова живея тук и...
На 28 август се проведе четвъртото заседание на междуведомствената работна група за изготвяне на нормативни  промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ, в което участваха и представители на НАСО. В рамките на заседанието бяха обсъдени някои конкретни предложения за промени от членовете на работната група. Беше представена и справка с отразените становища в процеса на разработване на промените в Закона за хората с увреждания към 24.08.2020...
Приключи дейността на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги, в която НАСО участва активно, по изготвяне на проект на Правилник за прилагане на ЗСУ. Проектът ще бъде качен за обществено обсъждане, в рамките на което може отново да се правят бележки и предложения. Използваме възможността да Ви запознаем предварително с проекта на Правилник. Проект на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните...
nova-strategicheska-viziya-igaНа 21 август в Пресклуба на БТА в Пазарджик Фонд за превенция на престъпността – ИГА представи проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“. Проектът се финансира от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Цел на проекта е определяне посоката на развитие в дългосрочен план. Ще бъде направен преглед, обобщаване и анализ на дейността на организацията и въз основа на събраната информация ще се предприемат действия за повишаване на нейния капацитет, което съответства на специфичната цел. Очаквани резултати: - Анализ...
morski-zabavleniya-za-decata-ot-cnst-plovdiv-08-2020Традицията повелява, че август е време за море. И съвсем заслужено децата от ЦНСТ „Майка Тереза“ и ЦНСТ „Детска къща“ получиха този чудесен подарък – лагер на море. Десет емоционални дни, които ще оставят ярки спомени у всеки един. Ежедневието по време на лагера е подобаващо ваканционно. „Всяка сутрин правим гимнастика, закусваме и отиваме на плаж“ – разказва Тони*, момче, настанено в ЦНСТ „Майка Тереза“. „Следобедите са за разходки. – допълва разказа Михаил Каравасилев, който е социален работник в ЦНСТ „Майка Тереза“ – Посетихме новия кей на Крайморие. Разходихме се до един по-далечен див...
На 20 август се проведе третото онлайн заседание на работната група за извършване на нормативни промени в разпоредбите на Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, в което участваха и представители на Националния алианс за социална отговорност. НАСО внесе за разглеждане конкретни текстове за промени в Закона за хората с увреждания. В началото на септември, по предложение на Алианса, в МТСП ще се проведе работна среща по темата за заетостта със всички заинтересовани страни. Следващото заседание на работната група ще се проведе на 28...
razkaz-za-planinskite-priklyucheniya-na-decata-ot-cnst-plovdiv-08-2020За децата от ЦНСТ „Детска къща“ и ЦНСТ „Майка Тереза“ вече е традиция през лятото да пътуват на лагер в планината. Дните преминават в различни забавления – игри в двора на почивната база – футбол, народна топка, федербал. Посещение на басейн с минерална вода, разходки в планината. „Беше много забавно. Накрая децата не искаха да си тръгваме към Пловдив“, казва Йорданка, която е един от социалните работници, придружаващи децата. Общо 23 деца, придружени от 6 социални работници прекарват 10 дни в с. Шипково. Лагерът преминава при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване на...
ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КОПИЕ ДО: Г-ЖА АДРИАНА СТОИМЕНОВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  Г-ЖА ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, МТСП ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ   Уважаема г-жо Сачева, Национален алианс за социална отговорност Ви предостави обработена информация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България за периода 2015-2019г. и предложения, обсъдени...
На 5 и 6 август 2020 година в град Болярово се проведе въвеждащо обучение на тема „Социални услуги за пълнолетни лица – нормативна рамка, практика и предизвикателства. Инструментариум за работа, методи и подходи“. Обучеител бе г-жа Атанаска Бонева, експерт „Развитие на социалните услуги“ в НАСО, с дългогодишен професионален опит в социалната сфера. В обучението се включиха 18 социални работници и трудотерапевти от екипите на следните социални услуги: ДСХ в с. Воден, ДПЛУИ в с. Малко Шарково, ЗЖЛУИ в гр. Болярово, ЦСРИ в гр. Болярово, ЦНСТПЛФУ в с. Мамарчево и ЦНСТПЛД в с. Мамарчево. Програмата бе...
sreshta-po-proekt-obshtina-gulyanci-08-2020Проведена бе среща-беседа с лица от целевата група на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”. Фокусът в дискусиите беше поставен върху теми като изграждане на отворено общество, с отговорни и активни личности в постоянно променящия се свят; еволюция и промяна на нагласи и поведение, мотивация за цялостно разгръщане на личността и пълноценно участие в социално-икономическото и културно развитие на...
На 7 август 2020 г. се състоя първото заседание на сформираната със заповед на министъра на труда и социалната политика междуведомствената работна група за разработване на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ. Като член на работната група от името на НАСО в заседанието участва председателят на Алианса Георги Георгиев. По време на заседанието бяха уточнени рамките и сроковете за работа на междуведомствената група, която трябва да подготви проект за промяна на ЗХУ до 30 септември. Основен акцент на промените са предстоящото преобразуване на Агенцията за...
national-forum-sotsialni-uslugi-i-razvitie-2020На 29 юли в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, се проведе национален форум „Социални услуги и развитие“. Събитието беше посветено на новия Закон за социалните услуги, като първата национална работна среща след влизането в сила на закона и в периода на подготовка на подзаконовите нормативни актове по него. Председателят на НАСО Георги Георгиев откри форума, в рамките на който бяха обсъдени редица въпроси, свързани с работата на социалните услуги в новите условия. В изключително активната и ползотворна дискусия се включиха Мая Василева – зам.- изпълнителен директор на Агенция за...
sabitie-za-razprostranenie-na-rezultatite-po-imas-ii-07-2020На 29 юли 2020 г. Агенция за социално развитие „Вижън“ проведе събитие за разпространение на резултатите, постигнати в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания II“ (IMAS II). В срещата взеха участие 35 представители на социални услуги, здравни работници и др. Г-жа Илина Чолакова, специалист „Социални дейности“ и координатор на услугата „Социален асистент на деца със специални образователни потребности“ в Агенция „Вижън“, модерира събитието, като представи работата на организацията, както и дейностите й по проект IMAS II,...
rabotna-sreshta-rdi-29-07-20220На 29 юли 2020 г. по време на националния форум „Социални услуги и развитие“ НАСО проведе работна среща в рамките на проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. В нея се включиха около 50 представители на социални услуги и други заинтересовани страни с цел да се обсъдят евентуалните стъпки за изготвянето на рамков документ, чрез който да се регламентира ранната интервенция в България. Онлайн участие в дебатите по време на срещата взеха г-жа Вера Рангелова, директор „Програми за ранно детска развитие“ в УНИЦЕФ – София, и г-жа...
zaklyuchitelna-sreshta-rdi-28-07-2020На 28 юли 2020 г. в рамките на своя традиционен национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания НАСО проведе заключителна среща на пилотните организации по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. Целта на събитието бе да се представят резултатите от доклад, свързан с практическото приложение на пилотно обучение по ранна детска интервенция, проведено през изминалата година във всяка една пилотна организация. С доклада можете да се запознаете по-подробно ТУК. Срещата постави и своеобразен финал на дейността по проекта,...
obshto-sybranie-na-naso-2020На 28 юли 2020 г. се проведе Общо събрание на НАСО. По дневния ред бях представени отчетът на Управителния съвет за дейността на НАСО през 2019 г. и годишният финансов отчет на организацията за 2019 г. Бяха приети годишната програма на НАСО за 2020 г., бюджетът на Алианса за 2020 г. и стратегическата програма 2020-2025 г. Обсъдени бяха различни вътрешноорганизационни въпроси. В рамките на проведената конструктивна дискусия се разгледа визията на Националния алианс за следващия петгодишен период. Бяха формулирани различни предложения за целите и дейността на НАСО и...
