ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

Работна среща на НАСО в Община Никола Козлево

gerbNK10 years NASO v 14В Община Никола Козлево представител на НАСО се срещна с Красимира Радева, специалист „Евроинтеграция и социални дейности“. В общината услугите се предоставят предимно в домашна среда – Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник, както и Приемна грижа. За съжаление, в общината липсват услуги за деца в неравностойно положение, които да отговорят на нарастващите им потребности. Бяха обсъдени възможностите за партньорство с НАСО както в получаването на навременна информация за предстоящи нормативни промени, така и за повишаване квалификацията на специалистите в Общината и социалните услуги.

На 27 октомври 2020 г. се проведе онлайн заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите. На него присъстваха девет от редовните му членове, сред тях и Национален алианс за социална отговорност. В разискванията се включиха и представители на МТСП и АСП - Любомира Аршинкова – държавен експерт в ДПХУРВСП, Марин Байчев –  началник на отдел в ДПХУРВСП, Миглена Митева и Виолета Николова –  Главна дирекция „Социално подпомагане“. Разгледани бяха становище на Съвета към Проект на Закон за българския жестов език и...
В петъчния ден 23.10.20 г. бе проведена работна среща на членовете на секретариата във Варна. По време на събитието бяха обсъдени стратегически и оперативни въпроси за дейността на НАСО, с оглед на предизвикателствата, които предлага кризата с Ковид-19. Основни акценти в деловата програма бяха социалните услуги, общините, работодателите, хората с увреждания, НПО. Беше поставен фокус и върху корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество. На оперативно ниво беше обсъдена новата схема за работа в организацията предвид кадровите промени в екипите на отделните офиси в София и...
За трета поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, множество увреждания, интелектуални затруднения, латерална амиотрофична склероза, множествена склероза, Алцхаймер, Паркинсон, придобити увреждания (инсулт, инциденти) и други.  Конференцията запознава българските специалисти – логопеди, ресурсни учители, психолози, специални педагози и др. – със съвременните практически подходи за компенсиране на...
На 19 октомври се проведе заключителната конференция по проект DialogueS, на която взе участие и представител на НАСО. Събитието се организира от Социалните работодатели в Европа, заедно с EPSU, за да обсъди и анализира „Социалният диалог в социалните услуги за силна социална Европа“. Никола Шмит - комисар по заетостта и социалните права откри и благодари на социалните служби „за тяхната забележителна работа и за това, че са на първа линия в тези изключителни времена, в които живеем“. Членът на Комисията настоя за важността на предоставянето на достъпни и качествени услуги за всички, както и за...
На 16 октомври 2020 г. се състоя заседание на Генералната Асамблея на EASPD, в която участваха представители на НАСО и други членове на EASPD от България. Заседанието утвърди нови вътрешно-организационни документи на EASPD и реализира избор на нови ръководни и помощни органи на организацията. Приета беше нова структура, бюджет за 2021 г. и нова стратегия за периода 2022-2025...
На 14 и 15 октомври 2020 г. представители на НАСО и негови членове взеха участие в двудневна конференция, посветена на включването в обществения живот на хората с увреждания чрез изкуство и култура. Конференцията бе организирана от EASPD, съвместно с партньори от град Корк (Ирландия). Участие в конференцията взеха над 500 заинтересовани специалисти и лектори от различни европейски държави. Представените презентации осветлиха от различна гледна точка възможностите чрез различните видове изкуства да се подкрепя по-добрия живот и развитие на хората с увреждания. В рамките на конференцията бяха...
На 13 октомври 2020 г. се проведе редовно заседание на Борда на EASPD, в което участва г-н Георги Георгиев, председател на УС на НАСО. Членовете на борда приеха нови членове на EASPD, разгледаха подготовката за заседанието на Генералната Асамблея, приеха няколко вътрешно-организационни документа, касаещи бюджета за 2021 г., управление на риска, актуализация на политически документи и проекти, нова структура на организацията и нова стратегия за работа в периода 2022-2025...
На 12 октомври 2020 г. бе проведено поредното редовно заседание на Членски форум по заетостта към EASPD, с участие на г-н Георги Георгиев, председател на УС на НАСО. В рамките на дневния ред беше разгледан актуализиран вариант на доклада на проф. Стивън Баер „Възможности и бариери пред различните модели на заетост за хора с увреждания“. Г-н Франц Волфмайер от Австрия представи актуална информация за работата в сектора по социална икономика в Европа. Реализиран беше коментар по актуализацията на работата по европейските проекти на EASPD по заетост. Обсъди се и вариант на манифест на EASPD по...
2020-10-16-07-25-52 В периода 14.10.-16.10.2020 г. се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което НАСО участва като редовен член. В дневния ред на заседанието членовете на Националния съвет гласуваха Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания и Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Месечна финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска, без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на потребностите. Това предвиждат промени в Закона за хората...
На 15 октомври 2020 г. Център за социална рехабилитация и интеграция – Община град Добрич отбеляза своя 22-ри рожден ден. Това е първата социална услуга, разкрита на територията на Добрич през далечната 1998 г. Празникът на социалното заведение уважиха потребители, техните близки, колеги, представители на „Хобис клуб“, експерти от общинска администрация и от г-н Йордан Йорданов – Кмет на Община Град Добрич. Тържеството бе съобразено с противоепидемичните изисквания за COVID-19 и се проведе под формата на импровизиран пикник на открито в Градския парк „Св. Георги“. Датата 15 октомври е символична...
Представител на НАСО се включи в публичното онлайн обсъждане на Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) и Програмата за храни и/или допълнително материално стимулиране за програмен период 2021-2027 г. Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова откри и насочи вниманието на присъстващите, че в следващия програмен период (2021-2027 г. ) в рамките на Програмата за развитие на човешките ресурси България ще прилага мерки, насочени към подобряване на качеството на пазара на труда,...
2020-10-13-10-03-52   П О К А Н А  ЗА УЧАСТИЕ В  РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ  „СОЦИАЛНО ПРЕДПРЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ“  ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  и НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ "СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА"  София, хотел „Рамада“, конферентна зала „Опал“ 05 - 06 НОЕМВРИ 2020Г. Събитието включва Форум за социално предприемачество на 5-ти ноември от 13,30 до 17.30ч. и Национална среща на социалните услуги на...
Ямболският спортен клуб за инвалиди „ЯМБОЛ-99“ беше на тренировъчен лагер в Равда в края на септември. Резултатите от ежедневните тренировки под ръководството на председателката Надя Александрова не закъсняха. Седмица след лагера спортистите се завърнаха с два златни, два сребърни и един бронзов медал от турнира по тенис на маса и бадминтон в град Сливен. В Ямбол на 10 октомври 2020 г. се проведе състезание по тенис на маса и вдигане на тежести. От СКИ „ЯМБОЛ-99“ се отличиха следните членове: Златомир Илков – първо място на тенис на маса в пета група. В същата група игра и Петя Михайлова, която...
2020-10-09-08-41-53Музикално-поетичен концерт на Руските естрадни шедьоври се състоя на 24 септември в залата на Хорова школа „Проф. Марин Чонев“, осигурена със съдействието на Община Варна. Участници в концерта бяха лица с увреждания - потребители на социалните услуги, предоставяни от Агенция за социално развитие Вижън – гр. Варна, посещаващи дейност "Музика" към Център Вижън Развитие и дейност "Литература" към Творческа къща Вижън Арт. В програмата бяха включени популярни и класически руски музикални произведения, редувани с подбрани стихове на руски поети, както и авторски стихотворения на самите...
eci-agoraНа 06.10.2020 г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пловдив се проведе работна среща, свързана с работата по ранна детска интервенция. Дейността е част от ангажимента на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. Специалисти от Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация за деца със специални потребности към КСУДС, гр. Пловдив, Център за ранно детско развитие, гр. Асеновград, Център за социална рехабилитация и интеграция, Куклен,...
2020-10-07-08-56-29На 1 и 2 октомври се проведе супервизия и обучение на екипа на ДЦПЛУ град Търговище на тема „Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания –нормативна рамка, практика и новите предизвикателства. Инструментариум за работа и работна документация“. В обучението и супервизията се включиха ръководителя на услугата, трима социални работници, сътрудник социални дейности, психолог, ерготерапевт, медицинска сестра, хигиенисти и шофьор. Обучението и супервизията се състояха в рамките на по един ден с продължителност по осем учебни часа. Програмата на обучението от първия ден бе разделена на четири панела...
policy-cafe-easpdНа 5-ти Октомври се проведе първата по рода си онлайн среща „Policy Café“ с организатор EASPD. В нея присъстваха представители на НАСО и взеха участие много от членовете на EASPD. На срещата се разгледаха и обсъдиха две важни теми: „Гаранция за детето“ и Европейската стратегия за хората с увреждания. Участниците в срещата обсъдиха тези два много важни въпроса по отношение на политическия дневен ред през следващите месеци. Мненията на заинтересованите в срещата ще позволят да бъде оформена по-пълно настоящата и бъдещата работа, свързана с политиките, предприемани по тези важни...
200-fun-run-kidsНа 3 октомври на площад "Възраждане" в град Плевен се проведе първото издание на бягането за деца и родители - FUN RUN KIDS. Участниците се състезаваха по възрастови групи в дистанции на 1, 2 и 3 километра. Всички организатори, сред които и НАСО са щастливи, че в бягането взеха участие и деца с увреждания. Те показаха силен дух и желание да участват в спортни събития, а тяхното приобщаването е мисия на FUN RUN KIDS. Събитието се организира от едни от най-големите и активни фондации, сдружения и социални предприятия в страната: Национален алианс за социална отговорност, JAMBA (Фондация...
Днес, 1-ви октомври се проведе първата партньорска среща по проект D-CARE. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“.  Проектът е насочен към хора на възраст над 55 години, които се нуждаят от интегрирана подкрепа, насочен e към по-добро социално включване в пазара на труда, както и към адаптирани програми за обучение. Чрез участието на НАСО в проекта D-CARE вярваме, че общата демографска ситуация ще се подобри. Освен това, по-специално публичните власти, с които НАСО работи в тясно сътрудничество, ще бъдат насърчавани да...
На 25-ти септември се проведе заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ и Програма за храни и/или основно материално подпомагане /ПХ/ за програмния период 2021-2027 г., председателствано от зам.-министър Зорница Русинова, в което участва и НАСО. Представи се напредъка по изготвяне на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и напредъка по изготвяне на Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027. Подкрепата от ПРЧР 2021 - 2027 е насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на...
На 17 септември представители на НАСО участваха в онлайн събитие, организирано от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Републиканския център за подкрепа на лица с интелектуални затруднения (PORAKA). Това е първият по рода си форум на EASPD за доставчици. На събитието бяха разгледани ключовите предизвикателства и тенденции при предоставянето на услуги в страни извън ЕС от Западните Балкани и регионите на Източното партньорство. Лекторите се събраха, за да проучат как ЕС може да работи с тези региони, за да засили тяхното сътрудничество, като същевременно...
На 17.09.2020 г. се проведе поредното онлайн заседание на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги, в което участваха и представители на НАСО. На заседанието беше обсъден проектът на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, както и изпратените до МТСП становища и предложения по него. Част от предложенията на НАСО са приети и отразени в ревизирания проект на наредбата. Сред неприетите предложения са...
15-godini-ksuds-plovdiv-17-09-2020С красива и вдъхновяваща празнична програма бе отбелязана 15-годишнината на Комплекса за социални услуги за деца и семейства към Община Пловдив (представителство на НАСО). Екипът на Комплекса сподели празничното настроение на откритата сцена в двора на Малката базилика с гости, дългогодишни партньори, съмишленици и приятели в деня, когато почитаме Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София – 17 септември. В празника се включиха зам.-кметът по социални дейности инж. Анести Тимчев, зам.-кметът по спорт и младежки дейности Георги Титюков, директорът на дирекция „Социални дейности“ и член...
11-godini-csridu-plevenНа 11 септември 2009 г. официално е открит Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – Плевен. Тази година екипът, потребители и приятели на ЦСРИДУ отбелязаха 11-годишнината на услугата. За това време с много вложени ентусиазъм и усилия услугата се развива – увеличават се специалистите и броят на потребителите, реновира се сградата и се снабдява с ново оборудване, множат се емоциите, радостите, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи, с цел да бъде осигурена най-адекватната и ефективна подкрепа на децата и техните родители. НАСО отправя своите специални...
naso-uchastva-v-obl-syvet-za-horata-s-uvrezhdaniya-v-yambolПроведе се първото заседание на Областния съвет за хора с увреждания в Ямбол, в който участва и представител на НАСО. На заседанието беше обсъден и приет Правилник за организацията и дейността на съвета. С доклад г-жа Атанаска Бонева, представител на Националния алианс за социална отговорност, запозна присъстващите с новите моменти и обсъжданите промени по Закона за хората с увреждания, както и с основни акценти от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги. Областният съвет ще има за цел да съдейства и подпомага областния управител при осъществяване, анализиране и разработване на...
