ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел "Интернационал", К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, 14-15 ЮНИ 2018 Г.

 

Над 400 участници и гости работиха заедно във Варна в дните от 13ти до 16ти юни в рамките на Европейската конференция и съпътстващите я събития на EASPD и НАСО.

Информация

Снимки

Видео — Откриване       Видео — Въведение в темата       Видео 

 

„МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО В ДЕЙСТВИЕ – 1 ЧАСТ” ВТОРО ИЗДАНИЕ

ТЪРГОВИЩЕ

2-3 ОКТОМВРИ

 

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ"

БАРСЕЛОНА

4-5 ОКТОМВРИ

 

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“

ПЛОВДИВ
11-12 ОКТОМВРИ

 

"МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО В ДЕЙСТВИЕ - 1 ЧАСТ"

КЪРДЖАЛИ

18-19 ОКТОМВРИ


 

 


Отворена среща на експертите от НАСО

На 20 март 2018 г. в София се състоя отворена среща на експертите на Национален алианс на социална отговорност. Участие взеха представители на експертните екипи на НАСО от страната, както и други специалисти от активните членове на организацията.
Обсъдиха се въпроси за бъдещото развитие на Националния алианс, нови предизвикателства и отговорности в действията на екипа в хода на работата с членовете и партньорите и др. Дискутираха се резултатите от работата с институциите на национално равнище. Направен е анализ на дейността в страната, изпълнените ангажименти и очакванията към НАСО от разширяващата се членска мрежа на организацията.
Начертани бяха задачи за надграждане качеството на изпълняваните ангажименти.
Срещата е продължение на новата практика за разширяване екипа на НАСО с експерти от страната, задълбочаване на съвместна работа и диалога между тях по водещи теми от приоритетите на НАСО за съответната година.