izlozhenie-socialno-otgoworni-rabotodateli-2020В рамките на националната конференция „Заетост за всички“ беше подредено и изложение, където участниците имаха възможност да се запознаят с дейността и продуктите на фирми и социални предприятия. В изложението с информационни материали участваха: сдружение „Аутизъм Днес“, Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения и фондация „Владиславово“. Шоколадова къща „Станимира“ (Айс Оупън ЕООД) представи сладките си изкушения с шоколадови изделия. Общинското предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ се включи с изящните си продукти (стъкло и керамика). Впечатляващите си...
godishni-nationalni-nagradi-na-naso-2020Тази година Управителният съвет на НАСО учреди национални награди в областта на приобщаващата заетост, корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество, на които беше посветена и конференцията, проведена във Варна. В рамките на националната конференция председателят на Алианса Георги Георгиев тържествено връчи приза на Пламен Николов, генерален директор на „Есетере България“, Добрич, за активни, резултатни, иновативни политики и практики за заетост и приобщаване на хора с увреждания в България. Отличена беше и фондация „Св. Николай Чудотворец“, Добрич, за успешната реализация на...
national-conference-zaetost-za-vsichki-2020На 27 и 28 юли 2020 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе национална конференция „Заетост за всички“, (по проект „Партньорство за по-добър живот“), организирана от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна. Конференцията беше открита от председателя на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев. Г-н...
otkrit-e-natzionalniyat-forum-sotzialni-uslugi-i-razvitie-2020     Днес се провежда националният форум „Социални услуги и развитие“, който беше открит от председателя на НАСО Георги Георгиев. Във фокуса на срещата е Законът за социалните услуги, като целта е да се обсъдят различни въпроси, свързани с работата на услугите в новите условия.  
efektivnost-na-dyrjavnata-podkrepa-i-razitie-na-priobshtavashtata-zaetostПървият работен панел на националната конференция тази година беше посветен на държавната подкрепа за приобщаващата заетост. Първата презентация беше на Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, който представи Асоциацията, нейните основни дейности и цели. Г-н Зелдерло информира за ситуацията в Европа по отношение на заетостта при хората с увреждания, основните бариери пред приобщаващата заетост, услугите за заетост, факторите за успех и пр. Той представи и няколко добри и обещаващи практики от Европа. С презентация „Активна политика по заетостта за хората с увреждания“ г-жа Елка Димитрова,...
zapochma-rabota-nacionalnata-konferenciya-2020Днес започна националната конференция „Заетост за всички“ и форума „Социални услуги и развитие“, които се провеждат в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна. Форума откри председателят на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев. Г-н Георгиев посочи основни предизвикателства и перспективи в областта на заетостта на хората с увреждания. Във връзка с това той очерта част от ангажиментите и дейностите на НАСО, значимостта на създаването и разширяването на партньорствата между всички заинтересовани страни, изграждането на мостове, с което да се подобрят възможностите за...
nacionalna-konferencia-zaetost-za-vsichki-e-otkrita-2020При силен интерес и с високи очаквания беше открита националната конференция „Заетост за всички“. В програмата са включени редица актуални и изключително важни въпроси. Основната цел на конференцията е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за заетостта на хората с увреждания и влиянието й за по-добрия им живот. В следващите три дни ни очаква богата и интересна програма. Заради извънредната обстановка тази година националният форум се провежда при строги...
nadgrazhdashto-obuchenie-cop-gulyanci-07-2020В Центъра за обществена подкрепа в гр. Гулянци се проведе надграждащо обучение на професионално приемно семейство за смяна профила на настанено дете. Родителите преминаха десет модула от обучителната програма в 30 учебни часа. Програмата включва както базови модули, така и специфични за възрастовия профил. Сред основните акценти в обучението бяха: насочване вниманието към правопропорционалната зависимост между възрастта на детето и здравината на изградените връзки; изясняване на проблема с агресивността и нейните корени; подготовка за отглеждане на деца, жертви на насилие – адекватно реагиране и...
12-god-csri-elhovoНа 17 юли със слънчеви емоции и много усмивки ЦСРИ „Света Марина“ в Елхово отбеляза своята 12-годишнина. За празничното настроение на децата и гостите бяха подготвени музика, занимания и игри, вкусна почерпка и разбира се, торта. Децата с вълнение и радост се включиха в забавната програма, подготвена с много любов от екипа на Центъра. Екип на ЦСРИ „Света Марина“: „Искаме да благодарим на всички родители, че ни се довериха и ни повериха децата си, че проявяват разбиране и ни подкрепят в работата с техните деца! Благодарим и на всички деца, които всеки ден ни даряват с доброта и слънчеви...
rabotna-sreshta-po-rdi-gabrovo-07-2020На 17.07.2020 г. в сградата на Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Габрово се проведе работна среща по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. На срещата присъстваха 12 души, сред които бяха представители на отдел „Закрила на детето“ – гр. Габрово, родители и социални услуги, предоставящи дейности по ранна детска интервенция. Г-жа Светла Григорова, директор на Дневния център и домакин на събитието, запозна участниците със същността на проекта, концепцията за ранна детска интервенция и системата за ранна интервенция в...
Във връзка с проекта на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги НАСО осигури възможност за членовете си да участват в процеса на обсъждане на предложения текст, като изразят своите становища, мнения, бележки и пр. В рамките на вътрешна за организацията експертна работна група бяха разгледани и обсъдени постъпилите предложения, в резултат на което бе изготвено становище. Някои от конкретните предложения за промени в проекта на ППЗСУ (без коментарите и бележките, които е необходимо допълнително да се дискутират и прецизират) бяха изпратени на междуинституционалната работна група за...
online-obuchenie-nasilie-17-07-2020На 17 юли НАСО проведе онлайн обучение „Насилието – специфика и разпространение в социалните услуги. Аспекти на домашното насилие”, в което се включиха над 50 специалисти от социални услуги в страната. Обучението откри Златка Иванова, експерт-координатор на Алианса, с въведение към темата. В първата част бяха разгледани редица въпроси, свързани със същността на насилието, спецификите на домашното насилие при потребителите на социални услуги, особености на жертвите на насилие и профила на насилника. Обучител беше Валентина Гешева* – Фонд за превенция на престъпността – ИГА, и регионален...
izlojenie-bazar-na-ksr-tyrgovishte-07-2020Екипът на Комплекса за социално развитие в Търговище организира тридневно изложение-базар „За цветни хора с мечти“, където жителите и гостите на града могат да разгледат и да си закупят изделия, сътворени с любов и надежда от потребителите и специалистите в социалната услуга. Основната цел на изложението е да бъдат подкрепени, стимулирани и мотивирани хората с увреждания в Търговище да творят и да се адаптират към заобикалящата ги среда, да се развиват и да се интегрират в обществото. В рамките на изложението бяха организирани и ателиета „Работилници за малки и големи“, в които екипът на...
seminar-moga-da-rabotya-09-07-2020На 9 юли 2020 г. се проведе семинар „Мога да работя! Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда“, организиран от фондация „Светът на Мария“ (член на НАСО) и Българския център за нестопанско право. В събитието участва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, включиха се хора с интелектуални затруднения и техни близки, работодатели, трудови наставници, доставчици на социални услуги, представител на институцията на омбудсмана, на НАСО и др. На форума бяха представени анализи на правната рамка за заетостта на хората с интелектуални затруднения и на потребностите им от...