На 3 септември се проведе последното заседание на междуведомствената работна група за изготвяне на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ, в което участваха и представители на НАСО. Във връзка с обстановката в страната срокът за работа на междуведомствената група беше съкратен от 30 септември на 31 август 2020 г. Това обстоятелство не даде възможност да се проведе предвидената за началото на септември разширена среща със заинтересованите страни, съвместна с работната група, за обсъждане състоянието на заетостта при хората с увреждания и предложенията за...
cop-gulyanci-otbelyazaha-praznika-na-grada "В сърцето на град Гулянци" Тази година поради епидемичната обстановка екипът и потребителите на ЦОП – Гулянци отбелязаха празника на града не чрез участие в тържествена програма, а чрез забавни и образователни занимания. По повод 46 години град Гулянци потребителите на социалната услуга изработиха колаж, представящ значението, функциите и разположението на институциите в умален вид. Заниманието имаше за цел да бъде подхранено чувството на привързаност към родната земя и разбирането за всеобщо развитие.   "Домът е там, където е сърцето, затова живея тук и...
На 28 август се проведе четвъртото заседание на междуведомствената работна група за изготвяне на нормативни  промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ, в което участваха и представители на НАСО. В рамките на заседанието бяха обсъдени някои конкретни предложения за промени от членовете на работната група. Беше представена и справка с отразените становища в процеса на разработване на промените в Закона за хората с увреждания към 24.08.2020...
Приключи дейността на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги, в която НАСО участва активно, по изготвяне на проект на Правилник за прилагане на ЗСУ. Проектът ще бъде качен за обществено обсъждане, в рамките на което може отново да се правят бележки и предложения. Използваме възможността да Ви запознаем предварително с проекта на Правилник. Проект на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните...
nova-strategicheska-viziya-igaНа 21 август в Пресклуба на БТА в Пазарджик Фонд за превенция на престъпността – ИГА представи проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“. Проектът се финансира от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Цел на проекта е определяне посоката на развитие в дългосрочен план. Ще бъде направен преглед, обобщаване и анализ на дейността на организацията и въз основа на събраната информация ще се предприемат действия за повишаване на нейния капацитет, което съответства на специфичната цел. Очаквани резултати: - Анализ...
morski-zabavleniya-za-decata-ot-cnst-plovdiv-08-2020Традицията повелява, че август е време за море. И съвсем заслужено децата от ЦНСТ „Майка Тереза“ и ЦНСТ „Детска къща“ получиха този чудесен подарък – лагер на море. Десет емоционални дни, които ще оставят ярки спомени у всеки един. Ежедневието по време на лагера е подобаващо ваканционно. „Всяка сутрин правим гимнастика, закусваме и отиваме на плаж“ – разказва Тони*, момче, настанено в ЦНСТ „Майка Тереза“. „Следобедите са за разходки. – допълва разказа Михаил Каравасилев, който е социален работник в ЦНСТ „Майка Тереза“ – Посетихме новия кей на Крайморие. Разходихме се до един по-далечен див...
На 20 август се проведе третото онлайн заседание на работната група за извършване на нормативни промени в разпоредбите на Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, в което участваха и представители на Националния алианс за социална отговорност. НАСО внесе за разглеждане конкретни текстове за промени в Закона за хората с увреждания. В началото на септември, по предложение на Алианса, в МТСП ще се проведе работна среща по темата за заетостта със всички заинтересовани страни. Следващото заседание на работната група ще се проведе на 28...
razkaz-za-planinskite-priklyucheniya-na-decata-ot-cnst-plovdiv-08-2020За децата от ЦНСТ „Детска къща“ и ЦНСТ „Майка Тереза“ вече е традиция през лятото да пътуват на лагер в планината. Дните преминават в различни забавления – игри в двора на почивната база – футбол, народна топка, федербал. Посещение на басейн с минерална вода, разходки в планината. „Беше много забавно. Накрая децата не искаха да си тръгваме към Пловдив“, казва Йорданка, която е един от социалните работници, придружаващи децата. Общо 23 деца, придружени от 6 социални работници прекарват 10 дни в с. Шипково. Лагерът преминава при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване на...
ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КОПИЕ ДО: Г-ЖА АДРИАНА СТОИМЕНОВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  Г-ЖА ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, МТСП ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ   Уважаема г-жо Сачева, Национален алианс за социална отговорност Ви предостави обработена информация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България за периода 2015-2019г. и предложения, обсъдени...
На 5 и 6 август 2020 година в град Болярово се проведе въвеждащо обучение на тема „Социални услуги за пълнолетни лица – нормативна рамка, практика и предизвикателства. Инструментариум за работа, методи и подходи“. Обучеител бе г-жа Атанаска Бонева, експерт „Развитие на социалните услуги“ в НАСО, с дългогодишен професионален опит в социалната сфера. В обучението се включиха 18 социални работници и трудотерапевти от екипите на следните социални услуги: ДСХ в с. Воден, ДПЛУИ в с. Малко Шарково, ЗЖЛУИ в гр. Болярово, ЦСРИ в гр. Болярово, ЦНСТПЛФУ в с. Мамарчево и ЦНСТПЛД в с. Мамарчево. Програмата бе...
sreshta-po-proekt-obshtina-gulyanci-08-2020Проведена бе среща-беседа с лица от целевата група на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”. Фокусът в дискусиите беше поставен върху теми като изграждане на отворено общество, с отговорни и активни личности в постоянно променящия се свят; еволюция и промяна на нагласи и поведение, мотивация за цялостно разгръщане на личността и пълноценно участие в социално-икономическото и културно развитие на...
На 7 август 2020 г. се състоя първото заседание на сформираната със заповед на министъра на труда и социалната политика междуведомствената работна група за разработване на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ. Като член на работната група от името на НАСО в заседанието участва председателят на Алианса Георги Георгиев. По време на заседанието бяха уточнени рамките и сроковете за работа на междуведомствената група, която трябва да подготви проект за промяна на ЗХУ до 30 септември. Основен акцент на промените са предстоящото преобразуване на Агенцията за...
national-forum-sotsialni-uslugi-i-razvitie-2020На 29 юли в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, се проведе национален форум „Социални услуги и развитие“. Събитието беше посветено на новия Закон за социалните услуги, като първата национална работна среща след влизането в сила на закона и в периода на подготовка на подзаконовите нормативни актове по него. Председателят на НАСО Георги Георгиев откри форума, в рамките на който бяха обсъдени редица въпроси, свързани с работата на социалните услуги в новите условия. В изключително активната и ползотворна дискусия се включиха Мая Василева – зам.- изпълнителен директор на Агенция за...
sabitie-za-razprostranenie-na-rezultatite-po-imas-ii-07-2020На 29 юли 2020 г. Агенция за социално развитие „Вижън“ проведе събитие за разпространение на резултатите, постигнати в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания II“ (IMAS II). В срещата взеха участие 35 представители на социални услуги, здравни работници и др. Г-жа Илина Чолакова, специалист „Социални дейности“ и координатор на услугата „Социален асистент на деца със специални образователни потребности“ в Агенция „Вижън“, модерира събитието, като представи работата на организацията, както и дейностите й по проект IMAS II,...
rabotna-sreshta-rdi-29-07-20220На 29 юли 2020 г. по време на националния форум „Социални услуги и развитие“ НАСО проведе работна среща в рамките на проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. В нея се включиха около 50 представители на социални услуги и други заинтересовани страни с цел да се обсъдят евентуалните стъпки за изготвянето на рамков документ, чрез който да се регламентира ранната интервенция в България. Онлайн участие в дебатите по време на срещата взеха г-жа Вера Рангелова, директор „Програми за ранно детска развитие“ в УНИЦЕФ – София, и г-жа...
zaklyuchitelna-sreshta-rdi-28-07-2020На 28 юли 2020 г. в рамките на своя традиционен национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания НАСО проведе заключителна среща на пилотните организации по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. Целта на събитието бе да се представят резултатите от доклад, свързан с практическото приложение на пилотно обучение по ранна детска интервенция, проведено през изминалата година във всяка една пилотна организация. С доклада можете да се запознаете по-подробно ТУК. Срещата постави и своеобразен финал на дейността по проекта,...
obshto-sybranie-na-naso-2020На 28 юли 2020 г. се проведе Общо събрание на НАСО. По дневния ред бях представени отчетът на Управителния съвет за дейността на НАСО през 2019 г. и годишният финансов отчет на организацията за 2019 г. Бяха приети годишната програма на НАСО за 2020 г., бюджетът на Алианса за 2020 г. и стратегическата програма 2020-2025 г. Обсъдени бяха различни вътрешноорганизационни въпроси. В рамките на проведената конструктивна дискусия се разгледа визията на Националния алианс за следващия петгодишен период. Бяха формулирани различни предложения за целите и дейността на НАСО и...
izlozhenie-socialno-otgoworni-rabotodateli-2020В рамките на националната конференция „Заетост за всички“ беше подредено и изложение, където участниците имаха възможност да се запознаят с дейността и продуктите на фирми и социални предприятия. В изложението с информационни материали участваха: сдружение „Аутизъм Днес“, Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения и фондация „Владиславово“. Шоколадова къща „Станимира“ (Айс Оупън ЕООД) представи сладките си изкушения с шоколадови изделия. Общинското предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ се включи с изящните си продукти (стъкло и керамика). Впечатляващите си...
godishni-nationalni-nagradi-na-naso-2020Тази година Управителният съвет на НАСО учреди национални награди в областта на приобщаващата заетост, корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество, на които беше посветена и конференцията, проведена във Варна. В рамките на националната конференция председателят на Алианса Георги Георгиев тържествено връчи приза на Пламен Николов, генерален директор на „Есетере България“, Добрич, за активни, резултатни, иновативни политики и практики за заетост и приобщаване на хора с увреждания в България. Отличена беше и фондация „Св. Николай Чудотворец“, Добрич, за успешната реализация на...
national-conference-zaetost-za-vsichki-2020На 27 и 28 юли 2020 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе национална конференция „Заетост за всички“, (по проект „Партньорство за по-добър живот“), организирана от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна. Конференцията беше открита от председателя на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев. Г-н...
otkrit-e-natzionalniyat-forum-sotzialni-uslugi-i-razvitie-2020     Днес се провежда националният форум „Социални услуги и развитие“, който беше открит от председателя на НАСО Георги Георгиев. Във фокуса на срещата е Законът за социалните услуги, като целта е да се обсъдят различни въпроси, свързани с работата на услугите в новите условия.  
efektivnost-na-dyrjavnata-podkrepa-i-razitie-na-priobshtavashtata-zaetostПървият работен панел на националната конференция тази година беше посветен на държавната подкрепа за приобщаващата заетост. Първата презентация беше на Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, който представи Асоциацията, нейните основни дейности и цели. Г-н Зелдерло информира за ситуацията в Европа по отношение на заетостта при хората с увреждания, основните бариери пред приобщаващата заетост, услугите за заетост, факторите за успех и пр. Той представи и няколко добри и обещаващи практики от Европа. С презентация „Активна политика по заетостта за хората с увреждания“ г-жа Елка Димитрова,...
zapochma-rabota-nacionalnata-konferenciya-2020Днес започна националната конференция „Заетост за всички“ и форума „Социални услуги и развитие“, които се провеждат в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна. Форума откри председателят на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев. Г-н Георгиев посочи основни предизвикателства и перспективи в областта на заетостта на хората с увреждания. Във връзка с това той очерта част от ангажиментите и дейностите на НАСО, значимостта на създаването и разширяването на партньорствата между всички заинтересовани страни, изграждането на мостове, с което да се подобрят възможностите за...
nacionalna-konferencia-zaetost-za-vsichki-e-otkrita-2020При силен интерес и с високи очаквания беше открита националната конференция „Заетост за всички“. В програмата са включени редица актуални и изключително важни въпроси. Основната цел на конференцията е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за заетостта на хората с увреждания и влиянието й за по-добрия им живот. В следващите три дни ни очаква богата и интересна програма. Заради извънредната обстановка тази година националният форум се провежда при строги...
nadgrazhdashto-obuchenie-cop-gulyanci-07-2020В Центъра за обществена подкрепа в гр. Гулянци се проведе надграждащо обучение на професионално приемно семейство за смяна профила на настанено дете. Родителите преминаха десет модула от обучителната програма в 30 учебни часа. Програмата включва както базови модули, така и специфични за възрастовия профил. Сред основните акценти в обучението бяха: насочване вниманието към правопропорционалната зависимост между възрастта на детето и здравината на изградените връзки; изясняване на проблема с агресивността и нейните корени; подготовка за отглеждане на деца, жертви на насилие – адекватно реагиране и...
12-god-csri-elhovoНа 17 юли със слънчеви емоции и много усмивки ЦСРИ „Света Марина“ в Елхово отбеляза своята 12-годишнина. За празничното настроение на децата и гостите бяха подготвени музика, занимания и игри, вкусна почерпка и разбира се, торта. Децата с вълнение и радост се включиха в забавната програма, подготвена с много любов от екипа на Центъра. Екип на ЦСРИ „Света Марина“: „Искаме да благодарим на всички родители, че ни се довериха и ни повериха децата си, че проявяват разбиране и ни подкрепят в работата с техните деца! Благодарим и на всички деца, които всеки ден ни даряват с доброта и слънчеви...
rabotna-sreshta-po-rdi-gabrovo-07-2020На 17.07.2020 г. в сградата на Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Габрово се проведе работна среща по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. На срещата присъстваха 12 души, сред които бяха представители на отдел „Закрила на детето“ – гр. Габрово, родители и социални услуги, предоставящи дейности по ранна детска интервенция. Г-жа Светла Григорова, директор на Дневния център и домакин на събитието, запозна участниците със същността на проекта, концепцията за ранна детска интервенция и системата за ранна интервенция в...