На 13 и 14 септември представители на НАСО участваха в Четвъртата по ред среща по Проект "Нови умения за достъпен туризъм" (NEWSCAT), проведена в Рига, Латвия. На срещата участваха представители на всичките осем организации от Испания, Белгия, Италия, Холандия, Латвия и България. Обсъдени бяха реализираните до момента дейности, насоки за приложение на програма за персонализиране и достъпни туристически услуги, онлайн обучителен курс и други предстоящи дейности в следващата фаза за работа по проекта. Дейностите, целите и резултатите по проекта са насочени към създаване на механизми за изграждане на...
metodika-za-copАктуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социални услуги в Център за обществена подкрепа е утвърдена от председателя на ДАЗД и изпълнителния директор на АСП. Методиката е актуализирана от работна група, с участието на представители на МТСП, ДАЗД, НСОРБ, УНИЦЕФ България, АСП и НПО-доставчици на услуги в ЦОП, държавно-делегирани дейности.  В актуализираните текстове на методиката е поставен акцент върху дейностите в областта на предотвратяване на настаняванията на деца и младежи в специализирани институции и създаване на допълнителни възможности за подкрепа в общността,...
nacionalna-rabotna-sreshta-rykovoditeli-socialni-uslugi-nesebyrНа 4 и 5 септември в град Несебър се проведе поредната Национална работна среща на ръководителите на социални услуги. Срещата се състоя в хотелски комплекс Сол Несебър Ризорт с участието на над петдесет ръководители на социални услуги и представители на общински администрации от страната. Срещата бе уникална със своя формат, който за пръв път се проведе под формата на изнесена съвместна приемна на АСП и НАСО с личното участие на изпълнителния директор на агенцията г-жа Румяна Петкова и началник на СУПЛ, г-жа Николина Иванова. Срещата бе открита от кмета на община Несебър г-н Николай Димитров,...
На 4 септември 2018 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе първото заседание на работната група по изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Целта на групата е да се изготви проект на План за действие за периода 2019-2020 г. по изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, както и отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. Срещата бе водена от г-жа Султанка Петрова, заместник-министър. Бяха обсъдени предложения за структурата...
На 16 август 2018 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе работна среща за обсъждане на проекта на Закон за хората с увреждания. Заседанието на работната група бе водено от г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Беше проведена дискусия, с цел окончателно финализиране на проектозакона. В обсъжданията и дискусиите взеха участие и представители на НАСО, като от страна на организацията представител беше г-жа Светла Григорова, член на УС на НАСО. НАСО представи третото си становище. Направиха се редица предложения и бяха представени различни...
На 10 август 2018 г., в Министерство на труда и социалната политика, се проведе работна среща за обсъждане на проекта на Закона за хората с увреждания. Заседанието на работната група бе водено от г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Бяха проведени дискусии, относно проекта на Закона за хората с увреждания. Представители на НАСО взеха участие в...
Във връзка с подготовката на проекта на Закон за хората с увреждания и в допълнение на представените вече предложения НАСО представи второ становище относно Проект на закон за хората с увреждания.  Може да се запознаете със становището тук. 
На 08 август 2018 г., в Министерството на труда и социалната политика се проведе заседание на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. На заседанието бе разгледано постъпилото писмо от община Русе за съгласуване на местоположението на услугите, за разкриването на които общината ще кандидатства по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансирана...
novo-predsstavitelstvo-naso-v-smolyanНа 31 юли 2018 г. в община Смолян се проведе работна среща между секретаря на общината г-н Момчил Николов и г-жа Атанаска Бонева, консултант – координатор за НАСО. Г-н Николов представи социалната политика и наличните социалните услуги, които развива община Смолян, както и визията за развитие на социалните дейности, относно изпълнението на Първия план за деинституционализация за възрастни хора и хора с увреждания. Обсъдени бяха предизвикателствата, пред които са изправени, имайки предвид спецификата на общината и визията за развитие на национална социална политика. На срещата бе договорено...
zasedanie-na-rabotna-grupa-zakon-za-hora-s-uvrejdaniyaНа 30 юли НАСО участва в заседание на работна група по Закона за хората с увреждания. В заседанието участваха министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, омбудсмана на Република България Мая Манолова, представители на МТСП, членовете на работната група и други заинтересовани лица и организации. Бяха представени и обсъдени два варианта на Закона за хората с увреждания. В състоялата се активна и продължителна дискусия бяха направени бележки, становища и предложения. НАСО представи свои предложения, касаещи темите социални услуги и заетост.  Решено бе до 06 август 2018 г. да се даде...
На 27 юли 2018 г. в Агенция по заетостта НАСО взе участие в среща с посреднически организации, които имат отношение по практическото прилагане на Закон за насърчаване на заетостта. Експерти от Агенция по заетостта презентираха новите насърчителни мерки за подкрепена заетост. В дискусията се обсъди таза форма на подкрепа и възможност за партньорство. Уточнено бе, че предстои процедура за пряко договаряне за реализация на договори за работа на хора с...
nas-predstavitelstvo-burgas-nagrada-nesebyr-bez-graniciМеждународният фестивал за хора с увреждания „ Несебър БЕЗ ГРАНИЦИ” донесе много радостни изживявания за потребителите на социалните услуги на Сдружение „ Социален център Бургас”. Той се състоя на 21 и 22 юли 2018 г. в Амфитеатъра на древния град и в него за четвърта поредна година участие взеха представители на България, Русия и Казахстан. Организатори на събитието са община Несебър, Българо-Казахстанска асоциация за подкрепа и интеграция на хората с увреждания (Несебър, България) и Сдружение Център за рехабилитация на хора с увреждания / Казахстан/. НАСО поздравява...
На 17 юли 2018 г. в Министерство на труда и социалната политика, зала Пресцентър се проведе заседание на работна група за разработване на проект на Закон за социалните услуги. Заседанието беше председателствано от министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков. На заседанието на работната група на 17 юни 2018 г. в МТСП се коментира Концепцията, постъпилите предложения и становища и същата се прие с конкретни допълнения най-вече за намаляване на административната тежест за потребителите. На заседанието участваха и представители на НАСО. Концепцията беше широко обсъдена на...
mejdunaroden-festival-nesebar-bez-granici-tazi-sybotaЗа четвърта поредна година градът на ЮНЕСКО бе домакин на Международния фестивал „Несебър без граници“, който се проведе на 21 и 22 юли. Официалното откриване на международния фестивал беше тази събота от 19 часа. Фестивалът „Несебър без граници“ даде възможност на хора с увреждания да покажат, че за изкуството граници и ограничения няма. Над 200 участници от България, Казахстан, Русия дадоха израз на порива си към красота в различни сценични изкуства на амфитеатъра в старинния град. По време на официалното откриване кметът на Несебър Николай Димитров подчерта, че...
10-godini-centar-socialna-rehabilitaciya-integraciya-elhovoНа 17 юли 2018 г. в зала Елхово, тържествено беше отбелязан Десет годишният юбилей на ЦСРИ „ Света Марина“ в град Елхово. На тържеството присъстваха гости от социалните услуги в региона, специалисти работили през годините в центъра, представители на НПО – сектора, приятели и съмишленици. Поздравителни адреси бяха поднесени от г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, г-жа Милена Янъкова – директор РДСП Ямбол, инж. Митко Филипов, директор на ОС на БЧК Ямбол. Центърът е създаден по проект по програма ФАР на общината през 2008 г с продължителност 10 месеца . От 01.07.2008 г....
tri-godini-sdrujenie-konsultantsko-biuro-napredyk-7За три години от създаването си Неправителствената организация „Консултантско бюро Напредък 7” изминава значителен път на развитие: от структура с ограничен състав, събрал се под мотото „Обединени за напредък и развитие”, до работодател на над 25 експерти на гражданско и трудово правоотношение и член на НАСО. До момента Сдружение КБН7 е реализирало в партньорство или самостоятелно социални и социално-здравни дейности с Община Пловдив, Министерство на здравеопазването, УНИЦЕФ – България, Български либерален център, НАСО, Областен съвет за сътрудничество по етнически и...
zasedanie-ns-mtsp-naredba-med-ekspНа 13 юли 2018 г. се проведе поредно Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания в Министерство на труда и социалната политика, зала Мраморна. Бяха включени в дневния ред и обсъдени темите за Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза и Разни. В състоялата се дискусия участваха всички...
krugla-masa-patronaj-prezidentНа 10 юли 2018 г. в резиденция „Бояна“ се проведе кръгла маса под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Темата на кръглата маса бе „ Хората с увреждания като ресурс на първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“. Като целта на събитието беше да открои и формира потребностите от широко национално партньорство за осигуряване на заетост на хората с увреждания на първичния пазар на труда-област, осигуряваща значими възможности със силен социален ефект в интеграцията на хората с увреждания. На срещата присъстваха и взеха участие...
На 6 юли 2018 г., в МТСП се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, на което НАСО като член взе участие. Разгледана и подкрепена от членовете на Националния съвет беше промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания. С нея се уреждат всички нови административни производства за отпускане на месечна добавка за транспортни услуги, информационни и телекомуникационни услуги и...
evropeiski-dneven-red-vyprosi-na-trudaНа 2 юли 2018 г., в София хотел Балкан, представители на НАСО участваха в конференция, организирана от Група български депутати в Европейския парламент и Конфедерация на труда Подкрепа на тема Европейският дневен ред по въпросите на труда. Представените презентации и реализираната дискусия включваха темите за Европейският стълб на социалните права, пазара на труда, динамиката в развитието на функциониращите пазари, доходи, достъп до образование, социално включване, стандарти на социална защита, Европейски семестър и други. Дискутирани бяха и въпросите около новия социален дневен ред на ЕС,...
naso-obuchenie-tyrgovishteНа 28 и 29 юни в Търговище НАСО проведе обучение на тема: „Норма и патология при деца и възрастни. Оценка на потребностите от подкрепа. Психосоциална рехабилитация на деца и възрастни с психологични и психични проблеми.“ В обучението се включиха психолози, социални работници, рехабилитатори и специалисти от социални услуги в София, Търговище, Шумен, Стара Загора и Варна. Те имаха възможност да задълбочат познанията си за причините и социалните последици от патологичните промени на личността, за любовта, приемането и свързването в най-ранна детска възраст, за разстройството на...
novi-standarti-socialni-uslugi-proektНа 27-28 юни 2018 г., в зала „Пресцентър“, в сградата на Министерството на труда и социалната политика се проведе двудневна работна среща с участието на представители на неправителствени организации, специализирани в предоставянето на социални услуги за деца и пълнолетни лица, Националното сдружение на общините, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и министерства. По време на обучението бяха представени разработените по проект BG05M9OP001-3.005-0001 „Нови стандарти за социални услуги” стандарти за качество на социалните услуги,...
На 25.06.2018 г. в заседателната зала на Областна администрация Сливен се проведе заседание на Областния съвет за координиране изпълнението на Областната стратегията за развитие на социалните услуги. Заседанието премина при следния дневен ред: Приемане на Доклад за дейността на Областния координационен съвет през 2017 г. и Индикативна програма за дейността му за 2018 г., Приемане на Доклад за междинно изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 — 2020 г. и актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Специално внимание в срещата бе...
vtora-sreshta-rabotna-grupa-mtspНа 27 юни 2018 г. от 10 ч. в зала Пресцентър на Министерство на труда и социалната политика се проведе втора поредна среща на работна група. Срещата бе с цел по-детайлна дискусия относно асистентските услуги като част от концепцията и съответно бъдещия Закон за социалните услуги. Срещата на работната група се води от г-жа Елена Кременлиева, Директор на Дирекция „Социално включване“. Дискутирани бяха въпросите относно разликата между асистентски услуги и лична помощ. Споделени бяха мнения относно практиката на Швеция в областта. Съществено важно е, подкрепата за хората с...
На 25 юни 2018 г. се проведе работна среща в Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа, с. Васил Друмев, община Шумен. Г-жа Златка Иванова, експерт-координатор на НАСО, се срещна с екипа на Дневния център, както и с неговия управител г-жа Станислава Стоянова. Златка Иванова запозна екипа с приоритетните за 2018 теми, по които НАСО работи: социална икономика и заетост за хората с увреждания, развитие на човешките ресурси в социалните услуги, включване на експерти на Алианса в разработване на нов Закон за социалните услуги, Закон за социалната икономика, Закон за интеграция...
На 25 юни 2018 г. от 14 ч. в зала Пресцентър на Министерство на труда и социалната политика се проведе среща на работна група. Срещата бе с цел по-детайлна дискусия относно асистентските услуги като част от концепцията и съответно бъдещия Закон за социалните услуги. Законът за социалните услуги е предложен за обществено обсъждане до 07 юли 2018 г., но с перспективата да е изготвен до 15 октомври 2018 г. На срещата беше изразено всеобщо мнение относно неприложимостта на Проекта на закон за личната помощ, предложен от омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова. Мнението личната помощ да...
urok-den-na-gramotnostta-dneven-centar-lica-s-uvrejdaniyaНа 25 юни в дневен център за пълнолетни лица с увреждания – фондация ,,Милосърдие” се проведе открит урок под надслов „Ден на грамотността“. Той беше открит от ръководителя на центъра Камелия Грозева. По време на беседата участниците заедно със социалния педагог Мария Миланова четоха и анализираха разказа „Андрешко“ от Елин Пелин. На открития урок присъстваха заместник – областният управител Димитринка Петкова, заместник – кметът Стоян Марков, Атанаска Бонева – представител на Национален алианс за социална отговорност и екипът на центъра. В...
nacionalen-syvet-integraciya-hora-s-uvrejdaniyaНа 19 юни 2018 г. в Министерски съвет се състоя заседание на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания. Поради изключително високия обществен и медиен интерес, освен членовете на заседанието присъстваха и много гости и журналисти. В дневния ред беше включено разглеждане на проект на закон за личната помощ, внесен от омбудсмана на Република България. След активна и дълго продължила, на моменти остра дискусия, Националния съвет се обедини единодушно около разбирането, че такъв вид подкрепа лична помощ е необходима за хората с увреждания в България, но внесеният проект за нормативен акт...
izlojenie-socialni-uslugi Европейската конференция включваше в програмата си и представяне на изложение на продукти на социални предприятия, преди всичко социални услуги. Изложението беше анонсирано и представено от модератора на конференцията — г-н Франц Волфмайер. На изложението бяха представени 28 щанда на изложители от България и Европа. След представянето на модератора на конференцията, изложението беше разгледано от всички гости и участници. В изложението участваха: Фондация „Светът на Мария“, София, АСИСТ - Помощни технологии, София, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Кубрат, Дом за...
treti-etno-festival-hora-s-uvrejdaniya-bulgaria-serbiaНа 20 юни 2018 г. се проведе трети етно фестивал за хора с увреждания България - Сърбия във Видин. Организатори на събитието са Фондация "Подкрепа за реализация", Община Видин и Видинска света митрополия. Гостите са от организации на хора с увреждания от област Видин и сръбските градове Зайчар и Княжевац. Участниците от област Видин бяха представители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център в Димово, доброволци от БЧК- Димово, Регионално дружество за подкрепа на лица с умствена изостаналост във Видин и Съюза на инвалида- Видин. Фестивалът имаше четири ателиета,...