На 13 юли се проведе онлайн заседание на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги, в което участваха и представители на НАСО. На срещата се обсъди проектът на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги. По време на заседанието беше уточнено, че няма да се допусне „правен вакуум“ и във връзка с това в момента се работи по преходните и заключителни разпоредби на закона. Дискутирани бяха определени въпроси, които се уреждат с правилника за приложение на ЗСУ, както и работата по другите подзаконови нормативни...
hobis-klub-otbelyaza-20-godishen-yubileyНа 27 юни с много вълнение, усмивки и настроение членове, гости и приятели на ХобисКлуб (Добрич) отбелязаха 20-годишния юбилей на сдружението. Многоуважаваният председател на ХобисКлуб Иван Тодоров е първият представител на НАСО в Добрич и е отличен от Алианса за проявена лична отговорност, всеотдайност, духовност и благородство в политиките и дейностите за достоен и пълноценен живот на хората с увреждания и по-доброто бъдеще и социално развитие на Добрич и България. През годините ХобисКлуб е получавал различни награди от НАСО за заслуги и принос в социалната сфера. Скъпи приятели от ХобисКлуб,...
vavezhdashto-obuchenie-na-ekipa-na-tsop-sozopolОт 24 до 26 юни се проведе въвеждащо обучени за екипа на ЦОП – Созопол – член на НАСО, на тема „Социални услуги за деца и семейства в риск – нормативна рамка, практика и предизвикателства. Инструментариум за работа, методи и подходи“ То беше в рамките на три дни и с продължителност 24 часа, като включваше следните модули: Нормативна рамка и мястото на социалната услуга. Дефиниране на основни понятия и приложение. Специфика при работата с деца и семейства в риск. Основни направление и дейности; Методиката на ЦОП – вход към услугата, управление на работен случай, работно досие, изход; Работа по...
rabotna-sreshta-s-obshtina-sozopolНа 26 юни се проведе работна среща в Община Созопол между заместник-кмета Тодор Дамянов и експерт-консултанта на НАСО Атанаска Бонева. Целта на срещата бе да се представи организацията, нейната мисия и възможностите за партньорство. Г-жа Бонева представи основните дейности и насоки, в които се развива НАСО и възможностите за партниране. Заместник-кметът представи социалната политика на Общината и предизвикателствата, пред които са изправени. Срещата завърши със споделено удовлетворение и от двете...
На 25 юни се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, в което участва и представител на НАСО. В рамките на дневния ред бяха обсъдени проект на Доклад за изпълнението за 2019 г. на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и проект на Приоритет 11 „Социално включване“ на Националната програма за развитие: България...
zaklyuchitelna-online-conference-isa-field-aperture-06-2020На 25 юни 2020 г. LADAPT (Франция) проведе уебинар в рамките на проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA - Field Aperture) с участието на представители на всички партньори по проекта, а именно Фондация Cope (Ирландия), Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD (Белгия), Фондация Hand in Hand (Унгария), Horizon 2000 (Белгия) и НАСО (България). Събитието бе заключителна конференция, целяща да популяризира постигнатите по проекта резултати. Участниците бяха приблизително 100 души, като встъпителни думи към тях...
socialen-centyr-burgas-project-ahu-2020Сдружение „Социален център – Бургас“ започна изпълнението на проект „Социална рехабилитация чрез запознаване с културното наследство и самобитност на българите“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и по него се предвижда провеждане на серия лекции, посветени на различни исторически и културни теми. В рамките на различните инициативи и събития потребителите на ЦСРИ към сдружението ще научат повече за историята и традициите, ще посетят културни и исторически забележителности, ще имат занимания по танци. Вече потребителите са посетили Етнографския музей...
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 28 юли 2020 г. (вторник) от 15:00 ч. в х-л "Интернационал", к.к. Златни пясъци, гр. Варна. ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСО
training-naso-tyrgovishte-22-23-06-2020На 22 и 23 юни 2020 г. в Обучителния център на НАСО в Търговище се проведе обучение на специалисти от социални услуги на тема „Социална и психологична работа с деца и лица с агресивно поведение, както и с жертви на насилие”. Програмата включваше важни аспекти по темата за агресията и насилието с фокус върху уменията на специалистите да разпознават симптоматичните знаци на поведението и невербалния език, както и да изграждат стратегии за превенция и справяне с агресивни прояви. Интерактивната форма на обучението позволи през преживяване на ситуации участниците да изградят умения да разпознават и...
karin-dom-praznuva-24-godНа 22 юни 1996 г. тържествено е открит Центърът за деца със специални нужди Карин дом. Тази година за първи път рожденият ден не се отбелязва с традиционното тържество, включващо празнична програма и вълнуващи забавления за децата. „Но е по-различна само формата, емоцията, чувствата и обичта си остават и са такива, каквито са 24 години на неуморна работа и учене.“ НАСО отправя своите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи на екипа на Карин дом, като поднася и своята благодарност за ползотворното...
zasedanie-perg-19-06-2020На 19 юни 2020 г. се проведе заседание на Постоянната експертна работна група за подпомагане разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ), в което участва и представител на НАСО. На заседанието се обсъдиха въпроси, свързани с подготовката на новия план за периода 2021 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна...
pokana-fin-isa Къде: Онлайн Кога: Четвъртък, 25 юни 2020 г., 15:30 ч. /българско време/ Културата е основен инструмент за приобщаване на хора със специални нужди. Осигуряването и насърчаването достъпа до изкуство на хората с увреждания биха били от полза за цялото общество, тъй като биха дали възможност на всички нас да се докоснем до креативността на артистите със специфични потребности. Стартирал през 2017 г., проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA – Field Aperture) цели да промотира недискриминацията и включването на хора с увреждания чрез...
otvorena-online-sreshta-04-06-2020На 4 юни се проведе отворена онлайн среща, която събра представители на социални услуги, общини и неправителствени организации от Пловдив, Пазарджик, Елхово, Бургас, Велико Търново, Хасково, Добрич, Несебър, Търговище, Лом, Сопот, Свиленград, Димитровград, Вълчи дол, Полковник Савово, Николаево, Кюстендил, Марчево, Димово. Виртуалната дискусионна среща е част от поредица онлайн събития, организирани от екипа на НАСО. Водещата идея при провеждането й бе в рамките на един отворен разговор участниците да обменят информация и добри практики, да споделят своите притеснения и трудности, да изразят...
general-assembly-easpd-05-06-2020На 5 юни се проведе заседание (онлайн) на Генерална асамблея на EASPD с цел да бъде обсъдена бъдещата многогодишна стратегия на EASPD за периода 2022 – 2025 г., в което участие взе и председателят на НАСО Георги Георгиев. В първата пленарна сесия генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло представи основни елементи от проведено онлайн проучване във връзка с новата стратегия, в т. ч. обратна връзка за основните въпроси, върху които EASPD следва да акцентира при работата си в бъдеще, ключови моменти и принципи, върху които да бъде базирана стратегията и пр. Работата по стратегията ще продължи до...