Във връзка с проекта на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги НАСО осигури възможност за членовете си да участват в процеса на обсъждане на предложения текст, като изразят своите становища, мнения, бележки и пр. В рамките на вътрешна за организацията експертна работна група бяха разгледани и обсъдени постъпилите предложения, в резултат на което бе изготвено становище. Някои от конкретните предложения за промени в проекта на ППЗСУ (без коментарите и бележките, които е необходимо допълнително да се дискутират и прецизират) бяха изпратени на междуинституционалната работна група за...
online-obuchenie-nasilie-17-07-2020На 17 юли НАСО проведе онлайн обучение „Насилието – специфика и разпространение в социалните услуги. Аспекти на домашното насилие”, в което се включиха над 50 специалисти от социални услуги в страната. Обучението откри Златка Иванова, експерт-координатор на Алианса, с въведение към темата. В първата част бяха разгледани редица въпроси, свързани със същността на насилието, спецификите на домашното насилие при потребителите на социални услуги, особености на жертвите на насилие и профила на насилника. Обучител беше Валентина Гешева* – Фонд за превенция на престъпността – ИГА, и регионален...
izlojenie-bazar-na-ksr-tyrgovishte-07-2020Екипът на Комплекса за социално развитие в Търговище организира тридневно изложение-базар „За цветни хора с мечти“, където жителите и гостите на града могат да разгледат и да си закупят изделия, сътворени с любов и надежда от потребителите и специалистите в социалната услуга. Основната цел на изложението е да бъдат подкрепени, стимулирани и мотивирани хората с увреждания в Търговище да творят и да се адаптират към заобикалящата ги среда, да се развиват и да се интегрират в обществото. В рамките на изложението бяха организирани и ателиета „Работилници за малки и големи“, в които екипът на...
seminar-moga-da-rabotya-09-07-2020На 9 юли 2020 г. се проведе семинар „Мога да работя! Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда“, организиран от фондация „Светът на Мария“ (член на НАСО) и Българския център за нестопанско право. В събитието участва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, включиха се хора с интелектуални затруднения и техни близки, работодатели, трудови наставници, доставчици на социални услуги, представител на институцията на омбудсмана, на НАСО и др. На форума бяха представени анализи на правната рамка за заетостта на хората с интелектуални затруднения и на потребностите им от...
На 13 юли се проведе онлайн заседание на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги, в което участваха и представители на НАСО. На срещата се обсъди проектът на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги. По време на заседанието беше уточнено, че няма да се допусне „правен вакуум“ и във връзка с това в момента се работи по преходните и заключителни разпоредби на закона. Дискутирани бяха определени въпроси, които се уреждат с правилника за приложение на ЗСУ, както и работата по другите подзаконови нормативни...
hobis-klub-otbelyaza-20-godishen-yubileyНа 27 юни с много вълнение, усмивки и настроение членове, гости и приятели на ХобисКлуб (Добрич) отбелязаха 20-годишния юбилей на сдружението. Многоуважаваният председател на ХобисКлуб Иван Тодоров е първият представител на НАСО в Добрич и е отличен от Алианса за проявена лична отговорност, всеотдайност, духовност и благородство в политиките и дейностите за достоен и пълноценен живот на хората с увреждания и по-доброто бъдеще и социално развитие на Добрич и България. През годините ХобисКлуб е получавал различни награди от НАСО за заслуги и принос в социалната сфера. Скъпи приятели от ХобисКлуб,...
vavezhdashto-obuchenie-na-ekipa-na-tsop-sozopolОт 24 до 26 юни се проведе въвеждащо обучени за екипа на ЦОП – Созопол – член на НАСО, на тема „Социални услуги за деца и семейства в риск – нормативна рамка, практика и предизвикателства. Инструментариум за работа, методи и подходи“ То беше в рамките на три дни и с продължителност 24 часа, като включваше следните модули: Нормативна рамка и мястото на социалната услуга. Дефиниране на основни понятия и приложение. Специфика при работата с деца и семейства в риск. Основни направление и дейности; Методиката на ЦОП – вход към услугата, управление на работен случай, работно досие, изход; Работа по...
rabotna-sreshta-s-obshtina-sozopolНа 26 юни се проведе работна среща в Община Созопол между заместник-кмета Тодор Дамянов и експерт-консултанта на НАСО Атанаска Бонева. Целта на срещата бе да се представи организацията, нейната мисия и възможностите за партньорство. Г-жа Бонева представи основните дейности и насоки, в които се развива НАСО и възможностите за партниране. Заместник-кметът представи социалната политика на Общината и предизвикателствата, пред които са изправени. Срещата завърши със споделено удовлетворение и от двете...
На 25 юни се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, в което участва и представител на НАСО. В рамките на дневния ред бяха обсъдени проект на Доклад за изпълнението за 2019 г. на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и проект на Приоритет 11 „Социално включване“ на Националната програма за развитие: България...
zaklyuchitelna-online-conference-isa-field-aperture-06-2020На 25 юни 2020 г. LADAPT (Франция) проведе уебинар в рамките на проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA - Field Aperture) с участието на представители на всички партньори по проекта, а именно Фондация Cope (Ирландия), Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD (Белгия), Фондация Hand in Hand (Унгария), Horizon 2000 (Белгия) и НАСО (България). Събитието бе заключителна конференция, целяща да популяризира постигнатите по проекта резултати. Участниците бяха приблизително 100 души, като встъпителни думи към тях...
socialen-centyr-burgas-project-ahu-2020Сдружение „Социален център – Бургас“ започна изпълнението на проект „Социална рехабилитация чрез запознаване с културното наследство и самобитност на българите“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и по него се предвижда провеждане на серия лекции, посветени на различни исторически и културни теми. В рамките на различните инициативи и събития потребителите на ЦСРИ към сдружението ще научат повече за историята и традициите, ще посетят културни и исторически забележителности, ще имат занимания по танци. Вече потребителите са посетили Етнографския музей...
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 28 юли 2020 г. (вторник) от 15:00 ч. в х-л "Интернационал", к.к. Златни пясъци, гр. Варна. ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСО
training-naso-tyrgovishte-22-23-06-2020На 22 и 23 юни 2020 г. в Обучителния център на НАСО в Търговище се проведе обучение на специалисти от социални услуги на тема „Социална и психологична работа с деца и лица с агресивно поведение, както и с жертви на насилие”. Програмата включваше важни аспекти по темата за агресията и насилието с фокус върху уменията на специалистите да разпознават симптоматичните знаци на поведението и невербалния език, както и да изграждат стратегии за превенция и справяне с агресивни прояви. Интерактивната форма на обучението позволи през преживяване на ситуации участниците да изградят умения да разпознават и...
karin-dom-praznuva-24-godНа 22 юни 1996 г. тържествено е открит Центърът за деца със специални нужди Карин дом. Тази година за първи път рожденият ден не се отбелязва с традиционното тържество, включващо празнична програма и вълнуващи забавления за децата. „Но е по-различна само формата, емоцията, чувствата и обичта си остават и са такива, каквито са 24 години на неуморна работа и учене.“ НАСО отправя своите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи на екипа на Карин дом, като поднася и своята благодарност за ползотворното...
zasedanie-perg-19-06-2020На 19 юни 2020 г. се проведе заседание на Постоянната експертна работна група за подпомагане разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ), в което участва и представител на НАСО. На заседанието се обсъдиха въпроси, свързани с подготовката на новия план за периода 2021 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна...
pokana-fin-isa Къде: Онлайн Кога: Четвъртък, 25 юни 2020 г., 15:30 ч. /българско време/ Културата е основен инструмент за приобщаване на хора със специални нужди. Осигуряването и насърчаването достъпа до изкуство на хората с увреждания биха били от полза за цялото общество, тъй като биха дали възможност на всички нас да се докоснем до креативността на артистите със специфични потребности. Стартирал през 2017 г., проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA – Field Aperture) цели да промотира недискриминацията и включването на хора с увреждания чрез...
otvorena-online-sreshta-04-06-2020На 4 юни се проведе отворена онлайн среща, която събра представители на социални услуги, общини и неправителствени организации от Пловдив, Пазарджик, Елхово, Бургас, Велико Търново, Хасково, Добрич, Несебър, Търговище, Лом, Сопот, Свиленград, Димитровград, Вълчи дол, Полковник Савово, Николаево, Кюстендил, Марчево, Димово. Виртуалната дискусионна среща е част от поредица онлайн събития, организирани от екипа на НАСО. Водещата идея при провеждането й бе в рамките на един отворен разговор участниците да обменят информация и добри практики, да споделят своите притеснения и трудности, да изразят...
general-assembly-easpd-05-06-2020На 5 юни се проведе заседание (онлайн) на Генерална асамблея на EASPD с цел да бъде обсъдена бъдещата многогодишна стратегия на EASPD за периода 2022 – 2025 г., в което участие взе и председателят на НАСО Георги Георгиев. В първата пленарна сесия генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло представи основни елементи от проведено онлайн проучване във връзка с новата стратегия, в т. ч. обратна връзка за основните въпроси, върху които EASPD следва да акцентира при работата си в бъдеще, ключови моменти и принципи, върху които да бъде базирана стратегията и пр. Работата по стратегията ще продължи до...
По случай Деня на детето множество членове на НАСО, работещи с деца в социалната сфера, отбелязаха празника, макар и в условия на извънредна епидемична обстановка. Споделяме с Вас някои от инициативите: Денят на детето в КСУДС – Пловдив: За полета на децата, окрилени от своите мечти Една нестандартна онлайн Щуроландия
denyat-na-deteto-ksuds-plovdiv-2020В Комплекса за социални услуги за деца и семейства 1 юни е специален празник и екипът всяка година влага своите усилия, за да бъде отбелязан Денят на детето по най-красивия, емоционален и запомнящ се начин. Вече 15 години КСУДС работи, за да се съхрани животът и здравето на децата, да им се осигури семейна грижа и любов, за да се радва всяко дете на щастливо детство, за да има сили да реализира и надскочи своите мечти… И тази година екипът на Комплекса отбеляза 1 юни, съобразно ограниченията заради извънредните условия. Денят започна с акция за кръводаряване. В небето над Пловдив полетяха 15...
edna-nestandartna-online-shurolandiyaПо повод Деня на детето – 1 юни, екипът на фондация „Подкрепа за реализация“ във Видин отново се е подготвил и обещава щуро забавление във вълшебния град Щуроландия. Градът на детските приключения ще отвори врати за девета поредна година, но този път ще е виртуален на официалната Фейсбук страница на фондацията. Екипът на фондацията отправя онлайн предизвикателство към малки, големи и пораснали деца, които могат да посетят света на многознайковците, сръчковците и немирниците – един свят, изпълнен с приключения и много забавления. Разходките по улиците на вълшебния град са организирани в три...
vtora-online-sreshta-na-naso-28-05-2020На 28 май екипът на НАСО проведе отворена онлайн среща за всички работещи в сферата на социалните услуги в страната, чиято цел беше да даде трибуна и пространство за споделяне на добри практики, въпроси и търсене на отговори, касаещи работата на услугите, специалистите и потребителите в условията на извънредна епидемична обстановка. В срещата се включиха около 30 ръководители и специалисти от социални услуги, представители на общини и неправителствени организации от Видин, Плевен, Ловеч, Белене, Панагюрище, Търговище, Бургас, Димово, Свищов, Разлог, Добрич, с. Старосел, Несебър, Каспичан,...
spodelen-opit-sop-svishtov-05-2020ЦОП в гр. Свищов не е преустановявал работата си с потребители за периода на извънредното положение. Формата на консултативна работа бе изцяло в дистанционен формат и обхващаше всички потребители на Центъра. С децата и родителите се осъществяват редовни онлайн сесии в познатите интернет приложения или по телефона. На децата и семействата, които нямат възможност да вземат участие в онлайн сесиите със специалистите, периодично са раздавани подходящи работни материали и указания за работа у дома. Екипът на ЦОП получава нужната обратна връзка от родителите и обгрижващите децата. Поставяни са ежедневни...
otvorena-online-sreshta-v-usl-na-epidem-obst-21-05-2020На 21 май екипът на НАСО проведе отворена онлайн среща за всички работещи в сферата на социалните услуги в страната. Целта на събитието беше да даде трибуна и пространство за споделяне на добри практики, въпроси и търсене на отговори, касаещи работата на услугите, специалистите и потребителите в условията на извънредна епидемична обстановка. В срещата се включиха повече от 30 ръководители и специалисти от социални услуги, представители на общини и неправителствени организации от Разград, Търговище, Варна, Русе, Бургас, Кърджали, Добрич, Ловеч, Вълчи дол, Свищов, Силистра, Хасково, Суворово,...