naso-r-socialno-otgovorni-rabotodateli При закриване на европейската конференция Варна 2018, г-н Георгиев, председател на НАСО, съобщи и представи създаването и регистрирането в дните на конференцията, с подкрепата на НАСО, на нова национална организация — „Национална асоциация на социално отговорните работодатели‘‘ НАСО Р. Създаването на новата организация е обусловено от належащите национални потребности за подкрепа и работа с обичайните работодатели да бъдат мотивирани, подкрепяни и подготвяни да наемат хора с увреждания и хора, нуждаещи се от подкрепа, като важна част от човешкия и трудов ресурс на...
generalna-asambleya-easpd Нa 16 юни 2018 г. във Варна се проведе Общото събрание на EASPD. В рамките на дневния ред членовете на EASPD разгледаха и приеха отчети за работата на организацията за 2017 г. и решения и планове за работата през 2018 и 2019 г. Представена беше информация за широкообхватната дейност на EASPD на европейско ниво и в отделните държави. Представена беше информация за работата на организацията по голям брой проекти. С цел попълване състава на Управителния съвет на EASPD беше проведен избор и за нов член на борда, беше избран г-н Хосеп Мария Соле и Чаверо, генерален изпълнителен директор на Girona...
Нa 15 юни 2018 г. във Варна се проведе заседание на Управителния съвет на EASPD. В заседанието взе участие, в качеството си на редовен член, и г-н Георгиев, председател на НАСО. Дискусията и решенията на заседанието включваха приемане на годишен доклад и финансов доклад за 2017 г. , актуализация на финансов план за 2018 г., работен план за 2019 г., приемане на нови членове, подготовка на европейска конференция в Барселона, разглеждане и приемане на решения по вътрешно-организационни въпроси. В рамките на дискусията и в заключение, членовете на Управителния съвет дадоха изключително висока оценка...
zasedanie-grupi-interesi По време на европейската конференция във Варна EASPD проведе заседание на своите помощни работни групи и органи в различни области и теми от своята работа. Традиционно, като редовен член НАСО взе участие в Групата по интереси в областта на изкуството и културата и в работата на комитета по заетост. И в двете заседания НАСО получи силни благодарности за добрата организация на конференцията и добрите условия за работа на участниците. И на двете срещи бяха обсъдени възможности по работа на настоящи и бъдещи...
sreshta-predstavitelstva На 13 юни 2018 г. в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, ръководството на НАСО проведе среща с представителствата в страната. Председателят на организацията г-н Георгиев представи промените във вътрешно-организационната структура и работата на представителствата от началото на 2018 г, заедно с това той представи актуалните теми, по които ще работи организацията, най-вече в периода след европейската конференция. Експерт-координаторът г-жа Атанаска Бонева, отговаряща за работата с членовете и представителствата от екипа на НАСО, разясни и конкретизира задачите, функционалните...
obshto-sybranie-naso На 13 юни 2018 г. в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци“ се проведе годишното Общо събрание на НАСО. В дневния ред бяха включени въпросите по приемане на отчет и бюджета на НАСО за 2017 г., приемане на бюджет за 2018 г., и актуализации на задачите на НАСО до 2020 г. По всички точки от дневния ред докладва председателят г-н Георгиев. В състоялата се активна и оживена дискусия се представи ускореното и успешно развитие на организацията, постигнатият висок и задължаващ национален и европейски авторитет както и удовлетворението на членовете от поетите значими отговорности и...
zasedanie-us-naso На 13 юни 2018 г. Управителният съвет на НАСО проведе своето поредно заседание, посветено на Годишното общо събрание на НАСО и Европейската конференция във Варна. Председателят г-н Георги Георгиев докладва относно материалите за Общо събрание и готовността за провеждане на Европейската конференция. Единодушно Управителният съвет прие предложените материали за представяне на Общото събрание. Приета беше информацията за подготовка на конференцията и бяха утвърдени носителите на награди на НАСО за 2018 г. Управителният съвет взе и решения за приемане на нови членове и актуализация на работата на...
workshop-proekti На 13 юни 2018 г. в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, EASPD проведе важно за българските специалисти съпътстващо конференцията събитие — обучителен уъркшоп за разработване на проекти. Специалисти и експерти от EASPD заедно със специалисти, работещи в социалните услуги от Европа и България, дискутираха, интерпретираха и работиха по различни проекти в социалната сфера. Такъв формат на обучение по темата за работа с проекти НАСО и EASPD провеждат за пръв път в България. Интересното и полезно в този формат е, че част от идеите, предмет на работата в уъркшопа, впоследствие...
nagradi-naso-2018По време на гала вечерята на Европейска конференция Варна 2018 бе проведена традиционната церемония по връчването на годишни национални награди на НАСО за 2018 г. След обявяване на решението на УС на НАСО, участие във връчването на наградите взеха гости и представители на организациите, организатори и домакини на Европейската конференция: г-жа Светлана Ангелова, Народен представител в 44 то народно събрание, г-жа Султанка Петрова, Заместник-министър на Труда и социалната политика, г-н Джеймс Кроу, Президент на EASPD, г-н Люк Зелдерло, Генерален секретар на EASPD, г-жа Донка Михайлова,...
sreshta-petkov-easpd-naso Непосредствено преди откриването на Европейската конференция Варна 2018 се състоя работна среща на министър Бисер Петков, народните представители Хасан Адемов, председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика, Светлана Ангелова, заместник-председател на комисия, с ръководствата на EASPD и НАСО. В срещата участваха заместник-министър Султанка Петрова, президентът на EASPD Джеймс Кроу и генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло, членовете на Изпълнителния комитет на EASPD, председателят на НАСО г-н Георги Георгиев и част от екипа на НАСО. В откровен дух на партньорство и...
evropeiska-konferenciya-2018 При изключителен интерес над 400 участници от България и всички страни на Европа работиха заедно в рамките на Европейската конференция и съпътстващите я събития през дните от 13 до 16 юни 2018 в к. к. Златни пясъци, край Варна. С впечатляващата музика на българските гайди в просторната зала „Белини“ на хотел „Интернационал“ на морския бряг започна и успешно продължи Европейската конференция на тема „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване, социално предприемачество, социални услуги, заетост“. Конференцията бе открита от...
novi-pazar-asociaciya-15-godiniВъв връзка с 15 години от създаването на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие” и 10 години управлявания от сдружението Център за обществена подкрепа, в град Нови пазар се проведе на Научно-практическа конференция на тема „ЦОП – утвърдила се универсална и уникална услуга в общността”. На събитието присъства Златка Иванова – експерт координатор в НАСО. В конференцията взеха участие над сто души - специалисти от ДАЗД – Варна, РД „СП” – Шумен, екипите на социалните услуги в община Нови пазар, Шумен и Велики Преслав, на...
krugla-masa-profesiya-socialen-rabotnik Кръгла маса на тема „Обществен престиж на професията „социален работник“ се проведе на 8 юни 2018 година по инициатива на катедра „Социална работа“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Във фокуса на вниманието на 60 регистрирани участници – заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, заместник-кметът по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ в Столична община Албена Атанасова, представители на университети в страната, преподаватели, директори на Дирекции „Социално...
godishen-forum-socialni-uslugi На 4 юни 2018 г., в зала „Славейков“ на Френския културен институт, се проведе Годишен форум на доставчиците на социални услуги на територията на Столична община за 2018 г. Представители на НАСО присъстваха на форума. Форумът бе организиран от партньорските организации по Споразумение за сътрудничество между Столична община и граждански организации за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги, с подкрепата на Посолство на Република Франция, Френски културен институт и Лайънс клуб София-Витоша. Годишният форум бе открит от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична...
den-na-deteto-uslugi-plovdiv По случай деня на детето десетки членове на НАСО, работещи с деца в социалната сфера отбелязаха празника. Споделяме с вас една от инициативите. На 01.06.2018 г. екипът на Комплексът за социални услуги за деца и семейства Пловдив традиционно отпразнува първи юни - Международния ден на детето. Съвместно с УМБАЛ „Св. Георги” и Сдружение „Образование и здраве” беше организиран празник за децата, които в този ден се намират в Детска клиника и в Детска хирургия на болницата. В Детска клиника празникът бе официално открит от проф. д-р Иван Иванов, началник на клиниката....
regionalen-forum-rusenski-universitetНа 30 май 2018 се проведе Регионален форум с международно участие, на тема „Добри образователни и професионални практики“ в Русенски университет. Той се организира по инициатива на Русенски университет чрез Клуб на социалния работник в партньорство с община Русе, фондация „Приятелска подкрепа“ и Национален алианс за социална отговорност. Във форумът се включиха 165 експерти по социална работа от общини и дирекции по социално подпомагане, доставчици и управители на социални услуги, представители на неправителствени организации, социални работници, университетски...
obuchenie-predstaviteli-socialni-uslugi-pazadjikНа 30 май 2018 г. се проведе обучителен семинар за специалисти, работещи в социалните услуги, в сградата на Общинска администрация - Пазарджик. Семинарът се реализира от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и Фонд за превенция на престъпността ИГА. Домакин на събитието бе Община Пазарджик. Събитието е съфинансирано по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД), чиято дейност се управлява и координира от Фонд...
rabotna-grupa-obsydi-zakon-socialni-uslugi На 29 май 2018 г. в зала Пресцентър на Министерство на труда и социалната политика се проведе  заседание на работната група за разработване на Закона за социалните услуги. Целта бе да се обсъди проекта на концепцията за закона, която беше разработена в резултат на поредица от тематични дискусии, проведени през месец април и май. Представители на НАСО взеха участие в заседанието, като изразиха подкрепа за проекта. Работната група за разработване на Закона за социалните услуги е създадена със заповед на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Неин председател е...
centar-socialna-rehabilitaciya-slanchice-10-godini Центърът за социална рехабилитация и интеграция “Слънчице” – Несебър отбеляза 10 години от своето съществуване, а събитието уважиха представители на Общинска администрация и Общински съвет, на социални структури (служби) в града, представител на Националния алианс за социална отговорност, директорът на ЦОП-Бургас и ЦОП-Средец. Проявата се състоя в зала „Мелсас“ в новата част на града. По повод празника заместник-кметът на Община Несебър Иван Гургов прочете поздравителен адрес от името на кмета Николай Димитров, в който бе изтъкнато, че „вече 10 години...
mejdunarodno-sportno-systezanie-hora-s-uvrejdaniya Шестото Международно спортно състезание за хора с увреждания България- Сърбия се проведе на 17.05.2018 г. в град Видин. Организатори на спортната инициатива традиционно са Фондация "Подкрепа за реализация" от Видин и сдружение "Добро дърво" от Зайчар. Събитието бе официално открито от Емилия Николова от Община Видин, която е съорганизатор на събитието заедно с Червения кръст- Зайчар. Отборен победител в спортно състезание станаха състезателите от Видин, като завоюваха три златни медала от четирите дисциплини. Участниците премериха сили в шах, тенис на маса, стреляне в кош и дартс. Имаше и...
rabotna-sreshta-kaloyanovo На 09.05.20018 г. Недка Петрова, представител-координатор на НАСО за област Пловдив и Веселина Ботева, член на Управителния съвет, се срещнаха с кмета на община Калояново, Област Пловдив. Целите на срещата бяха в няколко посоки - договаряне на възможностите за сътрудничество между община Калояново и НАСО, отправяне на покана към общината за членство в Алианса, както и установяване на работни взаимоотношения между представителството на НАСО за областта - КСУДС - Пловдив и община Калояново при предоставянето на социални услуги за деца. Г-н Георги Георгиев - кмет на община Калояново прие...
obuchenie-raven-dostyp-administrativni-uslugiНа 21 май 2018 година стартира първата част от обучението за административния екип на Община Марица, което ще продължи с втората група специалисти и на 28 май 2018 г. Обучението се организира по инициатива на Директора на Дирекция "Обща администрация" и е в изпълнение на нормативните изисквания за специализирано обучение за работа с хора с увреждания на служителите  от звеното за административно обслужване. Програмата включва общи насоки и методи за работа  с хора с физически и сензорни затруднения, с ментални проблеми - вродени и придобити; подходи за работа с хора със зрителни и...
obshtestvena-konsultaciya-integraciya-bezrabotni Европейската комисия стартира обществено обсъждане, за да събере мнения относно мерките, предложени в Препоръката на Съвета относно интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда (2016 / C 67/01) и относно тяхното прилагане, както и да хвърли светлина върху бъдещите възможни действия за подкрепа на дългосрочно безработните. Като използва резултатите от консултацията, комисията ще докладва на Съвета за действията, предприети от държавите-членки и Комисията за изпълнение на препоръката, в началото на 2019 г. Всички граждани, организации и публични органи са добре дошли да отговорят...
nacionalna-rabotna-sreshta-sredets  На 11 май, в град Средец, в Трансграничен културен център, се проведе първата от вече подновените работни срещи от цикъла „Заедно можем повече“. Темата на срещата бе „Аспекти на осиновяването и света на осиновеното дете“, с гости г-жа Весела Банова, методически директор на Сдружение „Дете и пространство“ и д-р Любомир Жупунов, председател на Управителния съвет на сдружението. Участие в срещата взеха над 60 участника от град Несебър, Бургас, Пловдив, Поморие, Созопол, Стамболово, Карнобат, Хасково, Гулянци и Средец, които са специалисти и работещи в...
diskusii-po-zakon-za-socialni-uslugi От 26 април до 11 май в МТСП се проведоха 6 тематични дискусии, в които се търсеха консенсусни предложения по различни въпроси, предвидени в предстоящата концепция на Закона за социалните услуги. Дискусиите бяха на по следните теми: Рискове, потребности и достъп; Осигуряване на процеса на предоставяне; Резултат, качество, мониторинг и оценка на качеството; Планиране, управление, финансиране и мониторинг; Кой предоставя услуги; Връзки с други системи. Представители на НАСО в срещите бяха Весела Цанкова, представител на НАСО за Ловеч и ръководител на Сдружение „Граждански инициативи –...
teatyr-cvete-predstavya-granitsi-inovativen-dvuezichen-spektakyl   По случай 25 годишнината си, Театър "Цвете" представя: ''Г Р А Н И Ц И'' иновативен двуезичен спектакъл по пиесата „Кукунор и Унику“ на Ееро Енквист, реализиран в партньорство с Театър "МИМ-АРТ".  Разположени на границата на враждуващи държави, двама войника ще открият Човека отвъд оградата. Въпреки всичките наложени ограничения – физически, психологически и емоционални, пътят към Другия винаги си струва да бъде извървян... Иновативният двуезичен спектакъл събира актьори без и със слухови нарушения на една сцена, както и чуваща и нечуваща публика в една зала....
naso-uchastva-39-zasedanie-nacionalen-savet-za-zakrila-na-deteto На 9 май 2018 г., в Министерство на труда и социалната политика, се проведе 39-то Заседание на Националния съвет за закрила на детето, където председателят на НАСО г-н Георги Георгиев взе участие като редовен член. Заседанието беше водено от д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и НСЗД. Националният съвет за закрила на детето (НСЗД) взе решение за създаването на работна група с всички заинтересовани институции и неправителствени организации, която да изготви Национална стратегия за детето 2019-2025 г. „Принципите и целите, които си поставяме с комплексността на предоставяне на...
seminar-obmen-dobri-praktiki-suvorovo На 25 април 2018 г., в Суворово, се проведе семинар на тема: „Създаване на подкрепяща среда в социални услуги за деца и семейства в риск. Добри практики, проблеми и предизвикателства.” Семинарът е организиран от НАСО в партньорство и с любезното домакинство на Община Суворово. На събитието присъстваха повече от 80 ръководители и специалисти в социални услуги за деца и общински администрации от Русе, Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Вълчи дол, Долни чифлик, Нови пазар, Девня и Габрово. Златка Иванова, експерт в НАСО и координатор за Североизточна България, откри събитието и представи...