По случай Деня на детето множество членове на НАСО, работещи с деца в социалната сфера, отбелязаха празника, макар и в условия на извънредна епидемична обстановка. Споделяме с Вас някои от инициативите: Денят на детето в КСУДС – Пловдив: За полета на децата, окрилени от своите мечти Една нестандартна онлайн Щуроландия
denyat-na-deteto-ksuds-plovdiv-2020В Комплекса за социални услуги за деца и семейства 1 юни е специален празник и екипът всяка година влага своите усилия, за да бъде отбелязан Денят на детето по най-красивия, емоционален и запомнящ се начин. Вече 15 години КСУДС работи, за да се съхрани животът и здравето на децата, да им се осигури семейна грижа и любов, за да се радва всяко дете на щастливо детство, за да има сили да реализира и надскочи своите мечти… И тази година екипът на Комплекса отбеляза 1 юни, съобразно ограниченията заради извънредните условия. Денят започна с акция за кръводаряване. В небето над Пловдив полетяха 15...
edna-nestandartna-online-shurolandiyaПо повод Деня на детето – 1 юни, екипът на фондация „Подкрепа за реализация“ във Видин отново се е подготвил и обещава щуро забавление във вълшебния град Щуроландия. Градът на детските приключения ще отвори врати за девета поредна година, но този път ще е виртуален на официалната Фейсбук страница на фондацията. Екипът на фондацията отправя онлайн предизвикателство към малки, големи и пораснали деца, които могат да посетят света на многознайковците, сръчковците и немирниците – един свят, изпълнен с приключения и много забавления. Разходките по улиците на вълшебния град са организирани в три...
vtora-online-sreshta-na-naso-28-05-2020На 28 май екипът на НАСО проведе отворена онлайн среща за всички работещи в сферата на социалните услуги в страната, чиято цел беше да даде трибуна и пространство за споделяне на добри практики, въпроси и търсене на отговори, касаещи работата на услугите, специалистите и потребителите в условията на извънредна епидемична обстановка. В срещата се включиха около 30 ръководители и специалисти от социални услуги, представители на общини и неправителствени организации от Видин, Плевен, Ловеч, Белене, Панагюрище, Търговище, Бургас, Димово, Свищов, Разлог, Добрич, с. Старосел, Несебър, Каспичан,...
spodelen-opit-sop-svishtov-05-2020ЦОП в гр. Свищов не е преустановявал работата си с потребители за периода на извънредното положение. Формата на консултативна работа бе изцяло в дистанционен формат и обхващаше всички потребители на Центъра. С децата и родителите се осъществяват редовни онлайн сесии в познатите интернет приложения или по телефона. На децата и семействата, които нямат възможност да вземат участие в онлайн сесиите със специалистите, периодично са раздавани подходящи работни материали и указания за работа у дома. Екипът на ЦОП получава нужната обратна връзка от родителите и обгрижващите децата. Поставяни са ежедневни...
otvorena-online-sreshta-v-usl-na-epidem-obst-21-05-2020На 21 май екипът на НАСО проведе отворена онлайн среща за всички работещи в сферата на социалните услуги в страната. Целта на събитието беше да даде трибуна и пространство за споделяне на добри практики, въпроси и търсене на отговори, касаещи работата на услугите, специалистите и потребителите в условията на извънредна епидемична обстановка. В срещата се включиха повече от 30 ръководители и специалисти от социални услуги, представители на общини и неправителствени организации от Разград, Търговище, Варна, Русе, Бургас, Кърджали, Добрич, Ловеч, Вълчи дол, Свищов, Силистра, Хасково, Суворово,...
На 20 май Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) организира онлайн конференция на тема „Трудова заетост в подкрепа на лицата с епилепсия и техните семейства“. НАСО подкрепи организацията с участието на председателя на Алианса г-н Георгиев и експерт-координатора Наталия Христова в събитието. В дискусията участваха министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева и заместник-министрите г-жа Адриана Стоименова и г-жа Султанка Петрова. Основна тема бяха възможностите за създаване за по-добри условия за заетост на родители на деца с увреждания. АРДЕ споделиха резултатите от...
spodelen-opit-cop-gulyanci-onlaine-photo-kС една красива инициатива Центърът за обществена подкрепа в гр. Гулянци събра посланията на деца и семейства чрез насочване фокуса на обектива към живите картини на заобикалящия ни свят. Историите станаха част от онлайн конкурс за фотография или късометражно видео „Денят след пандемия“. „Излезте от историята, която ви дърпа назад, стъпете в нова, която искате създадете!“ Екипът на ЦОП е избрал този начин за споделяне на истории и емоции с цел да инспирира творческите търсения и да мотивира децата да комуникират чрез разнообразни изразни средства. По този начин всички можем да погледнем към...
uchastie-na-naso-v-online-diskusiya-na-kluba-na-soc-rabotnik-ruse„Социалната работа по време на пандемията coronavirus (COVID-19)“ е темата на дискусията, в която взе участие Златка Иванова, експерт-координатор в НАСО. Форумът се проведе на 12 май 2020 г. във виртуалната зала на Клуба на социалния работник към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Г-жа Златка Иванова поздрави участниците и благодари на Русенския университет за доброто партньорство с НАСО в организирането на ежегодния форум в Русе, посветен на социалната политика и социалните дейности. Тя сподели мнение, че пандемията е отредила на социалната работа ключова роля в обществото за справяне с...
grupovi-online-obucheniya-v-cop-beleneВ ЦОП – Белене след въведеното извънредно положение освен индивидуалните онлайн консултации на потребители и техните семейства, паралелно стартираха и групови онлайн обучения. Целевите групи, които се сформираха обхващат приемните семейства от града, 15 на брой, както и граждани, нуждаещи се от подкрепа при адаптирането в новата ситуация. Приемните родители и консултиращият ги екип от ръководител и социален работник продължиха връзката на доверие, изградена през шестте години от създаването на Центъра за обществена подкрепа. Темите са свързани както с приемната грижа, така и с емоционалното...
uchastie-na-naso-v-general-assembly-easpd-05-2020На 6 май експериментално в онлайн вариант бе проведена Генерална асамблея на EASPD. НАСО бе представен от председателя г-н Георги Георгиев. В рамките на дневния ред бяха разгледани важни въпроси от развитието на дейностите на EASPD. Прието бе общо послание към политическите фигури в ЕС в резултат от работата на европейската конференция по темата за заетостта. Разгледани и приети бяха редица предстоящи процедури, свързани с вътрешноорганизационния живот и развитие на EASPD, представена беше работата на организацията и нейните членове в условията на пандемията от коронавируса и бяха приети годишни...
sreshta-interest-group-on-arts-and-culture-06052020На 6 май се състоя онлайн среща на Групата по интереси на EASPD в областта на изкуството и културата, в която участваха и представители на НАСО и АСР „Вижън“. Сред основните фокуси на срещата бе организирането и провеждането на конференцията в Корк (Ирландия), посветена на темата за изкуство и култура за хората с увреждания (предвидена да се състои през м. октомври т. г.). В рамките на дневния ред бе дискутиран и планът за работа на ГИ. Обсъдено бе участието на представители на ГИ в уебинар, насочен към изкуството и културата за хора с увреждания в условията на пандемия. По време на срещата ГИ...
uchastie-v-zasedanie-na-pk-po-zaetostta-na-easpd-06052020На 6 май председателят на НАСО участва в онлайн заседание на Постоянния комитет по заетостта на EASPD. На заседанието бяха обсъдени позициите на профсъюзи и работодатели относно заетостта на хората с увреждания, разгледани бяха проекти по темата за заетостта, по които работи EASPD съвместно с членове и партньори от различни страни. Представен и обсъден беше и подготвен доклад от EASPD, на база задълбочено проучване в Европа, за възможностите и бариерите при реализирането на моделите за заетост на хората с увреждания в различните страни. Обсъдени бяха и последващи действия след европейската...