На 20 май Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) организира онлайн конференция на тема „Трудова заетост в подкрепа на лицата с епилепсия и техните семейства“. НАСО подкрепи организацията с участието на председателя на Алианса г-н Георгиев и експерт-координатора Наталия Христова в събитието. В дискусията участваха министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева и заместник-министрите г-жа Адриана Стоименова и г-жа Султанка Петрова. Основна тема бяха възможностите за създаване за по-добри условия за заетост на родители на деца с увреждания. АРДЕ споделиха резултатите от...
spodelen-opit-cop-gulyanci-onlaine-photo-kС една красива инициатива Центърът за обществена подкрепа в гр. Гулянци събра посланията на деца и семейства чрез насочване фокуса на обектива към живите картини на заобикалящия ни свят. Историите станаха част от онлайн конкурс за фотография или късометражно видео „Денят след пандемия“. „Излезте от историята, която ви дърпа назад, стъпете в нова, която искате създадете!“ Екипът на ЦОП е избрал този начин за споделяне на истории и емоции с цел да инспирира творческите търсения и да мотивира децата да комуникират чрез разнообразни изразни средства. По този начин всички можем да погледнем към...
uchastie-na-naso-v-online-diskusiya-na-kluba-na-soc-rabotnik-ruse„Социалната работа по време на пандемията coronavirus (COVID-19)“ е темата на дискусията, в която взе участие Златка Иванова, експерт-координатор в НАСО. Форумът се проведе на 12 май 2020 г. във виртуалната зала на Клуба на социалния работник към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Г-жа Златка Иванова поздрави участниците и благодари на Русенския университет за доброто партньорство с НАСО в организирането на ежегодния форум в Русе, посветен на социалната политика и социалните дейности. Тя сподели мнение, че пандемията е отредила на социалната работа ключова роля в обществото за справяне с...
grupovi-online-obucheniya-v-cop-beleneВ ЦОП – Белене след въведеното извънредно положение освен индивидуалните онлайн консултации на потребители и техните семейства, паралелно стартираха и групови онлайн обучения. Целевите групи, които се сформираха обхващат приемните семейства от града, 15 на брой, както и граждани, нуждаещи се от подкрепа при адаптирането в новата ситуация. Приемните родители и консултиращият ги екип от ръководител и социален работник продължиха връзката на доверие, изградена през шестте години от създаването на Центъра за обществена подкрепа. Темите са свързани както с приемната грижа, така и с емоционалното...
uchastie-na-naso-v-general-assembly-easpd-05-2020На 6 май експериментално в онлайн вариант бе проведена Генерална асамблея на EASPD. НАСО бе представен от председателя г-н Георги Георгиев. В рамките на дневния ред бяха разгледани важни въпроси от развитието на дейностите на EASPD. Прието бе общо послание към политическите фигури в ЕС в резултат от работата на европейската конференция по темата за заетостта. Разгледани и приети бяха редица предстоящи процедури, свързани с вътрешноорганизационния живот и развитие на EASPD, представена беше работата на организацията и нейните членове в условията на пандемията от коронавируса и бяха приети годишни...
sreshta-interest-group-on-arts-and-culture-06052020На 6 май се състоя онлайн среща на Групата по интереси на EASPD в областта на изкуството и културата, в която участваха и представители на НАСО и АСР „Вижън“. Сред основните фокуси на срещата бе организирането и провеждането на конференцията в Корк (Ирландия), посветена на темата за изкуство и култура за хората с увреждания (предвидена да се състои през м. октомври т. г.). В рамките на дневния ред бе дискутиран и планът за работа на ГИ. Обсъдено бе участието на представители на ГИ в уебинар, насочен към изкуството и културата за хора с увреждания в условията на пандемия. По време на срещата ГИ...
uchastie-v-zasedanie-na-pk-po-zaetostta-na-easpd-06052020На 6 май председателят на НАСО участва в онлайн заседание на Постоянния комитет по заетостта на EASPD. На заседанието бяха обсъдени позициите на профсъюзи и работодатели относно заетостта на хората с увреждания, разгледани бяха проекти по темата за заетостта, по които работи EASPD съвместно с членове и партньори от различни страни. Представен и обсъден беше и подготвен доклад от EASPD, на база задълбочено проучване в Европа, за възможностите и бариерите при реализирането на моделите за заетост на хората с увреждания в различните страни. Обсъдени бяха и последващи действия след европейската...
uchastie-v-zasedanie-na-easpd-board-04052020На 4 май в онлайн формат се проведе поредното редовно заседание на Борда на EASPD. В качеството си на член на Борда в заседанието участва и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В рамките на дневния ред бяха разгледани важни документи, свързани с развитието на организацията и работата й в условията на пандемия от COVID-19. Изслушана беше информация от представителите на всички страни, в т. ч. и от НАСО за състоянието и работата на социалните услуги в България. В разгледаните и приети вътрешноорганизационни документи и въпроси бяха включени и годишният доклад и финансов отчет за 2019 г.,...
uchastie-na-naso-v-eu-conference-04052020На 4 и 5 май се проведе европейската конференция на EASPD на тема „Пътят към заетост за хората с увреждания“, която трябваше да се проведе в Париж, но поради ограничителните мерки се състоя в онлайн вариант с участието на над 1000 специалисти и ръководители от цяла Европа. Участие в конференцията взе и група представители на НАСО и други организации – членове на Алианса от България. Конференцията откриха Джим Кроу, президент на EASPD, и Емануел Констанс, президент на LADAPT – домакини на конференцията. В различните панели и паралелни уъркшопове участниците имаха възможност да се запознаят и...
mestna-komisiya-plovdiv-provede-online-obuchenie-na-spec-ot-soc-sferaНа 30 април 2020 г. Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пловдив проведе специализирано онлайн обучение на екипа към Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” (чрез платформата за видеоконферентна връзка Zoom). Сдружението управлява Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца „Рада Киркович” към Община Пловдив. Услугата предоставя социално – педагогическо, психологическо консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства. Центърът работи с логопед и специален педагог при подкрепата на деца със специфични нужди, а също така и с екип от семеен консултант и...
i-nacionalna-online-priemna-na-asp-i-nasoНа 29 април се проведе първата национална онлайн приемна на АСП и НАСО „Социални услуги за пълнолетни лица“. Срещата премина при много висок интерес с над 50 регистрации и много повече преки и косвени участници и бе оценена като важна и полезна за работата на специалистите и ръководителите на социалните услуги, особено в условията на извънредно положение и редица ограничителни мерки. Събитието даде възможност на участниците да получат отговори на конкретни въпроси, част от които произтичат от извънредната ситуация. Целта на приемната бе да се осигури подкрепа за специалистите в търсенето на...
online-discussion-adaptaciya-na-soc-uslugi-v-usloviyata-na-pandemiyaРъководители и специалисти от социални услуги от Североизточна България в оживена онлайн дискусия търсиха отговор на въпроса „Успешна ли е адаптацията на социалните услуги в условията на пандемията от коронавирус?“. В рамките на срещата участниците обсъждаха чрез платформата ZOOM успешни практики и актуални проблеми в своята работа. Онлайн дискусията се проведе на 28 април с участието на социални услуги от Търговище, Разград, Русе, Добрич, Силистра и Габрово. Водещият Златка Иванова, регионален координатор на НАСО, представи последователните стъпки на Алианса за подкрепа на социалните услуги и...
vtoro-online-obuchenie-na-ekipa-na-ksr-tyrgovishte-04-2020Вътрешните онлайн обучения на екипа на Комплекса за социално развитие в Търговище продължават. На 24 април се проведе семинар-практикум на тема „Иновации в действие.“ Одобрените по време на първото обучение иновативни методи и техники бяха представени от своите автори чрез визуализиране на всяка една програма и алгоритъма за нейното приложение в социалната услуга. Програмната дейност се основава на разбирането, че всяка една дейност трябва да се подчинява на единна структура, която да съдържа цели, представяне същността на метода, целева група, план за действие, очаквани резултати, мониторинг и...
spodelen-opit-dcplu-fondaciya-milosyrdie-slivenДневният център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) в Сливен функционира като социална услуга в общността и се финансира като държавно делегирана дейност. Капацитетът на ДЦПЛУ е 15 места. В Центъра потребителите и техните семейства получават професионално съдействие и подкрепа с оглед индивидуалните им потребности. Към момента екипът на Дневния център се състои от 6 души: ръководител, специалист социална дейност, трудотерапевт, медицинска сестра, психолог и социален педагог. Характерни за екипа са професионализмът, сърдечността и всеотдайността, вложени в ежедневната работа и определящи...
На 14.04.2020 г. се проведе онлайн заседание на междуведомствената работна група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика, за обсъждане на постъпилите предложения за приемане на мерки за подпомагане на социалните предприятия. Националният алианс за социална отговорност участва в заседанието, като член на работната група. Обсъди се евентуалното преструктуриране на Плана за действие по социална икономика 2020-2021 г., и се наложи виждането, че някои дейности от първата половина на годината, за които не е имало възможност да се реализират поради извънредното положения, ще...
online-obuchenie-dcplu-tyrgovishte-14-04-2020Креативност, иновативност и екипна работа в условията на пандемията от коронавирус И в условията на извънредно положение заради коронавируса от Комплекса за социално развитие в Търговище към Агенция за социално развитие "Вижън" продължават да търсят най-ефективни инструменти и модели за професионалното развитие на екипа с цел да бъде осигурена все по-качествена и адекватна подкрепа за потребителите. Във връзка с това на 14 април т. г. беше проведено онлайн обучение "Социална рехабилитация чрез експресивно изразяване и включване". В онлайн режим екипът успя спокойно да преосмисли водената...
През всички години НАСО подкрепя персонала и потребителите в социалните услуги, специалистите и ръководителите в социалната сфера. Продължаваме да го правим и сега. С цел да подкрепи всички хората,  които се сблъскват ежедневно с предизвикателствата  в новите условия на работа Националният алианс за социална отговорност организира регионална среща на ръководителите и специалистите, работещи в социалните услуги от област Кюстендил. Срещата се проведе на 10 април чрез онлайн платформа при следната програма: Супервизия и работа в извънредна ситуация – изграждане на модел за обективно и...
spodelen-opit-csr-i-pekarna-radost-varnaСоциално предприемачество и подкрепа в условията на извънредно положение В условията на извънредно положение и наложени ограничителни мерки ЦСРИ на деца със СОП „Радост“ и пекарна „Радост“ са реорганизирали и адаптирали своята работа. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост“ (ЦСРИ на деца със СОП „Радост“) е изготвена програма за дистанционна работа с всяко дете. Специалистите набавят и разработват материали за онлайн работа съобразно индивидуалните потребности на децата. Екипът на Центъра осигурява и подкрепа за...
taxite-v-uslugite-raboteshti-onlineНАСО получи немалко запитвания относно таксите за потребителите в социалните услуги, работещи онлайн по време на извънредното положение. Съгласувано с АСП споделяме, че няма промяна в начина и технологията на формиране на таксите. Съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет за всеки потребител се изчислява такса, вкл. само разходите според часовете на пребиваване и ползване на услугата от потребителя. Практиките в извънредните условия към момента са много различни и затова ще си позволим уточнението, че за някои потребители може след изчисляване на таксата...
detski-pozdrav-v-tezi-trudni-dniДетски поздрав в тези трудни дни  
uchastie-na-naso-v-borda-na-easpd-04-2020На 6 април председателят на НАСО Георги Георгиев участва в редовно 8-часово заседание на Борда на EASPD. Поради обективни причини, свързани с извънредната ситуация, заседанието се проведе онлайн с участието на всички членове на Борда. В рамките на дневния ред бяха обсъдени важни въпроси относно годишните доклади за 2019 г., работните планове за 2021 г., както и вариант на новата Стратегия за работа на организацията 2022 – 2025 г. Разгледани бяха и някои вътрешноорганизационни въпроси, както и такива, свързани с приетите промени в Устава на организацията. Основен акцент беше поставен върху...
res-sreshta-zaetost-za-hu-pleven-03-2020В град Плевен бе организирана поредната среща на НАСО с представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели, представители на работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на социалните услуги и заетостта. Поради епидемичната обстановка и въведените ограничения подходът за провеждане на срещата беше променен и тя се реализира по начин, подходящ за работата в извънредно положение – чрез онлайн срещи и разговори по телефон с участниците, заявили желание да се включат в срещата. В разговорите с всеки един участник бе представен проектът...
su-asr-vizion-varna-preminaha-izcyalo-v-online-formaСлед обявяването на извънредното положение във връзка с епидемичната обстановска в страната, в рамките на няколко дни, всички социални услуги, предостявани от Агенция за социално развитие Вижън бяха пренасочени в онлайн пространството. С цел да се съхрани здравето на потребителите и на служителите, пряката работа беше преустановена, но не и мисълта как да се продължи възможността за оказване на подкрепа. Силното желание и упоритост както на специалистите, така и на хората, ползващи услугите допринесе за бързото адаптиране на процеса на работа и намаляване на рисковете за още по-голяма социална...
dareniya-sos-bulgariaИзправени сме пред криза и ситуацията изисква да си помагаме и да бъдем солидарни. Децата, семействата и младежите, за които SOS Детски селища се грижи, имат нужда от подкрепа в този момент. Бъдете съпричастни! Научете повече ТУК.
Срещата на държавите и организациите – участници по проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA ​- ​Field Aperture), беше планирано да се проведе на 26 и 27 март в Корк, Ирландия. Заради епидемичната обстановка срещата се проведе онлайн на същите дати. Всички участници представиха работата си и напредъка по изпълнението на проекта. НАСО представи работен вариант на Наръчник на добри практики за изкуство и култура, насочени към интеграцията на деца с увреждания в масови детски градини и училища. Финалният вариант на наръчника ще е готов до няколко...
doklad-za-bulgaria-european-semester-03-2020Доклад за България за 2020 г., който се издава в рамките на Европейския семестър. Докладът включва теми като публични финанси и данъчно облагане; финансов сектор; пазар на труда, образование и социална политик; конкурентоспособност, реформи и инвестиции; екологична устойчивост. Представяме на Вашето внимание текста в частта „Социална политика“: Социална политика Въпреки че намалява, делът на населението, живеещо в риск от бедност или социално изключване, продължава да е много голям. Въпреки че делът им намалява (от 41,3 % през 2015 г. на 32,8 % през 2018 г.), около...