rabotna-sreshta-borovo На 27 април 2018 г., в община Борово се проведе работна среща между Златка Иванова, експерт-координатор на НАСО и заместник-кмета Валерия Борисова. Г-жа Иванова представи работатa и приоритетите на Националния алианс, както и възможностите за партньорство и оказване на подкрепа на общината за развитие на социалните услуги. Тя акцентира на участието на НАСО при формиране на национално отговорни политики в държавата, каквато е работата по новия Закон за социалните услуги и Закона за социалната икономика. Замeстник-кметът на общината запозна Златка Иванова с картата на услугите в община Борово,...
rabotna-sreshta-cenovo На 26 април 2018 г., в Ценово се проведе работна срещу между експерт-координаторът на НАСО Златка Иванова и Ваня Игнатова, заместник-кмет на общината. Г-жа Игнатова представи политиката на общината за развитие на социални услуги, които отговарят на все по-нарастващите нужди на населението. Демографската характеристика в региона, с все по-застаряващо население, изисква по-адекватни грижи за възрастните и хората с увреждания. Затова община Ценово освен Център за обществена подкрепа и Дневен център, предоставя и услуги в домашна среда: социален асистент и домашен помощник. Ръководството има...
rabotna-sreshta-dve-mogili На 26 април 2018 г. в община Две могили се проведоха работни срещи между Златка Иванова, експерт-координатор от Националния алианс и ръководителя на Центъра за обществена подкрепа Иво Господинов и на Центъра за настаняване от семеен тип Цветелина Йорданова. Дискутираха се местните специфики, при които работят социалните услуги. Акцент в срещата бяха необходимите промени, регламентиращи работата на Центъра за настаняване. Подчерта се нуждата от по-висок финансов стандарт за ЦНСТ, недостига на квалифициран персонал за 24 часовата грижа, високо рисковата работна среда. Ръководителят на ЦНСТ...
rabotna-sreshta-lesichevo На 18 април 2018 г., в Лесичево експертът на НАСО Атанаска Бонева проведе работна среща със заместник-кмета Веселина Милкова. На срещата се обсъди социалната политика на общината, наличните социални услуги, отговаряне на нуждите на населението, както и визията на общината за разкриване на нови социални услуги за деца и техните семейства. В Лесичево е разкрита мрежа от социални услуги за възрастни в общността, както и за деца. Две от тях са предоставени за управление на външен доставчик, като оценяват партньорството с него положително. Заместник-кметът подчерта, че се стремят да работят за...
rabotna-sreshta-strelcha На 18 април 2018 г. в Стрелча се проведе работна среща между Атанаска Бонева, експерт на НАСО, със заместник-кмета на общината Нели Фингарова и директора по хуманитарни дейности Стефка Новачева – Соловьова. На срещата бе презентирана дейността на организацията, мисията, целите и приоритетите, възможностите за подкрепа и партньорство на членовете. Заместник-кметът представи социалните услуги, развити в общината. Коментираха се трудностите, които имат при предоставянето на социални услуги заради спецификата на региона. Общината осигурява социални услуги най–вече за възрастни хора в...
socialna-usluga-gulyantsi Община Гулянци започна изпълнение на проект за изграждане на Център за обществена подкрепа, финансиран по договор № РД04-59/30.03.2018 г. от Министерство на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила”. Това е първата услуга в общността за общината. Инициативата е част от политиката на общината за осигуряване на социални услуги за деца в риск и цялостната визия за подкрепа на хората чрез социални дейности и услуги. По проектът услугите на Центъра ще могат да се предлагат до декември 2018 г. Капацитетът на центъра е 20 потребители. Изпълнението на проекта започва от този...
rabotna-sreshta-belovo На 11 април 2018 г., в Белово се проведе работна среща между Атанаска Бонева, експерт на НАСО, главния счетоводител на общината Ненка Тодорова и Мария Грозданова, експерт, отговарящ за социалните услуги. Поводът е представяне дейността на организацията и бъдещо партньорство. Общината има развити социални услуги в домашна среда и в общността, покриващи нуждите на района. Разполага с две държавно делегирани социални услуги – Дневен център за деца и възрастни с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за възрасти хора с деменция. Центърът за настаняване от семеен тип за възрастни...
rabotna-sreshta-septemvri На 11 април 2018 г. в Септември се проведе работна среща между експерта на НАСО - Атанаска Бонева и директорът по хуманитарни дейности Лилия Стойкина. На срещата бе представена дейността на НАСО, политиките които развива, възможността за подкрепа на местно ниво за на доставчиците на социални услуги. Заместник-кметът представи социалните услуги на общината и визията и за развитие на социална политика. Обсъдиха се и конкретни въпроси от нуждите на общината. Септември на този етап няма социални услуги в общността – държавно делегирани дейности. В общината работят Домашен социален патронаж и...
rabotna-sreshta-naso-panagiyrishte Експертът на НАСО Атанаска Бонева се срещна със заместник-кмета на община Панагюрище Галина Матанова и началника на отдел „Социални дейности и здравеопазване“ Анелия Караколева. Обсъдиха се възможностите за партниране между община Панагюрище и НАСО. На срещата бе представена дейността на организацията, работата ѝ за подкрепа на членовете. Панагюрище има богата мрежа от социални услуги както за деца, така и за лица, и възрастни хора. Общината е доставчик и управлява услугите, като подчертава, че е развила високо ниво на качество на предоставяне на социалните услуги. Коментирана беше...
socialnite-uslugi-da-rabotiat-kato-socialni-predpriatiaНАСО продължава активно работата си за това социалните услуги да получат възможност да работят и като социални предприятия. Разбирането на организацията и много от членовете на Националния алианс е, че изделията и продуктите, които се изработват в много от социалните услуги в страната, трябва да могат да се продават легално, като печалбата остава за социалната услуга. Темата е мащабна и включва много аспекти от статута на социалните услуги, който предстои да бъде установен в разработваната в момента нормативна база. В тази връзка цел на Националния алианс е, възможността на социалните услуги да...
Продължава работата по Закона за социалните услуги в сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика, неправителствения сектор и други заинтересовани институции и организации. През следващите седмици ще се състоят някокло тематични дискусии по теми, които ще се включат в концепцията за предостящия законопроект. Предстоящите дискусии ще се проведат в сградата на МТСП, като в тях могат да участват представители на всички участници в работната група, с техни експерти по отделните теми. НАСО ще се включи в дискусиите с експертния екип за социални услуги, координаторите и...
konkordia-s-deset-deset-godishen-jubilejНа 11 април 2018 г. в София, в Дома на Европа, се проведе семинар по случай юбилейната годишнина на Фондация Конкордия, член на НАСО. Тема на събитието беше "10 години социална работа с Европейско измерение", като с нея се слага началото на инициативите по отбелязване на празника. Участие взеха представителите на "Конкордия Румъния", много партньори и приятели на организацията. Проведоха се дискусии за доброволчество, социално предприемачество, спорта като социална подкрепа и стимул, образованието. Образователната програма за мениджъри на социални услуги, разработена в партньорство с "Конкордия...
22-standa-nagradi-predpriemachestvo Снимка: Участниците от мрежата на НАСО                                                                       Снимка: Еврокомисар М. Тейсен разглежда щанове от мрежата на НАСО          От 16 до 18 април 2018 г., в София, изложбена зала ЕФЕ на хотел Маринела, се проведе Европейския форум на социалното предприемачество. 22 организации от мрежата на НАСО взеха участие в събитието. Общо...
socialna-ikonomika-konferenciaНа 16 и 17 април 2018 г., в София, се проведе международна конференция за възможностите за развитието на социалната икономика в Европейския съюз на тема: „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, в която Национален алианс за социална отговорност взе участие. Конференцията е част от официалната програма на българското председателство на Съвета на ЕС, с над 100 делегати от Европа, свързани с темата. Политици от Европейския съюз и от страните от процеса на разширяване, представители на международни организации, социални партньори и организации на...
nominacii-naso-nagradi-otvoreno  До 3 май 2018 година членовете и партньорите на Национален алианс за социална отговорност от цялата страна са поканени да изпращат предложения за наградите на НАСО за тази година. Очакваме предложения в следните категории: Общини; Социални услуги; Неправителствени организации; Компании; Изкуство и култура.   Във всяка от категориите има по една голяма награда за принос в социалното развитие на България и по две тематични за конкретен принос (иновация, добра практика, установена традиция и др.)Приемат се предложения за награждаване на...
rabotna-sreshta-naso-kazanlakНа 11 април 2018 г. в община Казанлък се проведе среща между Атанаска Бонева, експерт на НАСО и Мария Колева, началник на отдела по хуманитарни дейности. Представени са възможностите на мрежата и структурата на Националния алианс. Коментира се работата общината като доставчик на социални услуги. В Казанлък такива има за деца, пълнолетни лица и възрастни хора, като част от тях се управляват от външни доставчици. Обсъди се и включването на община Казанлък в първия план по изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания, разкриването на нови социални услуги и...
rabotna-sreshta-naso-pavel-banjaНа 11 април 2018 Атанаска Бонева, експерт на НАСО, проведе първа работна среща за община Павел Баня със заместник-кмета на общината Йорданка Енева. Представена беше дейността на организацията, целите и приоритетите, възможностите за подкрепа и партньорство за и между членовете. Заместник-кметът представи социалните услуги и политики на общината. Сподели предизвикателствата от спецификата на региона, нуждите на населението, мрежата от институции, работещи с деца в риск и визията за бъдещето им развитие. Коментира се доброто покритие на общината със социалните услуги за възрасти. Това са Домът за...
sreshta-naso-maglijНа 11 април 2018 г. се проведе работна среща между заместник-кмета по „Социални дейности, образование, култура и вероизповедания“ Рени Малева в oбщина Мъглиж и НАСО. На срещата се обсъди социалната политика, която води общината, наличните социални услуги, покриването на потребностите на населението, както и визията на общината за разкриване на нови социални услуги за деца и техните семейства. Общината е развила мрежа от социални услуги за възрастни в общността, които предоставят качествени услуги, посрещат се с интерес и одобрение от гражданите, работят на пълен капацитет, и са...
informathionna-kampania-autizamПрез март и април тази година, в Стара Загора, за десета поредна година се проведе информационна кампания за развитие на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители. Организатор на ежегодното събитие е Гражданско сдружение „Алтернатива 55“, представителство на НАСО за Стара Загора. Център „Алтернатива„ е един от малкото в страната, които работят предимно с деца с аутизъм, като предоставят безплатна услуга, като делегирана от държавата дейност. Среща между организаторите, специалисти и родители на деца с аутизъм и областният управител Гергана Микова...
naso-dazd-sreshtaНа 3 април 2018 г. в Държавната агецния за закрла на детето се проведе първа среща между председателя на ведомството Елеонора Лилова и на НАСО - Георги Георгиев. Обсъди се партньорството между Агенцията и Националния алианс. Постигна се разбиране, че може да се работи съвместно в подкрепа на социалните услуги, работещи с деца по места. Договори се още по-активно участия на представтели на ДАЗД в събития и дейности на НАСО в страната. Акцентира се и на участието на г-жа Лилова в европейската конференция "Социалната икономика като ефективен модел за социално включване - Социално предприемачество,...
srestha-zamestink-ministar-sultanka-petrova-nasoНа 3 април 2018 г. в МТСП се проведе среща между заместник-министър Султанка Петрова и председателят на НАСО Георги Георгиев. Обсъди се участието на г-жа Петрова и нейния екип в специализиран панал по време на европейската конференция във Варна на 14 и 15 юни тази година. Конференцията на тема "Социалната икономика като ефективен модел за социално включване - Социално предприемачество, социални услуги, заетост" е част от програмата на българското председателсвто на Съвета на ЕС. Предвиден е панел специално за законодателната работа по темата у нас. Дискутира се участието на министерството в...
srestha-naso-zam-ministar-rossinovaНа 3 април 2018 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе среща между заместник-министър Зорница Русинова и председателят на НАСО Георги Георгиев. Обсъдиха се актуални въпроси от партньорството на НАСО с министерството, с акцент ангажиментите на МТСП и Националния алианс като негов партньор, свързнаи с българското председателство на Съвета на ЕС. Коментираха се участието на организацията в различни събития в този контенст, както и подготовката на европейската конференция във Варна на тема "Социалната икономика като ефективен модел за социално включване - Социално...
На 4.04.2018 година в Русенски университет се проведе обучение по проблеми на „насилието в името на честта“. Инициативата е на Клуба на социалния работник и Фондация „Джендър проект в България“, в рамките на международен проект „Посланици на добра воля срещу насилието в името на частта“ (“HASP – Honour Ambassadors against Shame Practices” – http://hasp-project.eu/bg/). 22 студенти по социални дейности от първи до четвърти курс, членове на клуба участваха в интерактивното обучение, проведено от Диана Георгиева, експерт в областта....
choveshki-resursi-socialni-sulugi-obobstenia-nasoОбобщените идеи са от участниците в Национален форум на тема: „Човешките ресурси в социалните услуги”, проведен от НАСО през ноември 2017 г. в Търговище. Те бяха обобщени и пред участниците на първия национален форум на ръководителите на социални услуги, по случай деня на социалния работник и връчени на заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова. Това е синтезиран варинат на вижданията доставчици, ръководители и екипи на социални услуги от страната, които взеха участие в тематичния...
sreshta-naso-bqlaНа 28 март 2018 г. се проведоха работни срещи на НАСО с доставчици и ръководители на социални услуги в община Бяла, област Русе. Това е продължение на поредицата от посещение, които координаторите на Националния алианс провеждат в страната. Целта на срещите е на място, в работна среда да се разговаря с членове на организацията, да се дискутират проблеми, планове и възможности пред тях, в които НАСО може да ги подкрепи. Координаторите посещават доставчици и социални услуги в различни населени места, включително и такива, които още не са част от мрежата на организацията. В община Бяла...
sresti-naso-provadiaНа 27 март 2018 г. НАСО проведе три работни срещи с доставчици и ръководители на социални услуги в община Провадия. Срещите са част от регулярните посещения на координаторите на Националния алианс в страната, провеждани за работа с членове по места, както и за създаване на нови партньорства и подкрепа за социални услуги в страната. В духа на добрата работа на НАСО с общините, като основен доставчик на социални услуги в страната, се състоя среща между заместник-кмета на общината Милена Полизанова и един от експерт-координаторите на организацията Златка Иванова. Г-жа Полизанова сподели...
nesebar-bez-granici-zapisvaneОбщина Несебър започва записването за IV-ти Международен фестивал за хора с увреждания "Несебър без граници". Във фестивалната програма могат да участват индивидуални изпълнители и колективи на хора с физически увреждания, които се занимават с творческа дейност във всичките й аспекти и проявления. Съорганизатори на събитието в морския град са сдружение Център за рехабилитация на хора с увреждания „Лайықты өмір" (гр. Караганда, Република Казахстан) и Българо-Казахстанска асоциация за подкрепа и интеграция на хора с увреждания. Конкурсната програма включва различни категории на...
shresti-obstina-novi-pazar-nasoПрез месец март 2018 г. експерт-координаторът на НАСО за Североизточна България Злакта Иванова проведе четири работни срещи с доставчици и ръководители на социални услуги в община Нови пазар. Това е част от работата на координаторите на НАСО в страната, които общуват активно с членовете на организацията по места, както и с всички общини, където има или са необходими социални услуги.  Първата среща е със зам.-кмета на общината Христина Йорданова, която представи политиката на общинското ръководство за развитие на социални услуги, които най-адекватно отговарят на потребностите на хората....