uchastie-v-zasedanie-na-easpd-board-04052020На 4 май в онлайн формат се проведе поредното редовно заседание на Борда на EASPD. В качеството си на член на Борда в заседанието участва и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В рамките на дневния ред бяха разгледани важни документи, свързани с развитието на организацията и работата й в условията на пандемия от COVID-19. Изслушана беше информация от представителите на всички страни, в т. ч. и от НАСО за състоянието и работата на социалните услуги в България. В разгледаните и приети вътрешноорганизационни документи и въпроси бяха включени и годишният доклад и финансов отчет за 2019 г.,...
uchastie-na-naso-v-eu-conference-04052020На 4 и 5 май се проведе европейската конференция на EASPD на тема „Пътят към заетост за хората с увреждания“, която трябваше да се проведе в Париж, но поради ограничителните мерки се състоя в онлайн вариант с участието на над 1000 специалисти и ръководители от цяла Европа. Участие в конференцията взе и група представители на НАСО и други организации – членове на Алианса от България. Конференцията откриха Джим Кроу, президент на EASPD, и Емануел Констанс, президент на LADAPT – домакини на конференцията. В различните панели и паралелни уъркшопове участниците имаха възможност да се запознаят и...
mestna-komisiya-plovdiv-provede-online-obuchenie-na-spec-ot-soc-sferaНа 30 април 2020 г. Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пловдив проведе специализирано онлайн обучение на екипа към Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” (чрез платформата за видеоконферентна връзка Zoom). Сдружението управлява Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца „Рада Киркович” към Община Пловдив. Услугата предоставя социално – педагогическо, психологическо консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства. Центърът работи с логопед и специален педагог при подкрепата на деца със специфични нужди, а също така и с екип от семеен консултант и...
i-nacionalna-online-priemna-na-asp-i-nasoНа 29 април се проведе първата национална онлайн приемна на АСП и НАСО „Социални услуги за пълнолетни лица“. Срещата премина при много висок интерес с над 50 регистрации и много повече преки и косвени участници и бе оценена като важна и полезна за работата на специалистите и ръководителите на социалните услуги, особено в условията на извънредно положение и редица ограничителни мерки. Събитието даде възможност на участниците да получат отговори на конкретни въпроси, част от които произтичат от извънредната ситуация. Целта на приемната бе да се осигури подкрепа за специалистите в търсенето на...
online-discussion-adaptaciya-na-soc-uslugi-v-usloviyata-na-pandemiyaРъководители и специалисти от социални услуги от Североизточна България в оживена онлайн дискусия търсиха отговор на въпроса „Успешна ли е адаптацията на социалните услуги в условията на пандемията от коронавирус?“. В рамките на срещата участниците обсъждаха чрез платформата ZOOM успешни практики и актуални проблеми в своята работа. Онлайн дискусията се проведе на 28 април с участието на социални услуги от Търговище, Разград, Русе, Добрич, Силистра и Габрово. Водещият Златка Иванова, регионален координатор на НАСО, представи последователните стъпки на Алианса за подкрепа на социалните услуги и...
vtoro-online-obuchenie-na-ekipa-na-ksr-tyrgovishte-04-2020Вътрешните онлайн обучения на екипа на Комплекса за социално развитие в Търговище продължават. На 24 април се проведе семинар-практикум на тема „Иновации в действие.“ Одобрените по време на първото обучение иновативни методи и техники бяха представени от своите автори чрез визуализиране на всяка една програма и алгоритъма за нейното приложение в социалната услуга. Програмната дейност се основава на разбирането, че всяка една дейност трябва да се подчинява на единна структура, която да съдържа цели, представяне същността на метода, целева група, план за действие, очаквани резултати, мониторинг и...
spodelen-opit-dcplu-fondaciya-milosyrdie-slivenДневният център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) в Сливен функционира като социална услуга в общността и се финансира като държавно делегирана дейност. Капацитетът на ДЦПЛУ е 15 места. В Центъра потребителите и техните семейства получават професионално съдействие и подкрепа с оглед индивидуалните им потребности. Към момента екипът на Дневния център се състои от 6 души: ръководител, специалист социална дейност, трудотерапевт, медицинска сестра, психолог и социален педагог. Характерни за екипа са професионализмът, сърдечността и всеотдайността, вложени в ежедневната работа и определящи...
На 14.04.2020 г. се проведе онлайн заседание на междуведомствената работна група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика, за обсъждане на постъпилите предложения за приемане на мерки за подпомагане на социалните предприятия. Националният алианс за социална отговорност участва в заседанието, като член на работната група. Обсъди се евентуалното преструктуриране на Плана за действие по социална икономика 2020-2021 г., и се наложи виждането, че някои дейности от първата половина на годината, за които не е имало възможност да се реализират поради извънредното положения, ще...
online-obuchenie-dcplu-tyrgovishte-14-04-2020Креативност, иновативност и екипна работа в условията на пандемията от коронавирус И в условията на извънредно положение заради коронавируса от Комплекса за социално развитие в Търговище към Агенция за социално развитие "Вижън" продължават да търсят най-ефективни инструменти и модели за професионалното развитие на екипа с цел да бъде осигурена все по-качествена и адекватна подкрепа за потребителите. Във връзка с това на 14 април т. г. беше проведено онлайн обучение "Социална рехабилитация чрез експресивно изразяване и включване". В онлайн режим екипът успя спокойно да преосмисли водената...
През всички години НАСО подкрепя персонала и потребителите в социалните услуги, специалистите и ръководителите в социалната сфера. Продължаваме да го правим и сега. С цел да подкрепи всички хората,  които се сблъскват ежедневно с предизвикателствата  в новите условия на работа Националният алианс за социална отговорност организира регионална среща на ръководителите и специалистите, работещи в социалните услуги от област Кюстендил. Срещата се проведе на 10 април чрез онлайн платформа при следната програма: Супервизия и работа в извънредна ситуация – изграждане на модел за обективно и...
spodelen-opit-csr-i-pekarna-radost-varnaСоциално предприемачество и подкрепа в условията на извънредно положение В условията на извънредно положение и наложени ограничителни мерки ЦСРИ на деца със СОП „Радост“ и пекарна „Радост“ са реорганизирали и адаптирали своята работа. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост“ (ЦСРИ на деца със СОП „Радост“) е изготвена програма за дистанционна работа с всяко дете. Специалистите набавят и разработват материали за онлайн работа съобразно индивидуалните потребности на децата. Екипът на Центъра осигурява и подкрепа за...
taxite-v-uslugite-raboteshti-onlineНАСО получи немалко запитвания относно таксите за потребителите в социалните услуги, работещи онлайн по време на извънредното положение. Съгласувано с АСП споделяме, че няма промяна в начина и технологията на формиране на таксите. Съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет за всеки потребител се изчислява такса, вкл. само разходите според часовете на пребиваване и ползване на услугата от потребителя. Практиките в извънредните условия към момента са много различни и затова ще си позволим уточнението, че за някои потребители може след изчисляване на таксата...
detski-pozdrav-v-tezi-trudni-dniДетски поздрав в тези трудни дни  
uchastie-na-naso-v-borda-na-easpd-04-2020На 6 април председателят на НАСО Георги Георгиев участва в редовно 8-часово заседание на Борда на EASPD. Поради обективни причини, свързани с извънредната ситуация, заседанието се проведе онлайн с участието на всички членове на Борда. В рамките на дневния ред бяха обсъдени важни въпроси относно годишните доклади за 2019 г., работните планове за 2021 г., както и вариант на новата Стратегия за работа на организацията 2022 – 2025 г. Разгледани бяха и някои вътрешноорганизационни въпроси, както и такива, свързани с приетите промени в Устава на организацията. Основен акцент беше поставен върху...