В тези сложни условия НАСО усърдно търси решения и генерира нови идеи и подкрепа. Показателно е, че точно тези дни организацията продължава да е търсен партньор и приема нови членове към голямото си семейство. Да поздравим с „Добре дошли“ и да благодарим за доверието на: Читалище „Изгрев 1927“, Воднянци, община Димово ЦНСТ – Воднянци, община Димово Община Димово ЗЖЛФУ, община Луковит ЦНСТДМУ „Зорница“, община Луковит ЦНСТДМУ „Здравец“, община Луковит Дом за стари хора „Свети Лазар“, с. Славяново, община...
spodeleno-csri-svishtovCOVID-19, вирусът, който изцяло промени нашия обществен и професионален живот. Пред екипа на ЦСРИ – Свищов стоеше отговорната задача да намерим най-добрата алтернатива, за да продължи своята работа. Графикът за работа изработихме според възможностите за включване в онлайн пространството на всеки наш потребител и го съобразихме според здравословно състояние на лицето.Изготвихме индивидуални планове за работа в кризисна ситуация на всяко лице. Те са редуцирани, добре обмислени и съобразени с програмите за работа на специалистите и индивидуалните нужди на всеки потребител. Дейностите си осъществяваме...
Представителството на НАСО в Разград съвместно с Община Разград, БЧК и отдел „Закрила на детето“ започна предоставянето на хранителни пакети на семейства от общината, които в условията на извънредно положение се нуждаят от храна. Сигналите за нуждаещите се граждани се подават на тел. 084/660283 – на Център за обществена подкрепа към сдружение „ЖАНЕТА“ в работни дни между 9,00 и 17,00 ч. Средствата за закупуване на пакетите се осигуряват от дарители. В междуинституционално партньорство същите организации осигуряват и топъл обяд за самотни, трудно подвижни хора и хора с увреждания, като средствата...
В рамките на информационната и комуникационна кампания НАСО проведе много онлайн срещи и разговори с членове и партньори от различни общини в страната. Споделен опит – Онлайн конкурс „Денят след пандемия“ на ЦОП в Гулянци С една красива инициатива Центърът за обществена подкрепа в гр. Гулянци събра посланията на деца и семейства чрез насочване фокуса на обектива към живите картини на заобикалящия ни свят. Историите станаха част от онлайн конкурс за фотография или късометражно видео „Денят след пандемия“... Участие на НАСО в онлайн дискусия на Клуба на социалния работник в Русе „Социалната...
spodelen-opit-cop-sredecЕкипът на ЦОП – Средец прилага нови модели за дистанционна работа (онлайн и по телефон) с потребителите, за да адаптира дейностите си в условията на епидемична обстановка. Те изпреварващо са се подготвили и са успели да запознаят родителите с новия формат на работата още преди извънредното положение да бъде обявено. Специалистите на ЦОП подготвят програми за работа и ги изпращат на родителите, които от своя страна осъществяват обратна връзка с Центъра, за да покажат резултатите на децата. На Фейсбук страницата на ЦОП се качват полезни материали, съвети и интересна информация, за да се подпомогнат...
poluchavane-na-socialni-griji-i-podkrepa-ot-online-platformiС цел да подкрепим усилията за адаптиране работата на социалните услуги в настоящите условия представяме на Вашето внимание материал за получаването на социални грижи от онлайн платформи. С текста на „Получаване на социални грижи и подкрепа от онлайн платформи: Какъв е пътят напред за положителна промяна?“ може да се запознаете ТУК. Източник: Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Превод:...
spodelen-opit-ksuds-plovdivВ ситуация на извънредно положение в КСУДС – Пловдив са предприети редица мерки и работата е адаптирана към настоящите условия, за да се осигури адекватна и резултатна подкрепа на всички потребители. ЦОП, ЦРДУ и ЦСРИ на деца със специални потребности продължават работа като всеки социален работник е изготвил индивидуален план и дейностите се извършват в дистанционна форма и чрез постоянна комуникация с потребителите. Социалните работници са на разположение както за работата по индивидуалния план, така и при нужда от информация и консултация във връзка със създалата се ситуация и извънредните...
csri-za-deca-kbn7-plovdivЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7/ споделиха своя опит за това как предоставят услуги в условията на извънредно положение: Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и Заповедите на Министъра на здравеопазването за ограничаване на разпространението на COVID-19, считано от 16 март 2020 г. временно преустановихме пряката работата с потребителите и семействата им в сградата на социалната услуга ЦСРИ за деца „Рада Киркович”. От 16.03.2020 г. до момента, а и в оставащите дни от извънредното положение, екипът на ЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7 предоставя подкрепа на децата и...
spodelen-opit-zj-provadiyaОт ЗЖ в гр. Провадия споделят своя опит за това как са организирали работата си, как са адаптирали дейностите и как се справят в условията на извънредно положение: ЗЖ ГРАД ПРОВАДИЯ – ЖИВОТ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19 COVID-19 е поредното предизвикателство в живота на младежите от ЗЖ гр. Провадия. Всеки ден сме изправени пред различни казуси, които трябва да разрешим. Работата ни се състои в подреждане на човешки съдби по дневния ред, зададен от живота.За екипа беше ясно, че трябва да въведем промени. Какво променихме и как го направихме? Включихме ги с максимална ангажираност в дейностите в...
ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КОПИЕ ДО: Г-ЖА РУМЯНА ПЕТКОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА, Във връзка с въведеното извънредно положение и приетите ограничителни мерки, НАСО реорганизира дейността си и значително повиши комуникацията и информационната работа в подкрепа на доставчиците, екипите и потребителите на социални услуги. Възприемайки единствено възможния вариант за работа от разстояние ние обявихме НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ в подкрепа на...
naso-uchastva-v-webinar-covid-19-25-03-2020На 25 март се проведе уебинар, организиран от EASPD на тема „Адаптиране на услуги за хора с увреждания по време на пандемията COVID-19“. В семинара се включи и представител на НАСО – Наталия Христова. Като лектори в убинара участваха Marieke Impens – психолог, Белгия, Ferran Blanco ROS – Испания и Jiří Horecký – президент на Асоциацията на доставчиците на социални услуги, Чехия. След като на 11 март Световната здравна организация официално определи COVID-19 като пандемия извън очакванията на здравните експерти, в цяла Европа (и по света) доставчиците на социални услуги се надпреварват да се...
Уважаеми колеги и партньори, Епидемичната обстановка ни изправя пред предизвикателството да работим в извънредни условия, което трябва и можем да преодолеем заедно. Във връзка с това НАСО се ангажира да осигури възможност (чрез информационните си канали) за обмен на информация и добри практики, споделяне на инициативи, менения и коментари и пр. Екипът на Алианса е в готовност да подкрепи членове и партньори в търсенето на най-добрите решения, свързани с работата в извънредните условия. Преустройваме работата си съобразно условията и вместо тъй желаните и полезни събития, приемни дни, срещи,...
world-day-of-social-work-2020Уважаеми колеги и партньори, Силно неочаквано, необяснимо и най-вече тревожно попаднахме в състояние, което няма аналог в новото ни време. Предизвикателствата пред всички са големи, тежки, трудни и необичайни. Към всичко, което знаем, можем и правихме досега е необходимо да добавим още много много отговорност, дисциплина, отдаденост, даже и саможертва! В тези дни, в които се прекланяме с аплодисменти пред хората от първата линия – тези, които лекуват, ставаме прави и прегръщаме с любов и уважение всички онези, които се грижат за хората, имащи нужда от подкрепа особено сега. Да, колеги, всички...
otlojeni-sybit-ot-kalendara-na-nasoВъв връзка с епидемичната обстановка в страната и решенията на Министерски съвет се отлагат следните събития от календара на НАСО: 1. Национална среща „Актуални въпроси в реализацията и развитието на социалните услуги и заетостта – 2020“, която беше предвидено да се проведе в гр. Кърджали на 19 и 20 март 2020 г. Срещата ще се проведе при същите условия, със същата програма и същите гости на допълнително уточнени дати, когато обстановката позволява това. Новите дати ще бъдат съгласувани с МТСП с цел осигуряване участието на министър Деница Сачева и останалите гости. Направените вече...
v-belene-se-provede-regionalna-sreshta-posvetena-na-priemnata-grijaЗа трета поредна година Центърът за обществена подкрепа в Белене инициира форум, посветен на приемната грижа, подкрепен от НАСО, чийто член е от 2015 г. Събитието, проведено в хотел-ресторант „Престиж”, беше под наслов „Приемната грижа – шанс за детство в семейна среда“ и даде възможност за обсъждане на актуални въпроси, свързани с отглеждането на приемни деца. Срещата откри и модерира ръководителят на Центъра г-жа Ваня Карлева. Във форума участваха 22 приемни родители от няколко общини. С приветствия към участниците се обърнаха кметът на Община Белене г-н Милен Дулев, директорът на РДСП – Плевен...
rabotna-sreshta-na-naso-v-beloslavНа 26 февруари се проведе работна среща между г-жа Златка Иванова, експерт- координатор в НАСО, и инж. Светла Колева, зам.-кмет на Община Белослав. На срещата г-жа Иванова представи визията и приоритетите на НАСО за 2020 г., като изтъкна все по-активната работа на Алианса в подкрепа на общините за предоставяне на качествени социални услуги. Тя акцентира върху възможността доставчиците на социални услуги да ползват експертизата и информационните канали на НАСО за подобряване на местните социални политики. Г-жа Колева представи Плана на Община Белослав за развитие на социалните услуги, като...
В средата на месец февруари 2020 г. беше договорено и утвърдено ново представителство на НАСО – Кюстендил, в лицето на г-жа Анелия Милошова, директор на Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“. Екипът на НАСО изказва своята благодарност и задоволство от възможността да разчитаме на професионализма на г-жа Милошова и си пожелаваме ползотворна съвместна работа. НАСО изказва гореща благодарност на досегашния си представител в Кюстендил г-жа Мая Мицова за ползотворната работа през последните години и изразява своята увереност, че партньорството ни с г-жа Мицова ще продължи с още...
diskusionna-sreshta-plovdiv-20-02-2020На 20 февруари 2020 г. в ЦСРИ за подкрепа на деца „Рада Киркович“ в Пловдив се проведе дискусионна среща на тема „Превенция на дискриминация и работа в общността. Добри практики в предоставянето на подкрепящи услуги за деца и семейства“. Дискусията бе открита от г-н Анести Тимчев – зам.-кмет „Европейски политики и социални дейности“ в Община Пловдив. Участие с експертни позиции взеха г-жа Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални дейности“, г-жа Емилия Иванова – регионален директор Социално подпомагане – Пловдив, г-жа Анна Кръстенова – директор ДСП – Родопи, г-жа Стамена Стоянова –...
nac-inf-kampaniya-wswd-2020За трета поредна година НАСО стартира национална информационна кампания по повод Световния ден на социалната работа – 17 март 2020 г., като призова в нея да се включат социални услуги, доставчици и организации, имащи отношение към социалната сфера. Инициативите и събитията следва да са планирани в месец март и да имат за цел да представят пред обществото същността, мисията и основните характеристики на социалната работа, хората, ангажирани с нея и ролята на човешките взаимоотношения в сферата. Каним всички да се присъединят към кампанията, като за целта очакваме да ни изпратите информация за...
sreshta-na-predsedatelya-na-naso-s-ministyra-na-truda-i-soc-politНа 18 февруари в МТСП председателят на НАСО Георги Георгиев се срещна с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Председателят на Алианса посочи основните теми, по които работи организацията и отправи предложение за конкретни бъдещи съвместни действия и подкрепа за намиране на работещи решения. Заедно с това г-н Георгиев представи и пакет от документи, вкл. обработена от НАСО информация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България през последните години. Разгледани бяха възможностите за последващи срещи и обсъждания, както и за съвместно провеждане на националния...
uchastie-na-naso-v-sreshta-s-min-sachevaНАСО участва в среща на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева с национално представителните организации на и за хората с увреждания, която се проведе на 18 февруари в МТСП. Министър Сачева информира за работата на министерството и развитието на общия напредък по Закона за хората с увреждания, подготовката за устройството на новата Държавна агенция за хората с увреждания, за изпълнението, актуалните резултати и проблеми по Закона за личната помощ и подготовката за влизане в сила на Закона за социалните услуги. В провелата се дискусия участниците изразиха свои мнения и предложения...
rabotna-sreshta-kyustendil-17-02-2020На 17 февруари се проведе работна среща на тема „Добри практики в социалните услуги за деца. Модели на взаимодействие между социалните структури в община Кюстендил“, организирана от ЦОП „Св. Петка“ – представителство на НАСО. В събитието се включиха управители и социални работници от социални услуги за деца, представители на Община Кюстендил, социални работници от ОЗД и ДСП – Кюстендил, както и представител на НАСО. На срещата бяха споделени добри модели на работа, съобразени със спецификата на конкретната услуга, както и конкретни примери за постигнати резултати след ефективно взаимодействие...