blagotvoritelen-koncert-fondacia-startНа 31 март 2018 г. в София, Сити Марк арт център, се проведе ежегодният традиционен благотворителен концерт на фондация Старт под мотото „Различието твори чудеса“. Събитието се организира с подкрепата на НАСО, Столична община, центъра домакин, творчески формации и национални медии. Инциатор и двигател на начинанието и Стефка Джонева, ръководител на фондацията, както и организатор на международен музикален конкурс „Надмощие на духа“. Над 300 гости се радваха на изпълненията на талантливи участници от различни танцови и певчески формации. На една сцена пяха и танцуваха деца,...
novi-oeracii-proekti-hora-s-uvrejdaniaНа 29 март 2018 г. в МТСП се проведе заседание на Подкомитета в областта на социалното включване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, на което НАСО участва като член. Обсъдиха се три нови проекта на операции за проекти по програмата. Това са Нова дългосрочна грижа за възрастни хора с увреждания; Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания; Иновативно подходи за социално включване. Програмите предстои да се конкретизират и редактират в частта с целевите групи, разрешените дейности, възможните кандидати и партньори, термини, включително в заглавията. Целта от...
На 29 март 2018 г. в Министерството на труда и социалната политика, се проведе заседание на междуведомствената работна група за разработване на Закон за социалните услуги. Обсъди се структура на концепцията, която ще служи за основа на новия закон. Тя отразява визията на МТСП и предложенията на всички участници в работната група, сред които и тези на НАСО. Заседанието води заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова и новия заместник-председател на работната група Елена Кременлиева, директор "Социално включване". Това е дирекцията отговорна от министерството за...
obstestven-savet-misterstvo-turizam-nasoНа 27 март 2018 г., в София, се проведе първо заседание на Обществения съвет към министъра на туризма, където председателят на НАСО г-н Георги Георгиев взе участие като редовен член. Това е нов консултативен орган, който да подпомага работата на министерството в работата му по Закона за туризма и други, свързани с темата нормативни документи. Националният алианс в партньорство с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ има дългогодишен опит по темата за достъпността на туристическите обекти и свързани проблеми. Участието на НАСО в новия консултативен орган...
predlojenie-naso-promeni-v-telkВ началото на месец март тази година Национален алианс за социална отговорност изпрати писмо до Министерство на труда и социалната политика с виждане относно ключовите проблеми и въпроси за решаване по темата ТЕЛК. Писмото определя въпросите, свързани с темата, като основен проблем, изискващ промени и решения в интерес и с грижа за хората с увреждания. В него освен ключови проблеми и причини за тях, са изведени предложения за промени, необходими за по-успешната работа на системата и подобряване на условията и средата за хората, свързани и зависещи от темата. Нациоалният алианс ще продължи...
На 21 и 22 март 2018 г. в София председателят на НАСО г-н Георги Георгиев взе участие в международна конференция на тема „Бъдещето на труда. Подход, основан на жизнен цикъл". Форумът на високо равнище е част от програмата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Посветен е на голямата тема за заетостта, а сред водещите приоритети в работата на НАСО е заетостта за хората с увреждания на отворения пазар на труда.  Участие взеха експерти от институции и организации от Европа и България, представители на изпълнителната и законодателна власт, международни и български...
videoklip-na-studenti-ot-ruse Във връзка с професионалния празник на социалните работници 20 март и призив на Европейската асоциация на училищата по социалната работа, студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуба на социалния работник изработиха видеоклип в съответствие с темата „Насърчаване на общността и устойчивост на околната среда“, обявена от Международната федерация на социалните работници.С него те се присъединиха към призива и усилията на своите колеги от над 300 висши училища и организации от Европа – членове на EASSW – за постигане на социална справедливост,...
rusenskiat-universitet-otbeliaza-svetovnia-den-na-socialnata-rabota В тържествена обстановка Русенският университет отбеляза Световния ден на социалната работа – 20 март. На събитието присъстваха студенти и преподаватели от специалност „Социални дейности“ , членове на Клуба на социалния работник, зам.-ректорът по евроинтеграция и международно сътрудничество проф. д-р Юлиана Попова, управители на социални услуги, социални работници и гости. С приветствие и признание за активността и успехите на студентите по социални дейности и отговорния избор на специалност се обърна проф. д-р Попова, която ги призова да бъдат още по-активни и успешни....
kmetyt-na-razlog-otlichi-s-gramoti-direktorite-na-socialni-uslugi Благотворителен концерт – спектакъл, посветен на 20 март - Деня на социалната работа се проведе в навечерието на празника в Община Разград. Събитието беше открито от кмета на общината д-р Валентин Василев, а участие взеха потребители, градски състави и групи в Общински културен център - Разград. В приветствието си д-р Василев заяви, че социалните работници са личности, които носят в себе си големи сърца, съпреживяват и имат силата да споделят часове от ежедневието си с хората в неравностойно положение.  Пожела им да са здрави, силни, смели в работата си и в реализиране на...
studenti-otbeliazaha-svetovnia-den-na-socialnata-rabota За втора година Югозападен университет “Неофит Рилски“, Катедра „Медико-социални науки“ отбеляза Световния ден на социалната работа – 20 март. Инициативата на учебното заведение подчертава синергичната връзка между образованието и практиката в социалната работа, като използва потенциала на младите хора за изграждане на справедливи, приобщаващи и устойчиви общности на местно, национално и световно равнище. Изложбата „Отвъд видимото” беше представена в социална институция, в която социалната работа допринася за взаимността между доброволчеството,...
socialen-rabotnik-za-edin-den-v-bansko За първи път учениците от горните класове на училищата в Община Банско влязоха в ролята на социални работници. Те се включиха в организираната от Служба „Заведения за социални услуги” кампания по повод Световния ден на социалната работа 20 март.Младежите се изненадаха от многото и разнообразни социални услуги в общината. Първоначалното притеснение и страх отстъпиха място на любопитство и впечатление от работата с децата с увреждания в Дневния център, от самостоятелността на живеещите в защитени жилища от това, че хора с увреждания учат и работят като всички останали. Децата се...
2018-03-27-10-21-29 Община Суворово отбеляза Световния ден на социалната работа – 20 март със специално тържество и послание към цялото общество с мотото „Предай нататък“.  Събитието се проведе в залата на Центъра за работа с деца на улицата, а гости бяха кметът на община Суворово инж. Павлин Параскевов, председателят на Общинския съвет Д. Йорданов, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Л. Илиева, представители на ръководството на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Суворово, служители от Дирекция „Социално подпомагане“ община Вълчи дол и колеги от социални...
kampania-na-naso-za-obuchiteli-i-supervizori Имаме удоволствието да ви съобщим, че НАСО започва нов тип експертна подкрепа за своите членове, чрез подготовка и провеждане на обучения и супервизии. Експертната помощ ще се предлага от специалисти от мрежата на НАСО, практици с дългогодишен опит, които работят в сектора и имат професионалните умения и компетенции по конкретни социални услуги и целеви групи. С тази нова форма на подкрепа, считаме че мрежата на НАСО ще бъде още по – ефективна, както за самите работещи в социалните услуги, така и за обучителите, по отношение на тяхното развитие и израстване. За целта, обявяваме процедура...
На 23 март 2018 г. в София се проведе международна конференция на тема ECI Agora: „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. Форумът официално поставя началото на работата по международен проект на тази тема, ръководен от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и финансиран от фондация Velux. Форумът откри председателят на НАСО Георги Георгиев и Тимъти Джилиън, ръководител на проекта и експерт по политическите въпроси от EASPD. Те представиха дейността на двете организации, партньорството между тях и...
На 21 и 22 март 2018 г. в София се проведе международна партньорска среща между организации от Полша, Словакия, Румъния, Унгария и България. Срещата е по проект ECI Agora: „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, ръководен от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и финансиран от фондация Velux. От България партньор по проекта е НАСО, като това дава възможност на десет организации от мрежата на Националния алианс също да се включат. Първата съвместна среща е в София, като столица на българското...
На 19 март 2018 г. в София се проведе първото заседание на Управителния съвет на НАСО за 2018 г., планирано в годишната програма на Националния алианс. Обсъдена беше дейността и постигнатите резултати от организация през първите три месеца на настоящата година. Разгледаха се ключовите задачи и отговорности пред организацията през следващите месеци. Приети бяха и новите членове на НАСО, първите кандидатствали за влизане в мрежата на Националния алианс за тази...
На 20 март 2018 г. в София се състоя отворена среща на експертите на Национален алианс на социална отговорност. Участие взеха представители на експертните екипи на НАСО от страната, както и други специалисти от активните членове на организацията. Обсъдиха се въпроси за бъдещото развитие на Националния алианс, нови предизвикателства и отговорности в действията на екипа в хода на работата с членовете и партньорите и др. Дискутираха се резултатите от работата с институциите на национално равнище. Направен е анализ на дейността в страната, изпълнените ангажименти и очакванията към НАСО от...
pyrva-nacionalna-sreschta-na-rykovoditelite-na-uslugi На 19 март 2018 г., в София, в навечерието на Световния ден на социалната работа се проведе първа Национална среща на ръководителите на социални услуги, инициирана по повод професионалния празник на работещите в сектора. Срещата се организира съвместно между Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Национален алианс за социална отговорност и Столична община. Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова бяха официалните говорители на форума. Гости на...
pyrva-regionalna-sreschta-razgrad На 16 март 2018 г. се проведе Първа регионална среща на социалните услуги в Община Разград. Със събитието беше открита Седмицата на Социалната работа в Община Разград, във връзка със Световния Ден на социалната работа и социалния работник 2018 г.В срещата участваха Георги Георгиев – Председател на Национален алианс за социална отговорност (НАСО), областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, заместник областният управител Евгени Драганов, зам.-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов, председателят на Общински съвет – Разград Стоян Ненчев, общински съветници от Община Разград,...
За първи път НАСО организира национална информационна кампания по повод Световния ден на социалната работа, като призова в нея да се включат социални услуги, доставчици и организации, имащи отношение към социалната сфера. Инициативите и събитията са различни, с основната цел да се покаже на обществото същността, мисията и основните характеристики на социалната работа. В кампанията се включиха много организации от страната, като броят им се увеличава. Представяме първите, изпратили информация за планирани събития. Допълнително НАСО ще информира за други инициативи и кампании по темата. Специално ще...
На 1 март 2018 г. министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков потвърди участието си в европейската конференция „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване - социално предприемачество, социално услуги, заетост“, която ще се проведе на 14 и 15 юни 2018 г в гр. Варна к.к. Златни пясъци, хотел Интернационал, организирана от EASPD, НАСО, МТСП, НСОРБ и община Варна. Конференцията е част от официалната програма на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В писмото на министър Петков се подчертава, че темите на конференцията са от особена...
Между февруари и юли 2018 г. „Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България“ ще работи по проекта „Имаш право да живееш без насилие“ на територията на община Враца, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Българския фонд на жените. Инициативата ще осигури предоставяне на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертви на насилие, включително и домашно насилие, чрез реализирането на дейности за информиране, консултиране и насочване. В края на март ще бъде проведено двудневно обучение на широк кръг професионалисти за повишаване на...
На 21 февруари 2018 г. се състоя регионална работна среща между Национален алианс за социална отговорност и социалните услуги от община Сливен. Събитието е инициирано и организирано от областната администрация в града. Срещата откри Димитринка Петкова, зам.-областен управител. Участие взеха Тотка Костова, директор РДСП – Сливен, директори на Дирекциите „СП“ в област Сливен, представители на общинска администрация, ръководители на социални услуги от региона, представители на гражданския сектор.Атанаска Бонева, експерт от НАСО, запозна участниците с мисията, целите, приоритетите и...
На 23 февруари 2018 г. в Община Смядово се проведе работна среща между Златка Иванова, експерт-координатор на НАСО за Североизточна България и Иван Кюркчиев, зам.-кмет на Община Смядово. На срещата бяха представени мисията и приоритетите на Алианса. Г-жа Иванова акцентира върху важността да се развиват социалните услуги в малките общини, което ще гарантира достъпа до социална подкрепа на хората, живеещи далеч от областния център. Кюркчиев представи картата на действащите социални услуги в общината, които всяка година се увеличават. Предвид спецификата на демографската структура на населението в...
На 22 февруари 2018 г. в община Кърджали се състоя среща между Веселина Тихомирова, зам. кмет на Община Кърджали, Ширин Сюлейман, дир. дирекция „Хуманитарни дейности“, Нермин Мехмед, гл. експерт „Хуманитарни дейности“ и Атанаска Бонева, експерт от НАСО. Целта на срещата бе да се обсъдят възможностите за партньорство между общината и Алианса, както и да се представят политиките и визията на НАСО относно социалните дейности в национален и регионален план. Община Кърджали има развита мрежа от социални услуги, като разкрива и нови по „План за действие за периода 2018-2021...
На 22 февруари 2018 г. се състоя първа работна среща между ръководителите на социални услуги от община Кърджали и НАСО.  На срещата присъстваха и представители на общинска администрация. Присъстващите се запознаха с дейността на НАСО, мисията, целите и приоритетите, по които работи организацията, както и възможностите за подкрепа и партниране. Атанаска Бонева, експерт от НАСО, запозна участниците с възможностите за съвместни дейности. Бяха поставени въпроси по отношение на промените в нормативната уредба по ППЗСП, трудовото законодателство, единните разходни стандарти, възможностите за...
На 22 февруари 2018 г. се състоя първата среща на НАСО в ЦОП Ардино. Поводът беше работно посещение на социалната услуга и запознаване с проблемите на мястото и  оказване на подкрепа. Светла Карамитева, ръководител на ЦОП Ардино, представи дейността на центъра, целевите групи, материалната база и част от работния екип. Обсъди се спецификата на общината и мобилната работа, която предоставя Центърът. Коментирани са нормативните промени с акцент върху Методиката на ЦОП, Закона за социалните услуги. Представени бяха дейностите и събитията, които НАСО планира през настоящата година за членовете от...
На 22 февруари 2018 г. се проведе среща в Центъра за обществена подкрепа, община Джебел, Кърджалийска област. Атанаска Бонева, експерт от НАСО, се срещна с Юсеин Мохамед, специалист „Социални дейности и екология“. Представена бе дейността на НАСО и възможностите за партниране на местно ниво. Общината е част от мрежата на НАСО чрез Центъра си обществена подкрепа. Това е единствената държавно делегирана услуга на територията ѝ и предоставя социални услуги в домашна среда. Обсъдени бяха актуалните нормативни промени, предстоящите изменения в Методиката на ЦОП, сътрудничеството с...
На 22 февруари 2018 г. НАСО проведе работна среща в областта на социалните услуги с община Черноочене. Участие взе Даниела Николова, главен специалист „Програми и трудова заетост“ и Атанаска Бонева, експерт и консултант на Националния алианс. Коментирани бяха социалните услуги, въпросите, плановeте и проблемите, които стоят пред доставчика. Дискутираха се актуални аспекти от работата в защитените жилища, които са сред социалните услуги в общината. Обсъдени бяха и новостите около предоставянето на социалните услуги в домашна среда Личен и Социален асистент. Обсъдени бяха възможностите...
На 16 февруари 2018 г. в София се проведе среща между генералния секретар на EASPD Люк Зелдерло и председателя на НАСО Георги Георгиев. Обсъдени бяха организационни въпроси относно предстоящата европейска конференция на EASPD, НАСО, МТСП, НСОРБ и община Варна през юни в к.к. Златни пясъци. Уточнена беше предварителната програма и официалните гости от Европа и България. Очакват се над 300 участници от различни европейски държави. Г-н Зелдерло и г-н Георгиев коментираха въпроси от съвместната работа на двете организации, както и ключови теми от предстоящото заседание на Борда на EASPD в Брюксел...
На 15 февруари 2018 г. в Народното събрание се проведе заседание на постоянната парламентарна комисия за работа с НПО и жалбите на гражданите. Дневният ред включваше изслушване на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков по теми, свързани с политиките на МТСП в областта на хората с увреждания. Участие, в заседанието освен членовете на комисията, взеха и някои от национално представителните организации на и за хора с увреждания, сред които и НАСО, както и родители на деца с увреждания. Председателят на Националния алианс г-н Георги Георгиев аргументира необходимостта от запазване и...
На 15 и 16 февруари 2018 г., в София, НАСО взе участие в Международната конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема "Инвестиции в хората - пътят напред“, организирана от Европейската комисия и МТСП, като част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС. Участваха близо 400 представители на европейски и национални държавни и местни институции, неправителствени организации и други заинтересовани страни от Европа. Модератор на двудневния форум беше генералният секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Люк...
На 14 февруари, като част от програмата на Националната работна среща за ръководители в Бургас, експерта на НАСО г-жа Атанаска Бонева заедно с част от участниците в срещата посетиха Център за социална рехабилитация и интеграция за лица пострадали от насилие, управляван от Асоциация „Деметра“. Директора на центъра г-жа Валентина Станкова, представи екипа, организацията, целевите групи, услугите, както и част от програмите, по които работи социалната услуга. Центъра е една от шестте социални услуги, които управлява асоциацията, на територията на областта. Той е уникален по своята същност...
На 12.02.2018 година в областна управа Ямбол се проведе поредната работна среща по покана на Заместник областния управител г-н Христо Колев, с участието на Директора на Регионална дирекция социално подпомагане Ямбол г-жа Милена Янъкова и Атанаска Бонева експерт на НАСО. Срещата е във връзка с планираните съвместни събития в регионален мащаб за област Ямбол през настоящата година. Обсъдиха се актуалните теми за региона свързани със социалните услуги, насърчаване на корпоративната социална отговорност, както и Националната стратегия за дългосрочна грижа и плана по нейното изпълнение за...
nacionalna-sreshta-burgasВтора национална работна среща за ръководители на социални услуги на тема „НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ ПРОМЕНИТЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ /ППЗСП/ ПРЕЗ 2018 Г. ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ” На 13 и 14 февруари в Бургас се проведе втората национална работна среща за ръководители на социални услуги. Участие в срещата взеха над 100 участника – заместник кметове, ръководители на СУ, експерти и представители на общините Средец, Созопол, Поморие, Несебър, Търговище, Варна, Белене, Силистра, Стражица, Карнобат, Лясковец,...
На 15 февруари 2018 г. Националният алианс за социална отговорност проведе две работни срещи в община Каспичан. Г-жа Златка Иванова, експерт-координатор в НАСО, посети Дневния център за възрастни хора с увреждания в с. Кюлевча, община Каспичан и се срещна с ръководителя на услугата г-жа Цонка Иванова. Тя представи целите и приоритетите на Алианса, като подчерта ролята на НАСО за поддържане на диалога между социалните услуги и структурите на АСП, както и възможността да се поставят ключовите проблеми на услугите в националните работни групи по промени на нормативната база, в които НАСО участва....
На 9 февруари 2018 г. се проведе работна среща по инициатива на НАСО в община Крумовград между доставчика, ДСП и ръководители на социални услуги. На срещата присъства г-жа Неждие Акиф, заместник кмет на община Крумовград, г-жа Радостина Пашова, директор ДСП Крумовград , г-жа Мелиха Байрам, главен експерт „СД“, ръководители на социални услуги в общината – Дом за стари хора, Център за обществена подкрепа, Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Комплекс за социални услуги, както и представители на общинска администрация от Дирекция „НЕПП“ и...
На 9 февруари 2018 г. НАСО проведе работна среща в община Кърджали. Срещата се осъществи между г-жа Нермин Мехмед, Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ и г-жа Атанаска Бонева, експерт на НАСО. Темата на срещата бе възможностите за партньорство и съвместна дейност между общината, като доставчик на социалните услуги и Националния алианс за социална отговорност. Г-жа Бонева представи мисията, целите и приоритетите, по които работи алианса и възможностите за подкрепа, които предлага на своите членове по места. Обсъдени бяха новите промени в законодателната сфера от 01.01.2018г., Плана...
На 9 февруари 2018 г. в гр. Велико Търново се проведе кръгла маса на тема „Съвременните предизвикателства пред специалистите в социалната сфера“, по инициатива на областния управител проф. д-р Любомира Попова и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, член на НАСО. Дискусията се проведе в сградата на областната администрация във Велико Търново. В нея участваха г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, управители на социални заведения, специалисти, преподаватели и студенти, представители на институции и неправителствени...
На 7 февруари 2018 г. Националният алианс за социална отговорност проведе няколко работни срещи в община Суворово, област Варна. Г-жа Златка Иванова, консултант-координатор в НАСО, се срещна с кмета на общината инж. Павлин Параскевов, които изложи виждането на общинското ръководство за развитието на социалните услуги в община Суворово. Четири са социалните услуги, които задоволяват потребностите от подкрепа както на децата, така и на възрастните хора: Център за работа с деца на улицата, ЦСРИ за възрастни, Домашен социален патронаж и Социален асистент и домашен помощник. Г-н Параскевов сподели, че...
На 5.02.2018 година в областна управа Сливен се проведе поредната работна среща по покана на г-жа Димитрина Петкова, зам. областен управител, с участието на Директора на Регионална дирекция социално подпомагане Сливен г-жа Тотка Костова, представителя на НАСО за Сливен г-жа Камелия Грозева и Атанаска Бонева - експерт на НАСО. Срещата бе продължение на предходна, провела се на 24 януари т.г., на която страните се договориха за редица съвместни мероприятия и дейности през настоящата година. Отново акцент се постави на промените в ППЗСП и Методическо указание, утвърдено със заповед № РД 01 –...
concordia-obuchenieНа 2 февруари 2018 г. четирима служители на фондация "Конкордия България", член на НАСО, завършиха успешно третия и последен модул от обучението "Мениджмънт на социални услуги". Обучението се проведе в периода септември 2017 - февруари 2018 г. в София и Букурещ и включва теоретична част и решаване на казуси от практиката. Организираният от CONCORDIA Academia и съфинансиран от Erasmus+ проект ще завърши с издаване на наръчник на български, румънски и английски език, който ще включва теоретична информация от трите модула, както и препратки към различни инструменти от обучението, които колегите вече...
На 6 февруари 2018 г. НАСО проведе работна среща с д-р Александър Горчев, кмет на община Преслав. На срещата г-жа Златка Иванова, консултант-координатор на НАСО за Североизточна България, представи мисията и приоритетите на Националния алианс, като акцентира върху партньорствата и подкрепата на общините в реализирането на качествени социални услуги за най-уязвимите хора в местните общности. Д-р Горчев представи визията на Община Преслав за развитието на комплекс от социални услуги за деца и възрастни, който се управлява от общината. В него ще бъдат включени сега действащите ЦСРИ, ЦНСТ, НЖ както и...
На 2 февруари 2018 г. в х-л Новотел София НАСО участва в семинар за обсъждане на резултатите от проучване на Агенцията на ЕС за основните права (ФРА) за факторите, които помагат или пречат на деинституционализацията, за постигнатите резултати и оценка какво е направено и какво предстои да бъде направено. Дискусията се проведе в контекста на правото на хората с увреждания да живеят независимо и да бъдат включени пълноценно в общността. Участие в срещата взеха представители на държавни институции, местни власти, неправителствени организации и други. С приветствие към участниците срещата откри г-жа...
На 1 февруари 2018 г. в сградата на Президентството се състоя среща на г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, с г-н Гълъб Донев секретар по социални политики и здравеопазване. Срещата бе продължение на проведения през месец декември разговор с г-н Румен Радев, Президент на Република България, относно идеята за провеждане на среща с работодатели и работодателски организации, с цел иницииране на дебат и в търсене на възможности за разкриване на работни места за хора с увреждания на отворения пазар на труда. Отчитайки световните и европейски тенденции за работа в тази посока с очакването, че на...
На 1 февруари в гр. София се проведе работна среща на тема "Актуални въпроси в развитието на социалните услуги" с г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция по социално подпомагане. Организатор на срещата бе Национален алианс за социална отговорност. В събитието взеха участие г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, г-жа Христина Пантева, гл. експерт в отдел "Социални услуги за пълнолетни лица", гл. Дирекция 'Социално подпомагане", г-жа Минка Йовчева, директор на дирекция „Социални дейности“ към Столична община, експерти на НАСО, координатори, консултанти и УС на...
dimitrovgrad-rabotna-sreshtaНа 30 януари 2018 г в град Димитровград в зала „Гросето“ на общината се проведе първата национална работна среща за 2018 г. на тема „Нормативни промени в социалното законодателство – проблеми и предизвикателства“, организирана от НАСО и община Димитровград. На срещата присъстваха заместник – кмета на общината г-н Яшо Минков, г-жа Ваня Станина, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни деца“ към Главна дирекция “Социално подпомагане“ на АСП, г-жа Албена Топалова, главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“ към...
На 24 януари 2018 година се проведе работна среща по покана на г-жа Димитрина Петкова, заместник областен управител на област Сливен , с участието г-жа Камелия Грозева, представителна на НАСО за областта и г-жа Тотка Костова, директор на Регионална дирекция Сливен. На срещата, която продължи повече от два часа, се поставиха важни социални теми, свързани с промените в Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, утвърдени със заповед № РД 01 – 0015 от 05.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията за...
На 25 януари 2018 г. НАСО проведе работна среща с г-жа Катя Стоянова, заместник кмет на Община Созопол. Г-жа Стоянова представи социалните услуги функциониращи на територията на общината – държавно делегирани и местни дейности. Общината е разкрила социални услуги, покриващи потребностите на различни целеви групи - деца, възрастни и хора с увреждания, като се ангажира да дофинансира недостига по издръжката на услугите. Г-жа Атанаска Бонева, експерт на НАСО, проведе работна среща и с г-жа Светлана Грудова, ръководител на ЦОП Созопол. На срещата се обсъдиха нормативните промени от 01.01.2018...
На 25 януари 2018 г. се проведе работна среща на НАСО г-жа Таня Янева Директор „Дирекция образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в община Царево. На срещата г-жа Атанаска Бонева, експерт на НАСО, представи дейността на алианса. Обсъдени бяха и възможностите за подкрепа и партньорство от страна на алианса и общината. Г-жа Янева сподели за трудностите, които има общината, за наличните социални услуги и предизвикателствата, пред които са поставени. Г-жа Бонева проведе среща и с г-жа Мария Георгиева, главен секретар на община Приморско. На срещата бе представена...
На 25 януари 2018 г. НАСО проведе работна среща с г-жа Ирина Апостолова – директор Дирекция „Социални дейности, услуги и здравеопазване“ в община. На срещата г-жа Апостолова представи социалните услуги разкрити и функциониращи на територията на общината – Дневен център за възрастни хора, Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция, Дом за лица с психични разстройства, Домашен социален патронаж, Хоспис и Център за работа с деца и семейства в риск, проблемите и предизвикателствата пред които са поставени, имайки предвид спецификата на общината – нейното...
pozdravitelen-adres-rositza-dimitrovaНа 25 януари 2018 г. г-жа Росица Димитрова, заместник – министър на труда и социалната политика, поднесе поздравителен адрес до участниците в разработването на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа, сред които е и Национален алианс за социална отговорност. „Уважаеми колеги, На 18.01.2018 г. Министерският съвет на Република България прие Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. По този повод бих искала да изразя своята благодарност за Вашето лично участие при...
forum-turgovishte-otchetНа 25 януари 2018 г. в гр. Търговище Национален алианс за социална отговорност и Община Търговище организираха за пръв път публичен отчет за дейността на социалните услуги – държавно делегирани дейности. Форумът се проведе под надслов „Социалните услуги в община Търговище – в полза на гражданите и обществото”. На публичния отчет присъстваха д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище, г-жа Хатидже Алиева, председател на Общинския съвет в Търговище, зам.-кметове, общински съветници, медии, граждани, потребители и техни близки, социални работници и специалисти от социалните...
През изминалата 2017 година, специалистите от Център за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“ подкрепиха 47 деца с трудности в развитието по програмата им „Ранна детска интервенция“. Целта на програмата е да въздейства върху развитието на децата от 0 до 3 години – най-интензивния период в развитието на детето, в който то опознава света, формира уменията си за движения, игра, говорене, общуване с другите. Специалистите по ранна детска интервенция на ЦОП „Св. София“ работят активно със семействата на децата, целта е...
svetut-na-maria-laboratoriaНа 18 януари 2018 г. в Дневен център към Фондация „Светът на Мария“ се проведе първата среща по проект „Изкуството е за всички! Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“, който се реализира съвместно със Сдружение "Творци" Creators Association. Целта на проекта е да въведе уникален по рода си модел и да създаде лаборатория, в която да участват хора с интелектуални затруднения и артисти. Да популяризира добрите практики и да създаде балканска мрежа от професионалисти, търсещи допирната точка между изкуството и социалното включване. Екипът на Фондацията се...
easpd-22Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ започна 2018 г. още по-отдадена на мисията си да осигури изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD) и да подкрепи своите членове при разработването и създаването на индивидуализирани модели за подкрепа. Заедно с цялото ръководство на новата стратегия 2018-2021: "Ангажирайте се!" и нашите членове, сме развълнувани, че ще засилим ролята си като ключов фактор за доставчиците на услуги за хора с увреждания в Европа и ще развиваме иновациите в целия сектор. EASPD стартира два нови проекта в...
На 16 януари 2018 г. председателят на НАСО г-н Георги Георгиев се срещна с г-жа Силвия Георгиева, новия изпълнителен директор на Национално сдружение на Общините в Република България. Председателят на НАСО поздрави г-жа Георгиева за поетите от нея нови отговорности, в качеството й на изпълнителен директор, и от името на членовете на НАСО й пожела успешна и ползотворна работа, като изрази очакване за успешно и активно надграждане и развитие на силно позитивното и ползотворно партньорство и сътрудничество между НАСО и НСОРБ в подкрепа на работата на общините за развитие на местни социални политики и...
На 16 януари НАСО проведе работна среща в Областна управа Сливен със г-жа Димитрина Петкова – заместник - областен управител на Област Сливен. На срещата г-жа Атанаска Бонева, експерт на НАСО, представи дейността на НАСО, възможностите за съвместна дейност и партньорство. Г-жа Петкова изрази своята ангажираност и желание за партниране и съвместни дейности на територията на областта. Обсъдени бяха настоящите промени в нормативната уредба, предизвикателствата пред които са изправени работещите в социалната сфера, наличните социални услуги и спецификите в различните общини на...
zasedanie-suvet-dazdНа 16 януари 2018 г. в сградата на Министерски съвет се проведе първо заседание на Националния съвет за закрила на детето за тази година с нов състав. Национален алианс за социална отговорност отново беше избран за член на Съвета. Заседанието на НСЗД откри г-жа Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила. В заседанието участва г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В дневния ред беше представена работата на Съвета на децата, както и становищата и предложенията на децата след IV -то редовно заседание на Съвета през 2017г. В рамките на заседанието бяха представени и основните...
svetutnamaria-rabotni-sreshtiНа 10 януари 2018 г. екипът на Фондация „Светът на Мария“ посети Медико-професионалния институт (IMPro) в гр. Лил, Франция, където 70 деца с интелектуални затруднения на възраст 12-20 години получават училищно образование и професионално обучение. Младежите там се учат на базисни житейски умения (управление на бюджет, битови умения, готварство, ориентиране, математика, четене и писане и др.) и усвояват специфични професионални техники (градинарство, дърворезба, обущарство, почистване, гладене и др.). Това им помага в бъдеще да се реализират в ESAT (Служба подпомагане чрез труд), в...
През втората седмица на януари нова група към Агенцията за социално подпомагане започна работа, с участието на експерти от заинтересовани страни, вкл. представител и експерти на НАСО. Целта е да се разгледа действащата методика на Центровете за обществена подкрепа и да са дадат предложения за нейната промяна и подобрение. НАСО активно работи по темата, като вече изпрати материали за коментар до над 50 Центъра от мрежата на организацията. Предложенията на колегите от социалната услуга в страната ще бъдат обобщени и дискутирани в работна среща на ръководители от ЦОП, членове на НАСО....
На 11 януари 2018 г в МТСП се проведе заседание на работната група за разработване на Закон за социалните услуги, в която НАСО участва като член. Проведе се дискусия за начина на работа на процедурата, чрез която ще се провеждат консултациите с гражданския сектор по изготвянето на законопроекта. Уточнено беше, че въпреки напредналото време, участниците в работната група трябва да завършат консултациите по законопроекта до началото на есента и да го предложат на министъра на труда през октомври. При тези срокове, се очаква Законът да се разглежда от парламента в началото на 2019 г. На следващото...
obuchenie-gabrovo-griji-za-decaНа 10.01.2018 г. в Дневен център за деца с увреждания се проведе обучение на тема „Формиране на функционални умения при деца и младежи с увреждания”. То се организира от Фондация „Грижи за деца с увреждания”, представителство за Габрово на Национален алианс за социална отговорност, с обучител Росица Чернева – психолог. През годините от създаването си фондацията има осъществени редица проекти, касаещи подобряване състоянието на деца и младежи с увреждания, консултиране на родителите и семействата им и дейности, допринасящи за реалното подобряване на качеството на...
На 10 януари 2018 г. се проведе работна среща на НАСО с г-жа Милена Янъкова, директор на РДСП –Ямбол. На срещата се обсъдиха съвместните дейности и събития проведени през 2017 г. на територията на област Ямбол в партньорство с НАСО. Изразена бе взаимна удовлетвореност от постигнатите резултати. Г-жа Атанаска Бонева, експерт от екипа на Алианса, се договори с РДСП и Областна управа – Ямбол за изготвянето на програма за съвместна дейност за 2018 г. Програмата ще включва приоритетните теми, поставени на национално ниво и потребностите на общността, който ще бъде отворен за допълнение...
На 9 януари 2018 г. се проведе работна среща на НАСО с г-н Григор Йорданов, управител на ЦОП –Поморие. Г- н Йорданов представи на г-жа Атанаска Бонева, експерт от екипа на Алианса, дейността на центъра, социалните услуги, екипа, целевите групи, както и предизвикателствата в работата. На срещата се обсъдиха нормативните промени в ППЗСП считано от 01.01.2018 г, финансовите стандарти за 2018 на социалните услуги и проблемите в социалната сфера. ЦОП- Поморие е член на НАСО от няколко години, познава работата на организацията и изрази задоволство от това, което се случва . Представен бе и...
naso-kocev-dolapchievНа 5 януари 2018 г. в Националния офис на НАСО, по покана на г-н Георги Георгиев, председател на Алианса, се проведе среща с г-н Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България, и с г-н Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите. Участниците в срещата обсъдиха работата на трите организации и тяхното сегашно и бъдещо партньорство с цел подобряване на ефикасността и резултатността от работата им, като влиятелни национални организации, носещи високи отговорности в сътрудничеството им с държавата, местните власти и всички институции, имащи отношение към проблемите на хората с...
easpd-luk-zelderlooУважаеми членове и приятели, 2017 беше изключителна година! Видяхме окуражаващи сигнали за ангажираност към една по-социална Европа от страна на европейските институции и националните правителства /изграждането на Европейския стълб на социалните права/. През тази година EASPD постигна много важни победи и станахме свидетели на много важен напредък по темите, по които работим. Нашите членове Днес обединяваме безпрецедентен брой доставчици на социални услуги: към този момент представляваме повече от 15 000, с 20 нови членове. Разполагаме с нови и иновативни инструменти за комуникация, като...
naso-sultanka-petrovaНа 4 януари 2018 г. в МТСП се проведе среща на г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, с г-жа Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика, и г-н Петър Начев, директор на Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика. На срещата бяха обсъдени две основни теми: – подготовката на европейската конференция на тема "Социалната икономика като ефективен модел за социално включване" във Варна през месец юни тази година и детайли в хода на подготовката, свързани с партньорството на НАСО и МТСП; - предложенията на НАСО по Проекта на Закона за социално...
zasedanie-ms-mtspНа 4 януари 2018 г. в МТСП се проведе заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, с участието на НАСО като член. Заседанието беше водено от г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, като на него се разгледа и обсъди окончателния вариант на Проектът на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Г-жа Росица Димитрова, зам. – министър на труда и социалната политика представи варианта, след като по него бяха направени допълнения при последните обсъждания в други...
На 20 декември в гр. Видин Фондация „Подкрепа за реализация“, член на НАСО, организира коледно тържество за своите клиенти и гости във Видин. Официален гост на празникът беше г-н Венци Пасков, заместник - кмет на Видин. С пресъздаване на легендата за Рождество Христово се представиха децата от Детска градина "Арабела". Малчуганите изпълниха и песни и танци, посветени на предстоящия празник. На тържеството присъстваха и настанените в двата Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище във Видин. Присъстващите участваха и в томбола с награди. Дядо Коледа и Снежанка също...
На 20 декември 2017 г. НАСО проведе работни срещи в общините Камено и Сунгурларе. Г-жа Атанаска Бонева, експерт от екипа на Националния алианс, се срещна с г-жа Ваня Димитрова, секретар на Камено, и г-жа Венета Стоянова, експерт в Дирекция „Социални Услуги и подпомагане“. На срещата се обсъдиха настоящите работни взаимоотношения между НАСО и Общината, визията на Общината за разкриване на нови социални услуги, според потребностите на общността. Дискутира се План за изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа и новите услуги за хора с увреждания във връзка с наличните СУ....
На 20 декември 2017 г. НАСО проведе работни срещи в общините Руен и Айтос. Г-жа Атанаска Бонева, експерт от екипа на Националния алианс, се срещна с г-жа Фирдес Осман, старши експерт „Социални дейности и европейски проекти“, общ. Руен. На срещата бе представена дейността на НАСО, мисията, целите и приоритетите, по които работи организацията, възможностите и за партньорство с общината и социалните услуги на територията й, както и визията за развитите на община Руен по отношение на социалната й политика. Г-жа Осман представи наличните социални услуги към момента в домашна среда,...
naso-nagradi-socialni-inovaciiКЦМ 2000 АД и Великотърновският университет наградени от МТСП На 14 декември 2017 г. Министерството на труда и социалната политика връчи традиционните вече годишни награди за социални иновации. Основната цел на форума е да насърчи социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и да повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. В церемонията по връчването на наградите участваха и заместник-министрите на труда и социалната политика Султанка Петрова, Зорница Русинова, Росица Димитрова и Лазар Лазаров. Отличията се връчват в три категории от министъра на...
naso-sredets-sreshtaНа 15 декември 2017 г. НАСО проведе работна среща с кмета на община Средец инж. Иван Жабов. Акцент в разговорите бе проведената среща на управители на СУ, която бе първата по рода си среща за ръководители и първото събитие съвместно организирано с НАСО на 22 и 23 ноември тази година. Изразена беше взаимната удовлетвореност от провеждането на подобен тип събития, които са огромна отговорност за домакините и най – верния път за споделянето на добри практики, популяризирането им и възможност за представяне на наличните социалните услуги в малките общини. Високата оценка, която всички участници...
На 14 декември 2017 г. се състоя среща на председателят на НАСО г-н Георгиев с г-н Лазар Лазаров, заместник – министър на труда и социалната политика. Темата на срещата включваше широк кръг от въпроси свързани с настоящата ситуация, относно заетостта на хората с увреждания на отворения пазар на труда, както и потребността от конкретни и стратегически мерки и действия за осигуряване на подкрепа за обичайните работодатели и условия за осигуряване на значителен ръст на заетите хора с увреждания при интегрирани условия. В тази връзка бе обсъдена необходимостта от формиране на адекватен бюджет за...
На 14 декември 2017 г. в МТСП се проведе заседание на междуведомствената работна група по социална икономика. Основна тема в дневния ред на заседанието беше обсъждането на Проект на Закон за социална икономика. Г-н Петър Начев, директор на дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика" към МТСП, представи нов преработен вариант на Проекта за Закон за предприятията на социалната икономика. В състоялата се задълбочена дискусия г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, представи предложения на Националния алианс, включващи аргументирана позиция на базата на активното европейско и...
naso-dimitrovgrad-haskovo-stambolovoНа 12 декември 2017 г. се проведоха работни срещи на НАСО с Община Димитровград, Община Хасково, Община Стамболово, представители на ЦОП – Стамболово, Община Любимец. Г-жа Атанаска Бонева, от екипа на НАСО, се срещна с г-жа Антоанета Шаркова, началник Отдел „Хуманитарни дейности“, и г-жа Галя Пенева, експерт в същия отдел, в община Димитровград. На срещата се обсъдиха настоящите взаимоотношения между Общината и Алианса, както и бъдещото участие на Общината в събития, организирани от НАСО през 2018 г. В Хасково се проведе и работна среща на НАСО с г-жа Златка Караджова, директор...
naso-topolovgrad-svilengrad-harmanliНа 11 декември 2017 г. НАСО проведе работни срещи с представители на Община Тополовград, ЦСРИ – Тополовград, Община Свиленград и ЦОП – Харманли. Г-жа Атанаска Бонева, от екипа на Националния алианс, се срещна с г-жа Красимира Ятакчиева, началник отдел „Хуманитарни и социални дейности“, гр. Тополовград. На срещата се обсъдиха настоящите взаимоотношения между общината и НАСО. Основен акцент в разговора беше Планът за деинституционализация за възрастни хора и хора с увреждания, предстоящите дейности и бъдещото им отражение върху социалните услуги в общината – ДВХПР, с....
naso-turgovisthte-omurtag-medovinaНа 7 декември 2017 г. НАСО проведе работна среща с г-жа Емине Якубова, заместник – кмет на община Търговище. На срещата г-жа Златка Иванова, от екипа на НАСО, обсъди със г-жа Якубова идеята за провеждане на Публичен отчет на социалните услуги от общината. Постигнати бяха договорености за параметрите на проявата, като публичният отчет ще се извърши в края на месец януари 2018 г. в сградата на Общината. На него всяка социална услуга ще представи дейността си през изминалата година, както и предизвикателствата и проблемите в процеса на самата работа. На събитието ще присъстват общински...
klub-socialen-rabotnik-ruseНа 5 декември 2017 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“, член на НАСО, беше представена експозиция с творби на студенти от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуба на социалния работник. На събитието бяха представени и реализирани инициативи във връзка с кампанията „16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола“. Събитието беше приветствано от ректора на Русенски университет проф. д-р Велизара Пенчева и деканското ръководство на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ - проф. д-р Даниел Братанов и доц. д-р Никола...
nasp-sreshti-obshtiniНа 8 декември 2017 г. НАСО проведе работни срещи в общините Симеоновград, Харманли и Маджарово. Г-жа Атанаска Бонева от екипа на Национален алианс представи дейността на НАСО и обсъди възможностите за партньорство и предизвикателствата пред общините при управлението на социалните услуги в тях. В община Симеоновград НАСО проведе среща с г-жа Павлина Илчева, секретар на общината. Представени бяха структурата, целите и мисията на Националния алианс и се постигна договореност за присъединяване на общината като доставчик на социални услуги към мрежата на НАСО. От своя страна г-жа Илчева представи...
nard-nagradiНа 7 декември 2017 г., в Сити Марк арт център в София,Национален алианс за работа с доброволци, член на НАСО, и фондация "лале" връчиха годишните награди за Доброволческа инициатива. В състава на журито тази година участваха Стефан Китанов, директор на Международен София филм фест и член на Европейската филмова академия, Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Те избраха най-добрите и ефективни инициативи по предварително обявените критерии: резултати, значение за хората в общността, брой и...
zasedanie-ms-nacionalen-suvetНа 4 декември 2017 г. в сградата на МТСП се проведе заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет, с участието на НАСО като член. Срещата води г-жа Росица Димитрова, зам.- министър на труда и социалната политика. На заседанието беше обсъден Проектът на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за периода 2018-2021 г. Участниците направиха предложения, които ще бъдат взети под внимание при гласуването на финалния вариант на документа. При откриването на заседанието г-жа Росица Димитрова подчерта, че основната цел на...
razlichni-no-zaedno-spektakalНа 5 декември 2017 г. в голямата зала на община Ямбол се проведе концерт – спектакъл „Различни, но заедно“, посветен на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, организиран от сдружение „Гайтани“, член на НАСО, с подкрепата на Национален алианс. В концерта взеха участие над 60 деца и хора с увреждания от Ямбол и младежите от ДЦЛУ от гр. Сливен, към фондация „Милосърдие“, представителство на НАСО за областта. Концертът се провежда за трета поредна година с благотворителна цел, като тази година тя бе да се съберат средства, с които ще...
easpd-epsНа 27 ноември 2017 г. в Брюксел Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Центърът за европейска политика /EPS/ организираха съвместно конференция на тема "Инвестиционен план на ЕС: инвестиране в социални грижи и подкрепа". Участие в конференцията взеха инвеститори, социални служби, публични органи и политици. Целта на конференцията бе да се преодолее текущата липса на достатъчно инвестиции в инфраструктурата за социални грижи и да се постигне подкрепа на тези инвестиции в целия Европейски съюз. Откривайки конференцията, Г-н Херман ван Ромпой, президент на...
ilio-voivoda-subitiaНа 3 декември 2017 г. в Кюстендил Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“, член на НАСО, организира кръгла маса на тема „Правата на хората с увреждания“. Събитието бе по повод Международния ден на хората с увреждания. Участие в кръглата маса взеха г-н Петър Паунов, кмет на Кюстендил, социални работници, потребители и представители на неправителствени организации. Г-жа Анелия Велинова, директор на ДВХФУ, представи целта на инициативата, а г-жа Светла Петкова, потребител на дома, припомни смисъла на отреждането на специален ден в календара за хората с...
belene-forum-nasoНа 28 ноември 2017 г. в гр. Белене се проведе първият форум за ръководители и специалисти от социални услуги от общината, заедно с колегите им от Никопол, Свищов и Левски. Домакин на срещата бе община Белене, а организатор - Центърът за обществена подкрепа в града, член на Националния алианс, в партньорство с НАСО. Темата на дискусията беше „Партньорството между институциите като гаранция за качествени социални услуги”. Събитието откриха г-н Милен Дулев, кмет на Белене, и г-жа Веселина Любомирова, експерт от екипа на НАСО. Срещата води г-жа Ваня Карлева, ръководител на ЦОП-Белене....
naso-hora-s-uvrejdania-mejdunaroden-denВ дните около 3 декември /Международен ден на хората с увреждания/ ръководството и членовете на НАСО проведоха широка поредица от инициативи, срещи и събития, целящи привличане на общественото внимание и формиране на общо разбиране за необходимостта от партньорство за още по-значима и ефективна работа и решения за по-добра подкрепа и по-добър живот на хората с увреждания в България. В рамките на тази поредица бяха включени Народното събрание, Президентство, министерства, институции на държавните и местни власти, неправителствени организации, работодатели, организации от областта на културата,...
На 2 декември 2017 г. в гр. Хисар се проведе заседание на УС на Национален алианс за социална отговорност, на което беше приета оценка за работата на организацията през 2017 г. и бяха начертани приоритети, основни цели, задачи и събития за 2018 г. На заседанието беше приет първи вариант на програмата на НАСО за следващата година, която включва: - развитие на активни и ефективни национални и местни социални политики; - развитие на качествени и ефективни социални услуги; - развитие на човешкия фактор в социалните услуги; - подкрепа на хората с увреждания чрез социални услуги и заетост; -...
godishna-sreshta-predstavitelstva-nasoНа 1 декември 2017 г. в гр. Хисар се проведе годишна заключителна среща на представителствата на НАСО от страната. В срещата участие взеха членовете на Управителния съвет и екипите на НАСО. В програмата бяха включени въпроси, свързани с работата на НАСО през изминалата година, както и изводи оценки и препоръки за усъвършенстване на дейността през следващата година. Проведената съдържателна и задълбочена дискусия се фокусира върху обсъждания проект за програма на НАСО през 2018 г. Направени бяха много предложения за различни теми, подходи, въпроси, събития и др., по които НАСО да работи. По...
На 1 декември 2017 г. се състоя среща с членове на НАСО от социалните услуги в Хисар и Старосел. На събитието присъстваха представители на ЦОП – Хисар, Дом за стари хора – Старосел, Дневен център за стари хора – Старосел, Дневен център за стари хора - Хисар и Домашен социален патронаж. Участие взеха и социални експерти и работници. От името на алианса, Атанаска Бонева, експерт на НАСО, представи пред участниците темата за човешките ресурси, която Националният алианс през последните години методично и последователно разработва и с провеждането на форума в гр. Търговище я постави...
На 1 декември 2017 г. в сградата на Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „Политики за деца и възрастни с увреждания в приложение на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“, посветена на 3 декември - Международен ден на хората с увреждания. В работата на кръглата маса взеха участие г-жа Цвета Караянчева, председател на НС, г-н Хасан Адемов, председател на Комисия по труда, социалната и демографска политик, г-жа Светлана Ангелова, зам.- председател КТСДП, г-жа Зорница Русинова и г-жа Росица Димитрова, заместник-министри на труда и социалната политика, г-жа...
direktor-asp-naso-sreshtaНа 30 ноември 2017 г. в София се проведе среща на г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, с новия изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. На срещата г-н Георгиев поздрави г-жа Румяна Петкова с поетия нов отговорен ангажимент и пожела успех, за който НАСО също ще работи в рамките на традиционното партньорство. Г-н Георгиев представи работата на Национален алианс като обхват, структури, цели и задачи и като организация на социалните услуги в България, стояща много близо до задачите и дейностите на Агенцията за социално подпомагане. В представените акценти внимание беше отделено...
nsihu-zasedanie-mtspНа 30 ноември в МТСП се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, посветено на Международния ден на хората с увреждания. Заседанието откри и води г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. В своето встъпление г-н Петков изрази своето и на правителството уважение към хората с увреждания и общия стремеж и желание за формиране и реализиране на резултатни политики в тяхна подкрепа. Той говори и за основните акценти от работата на МТСП, за реализираното партньорство с другите министерства, държавни и местни власти, неправителствените организации, в...
naso-rumen-radev-sreshtaНа 30 ноември 2017 г. в сградата на Президентството се проведе среща на президента Румен Радев с национално представителните организации на и за хората с увреждания. В своето встъпление към участниците в срещата и чрез него към всички хора и заинтересова страни в България, президентът Радев се обърна с топли думи, отразяващи разбиране и осъзнаване на потребността на първо място от адекватно отношение на цялото общество към хората с увреждания. Президентът формулира общото разбиране, че срещата, посветена на Международния ден на хората с увреждания, е фокусирана върху проблемите, потребностите и...
isa-field-apertureВ средата на октомври 2017 г. в Париж се проведе първоначалната партньорска среща по проект ISA "Field aperture", финансиран по програма "Еразъм+". Водеща проекта организация е LADAPT, Франция, а партньорските организации са EASPD, Белгия, Фондация "COPE", Ирландия, HORIZON 2000 ASBL, Белгия, НАСО, България, Фондация "Hand in Hand", Унгария. Проектът ще продължи до 31.08.2020 г. и има за цел да популяризира добрите практики в сферата на изкуството и културата с цел да се насърчи включването на хора с увреждания в обществото, да се намали негативното отношение/дискриминацията спрямо тях, да се...
mtsp-rabotna-sreshtaНа 27 и 28 ноември 2017 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе представяне на резултатите от изпълнението по предмет „Разработване и предлагане на гъвкави модели за остойностяване и финансиране на социалните услуги, включващо различни източници и механизъм за въвеждане на принципа „парите следват клиента“, както и проучване на европейски опит в тази област по проект „Нови стандарти за социални услуги“. Участие в срещата взеха представители на неправителствения сектор. В срещата участваха и членове и представители на Национален алианс за социална...
mss-konsultativna-sreshtaНа 24 ноември 2017 г. в София се проведе Национална консултативна среща на тема „Проблеми и предизвикателства в работата на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ)“, организирано от фондация „Международна социална служба-България“. Участие в срещата взеха г-жа Росица Димитрова, зам.- министър на труда и социалната политика, д-р Валентин Димитров, зам.председател на ДАЗД, както и над 60 експерта от МТСП, ДАЗД, МЗ, МОН, АСП, от 13 общини, областни центрове- Столична община, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Благоевград, Велико Търново, Русе,...
sporten-klub-yambol-turnirВ периода 24-26 ноември 2017 г. в гр. Ямбол се проведе държавен индивидуален турнир по тенис на маса и вдигане на тежести за купата „Христо Христов“ за хора с увреждания, организиран от Спортен клуб на инвалида „Ямбол-99“, член на НАСО, и Българска параолимпийска асоциация с подкрепата на Национален алианс и общините Ямбол и Тунджа. По случай 3 декември - Международен ден на хората с увреждания, в града почетоха деня със спортната надпревара, в която участие взеха 50 състезатели и помощен персонал от цялата страна. Официални гости на спортното събитие бяха г-н Илия Лалов,...
lovech-forum-deca-vuzrastniНа 23 ноември 2017 г. в Ловеч се проведе форум на тема „Пътят на деинституциализацията - добри практики и бъдещо развитие“, организиранa от сдружение „Граждански инициативи-гр. Ловеч“, представителство на НАСО за областта, заедно с Националния алианс и общината. Гости на събитието бяха г-жа Йорданка Йотова, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ и г-жа Таня Първанова, главен експерт „Социални услуги за деца“ към АСП, заедно с г-н Цветелин Кънев, държавен експерт от ДАЗД, представители на областната администрация, РДСП, Дирекция...
rabotna-sreshta-rukovoditeli-sredetsНа 23 и 24 ноември 2017 г. в град Средец се проведе работна среща на тема „Администриране и управление на социалните услуги. Нормативна рамка и реалност – проблеми и предизвикателства“, организирана от Община Средец и Национален алианс за социална отговорност. В срещата участие взеха г-жа Ваня Станева, главен експерт отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ към АСП, ръководители на социални услуги от Средец, Поморие, Бургас, Несебър, Елхово, Русе, Търговище. Кметът на Средец инж. Иван Жабов откри събитието и приветства всички участници, като ги запозна със...
forum-yambolНа 22 ноември 2017 г. в област Ямбол се проведе форум на тема „Актуални аспекти в социалната политика за възрастните хора, механизми за партньорство, възможности за подкрепа и развитие“, организиран от Национален алианс за социална отговорност и областна администрация Ямбол. Събитието откри г-н Христо Колев, зам. областен управител на област Ямбол. Сред участниците беше г-жа Росица Димитрова, зам.-мин. на труда и социалната политика, г-жа Маргарита Дишева, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, главна дирекция „Социално подпомагане“ АСП,...
imasНа 9-10 ноември 2017 г. в Брюксел се проведе заключителната среща по проект IMAS („Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“). Агенция за социално развитие "Вижън", член на НАСО, бе представлявана от Илина Чолакова, Специалист "Социални дейности", отговорен за предоставянето на услугата "Социален асистент на деца със специални образователни потребности" към Агенция "Вижън".  Фокус на срещата бе обсъждането на universal target state description - документ, който обединява основните въпроси, свързани със статута, заплащането,...
iztochna-socialna-mrejaНа 23 ноември 2017 г. в гр. Видин се проведе трета международна работна среща на представители на социалните услуги от Видин и Зайчар, организирана от Национален алианс за социална отговорност, Община Видин и Фондация „Подкрепа за реализация“ Домакин бе българската страна, а инициативата е част от традиционните международни работни срещи под името "Източна социална мрежа". Събитието откри г-жа Емилия Йосифова, председател на Фондация "Подкрепа за реализация". Г-н Венци Пасков, зам.-кмет на Видин, също присъства на срещата. Гостите от Зайчар бяха на посещение в избрани от тях видински...
cop-varna-deca-obuchenieПрез месец ноември 2017 г. специалисти от ЦОП-Варна, член на НАСО, в партньорство с ОД на МВР-Варна проведоха занятие на тема „Как общувам със своите връстници?“ по Проект на Министерство на вътрешните работи „Детско полицейско управление“. Специалистите проведоха беседа с 25 деца от ОУ „В. Априлов“, гр. Варна. Децата бяха изключително позитивно настроени към обучението, участваха активно и с интерес в дебатираната тема. В област Варна има осем детски полицейски управления в училищата: ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Георги Сава Раковски”, ОУ...
smolyan-sreshtaНа 23 ноември 2017 г. в Смолян се проведе среща на зам.-мин. на труда и социалната политика Росица Димитрова със социалните институции в областта. На събитието присъстваха директори на дирекции „Социално подпомагане“, ръководители на социални центрове в Смолян, директорите на МВР-Смолян и РЗИ, представители на 10 общини, на местното бюро по труда, както и на неправителствения сектор. Участие в срещата взе и представителството на НАСО за областта. На срещата беше представен Планът за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, който ще стартира с мерки, насочени към...
nasp-rositsa-dimitrova-sreshtaНа 22 ноември 2017 г. председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща със зам. - министър Росица Димитрова, на която бяха обсъдени водещи теми в рамките на партньорството между НАСО и МТСП и необходимите съвместни действия в краткосрочен и дългосрочен план. Бяха разгледани последващите съвместни действия след проведената конференция в гр. Търговище, относно развитие то на човешките ресурси в социалните услуги. Обсъдена беше и етапната подготовка на европейската конференция на тема „Социално предприемачество“ през месец юни 2018 година в гр. Варна, както и аспекти от...
През първите девет месеца на 2017 г. над 1500 деца и семейства се довериха на фондация ‚За нашите деца“, член на НАСО. От Фондацията са оказали подкрепа на 1256 деца в биологични, осиновителни и разширени семейства, 37 деца в приемни семейства, 10 деца, преминали през Детска къща. През тези месеци в Центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив, Центъра по приемна грижа и Детската къща на фондацията експертите са работили с 622 деца и семейства. По програма „Предотвратяване на раздялата на новородени от техните семейства” екипът на „За Нашите Деца“ са...
На 13 ноември 2017 г. НАСО внесе предложение по държавния бюджет за следващата година в частта за финансиране на социалните услуги, което да бъде разгледано между първо и второ четене на Закона за бюджета. Предложението е предоставено на вниманието на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, министъра на финансите Владислав Горанов, председателя на парламентарната комисия по труд, социална и демографска политика Хасан Адемов, както и заместник-председателя на социалната комисия в НС Светлана Ангелова. Предложението на НАСО е за спешно решение за осигуряване на финансов ресурс с цел...
На 16 ноември 2017 г. НАСО проведе работна среща в община Братя Даскалови със заместник-кмета на общината Емил Филипов. Представена беше дейността на НАСО, обсъдени бяха наличните социални услуги в общината, проблемите, които имат и предизвикателствата, които им предстоят. От общината разказаха за новооткрития Център за социална рехабилитация и интеграция, който ще функционира като дейност, финансирана от общината. Центърът е създаден след приключването на дейностите по проект „Независим живот“, част от оперативната програма за развитие на човешките ресурси. По проекта общината развива...
На 15 ноември 2017 г. НАСО проведе срещи с ръководствата на община Раднево, Гълъбово и Опан. В Раднево Атанаска Бонева от екипа на НАСО представи дейността на Националния алианс пред заместник-кмета по хуманитарни дейности Светослав Маринов. Обсъдиха се възможностите за партньорство и предизвикателствата пред общината при управлението на социалните услуги в нея. В община Гълъбово НАСО проведе среща със заместник-кмета по хуманитарни дейности Димитър Василев и експерти от общинската администрация. Дискутирани бяха възможностите за подкрепа от страна на Националния алианс и се договори бъдещо...
На 14 ноември 2017 в община Николаево се проведена среща между НАСО и заместник-кмета Петко Попов. На срещата присъства и експерт от общинската администрация Илиана Кишева. Обсъдиха се възможностите за партньорство с общината, подкрепа от НАСО за развитие на социални услуги там, съвместни бъдещи дейности, инициативи и възможности през 2018 г. Коментирани бяха проблемите за разкриване на социални услуги в общината, спецификата на потребностите им, нуждата от разкриване на социални услуги и предстоящите предизвикателства в тази сфера. Същият ден се проведе и среща между Атанаска Бонева от екипа на...
На 13 ноември 2017 г. се проведе поредна работна среща между Национален алианс за социална отговорност и областния и заместник-областните управители на Ямбол Димитър Иванов, Христо Колев, Милена Янъкова, директор на РДСП – Ямбол и областните координатори на Агенция за социално подпомагане. Обсъдиха се възможностите за партньорство и съвместни дейности, както и провеждането на форум, посветен на политиките за възрастни хора. Срещата е част от поредица такива, в които първо е представена дейността на НАСО и е обсъдена възможността за задълбочаване на взаимодействието. Договорено е да се...
priemna-naso-aspНа 14 ноември 2017 г. във Враца се проведе изнесена национална приемна на АСП и НАСО, с подкрепата на община Враца, която е член на НАСО. От Агенцията за социално подпомагане в срещата участва г-жа Антоанета Топалова, главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“, г-жа Галя Цветанова, представител на НАСО за Враца и ръководител на инспектората в общината, г-жа Веселина Любомирова, експерт от Националния алианс. Ръководители и специалисти на социални услуги от областта взеха участие в приемната с въпроси за настаняването и работата с потребители мигранти и бежанци и техните деца,...

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
22
23
24
25
26
27
29
30

Предстоящо