res-sreshta-zaetost-za-hu-pleven-03-2020В град Плевен бе организирана поредната среща на НАСО с представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели, представители на работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на социалните услуги и заетостта. Поради епидемичната обстановка и въведените ограничения подходът за провеждане на срещата беше променен и тя се реализира по начин, подходящ за работата в извънредно положение – чрез онлайн срещи и разговори по телефон с участниците, заявили желание да се включат в срещата. В разговорите с всеки един участник бе представен проектът...
su-asr-vizion-varna-preminaha-izcyalo-v-online-formaСлед обявяването на извънредното положение във връзка с епидемичната обстановска в страната, в рамките на няколко дни, всички социални услуги, предостявани от Агенция за социално развитие Вижън бяха пренасочени в онлайн пространството. С цел да се съхрани здравето на потребителите и на служителите, пряката работа беше преустановена, но не и мисълта как да се продължи възможността за оказване на подкрепа. Силното желание и упоритост както на специалистите, така и на хората, ползващи услугите допринесе за бързото адаптиране на процеса на работа и намаляване на рисковете за още по-голяма социална...
dareniya-sos-bulgariaИзправени сме пред криза и ситуацията изисква да си помагаме и да бъдем солидарни. Децата, семействата и младежите, за които SOS Детски селища се грижи, имат нужда от подкрепа в този момент. Бъдете съпричастни! Научете повече ТУК.
Срещата на държавите и организациите – участници по проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA ​- ​Field Aperture), беше планирано да се проведе на 26 и 27 март в Корк, Ирландия. Заради епидемичната обстановка срещата се проведе онлайн на същите дати. Всички участници представиха работата си и напредъка по изпълнението на проекта. НАСО представи работен вариант на Наръчник на добри практики за изкуство и култура, насочени към интеграцията на деца с увреждания в масови детски градини и училища. Финалният вариант на наръчника ще е готов до няколко...
doklad-za-bulgaria-european-semester-03-2020Доклад за България за 2020 г., който се издава в рамките на Европейския семестър. Докладът включва теми като публични финанси и данъчно облагане; финансов сектор; пазар на труда, образование и социална политик; конкурентоспособност, реформи и инвестиции; екологична устойчивост. Представяме на Вашето внимание текста в частта „Социална политика“: Социална политика Въпреки че намалява, делът на населението, живеещо в риск от бедност или социално изключване, продължава да е много голям. Въпреки че делът им намалява (от 41,3 % през 2015 г. на 32,8 % през 2018 г.), около...
В тези сложни условия НАСО усърдно търси решения и генерира нови идеи и подкрепа. Показателно е, че точно тези дни организацията продължава да е търсен партньор и приема нови членове към голямото си семейство. Да поздравим с „Добре дошли“ и да благодарим за доверието на: Читалище „Изгрев 1927“, Воднянци, община Димово ЦНСТ – Воднянци, община Димово Община Димово ЗЖЛФУ, община Луковит ЦНСТДМУ „Зорница“, община Луковит ЦНСТДМУ „Здравец“, община Луковит Дом за стари хора „Свети Лазар“, с. Славяново, община...
spodeleno-csri-svishtovCOVID-19, вирусът, който изцяло промени нашия обществен и професионален живот. Пред екипа на ЦСРИ – Свищов стоеше отговорната задача да намерим най-добрата алтернатива, за да продължи своята работа. Графикът за работа изработихме според възможностите за включване в онлайн пространството на всеки наш потребител и го съобразихме според здравословно състояние на лицето.Изготвихме индивидуални планове за работа в кризисна ситуация на всяко лице. Те са редуцирани, добре обмислени и съобразени с програмите за работа на специалистите и индивидуалните нужди на всеки потребител. Дейностите си осъществяваме...
Представителството на НАСО в Разград съвместно с Община Разград, БЧК и отдел „Закрила на детето“ започна предоставянето на хранителни пакети на семейства от общината, които в условията на извънредно положение се нуждаят от храна. Сигналите за нуждаещите се граждани се подават на тел. 084/660283 – на Център за обществена подкрепа към сдружение „ЖАНЕТА“ в работни дни между 9,00 и 17,00 ч. Средствата за закупуване на пакетите се осигуряват от дарители. В междуинституционално партньорство същите организации осигуряват и топъл обяд за самотни, трудно подвижни хора и хора с увреждания, като средствата...
В рамките на информационната и комуникационна кампания НАСО проведе много онлайн срещи и разговори с членове и партньори от различни общини в страната. Споделен опит – Онлайн конкурс „Денят след пандемия“ на ЦОП в Гулянци С една красива инициатива Центърът за обществена подкрепа в гр. Гулянци събра посланията на деца и семейства чрез насочване фокуса на обектива към живите картини на заобикалящия ни свят. Историите станаха част от онлайн конкурс за фотография или късометражно видео „Денят след пандемия“... Участие на НАСО в онлайн дискусия на Клуба на социалния работник в Русе „Социалната...
spodelen-opit-cop-sredecЕкипът на ЦОП – Средец прилага нови модели за дистанционна работа (онлайн и по телефон) с потребителите, за да адаптира дейностите си в условията на епидемична обстановка. Те изпреварващо са се подготвили и са успели да запознаят родителите с новия формат на работата още преди извънредното положение да бъде обявено. Специалистите на ЦОП подготвят програми за работа и ги изпращат на родителите, които от своя страна осъществяват обратна връзка с Центъра, за да покажат резултатите на децата. На Фейсбук страницата на ЦОП се качват полезни материали, съвети и интересна информация, за да се подпомогнат...
poluchavane-na-socialni-griji-i-podkrepa-ot-online-platformiС цел да подкрепим усилията за адаптиране работата на социалните услуги в настоящите условия представяме на Вашето внимание материал за получаването на социални грижи от онлайн платформи. С текста на „Получаване на социални грижи и подкрепа от онлайн платформи: Какъв е пътят напред за положителна промяна?“ може да се запознаете ТУК. Източник: Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Превод:...
spodelen-opit-ksuds-plovdivВ ситуация на извънредно положение в КСУДС – Пловдив са предприети редица мерки и работата е адаптирана към настоящите условия, за да се осигури адекватна и резултатна подкрепа на всички потребители. ЦОП, ЦРДУ и ЦСРИ на деца със специални потребности продължават работа като всеки социален работник е изготвил индивидуален план и дейностите се извършват в дистанционна форма и чрез постоянна комуникация с потребителите. Социалните работници са на разположение както за работата по индивидуалния план, така и при нужда от информация и консултация във връзка със създалата се ситуация и извънредните...
csri-za-deca-kbn7-plovdivЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7/ споделиха своя опит за това как предоставят услуги в условията на извънредно положение: Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и Заповедите на Министъра на здравеопазването за ограничаване на разпространението на COVID-19, считано от 16 март 2020 г. временно преустановихме пряката работата с потребителите и семействата им в сградата на социалната услуга ЦСРИ за деца „Рада Киркович”. От 16.03.2020 г. до момента, а и в оставащите дни от извънредното положение, екипът на ЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7 предоставя подкрепа на децата и...
spodelen-opit-zj-provadiyaОт ЗЖ в гр. Провадия споделят своя опит за това как са организирали работата си, как са адаптирали дейностите и как се справят в условията на извънредно положение: ЗЖ ГРАД ПРОВАДИЯ – ЖИВОТ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19 COVID-19 е поредното предизвикателство в живота на младежите от ЗЖ гр. Провадия. Всеки ден сме изправени пред различни казуси, които трябва да разрешим. Работата ни се състои в подреждане на човешки съдби по дневния ред, зададен от живота.За екипа беше ясно, че трябва да въведем промени. Какво променихме и как го направихме? Включихме ги с максимална ангажираност в дейностите в...
ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КОПИЕ ДО: Г-ЖА РУМЯНА ПЕТКОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА, Във връзка с въведеното извънредно положение и приетите ограничителни мерки, НАСО реорганизира дейността си и значително повиши комуникацията и информационната работа в подкрепа на доставчиците, екипите и потребителите на социални услуги. Възприемайки единствено възможния вариант за работа от разстояние ние обявихме НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ в подкрепа на...
naso-uchastva-v-webinar-covid-19-25-03-2020На 25 март се проведе уебинар, организиран от EASPD на тема „Адаптиране на услуги за хора с увреждания по време на пандемията COVID-19“. В семинара се включи и представител на НАСО – Наталия Христова. Като лектори в убинара участваха Marieke Impens – психолог, Белгия, Ferran Blanco ROS – Испания и Jiří Horecký – президент на Асоциацията на доставчиците на социални услуги, Чехия. След като на 11 март Световната здравна организация официално определи COVID-19 като пандемия извън очакванията на здравните експерти, в цяла Европа (и по света) доставчиците на социални услуги се надпреварват да се...
Уважаеми колеги и партньори, Епидемичната обстановка ни изправя пред предизвикателството да работим в извънредни условия, което трябва и можем да преодолеем заедно. Във връзка с това НАСО се ангажира да осигури възможност (чрез информационните си канали) за обмен на информация и добри практики, споделяне на инициативи, менения и коментари и пр. Екипът на Алианса е в готовност да подкрепи членове и партньори в търсенето на най-добрите решения, свързани с работата в извънредните условия. Преустройваме работата си съобразно условията и вместо тъй желаните и полезни събития, приемни дни, срещи,...
world-day-of-social-work-2020Уважаеми колеги и партньори, Силно неочаквано, необяснимо и най-вече тревожно попаднахме в състояние, което няма аналог в новото ни време. Предизвикателствата пред всички са големи, тежки, трудни и необичайни. Към всичко, което знаем, можем и правихме досега е необходимо да добавим още много много отговорност, дисциплина, отдаденост, даже и саможертва! В тези дни, в които се прекланяме с аплодисменти пред хората от първата линия – тези, които лекуват, ставаме прави и прегръщаме с любов и уважение всички онези, които се грижат за хората, имащи нужда от подкрепа особено сега. Да, колеги, всички...
otlojeni-sybit-ot-kalendara-na-nasoВъв връзка с епидемичната обстановка в страната и решенията на Министерски съвет се отлагат следните събития от календара на НАСО: 1. Национална среща „Актуални въпроси в реализацията и развитието на социалните услуги и заетостта – 2020“, която беше предвидено да се проведе в гр. Кърджали на 19 и 20 март 2020 г. Срещата ще се проведе при същите условия, със същата програма и същите гости на допълнително уточнени дати, когато обстановката позволява това. Новите дати ще бъдат съгласувани с МТСП с цел осигуряване участието на министър Деница Сачева и останалите гости. Направените вече...
v-belene-se-provede-regionalna-sreshta-posvetena-na-priemnata-grijaЗа трета поредна година Центърът за обществена подкрепа в Белене инициира форум, посветен на приемната грижа, подкрепен от НАСО, чийто член е от 2015 г. Събитието, проведено в хотел-ресторант „Престиж”, беше под наслов „Приемната грижа – шанс за детство в семейна среда“ и даде възможност за обсъждане на актуални въпроси, свързани с отглеждането на приемни деца. Срещата откри и модерира ръководителят на Центъра г-жа Ваня Карлева. Във форума участваха 22 приемни родители от няколко общини. С приветствия към участниците се обърнаха кметът на Община Белене г-н Милен Дулев, директорът на РДСП – Плевен...
rabotna-sreshta-na-naso-v-beloslavНа 26 февруари се проведе работна среща между г-жа Златка Иванова, експерт- координатор в НАСО, и инж. Светла Колева, зам.-кмет на Община Белослав. На срещата г-жа Иванова представи визията и приоритетите на НАСО за 2020 г., като изтъкна все по-активната работа на Алианса в подкрепа на общините за предоставяне на качествени социални услуги. Тя акцентира върху възможността доставчиците на социални услуги да ползват експертизата и информационните канали на НАСО за подобряване на местните социални политики. Г-жа Колева представи Плана на Община Белослав за развитие на социалните услуги, като...
В средата на месец февруари 2020 г. беше договорено и утвърдено ново представителство на НАСО – Кюстендил, в лицето на г-жа Анелия Милошова, директор на Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“. Екипът на НАСО изказва своята благодарност и задоволство от възможността да разчитаме на професионализма на г-жа Милошова и си пожелаваме ползотворна съвместна работа. НАСО изказва гореща благодарност на досегашния си представител в Кюстендил г-жа Мая Мицова за ползотворната работа през последните години и изразява своята увереност, че партньорството ни с г-жа Мицова ще продължи с още...
diskusionna-sreshta-plovdiv-20-02-2020На 20 февруари 2020 г. в ЦСРИ за подкрепа на деца „Рада Киркович“ в Пловдив се проведе дискусионна среща на тема „Превенция на дискриминация и работа в общността. Добри практики в предоставянето на подкрепящи услуги за деца и семейства“. Дискусията бе открита от г-н Анести Тимчев – зам.-кмет „Европейски политики и социални дейности“ в Община Пловдив. Участие с експертни позиции взеха г-жа Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални дейности“, г-жа Емилия Иванова – регионален директор Социално подпомагане – Пловдив, г-жа Анна Кръстенова – директор ДСП – Родопи, г-жа Стамена Стоянова –...
nac-inf-kampaniya-wswd-2020За трета поредна година НАСО стартира национална информационна кампания по повод Световния ден на социалната работа – 17 март 2020 г., като призова в нея да се включат социални услуги, доставчици и организации, имащи отношение към социалната сфера. Инициативите и събитията следва да са планирани в месец март и да имат за цел да представят пред обществото същността, мисията и основните характеристики на социалната работа, хората, ангажирани с нея и ролята на човешките взаимоотношения в сферата. Каним всички да се присъединят към кампанията, като за целта очакваме да ни изпратите информация за...
sreshta-na-predsedatelya-na-naso-s-ministyra-na-truda-i-soc-politНа 18 февруари в МТСП председателят на НАСО Георги Георгиев се срещна с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Председателят на Алианса посочи основните теми, по които работи организацията и отправи предложение за конкретни бъдещи съвместни действия и подкрепа за намиране на работещи решения. Заедно с това г-н Георгиев представи и пакет от документи, вкл. обработена от НАСО информация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България през последните години. Разгледани бяха възможностите за последващи срещи и обсъждания, както и за съвместно провеждане на националния...
uchastie-na-naso-v-sreshta-s-min-sachevaНАСО участва в среща на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева с национално представителните организации на и за хората с увреждания, която се проведе на 18 февруари в МТСП. Министър Сачева информира за работата на министерството и развитието на общия напредък по Закона за хората с увреждания, подготовката за устройството на новата Държавна агенция за хората с увреждания, за изпълнението, актуалните резултати и проблеми по Закона за личната помощ и подготовката за влизане в сила на Закона за социалните услуги. В провелата се дискусия участниците изразиха свои мнения и предложения...
rabotna-sreshta-kyustendil-17-02-2020На 17 февруари се проведе работна среща на тема „Добри практики в социалните услуги за деца. Модели на взаимодействие между социалните структури в община Кюстендил“, организирана от ЦОП „Св. Петка“ – представителство на НАСО. В събитието се включиха управители и социални работници от социални услуги за деца, представители на Община Кюстендил, социални работници от ОЗД и ДСП – Кюстендил, както и представител на НАСО. На срещата бяха споделени добри модели на работа, съобразени със спецификата на конкретната услуга, както и конкретни примери за постигнати резултати след ефективно взаимодействие...