reg-sreshta-tyrgovishte-13-02-2020На 13 февруари в Търговище се проведе поредната среща на НАСО с представители на социално отговорни работодатели и на социални услуги на тема „Заетост за хора с увреждания“. Събитието се организира съвместно с Община Търговище и е част от дългосрочната работа на НАСО за развитие подкрепата за хората с увреждания по проект „Партньорство за по-добър живот“. На срещата бяха поканени и присъстваха работодатели от всички сфери, от частни фирми и неправителствени организации, общински и държавни, както и ръководители на социални услуги от областта. Участие взеха зам.-кметът на Община Търговище г-жа Рая...
cop-kyustendil-otbelyazva-svoyata-10-godishninaВече десета година Центърът за обществена подкрепа „Света Петка” в Кюстендил работи с отговорност и грижа в помощ на деца в риск и техните семейства. Управител на Центъра е г-жа Мая Мицова – представител на НАСО за община Кюстендил, а екипът включва двама социални работници, двама психолози, един педагог и един логопед. Центърът е с капацитет 40 души, но получаващите подкрепа надхвърлят този брой. Обхватът на дейностите на ЦОП е доста широк, но активната, всеотдайна, съвместна работа на екипа води до високи резултати и общо удовлетворение. Социалната услуга вече е разпознаваема и търсена сред...
ks-csr-13-02-2020Представител на НАСО участва в първото за 2020 г. заседание на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика, което се проведе на 13 февруари. В рамките на дневния ред бяха обсъдени и приети проект за Вътрешни правила за работата на КС по КСО и отчет за изпълнението на Плана за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за 2019 г. По време на заседанието беше представен и Планът за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за 2020-2021 г. Участниците в заседанието се включиха в дискусия с коментари и...
rabotna-sreshta-v-obshtina-sitovo-02-2020На 4 февруари 2020 г. г-жа Златка Иванова, регионален координатор в НАСО, проведе работна среща с г-жа Еда Самиева, зам.-кмет на Община Ситово с ресор „Образование, социални дейности и европейски проекти“. Г-жа Самиева представи политиката на Общината в социалната сфера, като изтъкна влошаващата се демографска характеристика с преобладаващо възрастни и самотно живеещи хора, както и семейства в риск. Това определя приоритетите на Общината, насочени към осигуряване на услуги в семейна и домашна среда. В изпълнение е проекта „Патронажна грижа – Компонент 2“, както и услуги по механизма за лична...
easpd-release-key-recommendations-on-the-european-disability-strategy-post-2020В светлината на текущите преговори по бъдещата Европейска стратегия за хората с увреждания EASPD публикува своите основни препоръки, за да се даде възможност на службите за подкрепа и социални грижи да реализират своя потенциал и да допринесат за цялостното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в цяла Европа. Докладът е създаден с подкрепата на членовете на EASPD и представя основни препоръки по някои теми, сред които са ранната детска интервенция и образование; заетостта; приобщаващият живот; кадровите въпроси и др. С целия доклад може да се запознаете...
predstavyane-na-sbornik-s-nauchno-prilojni-materiali-ksr-ruНа 28 януари 2020 г. в РУ „Ангел Кънчев“ се състоя представяне на сборник с научно-приложни материали „Добри образователни и професионални практики по социални дейности – знание и опит за растеж и развитие“ с автор доц. д. н. Сашо Нунев. В сборника е включен анализ на резултатите от дейностите по проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“ (Клуб на социалния работник към Русенски университет „А. Кънчев“) и изводи от тях. Проектът се реализира с подкрепата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и съвместно с партньори: Регионална дирекция...
project-ksuds-humanity-first-2019На 17 януари се проведе заключително събитие по проект „Подобряване на материалната среда в Звено „Майка и бебе” към КСУДС – Пловдив: „Да подарим детство”, на което се представиха резултатите от партньорството на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и международната благотворителна организация Humanity First. Участниците на срещата се запознаха с ремонтните дейности в Звено „Майка и бебе“, представени с видео. В рамките на събитието директорът на дирекция „Социална политика“ г-жа Веселина Ботева връчи благодарствени адреси от името на Община Пловдив на студентите от Медицинския...
perg-ltc-ns-01-2020На 17 януари 2020 г се проведе заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, на което участва и представител на НАСО. По време на заседанието беше представена актуализация на Картата на резидентните услуги към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Бяха обсъдени и предстоящите задачи на ПЕРГ във връзка с разработването на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен...
us-na-naso-prie-god-i-obuch-programi-2020На заседание на Управителния съвет на НАСО бяха приети годишната и обучителната програма на Алианса за 2020 г. НАСО стартира и тази година с множество планирани събития, дейности и инициативи в цялата страна. Предвижда се Националната среща на ръководителите и специалистите от социални услуги през март месец да се проведе в Кърджали. Националният форум (с международно участие) на социално отговорните работодатели и социалните услуги ще се проведе през месец юни 2020 г., к. к. Златни...
kvnoj-15-01-2020Представител на НАСО участва в заседанието на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, което се проведе 15 януари 2020 г. В рамките на заседанието бе направен преглед на резултатите и бе обсъден планът за работа на Съвета. Дискутиран беше и въпросът с отложеното влизане в сила на Закона за социалните услуги. Във връзка с това Съветът прие становище относно продължаващата дезинформация и пропаганда срещу политиките за деца и семейства, гражданските организации и демократичните принципи, с което членовете на Съвета заявяват...
v-cop-belene-se-provede-poredno-obuchenie-na-kandinati-za-priemni-roditeliПриключи поредното обучение на кандидати за професионални приемни родители в ЦОП – Белене. По традиция в последния ден от обучението кандидатите бяха включени в групата за споделяне на опит на приемните родители от града. "Между разума и емоциите в приемната грижа" е темата, върху която бе поставен фокусът и се разиграха казуси. Прави впечатление, че приемната грижа в град Белене набира все по-голяма популярност и броят на приемните семейства постоянно се увеличава. Екипът, провел обучението пожелава успех на...
nova-su-vraca-12-2019Представител на НАСО беше сред официалните гости по време на откриването на нова социална услуга в община Враца, на която отряза лентата заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, заедно с кмета на града г-н Калин Каменов. Изграждането на Центъра за настаняване от семеен  тип, с капацитет 12 деца и младежи на възраст до 18 години, е част от процеса на деинституционализацията на грижите за деца. На събитието присъства Негово Високопреосвещенство митрополит Григорий, който извърши освещаване на Центъра, заместник областният управител на област Враца г-н Комитски,...
НАСО участва в среща на национално представителните организации на и за хората с увреждания се срещнаха с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Бяха обсъдени няколко теми, но основно акцентът се постави върху Закона за социалните услуги. В рамките на срещата НАСО подписа Декларация на Националния съвет за хората с увреждания относно Закона за социалните услуги, с която организациите на и за хората с увреждания, членуващи в Националния съвет за хората с увреждания, изразяват своята пълна подкрепа към...
ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА, В качеството си на най-голямата национална организация на доставчиците на социални услуги в България категорично заявяваме, че е крайно необходимо влизането в сила на приетия вече Закон за социалните услуги във вида, в който е приет без каквито и да е било промени в неговото съдържание. Заедно с всички държавни институции, общини, много неправителствени организации, специалисти и експерти от екипите на самите социални услуги няколко години работихме в партньорство в дългия път на търсене на най-добрите...
izlovba-na-avtentichni-survachki-gulyanciЕкипът на ЦОП – Гулянци реализира поредната си инициатива под надслов „Традициите – запазени от миналото с отправен поглед към бъдещето“. Деца от община Гулянци взеха участие в изработването на български сурвачки, показани на изложение на 16 декември. Творческите усилия на децата бяха отличени с награди. Целта на събитието е свързана със съхраняване на културната памет, подхранване на духовната принадлежност и повишаване на националното самочувствие. Екипът на ЦОП – Гулянци отправя специални благодарности към всички, подкрепили инициативата и пожелава вълшебства, благополучие и здраве през новата...
vrychvane-na-yubileyni-nagradi-11-12-2019В рамките на национална среща, посветена на социалния диалог и укрепването капацитета на социалните партньори бяха връчени юбилейни награди на НАСО „10 години партньорство за социална отговорност“. С приза бяха отличени изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова и заместник изпълнителният директор Виктория Тахова; изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов и заместник изпълнителният директор Татяна Пашинова (отличията прие Кремена Калчева, главен директор на главна дирекция „Услуги по заетостта”); Минка Йовчева, директор на дирекция...
nac-sreshta-11-12-2019Национален алианс за социална отговорност в партньорство с Федерацията на европейските социални работодатели, чийто член е и новосъздадената Национална асоциация на социално отговорните работодатели, бе домакин на преведената в София на 11-ти декември среща - дискусия на тема „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И СЕКТОРЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ: УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ“. В рамките на проект DialogueS, част от който е и проведената среща, Федерацията на европейските социални работодатели си поставя за цел да създаде възможност в България, Унгария, Румъния, Португалия и Гърция да се обсъдят главните...
30-god-sib-12-2019В качеството си на учредител на Съюза на инвалидите в България и председател на НАСО Георги Георгиев участва в тържественото отбелязване на 30-годишнината на СИБ. В събитието участваха и вицепрезидентът Илияна Йотова, вицепремиерът Марияна Николова, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, президентът на КНСБ Пламен Димитров, Албена Атанасова, зам.-кмет на Столична община, Минчо Коралски, директор на Агенцията за хората с увреждания, бивши министри на труда и социалната политика, членове и партньори на СИБ. В направените изказвания по време на тържеството бяха отбелязани...
sreshta-v-prezidentstvoto-12-2019На 10 декември по време на среща в президентството председателят на НАСО Георги Георгиев връчи юбилейна награда „10 години партньорство за социална отговорност“ на г-н Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване на Президента на Република България. Връчвайки наградата г-н Георгиев отбеляза, че при присъждането й са взети предвид както реализирането партньорство между НАСО и президентството най-вече в областта на заетостта на хората с увреждания и работата с обичайните работодатели, така също и реализираното сътрудничество по различни теми и от различни позиции през последните 10...
v-partn-sreshta-isa-field-apertureНа 3 и 4 декември 2019 г. в Будапеща, Унгария, се проведе петата партньорска среща по проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA – Field Aperture), на която партньорите от фондация „Hand in Hand“ бяха домакини. Участие в нея взеха и представители на водещата организация LADAPT (Франция), както и на останалите партньорски организации – НАСО (България), EASPD и HORIZON 2000 ASBL (Белгия), и фондация „Cope“ (Ирландия). В рамките на събитието бе направен преглед на текущата работа на партньорите. Фокусът на срещата бе поставен върху изготвянето на...
koleden-koncert-ruse-5-12-2019Под надслов „Заедно можем да направим света по-добър и по-красив!“ беше тазгодишният коледен концерт, в който участваха потребители и специалисти от социални услуги в община Русе и студенти по социални дейности в Русенския университет. Концертът се състоя на 5 декември и е заключителен част от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб на социалния работник към Русенския университет „А. Кънчев“). Той се реализира с подкрепата на фондация „Русе – град на свободния дух“, в партньорство с дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе, Регионална...
pld-ob-pr-hu-i-myasto-soc-inovac-12-2019На специална церемония заместник-министрите на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, Зорница Русинова и Лазар Лазаров връчиха наградите в конкурса „Годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) – 2019 г.“ Заместник-министър Лазар Лазаров връчи наградите в категория „Социални иновации, свързани със заетост“. На първо място в категорията беше класирано Общинско предприятие за хора с увреждания –Пловдив. Директорът на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив Веселина Ботева (член на УС на НАСО) отбеляза, че всяка малка стъпка по пътя на...
mejdunar-den-na-hu-3-12-2019На 3 декември членове и партньори на НАСО отбелязаха Международния ден на хората с увреждания с поредица мероприятия и инициативи. В цялата страна различни събития бяха посветени на представянето възможностите и талантите на хората с увреждания, на социалната им интеграция и на целта за осигуряване на адекватна подкрепа за тях и техните семейства. В София в отбелязването на Международния ден на хората с увреждания се включиха омбудсманът Диана Ковачева, представители на неправителствени организации и държавни структури, сред които ДАЗД, УНИЦЕФ, АСП, Агенцията за хората с увреждания, на Съвета за...
predst-licn-enc-silistra-3-12-2019На 3 декември в Силистра беше представена личностната енциклопедия „Духът е воля“, в която са събрани 88 житейски истории на хора със увреждания. Книгата беше представена от Красимира Георгиева, ръководител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Силистра и председател на фондация „Съпричастие – Силистра“, представителство на НАС, чиято лична история е включена в книгата. История трогателна и инспирираща, история за житейския път на една силна жена, успешен професионалист и достоен човек, която ни вълнува, мотивира и буди у нас възхищение. Събитието съвпадна с още два повода за...
munar-den-na-hu-2019По повод на Международния ден на хората с увреждания на 3 декември в цялата страна членове и партньори на НАСО организират поредица срещи и инициативи. В целите на провежданите събития е включена идеята за представяне на възможностите на хората с увреждания като равнопоставена част от нашето общество и търсене на диалог и сътрудничество, за да бъдат адекватно подкрепени, за осигуряване на по-добри условия за развитие и по-добър живот за тях и техните...
zasedanie-na-us-nasoНа 29 ноември в Стара Загора се проведе заседание на Управителния съвет на НАСО, на което беше разгледана информация за работата на Алианса през последното тримесечие на 2019 г. и приключването на работата по годишната програма за 2019 г., както и някои организационно-финансови въпроси, касаещи готовността за приключване на 2019 г. и стартирането на 2020 г. Управителният съвет разгледа и прие първи вариант на годишната програма на НАСО за 2020 г. и обучителната програма за следващата година, като реши да се даде възможност до края на м. декември програмите да бъдат допълвани с предложения от...
nac-sreshta-2020-11-2019На 28 и 29 ноември в Стара Загора се проведе годишна национална среща „Социални политики, услуги, социално предприемачество и заетост 2020“, в която взеха участие членовете на Управителния съвет, екипът, координаторите, експерти и представителства на НАСО. Срещата даде възможност да се обсъдят редица актуални и важни въпроси в социалната сфера, в т. ч. въпроси, свързани с прилагането на приетите нови закони в социалната сфера, промените в сектора на социалните услуги, социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност, възможностите за социална интеграция на хората с увреждания...
reg-sreshta-rab-i-su-stara-zagoraНа 28 ноември в Стара Загора се проведе поредна среща на НАСО с представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели, в която се включиха и представители на работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на социалните услуги и заетостта и др. Участниците бяха поздравени от зам.-кмета Иванка Сотирова и д-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Община Стара Загора. Председателят на НАСО Георги Георгиев представи проекта „Партньорство за по-добър живот“, който е насочен към активно сътрудничество между...
yubileina-nagrada-na-naso-za-ob-st-zagoraНа 28 ноември на заседание на Общински съвет председателят на НАСО Георги Георгиев връчи присъдената на Община Стара Загора юбилейна награда на НАСО „10 години партньорство за социална отговорност“. Пред общинските съветници и граждани на Стара Загора г-н Георгиев говори за активната и социално отговорна позиция на Общината в реализираното национално и европейско партньорство през последните 10 години в социалната сфера. Подчертан беше приносът на Община Стара Загора както за развитие на добър местен опит в посока повече и по-добри социални услуги, по-добър живот за хората от общината, така и...
sreshta-s-rab-i-su-v-slivenНа 27 ноември в Сливен, в рамките на първото заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, се проведе среща на социално отговорни работодатели и социални услуги. Срещата бе открита от заместник областния управител Димитринка Петкова и председателя на НАСО Георги Георгиев. В срещата взеха участие работодатели, представители на доставчици и екипи на социални услуги, представители на организациите на хората с увреждания, синдикати, местни структури на МТСП, общини и др. Г-н Георгиев представи работата на НАСО по проект „Партньорство за по-добър живот“, поетите ангажименти и...
vrychvane-na-yubileini-nagradi-sofia-11-2019На 26 ноември в офиса на НАСО в София се проведе среща с членове и партньори на Алианса. По време на срещата бяха връчени юбилейни национални награди „10 години партньорство за социална отговорност“. За активната си дейност и цялостен принос към социалното развитие на България бяха отличени фондация „Сийдър“, фондация „Международна социална служба – България“, Българският център за нестопанско право и фондация „Светът на Мария“. Председателят на НАСО Георги Георгиев връчи и индивидуалните награди на Борислава Гицова и Силвета Папазян. В рамките на събитието бяха обсъдени актуални въпроси,...
zasedanie-na-nshu-11-2019На 26 ноември в Министерството на труда и социалната политика се проведе поредното редовно заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което участва и председателят на НАСО Георги Георгиев. Заседанието откри и води министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Членовете на Националния съвет обсъдиха и приеха проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ на министъра на труда и социалната политика и проекта на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на...
tyrvestveno-zasedanie-nszd-11-2019Председателят на НАСО Георги Георгиев участва в тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе на 26 ноември 2019 г. в зала „Гранитна“ на Министерски съвет, под егидата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. Поводът е отбелязването на 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. В заседанието се включиха и Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Диана Ковачева – омбудсман на Република...
iii-nacionalna-sreshta-nsorb-vt-20-22-11-2019Председателят на НАСО, представители и много членове на Алианса участваха в третата Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, която се проведе от 20 до 22 ноември 2019 г. във Велико Търново. Събитието се организира от НСОРБ и НСОРБ-Актив ЕООД в партньорство с домакините – Община Велико Търново, които осигуриха чудесни условия за работа и престои на участниците в старопрестолния град. Над 160 представители на общините участваха във форума, в т. ч. експерти и ръководители в отдели и дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“, заместник-кметове,...
denyat-na-hristiyanskoto-sem-ksuds-pld-2019По повод Деня на християнското семейство Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пловдив посрещна 30 деца и техните приемни семейства. Празникът е заключителното събитие на информационната кампания по приемна грижа „Приеми ме с обич“, проведена от Областния екип по приемна грижа – Пловдив в партньорство с КСУДС. С поздрав и топли думи директорът на Комплекса Недка Петрова приветства приемните семейства и подчерта, че тя и екипът й, както и Община Пловдив няма да пестят усилия и енергия и ще продължат да подкрепят приемните родители в поетата от тях важна отговорност да се грижат за...
koncert-na-laureates-nkn-sumen-19-11-2019На 19 ноември 2019 г. в концертната зала на НЧ „Д. Войников“ в гр. Шумен се проведе галаконцерт на победителите от ХIІ конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди“. И тази година конкурсът се състоя през месец септември в гр. Приморско, а лауреатите от него представиха своите изпълнения и пред гражданите на Шумен. Събитието се организира от сдружение „Сияйна зора“ и в него се включиха участници от различни по вид социални услуги – ДПЛПР с. Черни връх, община Смядово; ДЦДМУ – гр. Разград, ДЦ „Подай ръка“ – гр. Разград, ЗЖ – с. Просторно; селище Качулка,...
cop-gulyanci-s-brest-20-11-2019По повод 30 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето екипът на ЦОП – Гулянци гостува на ОУ „Христо Ботев“ в с. Брест, за да отбележат заедно с учениците от 5 и 6 клас 20 ноември. Екипът на Центъра осигури творческа атмосфера, в която учениците да разнесат с лъчите на слънцето посланието за смисъла и значението на правата на детето. Инициативата имаше за цел децата да се запознаят и да разберат своите права, да осъзнаят колко е важно те да бъдат уважавани и...
dazd-vrychi-otlichitelnite-znaci-az-garantiram-shtastlivo-detstvo-2019В деня, когато отбелязваме 30 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето, на тържествена церемония ДАЗД връчи отличителните знаци „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е ежегодна и се връчва в четири категории: Устойчиво развитие, Успешна промяна, Значима иновация, Значимо партньорство. Основният критерии, по който се определят отличените е приносът в грижата за децата – наградите се присъждат за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за пълноценното развитие на децата. За отличието можеха да кандидатстват или да бъдат номинирани общини,...
iii-nacionalna-sreshta-nsorb-vt-11-2019С приветствия от организаторите и официалните гости откриха третата Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, която се провежда от 20 до 22 ноември 2019 г. във Велико Търново. Събитието се организира от НСОРБ и НСОРБ-Актив ЕООД в партньорство с Община Велико Търново. Във форума участват и представители на НАСО. Срещата ще осигури възможност експертите от общините, заедно с представителите на централната власт, бизнеса и неправителствения сектор да обсъдят актуални въпроси, да обменят информация, да споделят позициите си с цел подобряване на...
xiii-zasedanie-na-komiteta-v-obl-na-socialnoto-vklyuchvaneНа 12 ноември се проведе заседание на подкомитета към Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в областта на социалното включване, в което участва и представител на НАСО. На заседанието бяха обсъдени проекти на операции в рамките на приоритетните оси 1, 2 и 3 на ОПРЧР. По тематична цел 8 – „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила” беше обсъдена операция, насочена към повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище...
poredna-iniciativa-na-cop-gulyanci-11-2019Информационните и възпитателни инициативи на екипа на ЦОП – Гулянци (члена на НАСО) продължават с поредната среща с деца от ДГ „Детска радост” в с. Милковица. Този път темата беше „До моето семейство“. На срещата децата получиха информация по различни въпроси, свързани със семейството – семейните роли, връзки и отношенията между членовете му, и разбраха колко е важно да се отнасят с уважение към близките си. Инициативата има възпитателни цели като насърчава развиването на добродетели в процеса на изграждане характера и културата на общуване на деца и на тяхното емоционално съзряване. Задачата...
25-godini-mechti-bez-barieri-15-11-2019С красив празничен концерт на 15 ноември Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения във Варна отбеляза 25-годишнината от създаването си. Вълнуващите моменти и приятните емоции Сдружението сподели с много гости, колеги, съмишленици, приятели…, обединени по пътя към по-добър живот за хората с интелектуални увреждания и към повече сбъднати мечти. ********* Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения е създадено като организация с нестопанска цел за подпомагане и изграждане на благоприятни условия за живот на лица с умствени затруднения и техните семейства, в т. ч. работи и...
sybitie-po-povod-denya-na-tolerantnostta-15-11-2019И тази година екипът на КСДСУ – Пловдив (представителство на НАСО) отбеляза Деня на толерантността – 16 ноември. Събитието се проведе на 15 ноември съвместно с ОУ „Захари Стоянов“ и сдружение „Наш свят“. Учениците от втори до пети клас гледаха и участваха в постановката „Малкият Аз-съм-аз“ – история за идентичността и пътя към щастието, за отношенията между хората и приемането на различията. На събитието бяха връчени и наградите на учениците, чиито произведения бяха отличени в проведен в училището конкурс за рисунка на тема „Толерантност“. С награда за толерантност и керамичен плакет бяха...
vi-fest-hnp-medovina-13-11-2019На 13 ноември се проведе VI фестивал на хората в неравностойно положение „Да подарим мечта“ в с. Медовина, общ. Попово. Събитието се организира от НЧ „Иван Иванов – 1891“ в партньорство с Община Попово и НАСО, както и с финансовата подкрепа на фирми от община Попово. В събитието се включиха близо 240 участници от социални услуги и училища от общините Попово, Търговище, Разград, Стражица, Русе, Смядово, Нови пазар. Фестивалът има конкурсен характер и в него участваха деца и възрастни с различни увреждания. Основната цел на проявата, която отново се превърна в цветен празник на радостта и...
10-godini-csri-veliko-tyrnovoТази година се навършват 10 години от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с увреждания над 18 години във Велико Търново (представителство на НАСО). В края на месец октомври екипът и потребители, гости и приятели на Центъра отбелязаха годишнината с празнична програма в парк „Дружба“. В събитието се включи Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, както и студенти от специалност „Социални дейности” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Празникът премина с много веселие и увлекателни спортни игри, имаше много награди и почерпка,...
poredna-sreshta-na-cop-gulyanci-8-11-2019По повод Деня на здравословното хранене – 8 ноември, екипът на ЦОП – Гулянци се срещна с деца от ДГ „Детска радост“ в с. Милковица. Мотото на срещата беше „Ловци на здравословна храна“, а основната цел – придобиване на добри хранителни навици от децата чрез игрови методи. По забавен и увлекателен начин децата се запознаха със значението и ползите от здравословното хранене и се учеха как да правят своя правилен...
iiv-partn-sreshta-po-proekt-eci-agoraНа 28 и 29 октомври 2019 г. представители на НАСО взеха участие в четвъртата партньорска среща по проекта „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. Срещата се проведе в Брашов, Румъния, като в нея се включиха участници и от всички останали организации – партньори по проекта – EASPD (Белгия), Eurlyaid (Люксембург), Dizabnet (Румъния), Национално сдружение на доставчиците на услуги за ранна детска интервенция (Словакия), Фондация Gezenguz (Унгария) и CSWU (Полша). По време на събитието бяха обсъдени напредъкът по провеждането на пилотни...
ii-international-conf-aac-2019С около 400 участници от 4 до 6 ноември 2019 г. в София се проведе II международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“. Конференцията се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии с финансовото и организационно съдействие на Министерство на образованието и науката и UNICEF, със съдействието на Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC), както и с подкрепата на Националния алианс за социална отговорност (НАСО), Нов български университет, Националната мрежа за децата, Reach for Change, Association for the Advancement of Assistive Technology in...
На 31 октомври в Министерство на труда и социалната политика се проведе поредното за 2019 г. заседание на междуведомствената работна група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика. Национален алианс за социална отговорност (НАСО) участва в заседанието. На заседанието се обсъдиха получените предложения за включване в Плана за действие по социална икономика – 2020-2021г. Направи се избор на жури, което да оцени получените 8 на брой проектни предложения за конкурса: Годишна национална награда за социални иновации. Основна цел на наградата е насърчаване развитието на социални...
pilotno-obuchenie-po-rdi-tyrgovishteНа 1 ноември 2019 г. Комплексът за здравно-социални услуги в гр. Търговище бе домакин на обучение за прилагане на съвременни подходи за ранна детска интервенция, в което взеха участие над 20 специалисти от детски градини и социални услуги, работещи с малки деца със специални потребности и техните семейства. Обучението се проведе в рамките на проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, в който НАСО участва като партньор. По време на събитието бяха разгледани и обсъдени теми, свързани с иновативни подходи в работата по ранна детска...
analiz-na-naso-zaetost-hu-2019На база на анкетно допитване на НАСО е изготвен анализ „Заетост за хора с увреждания на първичния пазар на труда – предизвикателства и възможности“. Проучването и анализът са част от проект „Партньорство за по-добър живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-2.011-0010-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Анализът се фокусира върху една от водещите в момента теми – заетостта на хората с увреждания на отворения пазар на труда, наричан още обичаен и първичен пазар, но по...
deklaraciya-zaetost-za-vsichki В Европа живеят около 80 милиона лица с увреждания. Тяхното участие в работната сила е значително по-ниско от това на общото население. Тези разлики предполагат, че на по-ниското участие в работната сила може да се противодейства чрез политически мерки. Освен това в определени европейски държави някои хора с увреждания дори не са обхванати от статистиката за безработицата, тъй като се считат за „непригодни за заетост“. Ако работят в защитени предприятия, те не се считат за работници и получават само малко джобни пари, но не и заплата. В случай, че хората с увреждания си намерят работа, те...
На 28 октомври в Министерство на труда и социалната политика се проведе поредното за 2019 г. заседание на Националния съвет за хората с увреждания /НСХУ/ Национален алианс за социална отговорност (НАСО) участва в заседанието. Заседанието беше водено от Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика. Бяха обсъдени проекти на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2020 г.,  Доклад за изпълнението на заложените дейности в Плана за действие за периода 2016 – 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с...
cvetna-rabotilnica-hu-tyrgovishteНа 24 октомври се проведе първата от предвидените две цветни работилници в подкрепа на хората с увреждания, организирана от ателие „Цветни мисли“ и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Търговище. Домакин на събитието беше ДЦПЛУ. Инициативата е посветена на социалната интеграция на хората с увреждания и е прекрасна възможност за проява на съпричастност и отговорност, за общи занимания и забавление, като най-ценният й продукт са изписаните усмивки върху лицата на...
vyv-varna-se-provede-mejdunarodno-obuchenie-na-soc-asОт 23 до 25 октомври в гр. Варна се проведе международно обучение на социални асистенти от 5 европейски държави по проект IMAS II. В рамките на два дена бяха тествани два от онлайн модулите, които ще са част от платформа за обучение. Темите на модулите съответно бяха „Физически и сензорни увреждания“ и „Познание и обучение“. Обучетието включваше както теоретична част, така и практически занятия. В последния ден от обучението бяха организирани посещения на общообразователни институции, в които се работи с деца с увреждания, придружавани от социални асистенти от Агенцията за социално развитие Вижън....
iii-partniorska-sreshta-po-proekt-imasiiНа 21 и 22 октомври в гр. Варна се проведе трета партньорска среща по проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“(IMASII). В рамките на срещата бяха обсъдени изпълнените досега задачи, както и бяха взети решения относно бъдещата работата по проекта. Бяха уточнени и следващите срещи на партньорите, в т. ч. се насрочиха няколко скайп срещи и беше обсъдена четвъртата и заключителна партньорска среща, която ще се състои през юни месец догодина в...
naso-uchastva-v-krygla-masa-po-nprb-2030На 22-ри октомври в София се проведе кръгла маса за  обсъждане на Проект на "Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие: България 2030", организирано от Българска платформа за международно развитие (БПМР). Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2030 е важен рамков стратегически документ, определящ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения. Документът определя три стратегически цели: Технологична трансформация  Демографски подем Намаляване на неравенствата Изпълнението...
cop-gulyanci-zanimatelni-iniciativi-10-2019Екипът на ЦОП – Гулянци (член на НАСО) проведе поредните си срещи с учениците от 5 клас на ОУ „Христо Ботев“ в с. Милковица. Занимателните и възпитателни инициативи на Центъра се организират около важни теми, свързани с поведението и междуличностни отношения на децата. На 16 октомври темата на срещата беше „Пети клас – преходът“. Тя имаше за цел да се опознаят учениците с техните силни и слаби страни, като се подчертава значението на необходимото време за адаптация. Проведените разговори и занимания с децата бяха насочени към формиране на умения за адекватно поведение в среда, която крие рискове...
letter-easpd-espd-10-2019EASPD се обърна към Европейската комисия с искане следващата Европейска стратегия за хората с увреждания да бъде съобразена с ролята и отговорностите на услугите за подкрепа и техните служители по отношение на спазването правата на милиони хора с увреждания в Европа, като специално се подчертава, че услугите за подкрепа трябва да са основен фактор при планирането на Стратегията, за да не бъдат пропуснати възможности за подобряване на социалното включване на най-уязвимите групи в обществото. Услугите за грижа и подкрепа са водещи за успешното приложение на Конвенцията на ООН за правата на хората...
v-pz-zapochna-kampaniya-su-raka-na-gyrdataВ Пазарджик стартира кампания за борба с рака на гърдата по инициатива на „Сдружение за онкоболни и приятели“ (член на НАСО), която се провежда за 18-та поредна година и е в рамките на Международния месец за борба със заболяването. На откриването присъстваха много гости, сред които и зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. Тя отправи своите поздравления към членовете на сдружението и екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с онкологични заболявания за помощта и подкрепата, която оказват и посочи, че основното за превенцията на тежката болест е...
naso-uchastva-v-seminar-drm-10-2019НАСО взе участие в семинара „Дискриминация на работното място, как да въведем подходяща работна среда в практиката“, който се организира от Европейската комисия на 18 октомври в х-л ИнтерКонтинентал“. Събитието събра представители на институции, на неправителствен сектор и на отговорни компании, за да обсъдят дългосрочни политики и конкретни стъпки, които осигуряват подходяща работна среда за хората с увреждания. Работодателите представиха предимствата за техните компании, когато подхождат към всеки назначен служител и неговото увреждане индивидуално, съумяват да ползват техните личностни умения и...
predstavyane-na-dobri-praktiki-socialno-predpriemachestvo-skopje-2019На 2 и 3 октомври 2019 г. в Скопие, Северна Македония се проведе поредният международен семинар по проект INNOVENTER, на който бяха представени добри практики във връзка с обученията по социално предприемачество. В семинара участие взе и делегация от България „Русенски университет и приятели“. Нешка Христова, директор на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, гр. Разград, представи положителните резултати от участието на учениците в различни клубни инициативи, чрез което те разширяват мирогледа си и развиват чувство на социална отговорност. Красимира Георгиева,...
naso-predstavi-evropejski-modeli-za-zaetost-na-nacionalna-konferenciyaНа 11 октомври в гр. София, Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) организира Национална конференция по трудова заетост за хора в неравностойно положение в трудоспособна възраст. Г-н Георги Георгиев, Председател на Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ представи видовете трудова заетост на хората с увреждания в Европа. В презентацията която той представи се акцентира на подкрепата за заетост на хората с увреждания в Европа и Света, където тя се приема като основен и водещ вид подкрепа, който е в непрекъснат процес на развитие и усъвършенстване с различни нюанси, както за...
doklad-za-kachestvoto-na-zdravnite-i-socilnite-uslugi-v-esПубликуван е доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) на тема „Публичните услуги: качество на здравните и социалните услуги в ЕС“. От EASPD са изготвили резюмиран вариант на доклада за своите членове с акценти от главите, посветени на дългосрочните грижи и на грижите за деца, който може да видите тук /англ. ез./. Докладът на Европейската фондация включва данни и задълбочен анализ на здравните и социални услуги в страни от Европейския съюз. В него се отчитат както напредъкът, така и недостатъците при предоставянето на здравни и социални услуги и...
novi-chlenove-ne-neaso-10-2019     НАСО приветства Защитено жилище в Провадия и Рефорт плюс ЕООД (Карлово), който се присъединиха към мрежата от членове на Алианса. Надяваме се, че сътрудничеството ни ще бъде ефективно и полезно!
nagrada-za-naso-ot-easpdВ рамките на Генералната асамблея на EASPD в Хелзинки президентът Джеймс Кроу и Люк Зелдерло представиха 10-годишнината на НАСО и резултатната работа на организацията в България, като един добър модел за успешно развитие и партньорство. От името на Борда на EASPD бе обявена награда за НАСО, която получи председателят на Алианса Георги...
zasedanie-na-generalnata-asambleya-na-easpd-10-2019На 5 октомври в Хелзинки се проведе редовно заседание на Генералната асамблея на EASPD, в което участваха представители на НАСО и други членове на EASPD от България. Асамблеята прие нови членове, работен план и прогнозен бюджет за 2020 г. Основна част от заседанието беше обсъждане и приемане на заключителен вариант на нови конституционни документи и вътрешноорганизационни правила, регламентиращи промените, които предстои да бъдат извършени в организацията. След активна дискусия документите бяха приети единодушно. Представени бяха и основни дейности и събития на организацията през 2020 г., сред...
sreshta-na-predsedatelya-na-naso-s-rykovodstvoto-na-feseНа 4 октомври в Хелзинки се проведе среща на председателя на НАСО Георги Георгиев с част от ръководството на Федерацията на европейските социални работодатели. Тема на разговора беше решението на Борда, по силата на което НАСО вече е член на Федерацията, която ще представлява персонала в социалните услуги и работодателите със социална ангажираност и значимост в диалога с всички останали социални партньори на европейско ниво. Стремежът на НАСО да се присъедини към Федерацията е продиктуван от мащабността и характера на членовете на Алианса, имащи функции и на работодатели, при които работят над 13...
naso-uchastva-v-mejdunarodna-konferenciya-v-helsinkiПредставители на НАСО и организации от България – членове на Алианса, взеха участие в двудневна конференция в Хелзинки на тема „Персоналът е важен! Бъдещи служители в сектора на услугите за хора с увреждания“, която се проведе на 3 и 4 октомври 2019 г. Организатори на конференцията бяха Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Фондацията за услуги за хора с интелектуални затруднения (KVPS) във Финландия и техни партньори. В рамките на конференцията бяха представени различни теми, в т. ч. тенденции и данни, и обсъдени множество въпроси, касаещи кадрите в...
uchastie-na-naso-v-komiteta-po-zaetostta-na-easpdКато член на Постоянния комитет по заетост НАСО взе участие в проведеното на 2 октомври в Хелзинки редовно заседание. В рамките на дневния ред бяха представени и дискутирани дейности на национално и европейско ниво по темата за заетостта. НАСО получи благодарности за активната си и полезна работа по Европейския семестър, в т. ч. и по направените становища и предложения по темата за заетостта. Поставен беше и въпросът за предстоящо проучване на моделите за заетост в Европа, в което НАСО ще участва. Разгледана беше декларация на EASPD по темата за развитието на заетостта и въпросът за подготовката...
uchastie-na-naso-v-borda-na-easpdНа 2 октомври в Хелзинки се проведе поредното редовно заседание на Борда на EASPD, в което взе участие и председателят на НАСО, в качеството си на негов член. Освен традиционните обсъждания за работата с членовете и прием на нови членове, Бордът прие работен план и прогнозен бюджет за 2020 година. Основен акцент беше заключителното обсъждане на новите конституционни документи на EASPD – процес, продължил около година, и приемане на варианти за внасяне в Генералната асамблея. Заедно с това бяха разгледани и някои други вътрешноорганизационни...
sreshta-na-ptpi-s-csri-r-kirkovichКато част от официалната програма участници от европейската конференция на PTPI (People to people International) са посетили и ЦСРИ за деца „Рада Киркович“, с администратор сдружение КБН7 (член на НАСО). Конференцията се проведе в периода от 2 до 8 септември в Пловдив с участието на представители на България, Белгия, Дания, Германия, Корея, Косово, Северна Македония, Швеция, Швейцария и САЩ. На срещата са представени дейностите в Центъра с фокус върху подкрепата за деца и семейства, която специалистите оказват. От PTPI Smiles Пловдив са поели ангажимент, че ще подкрепят провежданите групови и...
НАСО участва в национална конференция „Ранната детска интервенция: Овластяване на семействата и насърчаване на развитието на детето“, организирана от УНИЦЕФ България и Националната мрежа за децата в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, която се проведе на 3 и 4 октомври 2019 г. Участието на НАСО е свързано с реализирането на международен проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“ и възможностите за партньорство между заинтересовани страни на национално...
cop-gulyanci-sreshta-s-petoklasnici-ot-s-milkovicaЕкипът на ЦОП – Гулянци (член на НАСО) се срещна с учениците от 5 клас на ОУ „Христо Ботев“ в с. Милковица по повод Международния ден на учителя. Учениците се запознаха с историята на празника и се включиха в изработването на индивидуален символичен дар за всеки педагог. Целта на срещата беше чрез проява на ангажираност и запазване сплотеността на училищната общност да се подхранва уважението към професията на учителя, както и да се насърчи позитивното отношение между учители и...
sreshta-na-naso-v-obshtina-hitrinoЕксперт-координаторът на НАСО Златка Иванова посети и Община Хитрино, където проведе среща с г-жа Емине Юзеир, секретар на Общината. В разговора бяха обсъдени широк спектър от проблеми, отнасящи се до липсата на услуги за деца, недостига в кадровото обезпечаване и някои местни специфики, които затрудняват предоставянето на услуги в отдалечените села. Общината е готова да проучи опита на други общини за услугите Патронажна грижа и Топъл обяд, което ще задоволи потребностите на възрастните и самотни хора в малките населени места. Г-жа Иванова представи някои от акцентите в новия Закон за социалните...
sreshta-na-naso-v-obshtina-nikola-kozlevoВ Община Никола Козлево представител на НАСО се срещна с Красимира Радева, специалист „Евроинтеграция и социални дейности“. В общината услугите се предоставят предимно в домашна среда – Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник, както и Приемна грижа. За съжаление, в общината липсват услуги за деца в неравностойно положение, които да отговорят на нарастващите им потребности. Бяха обсъдени възможностите за партньорство с НАСО както в получаването на навременна информация за предстоящи нормативни промени, така и за повишаване квалификацията на специалистите в Общината и социалните...

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо

No result...