reg-sreshta-tyrgovishte-13-02-2020На 13 февруари в Търговище се проведе поредната среща на НАСО с представители на социално отговорни работодатели и на социални услуги на тема „Заетост за хора с увреждания“. Събитието се организира съвместно с Община Търговище и е част от дългосрочната работа на НАСО за развитие подкрепата за хората с увреждания по проект „Партньорство за по-добър живот“. На срещата бяха поканени и присъстваха работодатели от всички сфери, от частни фирми и неправителствени организации, общински и държавни, както и ръководители на социални услуги от областта. Участие взеха зам.-кметът на Община Търговище г-жа Рая...
cop-kyustendil-otbelyazva-svoyata-10-godishninaВече десета година Центърът за обществена подкрепа „Света Петка” в Кюстендил работи с отговорност и грижа в помощ на деца в риск и техните семейства. Управител на Центъра е г-жа Мая Мицова – представител на НАСО за община Кюстендил, а екипът включва двама социални работници, двама психолози, един педагог и един логопед. Центърът е с капацитет 40 души, но получаващите подкрепа надхвърлят този брой. Обхватът на дейностите на ЦОП е доста широк, но активната, всеотдайна, съвместна работа на екипа води до високи резултати и общо удовлетворение. Социалната услуга вече е разпознаваема и търсена сред...
ks-csr-13-02-2020Представител на НАСО участва в първото за 2020 г. заседание на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика, което се проведе на 13 февруари. В рамките на дневния ред бяха обсъдени и приети проект за Вътрешни правила за работата на КС по КСО и отчет за изпълнението на Плана за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за 2019 г. По време на заседанието беше представен и Планът за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за 2020-2021 г. Участниците в заседанието се включиха в дискусия с коментари и...
rabotna-sreshta-v-obshtina-sitovo-02-2020На 4 февруари 2020 г. г-жа Златка Иванова, регионален координатор в НАСО, проведе работна среща с г-жа Еда Самиева, зам.-кмет на Община Ситово с ресор „Образование, социални дейности и европейски проекти“. Г-жа Самиева представи политиката на Общината в социалната сфера, като изтъкна влошаващата се демографска характеристика с преобладаващо възрастни и самотно живеещи хора, както и семейства в риск. Това определя приоритетите на Общината, насочени към осигуряване на услуги в семейна и домашна среда. В изпълнение е проекта „Патронажна грижа – Компонент 2“, както и услуги по механизма за лична...
easpd-release-key-recommendations-on-the-european-disability-strategy-post-2020В светлината на текущите преговори по бъдещата Европейска стратегия за хората с увреждания EASPD публикува своите основни препоръки, за да се даде възможност на службите за подкрепа и социални грижи да реализират своя потенциал и да допринесат за цялостното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в цяла Европа. Докладът е създаден с подкрепата на членовете на EASPD и представя основни препоръки по някои теми, сред които са ранната детска интервенция и образование; заетостта; приобщаващият живот; кадровите въпроси и др. С целия доклад може да се запознаете...
predstavyane-na-sbornik-s-nauchno-prilojni-materiali-ksr-ruНа 28 януари 2020 г. в РУ „Ангел Кънчев“ се състоя представяне на сборник с научно-приложни материали „Добри образователни и професионални практики по социални дейности – знание и опит за растеж и развитие“ с автор доц. д. н. Сашо Нунев. В сборника е включен анализ на резултатите от дейностите по проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“ (Клуб на социалния работник към Русенски университет „А. Кънчев“) и изводи от тях. Проектът се реализира с подкрепата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и съвместно с партньори: Регионална дирекция...
project-ksuds-humanity-first-2019На 17 януари се проведе заключително събитие по проект „Подобряване на материалната среда в Звено „Майка и бебе” към КСУДС – Пловдив: „Да подарим детство”, на което се представиха резултатите от партньорството на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и международната благотворителна организация Humanity First. Участниците на срещата се запознаха с ремонтните дейности в Звено „Майка и бебе“, представени с видео. В рамките на събитието директорът на дирекция „Социална политика“ г-жа Веселина Ботева връчи благодарствени адреси от името на Община Пловдив на студентите от Медицинския...
perg-ltc-ns-01-2020На 17 януари 2020 г се проведе заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, на което участва и представител на НАСО. По време на заседанието беше представена актуализация на Картата на резидентните услуги към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Бяха обсъдени и предстоящите задачи на ПЕРГ във връзка с разработването на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен...
us-na-naso-prie-god-i-obuch-programi-2020На заседание на Управителния съвет на НАСО бяха приети годишната и обучителната програма на Алианса за 2020 г. НАСО стартира и тази година с множество планирани събития, дейности и инициативи в цялата страна. Предвижда се Националната среща на ръководителите и специалистите от социални услуги през март месец да се проведе в Кърджали. Националният форум (с международно участие) на социално отговорните работодатели и социалните услуги ще се проведе през месец юни 2020 г., к. к. Златни...
kvnoj-15-01-2020Представител на НАСО участва в заседанието на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, което се проведе 15 януари 2020 г. В рамките на заседанието бе направен преглед на резултатите и бе обсъден планът за работа на Съвета. Дискутиран беше и въпросът с отложеното влизане в сила на Закона за социалните услуги. Във връзка с това Съветът прие становище относно продължаващата дезинформация и пропаганда срещу политиките за деца и семейства, гражданските организации и демократичните принципи, с което членовете на Съвета заявяват...
v-cop-belene-se-provede-poredno-obuchenie-na-kandinati-za-priemni-roditeliПриключи поредното обучение на кандидати за професионални приемни родители в ЦОП – Белене. По традиция в последния ден от обучението кандидатите бяха включени в групата за споделяне на опит на приемните родители от града. "Между разума и емоциите в приемната грижа" е темата, върху която бе поставен фокусът и се разиграха казуси. Прави впечатление, че приемната грижа в град Белене набира все по-голяма популярност и броят на приемните семейства постоянно се увеличава. Екипът, провел обучението пожелава успех на...
nova-su-vraca-12-2019Представител на НАСО беше сред официалните гости по време на откриването на нова социална услуга в община Враца, на която отряза лентата заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, заедно с кмета на града г-н Калин Каменов. Изграждането на Центъра за настаняване от семеен  тип, с капацитет 12 деца и младежи на възраст до 18 години, е част от процеса на деинституционализацията на грижите за деца. На събитието присъства Негово Високопреосвещенство митрополит Григорий, който извърши освещаване на Центъра, заместник областният управител на област Враца г-н Комитски,...
НАСО участва в среща на национално представителните организации на и за хората с увреждания се срещнаха с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Бяха обсъдени няколко теми, но основно акцентът се постави върху Закона за социалните услуги. В рамките на срещата НАСО подписа Декларация на Националния съвет за хората с увреждания относно Закона за социалните услуги, с която организациите на и за хората с увреждания, членуващи в Националния съвет за хората с увреждания, изразяват своята пълна подкрепа към...
ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА, В качеството си на най-голямата национална организация на доставчиците на социални услуги в България категорично заявяваме, че е крайно необходимо влизането в сила на приетия вече Закон за социалните услуги във вида, в който е приет без каквито и да е било промени в неговото съдържание. Заедно с всички държавни институции, общини, много неправителствени организации, специалисти и експерти от екипите на самите социални услуги няколко години работихме в партньорство в дългия път на търсене на най-добрите...

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо