ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел "Интернационал", К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, 14-15 ЮНИ 2018 Г.

С потвърденото участие на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 15 МАЙ 2018 Г.

          Програма

          Регистрация

 

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

19 МАРТ 2018 Г., 10-16 Ч. 
СОФИЯ, Общински културен институт - Красно село, зала 2
адрес: бул. "Цар Борис III" № 41

С УЧАСТИЕТО НА
РОСИЦА ДИМИТРОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,

РУМЯНА ПЕТКОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

и Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор,
Емил Тодоров, директор на дирекция „Закрила на детето“,
Николина Иванова, началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“
Ренета Манолова, началник отдел „Социални услуги за деца“
Албена Топалова, главен експерт отдел „Социални услуги за деца“


СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 15 МАРТ 2018 Г.

          Поканa

          Програма

          Регистрационен формуляр

          Логистичен лист

 

 


Посещения на социални услуги в община Бургас

На 14 февруари, като част от програмата на Националната работна среща за ръководители в Бургас, експерта на НАСО г-жа Атанаска Бонева заедно с част от участниците в срещата посетиха Център за социална рехабилитация и интеграция за лица пострадали от насилие, управляван от Асоциация „Деметра“. Директора на центъра г-жа Валентина Станкова, представи екипа, организацията, целевите групи, услугите, както и част от програмите, по които работи социалната услуга. Центъра е една от шестте социални услуги, които управлява асоциацията, на територията на областта. Той е уникален по своята същност и структура за страната.

Посетени бяха и Дневния център за работа с деца на улицата и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск, които са част от социалните услуги с доставчик община Бургас. Управителя на услугите г-жа Таня Колева, представи дейностите на социалните услуги, проблемите и предизвикателствата пред които са изправени екипите в своята работа. Най – голям интерес от участниците в работната среща за посещение имаше за Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Управителя Мария Атанасова представи дейността на социалните услуги, програмите по които работят, силното сътрудничество на местно ниво с институциите имащи отношение към социалната сфера. Включени за посещение бяха още Дома за стари хора, Дневния център за възрастни хора с увреждания, Дневния център за деца с увреждания, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разтройства.

За първи път НАСО организира национална информационна кампания по повод Световния ден на социалната работа, като призова в нея да се включат социални услуги, доставчици и организации, имащи отношение към социалната сфера. Инициативите и събитията са различни, с основната цел да се покаже на обществото същността, мисията и основните характеристики на социалната работа. В кампанията се включиха много организации от страната, като броят им се увеличава. Представяме първите, изпратили информация за планирани събития. Допълнително НАСО ще информира за други инициативи и кампании по темата. Специално ще...
На 1 март 2018 г. министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков потвърди участието си в европейската конференция „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване - социално предприемачество, социално услуги, заетост“, която ще се проведе на 14 и 15 юни 2018 г в гр. Варна к.к. Златни пясъци, хотел Интернационал, организирана от EASPD, НАСО, МТСП, НСОРБ и община Варна. Конференцията е част от официалната програма на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В писмото на министър Петков се подчертава, че темите на конференцията са от особена...
Между февруари и юли 2018 г. „Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България“ ще работи по проекта „Имаш право да живееш без насилие“ на територията на община Враца, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Българския фонд на жените. Инициативата ще осигури предоставяне на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертви на насилие, включително и домашно насилие, чрез реализирането на дейности за информиране, консултиране и насочване. В края на март ще бъде проведено двудневно обучение на широк кръг професионалисти за повишаване на...
На 21 февруари 2018 г. се състоя регионална работна среща между Национален алианс за социална отговорност и социалните услуги от община Сливен. Събитието е инициирано и организирано от областната администрация в града. Срещата откри Димитринка Петкова, зам.-областен управител. Участие взеха Тотка Костова, директор РДСП – Сливен, директори на Дирекциите „СП“ в област Сливен, представители на общинска администрация, ръководители на социални услуги от региона, представители на гражданския сектор.Атанаска Бонева, експерт от НАСО, запозна участниците с мисията, целите, приоритетите и...
На 23 февруари 2018 г. в Община Смядово се проведе работна среща между Златка Иванова, експерт-координатор на НАСО за Североизточна България и Иван Кюркчиев, зам.-кмет на Община Смядово. На срещата бяха представени мисията и приоритетите на Алианса. Г-жа Иванова акцентира върху важността да се развиват социалните услуги в малките общини, което ще гарантира достъпа до социална подкрепа на хората, живеещи далеч от областния център. Кюркчиев представи картата на действащите социални услуги в общината, които всяка година се увеличават. Предвид спецификата на демографската структура на населението в...
На 22 февруари 2018 г. в община Кърджали се състоя среща между Веселина Тихомирова, зам. кмет на Община Кърджали, Ширин Сюлейман, дир. дирекция „Хуманитарни дейности“, Нермин Мехмед, гл. експерт „Хуманитарни дейности“ и Атанаска Бонева, експерт от НАСО. Целта на срещата бе да се обсъдят възможностите за партньорство между общината и Алианса, както и да се представят политиките и визията на НАСО относно социалните дейности в национален и регионален план. Община Кърджали има развита мрежа от социални услуги, като разкрива и нови по „План за действие за периода 2018-2021...
На 22 февруари 2018 г. се състоя първа работна среща между ръководителите на социални услуги от община Кърджали и НАСО.  На срещата присъстваха и представители на общинска администрация. Присъстващите се запознаха с дейността на НАСО, мисията, целите и приоритетите, по които работи организацията, както и възможностите за подкрепа и партниране. Атанаска Бонева, експерт от НАСО, запозна участниците с възможностите за съвместни дейности. Бяха поставени въпроси по отношение на промените в нормативната уредба по ППЗСП, трудовото законодателство, единните разходни стандарти, възможностите за...
На 22 февруари 2018 г. се състоя първата среща на НАСО в ЦОП Ардино. Поводът беше работно посещение на социалната услуга и запознаване с проблемите на мястото и  оказване на подкрепа. Светла Карамитева, ръководител на ЦОП Ардино, представи дейността на центъра, целевите групи, материалната база и част от работния екип. Обсъди се спецификата на общината и мобилната работа, която предоставя Центърът. Коментирани са нормативните промени с акцент върху Методиката на ЦОП, Закона за социалните услуги. Представени бяха дейностите и събитията, които НАСО планира през настоящата година за членовете от...
На 22 февруари 2018 г. се проведе среща в Центъра за обществена подкрепа, община Джебел, Кърджалийска област. Атанаска Бонева, експерт от НАСО, се срещна с Юсеин Мохамед, специалист „Социални дейности и екология“. Представена бе дейността на НАСО и възможностите за партниране на местно ниво. Общината е част от мрежата на НАСО чрез Центъра си обществена подкрепа. Това е единствената държавно делегирана услуга на територията ѝ и предоставя социални услуги в домашна среда. Обсъдени бяха актуалните нормативни промени, предстоящите изменения в Методиката на ЦОП, сътрудничеството с...
На 22 февруари 2018 г. НАСО проведе работна среща в областта на социалните услуги с община Черноочене. Участие взе Даниела Николова, главен специалист „Програми и трудова заетост“ и Атанаска Бонева, експерт и консултант на Националния алианс. Коментирани бяха социалните услуги, въпросите, плановeте и проблемите, които стоят пред доставчика. Дискутираха се актуални аспекти от работата в защитените жилища, които са сред социалните услуги в общината. Обсъдени бяха и новостите около предоставянето на социалните услуги в домашна среда Личен и Социален асистент. Обсъдени бяха възможностите...
На 16 февруари 2018 г. в София се проведе среща между генералния секретар на EASPD Люк Зелдерло и председателя на НАСО Георги Георгиев. Обсъдени бяха организационни въпроси относно предстоящата европейска конференция на EASPD, НАСО, МТСП, НСОРБ и община Варна през юни в к.к. Златни пясъци. Уточнена беше предварителната програма и официалните гости от Европа и България. Очакват се над 300 участници от различни европейски държави. Г-н Зелдерло и г-н Георгиев коментираха въпроси от съвместната работа на двете организации, както и ключови теми от предстоящото заседание на Борда на EASPD в Брюксел...
На 15 февруари 2018 г. в Народното събрание се проведе заседание на постоянната парламентарна комисия за работа с НПО и жалбите на гражданите. Дневният ред включваше изслушване на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков по теми, свързани с политиките на МТСП в областта на хората с увреждания. Участие, в заседанието освен членовете на комисията, взеха и някои от национално представителните организации на и за хора с увреждания, сред които и НАСО, както и родители на деца с увреждания. Председателят на Националния алианс г-н Георги Георгиев аргументира необходимостта от запазване и...
На 15 и 16 февруари 2018 г., в София, НАСО взе участие в Международната конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема "Инвестиции в хората - пътят напред“, организирана от Европейската комисия и МТСП, като част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС. Участваха близо 400 представители на европейски и национални държавни и местни институции, неправителствени организации и други заинтересовани страни от Европа. Модератор на двудневния форум беше генералният секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Люк...
На 14 февруари, като част от програмата на Националната работна среща за ръководители в Бургас, експерта на НАСО г-жа Атанаска Бонева заедно с част от участниците в срещата посетиха Център за социална рехабилитация и интеграция за лица пострадали от насилие, управляван от Асоциация „Деметра“. Директора на центъра г-жа Валентина Станкова, представи екипа, организацията, целевите групи, услугите, както и част от програмите, по които работи социалната услуга. Центъра е една от шестте социални услуги, които управлява асоциацията, на територията на областта. Той е уникален по своята същност...
На 12.02.2018 година в областна управа Ямбол се проведе поредната работна среща по покана на Заместник областния управител г-н Христо Колев, с участието на Директора на Регионална дирекция социално подпомагане Ямбол г-жа Милена Янъкова и Атанаска Бонева експерт на НАСО. Срещата е във връзка с планираните съвместни събития в регионален мащаб за област Ямбол през настоящата година. Обсъдиха се актуалните теми за региона свързани със социалните услуги, насърчаване на корпоративната социална отговорност, както и Националната стратегия за дългосрочна грижа и плана по нейното изпълнение за...
nacionalna-sreshta-burgasВтора национална работна среща за ръководители на социални услуги на тема „НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ ПРОМЕНИТЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ /ППЗСП/ ПРЕЗ 2018 Г. ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ” На 13 и 14 февруари в Бургас се проведе втората национална работна среща за ръководители на социални услуги. Участие в срещата взеха над 100 участника – заместник кметове, ръководители на СУ, експерти и представители на общините Средец, Созопол, Поморие, Несебър, Търговище, Варна, Белене, Силистра, Стражица, Карнобат, Лясковец,...
На 15 февруари 2018 г. Националният алианс за социална отговорност проведе две работни срещи в община Каспичан. Г-жа Златка Иванова, експерт-координатор в НАСО, посети Дневния център за възрастни хора с увреждания в с. Кюлевча, община Каспичан и се срещна с ръководителя на услугата г-жа Цонка Иванова. Тя представи целите и приоритетите на Алианса, като подчерта ролята на НАСО за поддържане на диалога между социалните услуги и структурите на АСП, както и възможността да се поставят ключовите проблеми на услугите в националните работни групи по промени на нормативната база, в които НАСО участва....
На 9 февруари 2018 г. се проведе работна среща по инициатива на НАСО в община Крумовград между доставчика, ДСП и ръководители на социални услуги. На срещата присъства г-жа Неждие Акиф, заместник кмет на община Крумовград, г-жа Радостина Пашова, директор ДСП Крумовград , г-жа Мелиха Байрам, главен експерт „СД“, ръководители на социални услуги в общината – Дом за стари хора, Център за обществена подкрепа, Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Комплекс за социални услуги, както и представители на общинска администрация от Дирекция „НЕПП“ и...
На 9 февруари 2018 г. НАСО проведе работна среща в община Кърджали. Срещата се осъществи между г-жа Нермин Мехмед, Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ и г-жа Атанаска Бонева, експерт на НАСО. Темата на срещата бе възможностите за партньорство и съвместна дейност между общината, като доставчик на социалните услуги и Националния алианс за социална отговорност. Г-жа Бонева представи мисията, целите и приоритетите, по които работи алианса и възможностите за подкрепа, които предлага на своите членове по места. Обсъдени бяха новите промени в законодателната сфера от 01.01.2018г., Плана...
На 9 февруари 2018 г. в гр. Велико Търново се проведе кръгла маса на тема „Съвременните предизвикателства пред специалистите в социалната сфера“, по инициатива на областния управител проф. д-р Любомира Попова и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, член на НАСО. Дискусията се проведе в сградата на областната администрация във Велико Търново. В нея участваха г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, управители на социални заведения, специалисти, преподаватели и студенти, представители на институции и неправителствени...
На 7 февруари 2018 г. Националният алианс за социална отговорност проведе няколко работни срещи в община Суворово, област Варна. Г-жа Златка Иванова, консултант-координатор в НАСО, се срещна с кмета на общината инж. Павлин Параскевов, които изложи виждането на общинското ръководство за развитието на социалните услуги в община Суворово. Четири са социалните услуги, които задоволяват потребностите от подкрепа както на децата, така и на възрастните хора: Център за работа с деца на улицата, ЦСРИ за възрастни, Домашен социален патронаж и Социален асистент и домашен помощник. Г-н Параскевов сподели, че...
На 5.02.2018 година в областна управа Сливен се проведе поредната работна среща по покана на г-жа Димитрина Петкова, зам. областен управител, с участието на Директора на Регионална дирекция социално подпомагане Сливен г-жа Тотка Костова, представителя на НАСО за Сливен г-жа Камелия Грозева и Атанаска Бонева - експерт на НАСО. Срещата бе продължение на предходна, провела се на 24 януари т.г., на която страните се договориха за редица съвместни мероприятия и дейности през настоящата година. Отново акцент се постави на промените в ППЗСП и Методическо указание, утвърдено със заповед № РД 01 –...
concordia-obuchenieНа 2 февруари 2018 г. четирима служители на фондация "Конкордия България", член на НАСО, завършиха успешно третия и последен модул от обучението "Мениджмънт на социални услуги". Обучението се проведе в периода септември 2017 - февруари 2018 г. в София и Букурещ и включва теоретична част и решаване на казуси от практиката. Организираният от CONCORDIA Academia и съфинансиран от Erasmus+ проект ще завърши с издаване на наръчник на български, румънски и английски език, който ще включва теоретична информация от трите модула, както и препратки към различни инструменти от обучението, които колегите вече...
На 6 февруари 2018 г. НАСО проведе работна среща с д-р Александър Горчев, кмет на община Преслав. На срещата г-жа Златка Иванова, консултант-координатор на НАСО за Североизточна България, представи мисията и приоритетите на Националния алианс, като акцентира върху партньорствата и подкрепата на общините в реализирането на качествени социални услуги за най-уязвимите хора в местните общности. Д-р Горчев представи визията на Община Преслав за развитието на комплекс от социални услуги за деца и възрастни, който се управлява от общината. В него ще бъдат включени сега действащите ЦСРИ, ЦНСТ, НЖ както и...
На 2 февруари 2018 г. в х-л Новотел София НАСО участва в семинар за обсъждане на резултатите от проучване на Агенцията на ЕС за основните права (ФРА) за факторите, които помагат или пречат на деинституционализацията, за постигнатите резултати и оценка какво е направено и какво предстои да бъде направено. Дискусията се проведе в контекста на правото на хората с увреждания да живеят независимо и да бъдат включени пълноценно в общността. Участие в срещата взеха представители на държавни институции, местни власти, неправителствени организации и други. С приветствие към участниците срещата откри г-жа...
На 1 февруари 2018 г. в сградата на Президентството се състоя среща на г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, с г-н Гълъб Донев секретар по социални политики и здравеопазване. Срещата бе продължение на проведения през месец декември разговор с г-н Румен Радев, Президент на Република България, относно идеята за провеждане на среща с работодатели и работодателски организации, с цел иницииране на дебат и в търсене на възможности за разкриване на работни места за хора с увреждания на отворения пазар на труда. Отчитайки световните и европейски тенденции за работа в тази посока с очакването, че на...
На 1 февруари в гр. София се проведе работна среща на тема "Актуални въпроси в развитието на социалните услуги" с г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция по социално подпомагане. Организатор на срещата бе Национален алианс за социална отговорност. В събитието взеха участие г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, г-жа Христина Пантева, гл. експерт в отдел "Социални услуги за пълнолетни лица", гл. Дирекция 'Социално подпомагане", г-жа Минка Йовчева, директор на дирекция „Социални дейности“ към Столична община, експерти на НАСО, координатори, консултанти и УС на...
dimitrovgrad-rabotna-sreshtaНа 30 януари 2018 г в град Димитровград в зала „Гросето“ на общината се проведе първата национална работна среща за 2018 г. на тема „Нормативни промени в социалното законодателство – проблеми и предизвикателства“, организирана от НАСО и община Димитровград. На срещата присъстваха заместник – кмета на общината г-н Яшо Минков, г-жа Ваня Станина, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни деца“ към Главна дирекция “Социално подпомагане“ на АСП, г-жа Албена Топалова, главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“ към...
На 24 януари 2018 година се проведе работна среща по покана на г-жа Димитрина Петкова, заместник областен управител на област Сливен , с участието г-жа Камелия Грозева, представителна на НАСО за областта и г-жа Тотка Костова, директор на Регионална дирекция Сливен. На срещата, която продължи повече от два часа, се поставиха важни социални теми, свързани с промените в Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, утвърдени със заповед № РД 01 – 0015 от 05.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията за...
На 25 януари 2018 г. НАСО проведе работна среща с г-жа Катя Стоянова, заместник кмет на Община Созопол. Г-жа Стоянова представи социалните услуги функциониращи на територията на общината – държавно делегирани и местни дейности. Общината е разкрила социални услуги, покриващи потребностите на различни целеви групи - деца, възрастни и хора с увреждания, като се ангажира да дофинансира недостига по издръжката на услугите. Г-жа Атанаска Бонева, експерт на НАСО, проведе работна среща и с г-жа Светлана Грудова, ръководител на ЦОП Созопол. На срещата се обсъдиха нормативните промени от 01.01.2018...
На 25 януари 2018 г. се проведе работна среща на НАСО г-жа Таня Янева Директор „Дирекция образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в община Царево. На срещата г-жа Атанаска Бонева, експерт на НАСО, представи дейността на алианса. Обсъдени бяха и възможностите за подкрепа и партньорство от страна на алианса и общината. Г-жа Янева сподели за трудностите, които има общината, за наличните социални услуги и предизвикателствата, пред които са поставени. Г-жа Бонева проведе среща и с г-жа Мария Георгиева, главен секретар на община Приморско. На срещата бе представена...
На 25 януари 2018 г. НАСО проведе работна среща с г-жа Ирина Апостолова – директор Дирекция „Социални дейности, услуги и здравеопазване“ в община. На срещата г-жа Апостолова представи социалните услуги разкрити и функциониращи на територията на общината – Дневен център за възрастни хора, Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция, Дом за лица с психични разстройства, Домашен социален патронаж, Хоспис и Център за работа с деца и семейства в риск, проблемите и предизвикателствата пред които са поставени, имайки предвид спецификата на общината – нейното...
pozdravitelen-adres-rositza-dimitrovaНа 25 януари 2018 г. г-жа Росица Димитрова, заместник – министър на труда и социалната политика, поднесе поздравителен адрес до участниците в разработването на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа, сред които е и Национален алианс за социална отговорност. „Уважаеми колеги, На 18.01.2018 г. Министерският съвет на Република България прие Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. По този повод бих искала да изразя своята благодарност за Вашето лично участие при...
forum-turgovishte-otchetНа 25 януари 2018 г. в гр. Търговище Национален алианс за социална отговорност и Община Търговище организираха за пръв път публичен отчет за дейността на социалните услуги – държавно делегирани дейности. Форумът се проведе под надслов „Социалните услуги в община Търговище – в полза на гражданите и обществото”. На публичния отчет присъстваха д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище, г-жа Хатидже Алиева, председател на Общинския съвет в Търговище, зам.-кметове, общински съветници, медии, граждани, потребители и техни близки, социални работници и специалисти от социалните...
През изминалата 2017 година, специалистите от Център за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“ подкрепиха 47 деца с трудности в развитието по програмата им „Ранна детска интервенция“. Целта на програмата е да въздейства върху развитието на децата от 0 до 3 години – най-интензивния период в развитието на детето, в който то опознава света, формира уменията си за движения, игра, говорене, общуване с другите. Специалистите по ранна детска интервенция на ЦОП „Св. София“ работят активно със семействата на децата, целта е...
svetut-na-maria-laboratoriaНа 18 януари 2018 г. в Дневен център към Фондация „Светът на Мария“ се проведе първата среща по проект „Изкуството е за всички! Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“, който се реализира съвместно със Сдружение "Творци" Creators Association. Целта на проекта е да въведе уникален по рода си модел и да създаде лаборатория, в която да участват хора с интелектуални затруднения и артисти. Да популяризира добрите практики и да създаде балканска мрежа от професионалисти, търсещи допирната точка между изкуството и социалното включване. Екипът на Фондацията се...
easpd-22Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ започна 2018 г. още по-отдадена на мисията си да осигури изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD) и да подкрепи своите членове при разработването и създаването на индивидуализирани модели за подкрепа. Заедно с цялото ръководство на новата стратегия 2018-2021: "Ангажирайте се!" и нашите членове, сме развълнувани, че ще засилим ролята си като ключов фактор за доставчиците на услуги за хора с увреждания в Европа и ще развиваме иновациите в целия сектор. EASPD стартира два нови проекта в...
На 16 януари 2018 г. председателят на НАСО г-н Георги Георгиев се срещна с г-жа Силвия Георгиева, новия изпълнителен директор на Национално сдружение на Общините в Република България. Председателят на НАСО поздрави г-жа Георгиева за поетите от нея нови отговорности, в качеството й на изпълнителен директор, и от името на членовете на НАСО й пожела успешна и ползотворна работа, като изрази очакване за успешно и активно надграждане и развитие на силно позитивното и ползотворно партньорство и сътрудничество между НАСО и НСОРБ в подкрепа на работата на общините за развитие на местни социални политики и...
На 16 януари НАСО проведе работна среща в Областна управа Сливен със г-жа Димитрина Петкова – заместник - областен управител на Област Сливен. На срещата г-жа Атанаска Бонева, експерт на НАСО, представи дейността на НАСО, възможностите за съвместна дейност и партньорство. Г-жа Петкова изрази своята ангажираност и желание за партниране и съвместни дейности на територията на областта. Обсъдени бяха настоящите промени в нормативната уредба, предизвикателствата пред които са изправени работещите в социалната сфера, наличните социални услуги и спецификите в различните общини на...
zasedanie-suvet-dazdНа 16 януари 2018 г. в сградата на Министерски съвет се проведе първо заседание на Националния съвет за закрила на детето за тази година с нов състав. Национален алианс за социална отговорност отново беше избран за член на Съвета. Заседанието на НСЗД откри г-жа Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила. В заседанието участва г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В дневния ред беше представена работата на Съвета на децата, както и становищата и предложенията на децата след IV -то редовно заседание на Съвета през 2017г. В рамките на заседанието бяха представени и основните...
svetutnamaria-rabotni-sreshtiНа 10 януари 2018 г. екипът на Фондация „Светът на Мария“ посети Медико-професионалния институт (IMPro) в гр. Лил, Франция, където 70 деца с интелектуални затруднения на възраст 12-20 години получават училищно образование и професионално обучение. Младежите там се учат на базисни житейски умения (управление на бюджет, битови умения, готварство, ориентиране, математика, четене и писане и др.) и усвояват специфични професионални техники (градинарство, дърворезба, обущарство, почистване, гладене и др.). Това им помага в бъдеще да се реализират в ESAT (Служба подпомагане чрез труд), в...
През втората седмица на януари нова група към Агенцията за социално подпомагане започна работа, с участието на експерти от заинтересовани страни, вкл. представител и експерти на НАСО. Целта е да се разгледа действащата методика на Центровете за обществена подкрепа и да са дадат предложения за нейната промяна и подобрение. НАСО активно работи по темата, като вече изпрати материали за коментар до над 50 Центъра от мрежата на организацията. Предложенията на колегите от социалната услуга в страната ще бъдат обобщени и дискутирани в работна среща на ръководители от ЦОП, членове на НАСО....
На 11 януари 2018 г в МТСП се проведе заседание на работната група за разработване на Закон за социалните услуги, в която НАСО участва като член. Проведе се дискусия за начина на работа на процедурата, чрез която ще се провеждат консултациите с гражданския сектор по изготвянето на законопроекта. Уточнено беше, че въпреки напредналото време, участниците в работната група трябва да завършат консултациите по законопроекта до началото на есента и да го предложат на министъра на труда през октомври. При тези срокове, се очаква Законът да се разглежда от парламента в началото на 2019 г. На следващото...
obuchenie-gabrovo-griji-za-decaНа 10.01.2018 г. в Дневен център за деца с увреждания се проведе обучение на тема „Формиране на функционални умения при деца и младежи с увреждания”. То се организира от Фондация „Грижи за деца с увреждания”, представителство за Габрово на Национален алианс за социална отговорност, с обучител Росица Чернева – психолог. През годините от създаването си фондацията има осъществени редица проекти, касаещи подобряване състоянието на деца и младежи с увреждания, консултиране на родителите и семействата им и дейности, допринасящи за реалното подобряване на качеството на...
На 10 януари 2018 г. се проведе работна среща на НАСО с г-жа Милена Янъкова, директор на РДСП –Ямбол. На срещата се обсъдиха съвместните дейности и събития проведени през 2017 г. на територията на област Ямбол в партньорство с НАСО. Изразена бе взаимна удовлетвореност от постигнатите резултати. Г-жа Атанаска Бонева, експерт от екипа на Алианса, се договори с РДСП и Областна управа – Ямбол за изготвянето на програма за съвместна дейност за 2018 г. Програмата ще включва приоритетните теми, поставени на национално ниво и потребностите на общността, който ще бъде отворен за допълнение...
На 9 януари 2018 г. се проведе работна среща на НАСО с г-н Григор Йорданов, управител на ЦОП –Поморие. Г- н Йорданов представи на г-жа Атанаска Бонева, експерт от екипа на Алианса, дейността на центъра, социалните услуги, екипа, целевите групи, както и предизвикателствата в работата. На срещата се обсъдиха нормативните промени в ППЗСП считано от 01.01.2018 г, финансовите стандарти за 2018 на социалните услуги и проблемите в социалната сфера. ЦОП- Поморие е член на НАСО от няколко години, познава работата на организацията и изрази задоволство от това, което се случва . Представен бе и...
naso-kocev-dolapchievНа 5 януари 2018 г. в Националния офис на НАСО, по покана на г-н Георги Георгиев, председател на Алианса, се проведе среща с г-н Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България, и с г-н Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите. Участниците в срещата обсъдиха работата на трите организации и тяхното сегашно и бъдещо партньорство с цел подобряване на ефикасността и резултатността от работата им, като влиятелни национални организации, носещи високи отговорности в сътрудничеството им с държавата, местните власти и всички институции, имащи отношение към проблемите на хората с...
easpd-luk-zelderlooУважаеми членове и приятели, 2017 беше изключителна година! Видяхме окуражаващи сигнали за ангажираност към една по-социална Европа от страна на европейските институции и националните правителства /изграждането на Европейския стълб на социалните права/. През тази година EASPD постигна много важни победи и станахме свидетели на много важен напредък по темите, по които работим. Нашите членове Днес обединяваме безпрецедентен брой доставчици на социални услуги: към този момент представляваме повече от 15 000, с 20 нови членове. Разполагаме с нови и иновативни инструменти за комуникация, като...
naso-sultanka-petrovaНа 4 януари 2018 г. в МТСП се проведе среща на г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, с г-жа Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика, и г-н Петър Начев, директор на Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика. На срещата бяха обсъдени две основни теми: – подготовката на европейската конференция на тема "Социалната икономика като ефективен модел за социално включване" във Варна през месец юни тази година и детайли в хода на подготовката, свързани с партньорството на НАСО и МТСП; - предложенията на НАСО по Проекта на Закона за социално...
zasedanie-ms-mtspНа 4 януари 2018 г. в МТСП се проведе заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, с участието на НАСО като член. Заседанието беше водено от г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, като на него се разгледа и обсъди окончателния вариант на Проектът на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Г-жа Росица Димитрова, зам. – министър на труда и социалната политика представи варианта, след като по него бяха направени допълнения при последните обсъждания в други...
На 20 декември в гр. Видин Фондация „Подкрепа за реализация“, член на НАСО, организира коледно тържество за своите клиенти и гости във Видин. Официален гост на празникът беше г-н Венци Пасков, заместник - кмет на Видин. С пресъздаване на легендата за Рождество Христово се представиха децата от Детска градина "Арабела". Малчуганите изпълниха и песни и танци, посветени на предстоящия празник. На тържеството присъстваха и настанените в двата Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище във Видин. Присъстващите участваха и в томбола с награди. Дядо Коледа и Снежанка също...
На 20 декември 2017 г. НАСО проведе работни срещи в общините Камено и Сунгурларе. Г-жа Атанаска Бонева, експерт от екипа на Националния алианс, се срещна с г-жа Ваня Димитрова, секретар на Камено, и г-жа Венета Стоянова, експерт в Дирекция „Социални Услуги и подпомагане“. На срещата се обсъдиха настоящите работни взаимоотношения между НАСО и Общината, визията на Общината за разкриване на нови социални услуги, според потребностите на общността. Дискутира се План за изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа и новите услуги за хора с увреждания във връзка с наличните СУ....
На 20 декември 2017 г. НАСО проведе работни срещи в общините Руен и Айтос. Г-жа Атанаска Бонева, експерт от екипа на Националния алианс, се срещна с г-жа Фирдес Осман, старши експерт „Социални дейности и европейски проекти“, общ. Руен. На срещата бе представена дейността на НАСО, мисията, целите и приоритетите, по които работи организацията, възможностите и за партньорство с общината и социалните услуги на територията й, както и визията за развитите на община Руен по отношение на социалната й политика. Г-жа Осман представи наличните социални услуги към момента в домашна среда,...
naso-nagradi-socialni-inovaciiКЦМ 2000 АД и Великотърновският университет наградени от МТСП На 14 декември 2017 г. Министерството на труда и социалната политика връчи традиционните вече годишни награди за социални иновации. Основната цел на форума е да насърчи социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и да повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. В церемонията по връчването на наградите участваха и заместник-министрите на труда и социалната политика Султанка Петрова, Зорница Русинова, Росица Димитрова и Лазар Лазаров. Отличията се връчват в три категории от министъра на...
naso-sredets-sreshtaНа 15 декември 2017 г. НАСО проведе работна среща с кмета на община Средец инж. Иван Жабов. Акцент в разговорите бе проведената среща на управители на СУ, която бе първата по рода си среща за ръководители и първото събитие съвместно организирано с НАСО на 22 и 23 ноември тази година. Изразена беше взаимната удовлетвореност от провеждането на подобен тип събития, които са огромна отговорност за домакините и най – верния път за споделянето на добри практики, популяризирането им и възможност за представяне на наличните социалните услуги в малките общини. Високата оценка, която всички участници...
На 14 декември 2017 г. се състоя среща на председателят на НАСО г-н Георгиев с г-н Лазар Лазаров, заместник – министър на труда и социалната политика. Темата на срещата включваше широк кръг от въпроси свързани с настоящата ситуация, относно заетостта на хората с увреждания на отворения пазар на труда, както и потребността от конкретни и стратегически мерки и действия за осигуряване на подкрепа за обичайните работодатели и условия за осигуряване на значителен ръст на заетите хора с увреждания при интегрирани условия. В тази връзка бе обсъдена необходимостта от формиране на адекватен бюджет за...
На 14 декември 2017 г. в МТСП се проведе заседание на междуведомствената работна група по социална икономика. Основна тема в дневния ред на заседанието беше обсъждането на Проект на Закон за социална икономика. Г-н Петър Начев, директор на дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика" към МТСП, представи нов преработен вариант на Проекта за Закон за предприятията на социалната икономика. В състоялата се задълбочена дискусия г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, представи предложения на Националния алианс, включващи аргументирана позиция на базата на активното европейско и...
naso-dimitrovgrad-haskovo-stambolovoНа 12 декември 2017 г. се проведоха работни срещи на НАСО с Община Димитровград, Община Хасково, Община Стамболово, представители на ЦОП – Стамболово, Община Любимец. Г-жа Атанаска Бонева, от екипа на НАСО, се срещна с г-жа Антоанета Шаркова, началник Отдел „Хуманитарни дейности“, и г-жа Галя Пенева, експерт в същия отдел, в община Димитровград. На срещата се обсъдиха настоящите взаимоотношения между Общината и Алианса, както и бъдещото участие на Общината в събития, организирани от НАСО през 2018 г. В Хасково се проведе и работна среща на НАСО с г-жа Златка Караджова, директор...
naso-topolovgrad-svilengrad-harmanliНа 11 декември 2017 г. НАСО проведе работни срещи с представители на Община Тополовград, ЦСРИ – Тополовград, Община Свиленград и ЦОП – Харманли. Г-жа Атанаска Бонева, от екипа на Националния алианс, се срещна с г-жа Красимира Ятакчиева, началник отдел „Хуманитарни и социални дейности“, гр. Тополовград. На срещата се обсъдиха настоящите взаимоотношения между общината и НАСО. Основен акцент в разговора беше Планът за деинституционализация за възрастни хора и хора с увреждания, предстоящите дейности и бъдещото им отражение върху социалните услуги в общината – ДВХПР, с....
naso-turgovisthte-omurtag-medovinaНа 7 декември 2017 г. НАСО проведе работна среща с г-жа Емине Якубова, заместник – кмет на община Търговище. На срещата г-жа Златка Иванова, от екипа на НАСО, обсъди със г-жа Якубова идеята за провеждане на Публичен отчет на социалните услуги от общината. Постигнати бяха договорености за параметрите на проявата, като публичният отчет ще се извърши в края на месец януари 2018 г. в сградата на Общината. На него всяка социална услуга ще представи дейността си през изминалата година, както и предизвикателствата и проблемите в процеса на самата работа. На събитието ще присъстват общински...
klub-socialen-rabotnik-ruseНа 5 декември 2017 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“, член на НАСО, беше представена експозиция с творби на студенти от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуба на социалния работник. На събитието бяха представени и реализирани инициативи във връзка с кампанията „16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола“. Събитието беше приветствано от ректора на Русенски университет проф. д-р Велизара Пенчева и деканското ръководство на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ - проф. д-р Даниел Братанов и доц. д-р Никола...
nasp-sreshti-obshtiniНа 8 декември 2017 г. НАСО проведе работни срещи в общините Симеоновград, Харманли и Маджарово. Г-жа Атанаска Бонева от екипа на Национален алианс представи дейността на НАСО и обсъди възможностите за партньорство и предизвикателствата пред общините при управлението на социалните услуги в тях. В община Симеоновград НАСО проведе среща с г-жа Павлина Илчева, секретар на общината. Представени бяха структурата, целите и мисията на Националния алианс и се постигна договореност за присъединяване на общината като доставчик на социални услуги към мрежата на НАСО. От своя страна г-жа Илчева представи...
nard-nagradiНа 7 декември 2017 г., в Сити Марк арт център в София,Национален алианс за работа с доброволци, член на НАСО, и фондация "лале" връчиха годишните награди за Доброволческа инициатива. В състава на журито тази година участваха Стефан Китанов, директор на Международен София филм фест и член на Европейската филмова академия, Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Те избраха най-добрите и ефективни инициативи по предварително обявените критерии: резултати, значение за хората в общността, брой и...
zasedanie-ms-nacionalen-suvetНа 4 декември 2017 г. в сградата на МТСП се проведе заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет, с участието на НАСО като член. Срещата води г-жа Росица Димитрова, зам.- министър на труда и социалната политика. На заседанието беше обсъден Проектът на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за периода 2018-2021 г. Участниците направиха предложения, които ще бъдат взети под внимание при гласуването на финалния вариант на документа. При откриването на заседанието г-жа Росица Димитрова подчерта, че основната цел на...
razlichni-no-zaedno-spektakalНа 5 декември 2017 г. в голямата зала на община Ямбол се проведе концерт – спектакъл „Различни, но заедно“, посветен на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, организиран от сдружение „Гайтани“, член на НАСО, с подкрепата на Национален алианс. В концерта взеха участие над 60 деца и хора с увреждания от Ямбол и младежите от ДЦЛУ от гр. Сливен, към фондация „Милосърдие“, представителство на НАСО за областта. Концертът се провежда за трета поредна година с благотворителна цел, като тази година тя бе да се съберат средства, с които ще...
easpd-epsНа 27 ноември 2017 г. в Брюксел Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Центърът за европейска политика /EPS/ организираха съвместно конференция на тема "Инвестиционен план на ЕС: инвестиране в социални грижи и подкрепа". Участие в конференцията взеха инвеститори, социални служби, публични органи и политици. Целта на конференцията бе да се преодолее текущата липса на достатъчно инвестиции в инфраструктурата за социални грижи и да се постигне подкрепа на тези инвестиции в целия Европейски съюз. Откривайки конференцията, Г-н Херман ван Ромпой, президент на...
ilio-voivoda-subitiaНа 3 декември 2017 г. в Кюстендил Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“, член на НАСО, организира кръгла маса на тема „Правата на хората с увреждания“. Събитието бе по повод Международния ден на хората с увреждания. Участие в кръглата маса взеха г-н Петър Паунов, кмет на Кюстендил, социални работници, потребители и представители на неправителствени организации. Г-жа Анелия Велинова, директор на ДВХФУ, представи целта на инициативата, а г-жа Светла Петкова, потребител на дома, припомни смисъла на отреждането на специален ден в календара за хората с...
belene-forum-nasoНа 28 ноември 2017 г. в гр. Белене се проведе първият форум за ръководители и специалисти от социални услуги от общината, заедно с колегите им от Никопол, Свищов и Левски. Домакин на срещата бе община Белене, а организатор - Центърът за обществена подкрепа в града, член на Националния алианс, в партньорство с НАСО. Темата на дискусията беше „Партньорството между институциите като гаранция за качествени социални услуги”. Събитието откриха г-н Милен Дулев, кмет на Белене, и г-жа Веселина Любомирова, експерт от екипа на НАСО. Срещата води г-жа Ваня Карлева, ръководител на ЦОП-Белене....
naso-hora-s-uvrejdania-mejdunaroden-denВ дните около 3 декември /Международен ден на хората с увреждания/ ръководството и членовете на НАСО проведоха широка поредица от инициативи, срещи и събития, целящи привличане на общественото внимание и формиране на общо разбиране за необходимостта от партньорство за още по-значима и ефективна работа и решения за по-добра подкрепа и по-добър живот на хората с увреждания в България. В рамките на тази поредица бяха включени Народното събрание, Президентство, министерства, институции на държавните и местни власти, неправителствени организации, работодатели, организации от областта на културата,...
На 2 декември 2017 г. в гр. Хисар се проведе заседание на УС на Национален алианс за социална отговорност, на което беше приета оценка за работата на организацията през 2017 г. и бяха начертани приоритети, основни цели, задачи и събития за 2018 г. На заседанието беше приет първи вариант на програмата на НАСО за следващата година, която включва: - развитие на активни и ефективни национални и местни социални политики; - развитие на качествени и ефективни социални услуги; - развитие на човешкия фактор в социалните услуги; - подкрепа на хората с увреждания чрез социални услуги и заетост; -...
godishna-sreshta-predstavitelstva-nasoНа 1 декември 2017 г. в гр. Хисар се проведе годишна заключителна среща на представителствата на НАСО от страната. В срещата участие взеха членовете на Управителния съвет и екипите на НАСО. В програмата бяха включени въпроси, свързани с работата на НАСО през изминалата година, както и изводи оценки и препоръки за усъвършенстване на дейността през следващата година. Проведената съдържателна и задълбочена дискусия се фокусира върху обсъждания проект за програма на НАСО през 2018 г. Направени бяха много предложения за различни теми, подходи, въпроси, събития и др., по които НАСО да работи. По...
На 1 декември 2017 г. се състоя среща с членове на НАСО от социалните услуги в Хисар и Старосел. На събитието присъстваха представители на ЦОП – Хисар, Дом за стари хора – Старосел, Дневен център за стари хора – Старосел, Дневен център за стари хора - Хисар и Домашен социален патронаж. Участие взеха и социални експерти и работници. От името на алианса, Атанаска Бонева, експерт на НАСО, представи пред участниците темата за човешките ресурси, която Националният алианс през последните години методично и последователно разработва и с провеждането на форума в гр. Търговище я постави...
На 1 декември 2017 г. в сградата на Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „Политики за деца и възрастни с увреждания в приложение на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“, посветена на 3 декември - Международен ден на хората с увреждания. В работата на кръглата маса взеха участие г-жа Цвета Караянчева, председател на НС, г-н Хасан Адемов, председател на Комисия по труда, социалната и демографска политик, г-жа Светлана Ангелова, зам.- председател КТСДП, г-жа Зорница Русинова и г-жа Росица Димитрова, заместник-министри на труда и социалната политика, г-жа...
direktor-asp-naso-sreshtaНа 30 ноември 2017 г. в София се проведе среща на г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, с новия изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. На срещата г-н Георгиев поздрави г-жа Румяна Петкова с поетия нов отговорен ангажимент и пожела успех, за който НАСО също ще работи в рамките на традиционното партньорство. Г-н Георгиев представи работата на Национален алианс като обхват, структури, цели и задачи и като организация на социалните услуги в България, стояща много близо до задачите и дейностите на Агенцията за социално подпомагане. В представените акценти внимание беше отделено...
nsihu-zasedanie-mtspНа 30 ноември в МТСП се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, посветено на Международния ден на хората с увреждания. Заседанието откри и води г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. В своето встъпление г-н Петков изрази своето и на правителството уважение към хората с увреждания и общия стремеж и желание за формиране и реализиране на резултатни политики в тяхна подкрепа. Той говори и за основните акценти от работата на МТСП, за реализираното партньорство с другите министерства, държавни и местни власти, неправителствените организации, в...
naso-rumen-radev-sreshtaНа 30 ноември 2017 г. в сградата на Президентството се проведе среща на президента Румен Радев с национално представителните организации на и за хората с увреждания. В своето встъпление към участниците в срещата и чрез него към всички хора и заинтересова страни в България, президентът Радев се обърна с топли думи, отразяващи разбиране и осъзнаване на потребността на първо място от адекватно отношение на цялото общество към хората с увреждания. Президентът формулира общото разбиране, че срещата, посветена на Международния ден на хората с увреждания, е фокусирана върху проблемите, потребностите и...
isa-field-apertureВ средата на октомври 2017 г. в Париж се проведе първоначалната партньорска среща по проект ISA "Field aperture", финансиран по програма "Еразъм+". Водеща проекта организация е LADAPT, Франция, а партньорските организации са EASPD, Белгия, Фондация "COPE", Ирландия, HORIZON 2000 ASBL, Белгия, НАСО, България, Фондация "Hand in Hand", Унгария. Проектът ще продължи до 31.08.2020 г. и има за цел да популяризира добрите практики в сферата на изкуството и културата с цел да се насърчи включването на хора с увреждания в обществото, да се намали негативното отношение/дискриминацията спрямо тях, да се...
mtsp-rabotna-sreshtaНа 27 и 28 ноември 2017 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе представяне на резултатите от изпълнението по предмет „Разработване и предлагане на гъвкави модели за остойностяване и финансиране на социалните услуги, включващо различни източници и механизъм за въвеждане на принципа „парите следват клиента“, както и проучване на европейски опит в тази област по проект „Нови стандарти за социални услуги“. Участие в срещата взеха представители на неправителствения сектор. В срещата участваха и членове и представители на Национален алианс за социална...
mss-konsultativna-sreshtaНа 24 ноември 2017 г. в София се проведе Национална консултативна среща на тема „Проблеми и предизвикателства в работата на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ)“, организирано от фондация „Международна социална служба-България“. Участие в срещата взеха г-жа Росица Димитрова, зам.- министър на труда и социалната политика, д-р Валентин Димитров, зам.председател на ДАЗД, както и над 60 експерта от МТСП, ДАЗД, МЗ, МОН, АСП, от 13 общини, областни центрове- Столична община, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Благоевград, Велико Търново, Русе,...
sporten-klub-yambol-turnirВ периода 24-26 ноември 2017 г. в гр. Ямбол се проведе държавен индивидуален турнир по тенис на маса и вдигане на тежести за купата „Христо Христов“ за хора с увреждания, организиран от Спортен клуб на инвалида „Ямбол-99“, член на НАСО, и Българска параолимпийска асоциация с подкрепата на Национален алианс и общините Ямбол и Тунджа. По случай 3 декември - Международен ден на хората с увреждания, в града почетоха деня със спортната надпревара, в която участие взеха 50 състезатели и помощен персонал от цялата страна. Официални гости на спортното събитие бяха г-н Илия Лалов,...
lovech-forum-deca-vuzrastniНа 23 ноември 2017 г. в Ловеч се проведе форум на тема „Пътят на деинституциализацията - добри практики и бъдещо развитие“, организиранa от сдружение „Граждански инициативи-гр. Ловеч“, представителство на НАСО за областта, заедно с Националния алианс и общината. Гости на събитието бяха г-жа Йорданка Йотова, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ и г-жа Таня Първанова, главен експерт „Социални услуги за деца“ към АСП, заедно с г-н Цветелин Кънев, държавен експерт от ДАЗД, представители на областната администрация, РДСП, Дирекция...
rabotna-sreshta-rukovoditeli-sredetsНа 23 и 24 ноември 2017 г. в град Средец се проведе работна среща на тема „Администриране и управление на социалните услуги. Нормативна рамка и реалност – проблеми и предизвикателства“, организирана от Община Средец и Национален алианс за социална отговорност. В срещата участие взеха г-жа Ваня Станева, главен експерт отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ към АСП, ръководители на социални услуги от Средец, Поморие, Бургас, Несебър, Елхово, Русе, Търговище. Кметът на Средец инж. Иван Жабов откри събитието и приветства всички участници, като ги запозна със...
forum-yambolНа 22 ноември 2017 г. в област Ямбол се проведе форум на тема „Актуални аспекти в социалната политика за възрастните хора, механизми за партньорство, възможности за подкрепа и развитие“, организиран от Национален алианс за социална отговорност и областна администрация Ямбол. Събитието откри г-н Христо Колев, зам. областен управител на област Ямбол. Сред участниците беше г-жа Росица Димитрова, зам.-мин. на труда и социалната политика, г-жа Маргарита Дишева, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, главна дирекция „Социално подпомагане“ АСП,...
imasНа 9-10 ноември 2017 г. в Брюксел се проведе заключителната среща по проект IMAS („Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“). Агенция за социално развитие "Вижън", член на НАСО, бе представлявана от Илина Чолакова, Специалист "Социални дейности", отговорен за предоставянето на услугата "Социален асистент на деца със специални образователни потребности" към Агенция "Вижън".  Фокус на срещата бе обсъждането на universal target state description - документ, който обединява основните въпроси, свързани със статута, заплащането,...
iztochna-socialna-mrejaНа 23 ноември 2017 г. в гр. Видин се проведе трета международна работна среща на представители на социалните услуги от Видин и Зайчар, организирана от Национален алианс за социална отговорност, Община Видин и Фондация „Подкрепа за реализация“ Домакин бе българската страна, а инициативата е част от традиционните международни работни срещи под името "Източна социална мрежа". Събитието откри г-жа Емилия Йосифова, председател на Фондация "Подкрепа за реализация". Г-н Венци Пасков, зам.-кмет на Видин, също присъства на срещата. Гостите от Зайчар бяха на посещение в избрани от тях видински...
cop-varna-deca-obuchenieПрез месец ноември 2017 г. специалисти от ЦОП-Варна, член на НАСО, в партньорство с ОД на МВР-Варна проведоха занятие на тема „Как общувам със своите връстници?“ по Проект на Министерство на вътрешните работи „Детско полицейско управление“. Специалистите проведоха беседа с 25 деца от ОУ „В. Априлов“, гр. Варна. Децата бяха изключително позитивно настроени към обучението, участваха активно и с интерес в дебатираната тема. В област Варна има осем детски полицейски управления в училищата: ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Георги Сава Раковски”, ОУ...
smolyan-sreshtaНа 23 ноември 2017 г. в Смолян се проведе среща на зам.-мин. на труда и социалната политика Росица Димитрова със социалните институции в областта. На събитието присъстваха директори на дирекции „Социално подпомагане“, ръководители на социални центрове в Смолян, директорите на МВР-Смолян и РЗИ, представители на 10 общини, на местното бюро по труда, както и на неправителствения сектор. Участие в срещата взе и представителството на НАСО за областта. На срещата беше представен Планът за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, който ще стартира с мерки, насочени към...
nasp-rositsa-dimitrova-sreshtaНа 22 ноември 2017 г. председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща със зам. - министър Росица Димитрова, на която бяха обсъдени водещи теми в рамките на партньорството между НАСО и МТСП и необходимите съвместни действия в краткосрочен и дългосрочен план. Бяха разгледани последващите съвместни действия след проведената конференция в гр. Търговище, относно развитие то на човешките ресурси в социалните услуги. Обсъдена беше и етапната подготовка на европейската конференция на тема „Социално предприемачество“ през месец юни 2018 година в гр. Варна, както и аспекти от...
През първите девет месеца на 2017 г. над 1500 деца и семейства се довериха на фондация ‚За нашите деца“, член на НАСО. От Фондацията са оказали подкрепа на 1256 деца в биологични, осиновителни и разширени семейства, 37 деца в приемни семейства, 10 деца, преминали през Детска къща. През тези месеци в Центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив, Центъра по приемна грижа и Детската къща на фондацията експертите са работили с 622 деца и семейства. По програма „Предотвратяване на раздялата на новородени от техните семейства” екипът на „За Нашите Деца“ са...
На 13 ноември 2017 г. НАСО внесе предложение по държавния бюджет за следващата година в частта за финансиране на социалните услуги, което да бъде разгледано между първо и второ четене на Закона за бюджета. Предложението е предоставено на вниманието на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, министъра на финансите Владислав Горанов, председателя на парламентарната комисия по труд, социална и демографска политика Хасан Адемов, както и заместник-председателя на социалната комисия в НС Светлана Ангелова. Предложението на НАСО е за спешно решение за осигуряване на финансов ресурс с цел...
На 16 ноември 2017 г. НАСО проведе работна среща в община Братя Даскалови със заместник-кмета на общината Емил Филипов. Представена беше дейността на НАСО, обсъдени бяха наличните социални услуги в общината, проблемите, които имат и предизвикателствата, които им предстоят. От общината разказаха за новооткрития Център за социална рехабилитация и интеграция, който ще функционира като дейност, финансирана от общината. Центърът е създаден след приключването на дейностите по проект „Независим живот“, част от оперативната програма за развитие на човешките ресурси. По проекта общината развива...
На 15 ноември 2017 г. НАСО проведе срещи с ръководствата на община Раднево, Гълъбово и Опан. В Раднево Атанаска Бонева от екипа на НАСО представи дейността на Националния алианс пред заместник-кмета по хуманитарни дейности Светослав Маринов. Обсъдиха се възможностите за партньорство и предизвикателствата пред общината при управлението на социалните услуги в нея. В община Гълъбово НАСО проведе среща със заместник-кмета по хуманитарни дейности Димитър Василев и експерти от общинската администрация. Дискутирани бяха възможностите за подкрепа от страна на Националния алианс и се договори бъдещо...
На 14 ноември 2017 в община Николаево се проведена среща между НАСО и заместник-кмета Петко Попов. На срещата присъства и експерт от общинската администрация Илиана Кишева. Обсъдиха се възможностите за партньорство с общината, подкрепа от НАСО за развитие на социални услуги там, съвместни бъдещи дейности, инициативи и възможности през 2018 г. Коментирани бяха проблемите за разкриване на социални услуги в общината, спецификата на потребностите им, нуждата от разкриване на социални услуги и предстоящите предизвикателства в тази сфера. Същият ден се проведе и среща между Атанаска Бонева от екипа на...
На 13 ноември 2017 г. се проведе поредна работна среща между Национален алианс за социална отговорност и областния и заместник-областните управители на Ямбол Димитър Иванов, Христо Колев, Милена Янъкова, директор на РДСП – Ямбол и областните координатори на Агенция за социално подпомагане. Обсъдиха се възможностите за партньорство и съвместни дейности, както и провеждането на форум, посветен на политиките за възрастни хора. Срещата е част от поредица такива, в които първо е представена дейността на НАСО и е обсъдена възможността за задълбочаване на взаимодействието. Договорено е да се...
priemna-naso-aspНа 14 ноември 2017 г. във Враца се проведе изнесена национална приемна на АСП и НАСО, с подкрепата на община Враца, която е член на НАСО. От Агенцията за социално подпомагане в срещата участва г-жа Антоанета Топалова, главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“, г-жа Галя Цветанова, представител на НАСО за Враца и ръководител на инспектората в общината, г-жа Веселина Любомирова, експерт от Националния алианс. Ръководители и специалисти на социални услуги от областта взеха участие в приемната с въпроси за настаняването и работата с потребители мигранти и бежанци и техните деца,...
mtsp-zasedanie-rabotna-grupaВ средата на ноември 2017 г. се проведе заседание на работната група към МТСП, занимаваща се с плана за дългосрочна грижа 2018-2020 г., където НАСО участва. Заседанието води заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. Участие взе и новият изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова, експерти от МТСП, АСП, Министерство на здравеопазването, представители на неправителствения сектор и др. Планът за дългосрочна грижа е почти готов и обсъждан с различни допълнения от участниците в работна група. Правят се последни уточнения за бъдещото...
izlojba-ksuds-plovdivНа 15 ноември 2017 г. КСУДС – Пловдив, член на НАСО, представи изложба с детски рисунки „Мечтите на едно дете“. С тази изложба и безплатни консултации Комплексът за социални услуги за деца и семейства отбелязва предстоящия на 21 ноември Ден на християнското семейство. Автори на рисунките са деца, настанени в центровете за настаняване от семеен тип към комплекса. На около десет пана са представени картини и размисли на деца, които не живеят в своето семейство, както и такива, за които мечтаното семейство има други измерения. Провокирани от това да видят какво се случва в живота...
svetat-na-maria-projekciaНа 14.11.2017 г. в Дома на киното, гр. София, фондация „Светът на Мария“, член на НАСО, представи третата последна прожекция по проект „Живот като на кино. Големи филми за различни хора“. На събитието присъстваха партньори, представители на неправителствени организации и други. Прожекциите се реализираха в рамките на проекта с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ на Столична община, 2017 г. Целта на проекта „Живот като на кино“ бе чрез киното, като средство за масова информация, по увлекателен и забавен начин да се постави темата за...
На 9-10 ноември 2017 г. в град Поморие се проведе тържествено Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, посветено на Двадесет годишнината от учредяването на организацията. На тържественото честване присъстваха учредители, членове и партньори на Националната асоциация. Събитието бе открито от г-жа София Янчева, председател на Управителния съвет, след което последва поредица от празнични поздравления от гости и участници.  В поздравленията беше включен и поздравителен адрес от Национален алианс за социална отговорност. В рамките на тържеството...
naso-subitiya-2018 НАСО започна работа по разработване и приемане на програма за работата си с членовете и партньорите през 2018 г. До края на месец ноември НАСО кани всички свои членове и партньори да направят предложения за включване в плана на НАСО, теми, въпроси и събития от различен характер, съдържащи се във визията, мисията и основните цели и отговорности, по които работи алианса. Това са: - развитие на активни и ефективни национални и местни социални политики;- развитие на качествени и ефективни социални услуги;- развитие на човешкия фактор в социалните услуги;- подкрепа на хората с увреждания чрез...
pazardzhik-naso-obuchenieНа 10 ноември 2017 г. в Пазарджик се проведе обучение на тема "Специфика на работа с уязвими групи-лица с поведенчески проблеми, лица със зависимости и лица с увреждания". Организатор на събитието бе НАСО с регионално представителство "Фонд за превенция на престъпността -ИГА ". Домакин на събитието беше Община Пазарджик. Участие в обучението взеха специалисти от различни социални услуги на територията на областта – ЦНСТ за деца, СРИ, ДЦВХУ, КСУДС и др., които имат пряко отношение към представените теми. Обучението води г-жа Валентина Гешева от Фонд за ПП -ИГА ,която има дългогодишен опит в...
forum-choveshkite-resursi-socialnite-uslugiНа 8 ноември 2017 г. в Търговище се проведе национален форум на тема „Човешките ресурси в социалните услуги“, организиран от Национален алианс за социална отговорност, съвместно с Община Търговище и представителството на НАСО за областта Търговищко дружество за психично здраве. Партньори по провеждане на събитието и преки участници бяха Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Национално сдружение на общините, над 120 представители на доставчици на социални услуги, общини, неправителствени организации,...
valeri-simeonov-sreshta-organizaciiНа 31 октомври 2017 г. в сградата на Министерски съвет се проведе среща между г-н Валери Симеонов, зам. министър-председател, и национално представителните организации на и за хора с увреждания, в която и НАСО участва. Срещата е по инициатива на национално представителните организации по повод предстоящата реформа в издаване на решения за вид и степен увреждане и работоспособност на хората с увреждания. Председателите на национално представителните организации подчертаха притеснението на членовете си относно неяснотите в готвените промени. Обърнаха внимание, че по-целесъобразно е една обща...
На 30 октомври 2017 г. в МТСП по инициатива на национално представителните организации на и за хора с увреждания се проведе среща с г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. В срещата участва и НАСО. Повод беше предстоящата реформа в процедурата за определяне вида и степента на увреждания и оценката на работоспособността на хората с увреждания. От страна на министерството участваха г-н Бисер Петков, заедно с заместниците си г-жа Росица Димитрова и г-жа Султанка Петрова, и експерти от министерството. Министър Петков обясни, че предстои разделяне на оценката на хората с увреждания...
easpd-grupa-izkustvo-sreshtaНа 28 октомври 2017 г., в гр. Подгорица, Черна гора, се проведе среща на участниците в Групата по интереси в областта на изкуството на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). От страна на България на срещата участваха г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, и Анелия Атанасова, представител на Агенция за социално развитие "Вижън". Срещата се състоя в рамките на Общото събрание на EASPD, като основната й цел беше обсъждане на новата стратегия на организацията. На вниманието на участниците в срещата EASPD представи няколко добри практики от Европа, сред които...
sreshta-komitet-zaetost-easpdНа 28 октомври 2017 г., в гр. Подгорица, Черна гора, в рамките на Общото събрание на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) се проведе среща на участниците в Постоянния комитет по заетост на организацията, на която присъства и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. Водещ фокус беше обсъждането на новата стратегия на EASPD за периода 2018 – 2021 г. Същевременно беше решено в бъдещата работа на комитета да бъде включена и темата за социална икономика, която ще е основната тема на следващата конференция на EASPD през м. юни 2018 г. в гр....
zasedanie-subranie-easpdНа 27-28 октомври 2017 г., в гр. Подгорица, Черна гора, в рамките на последната за тази година конференция на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) на тема „Процъфтяващи животи: подкрепящи общности и устойчиво развитие“, се проведе заседание на Генералната асамблея на организацията, в което участие взеха представители на НАСО и други организации от България. За първи път заседанието протече по различен от досегашния начин, като обхвана един пълен работен ден с дискусии в малки групи по новата стратегия за работа на EASPD за периода 2018 –...
На 25 октомври 2017 г., в гр. Подгорица, Черна гора, се проведе заседание на Борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). В качеството си на редовен член участие в заседанието взе и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. Основната тема в дневния ред на заседанието беше обсъждане на новата стратегия за работа на EASPD за периода 2018 – 2021 г. и внасянето и за обсъждане от Общото събрание. Освен дискусията по формулирането на новата стратегия членовете на Борда обсъдиха и нови предложения за усъвършенстване на работата на общото събрание, както и...
easpd-konferencia-2017Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), на която НАСО е представител за България, проведе съвместно с националните власти на Черна гора международна конференция на тема „Процъфтяващи животи: подкрепящи общности и устойчиво развитие“. Събитието се състоя в рамките на два дни – 26 и 27 октомври 2017 г., в столицата на страната Подгорица, като в него взеха участие над 200 представители на организации-членки на EASPD от цяла Европа. Като основен представител на EАSPD за България и член на Борда на организацията, в конференцията се включи и г-н...
mss-bulgaria-sreshtiВ периода 3 -17 октомври 2017 г. МСС-България, член на НАСО, организира и проведе 5 регионални/междурегионални срещи за областите София-град, Смолян, Търговище, Габрово, Ловеч, Русе, Плевен и В.Търново за обсъждане на проблемите и предизвикателствата пред резидентната грижа. В срещите участваха над 170 специалисти от 23 общини, в които са разкрити 80 ЦНСТ за деца и младежи с и без увреждания. В малки групи бяха обсъждани проблеми и бариери пред предоставяне на качествена грижа за деца и младежите, касаещи достъпа до здраве и здравното обслужване на децата, достъпа до образование и включването в...
konkordia-ungaria-poseshtenieНа 16 октомври представители на фондация „Конкордия България“, член на НАСО, бяха част от делегация на Федерацията на социалните сдружения в България, която посети социални услуги за деца в гр. Сегед, Унгария. Представителите получиха възможност да се запознаят с прилаганата система за социално-педагогическа работа с деца-потребители на социални услуги, както и да обменят опит и идеи с колегите от организацията-домакин – фондация „Агота“. Конкордия не спира активно да работи в областта на доброволчеството, като между 18 и 20 октомври 2017 г. се положи началото на...
nacionalna-sreshta-zdravni-socialni-ekspertiМежду 25 и 27 октомври 2017 г. в Стара Загора се проведе първата национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Събитието се организира от НСОРБ, НАСО и Община Стара Загора. Това е вторият голям форум от календара на Националния алианс за 2017 г., след проведения във Варна през юни месец. Традиционно един от годишните форуми на НАСО е насочен към общините, като се провежда в общината, получила последната голяма награда за принос в социалното развитие на България от Националния алианс. За 2016 година това е Община Стара Загора. Участие в тридневния форум взеха...
zasedanie-suvet-zakrila-na-detetoНа 27-28 октомври 2017 г. в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето. В срещата участие взеха г-н Славчо Атанасов, председател на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, г-жа Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика, експерти от министерствата и други институции, представители на неправителствени организации и други. Национален алианс за социална отговорност в качеството си на редовен член, също взе участие в Националния съвет. Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева председателства заседанието и фокусира вниманието на...
zasedanie-socialni-zdravni-komisii-nsorbНа 25 октомври 2017 г., в Стара Загора, се проведе открито съвместно заседание на постоянните комисии по труда и социалната политика и здравеопазването към Националното сдружение на общините. Събитието е част от програмата на Националната експертна среща на здравните и социални експерти от общините, организирана от НСОРБ, НАСО и Община Стара Загора между 25 и 27 октомври. Това е вторият голям форум от календара на Националния алианс за 2017 г., след проведения във Варна през юни. Традиционно един от годишните форуми на НАСО е насочен към общините, като се провежда в общината, получила последната...
mtsp-rabotna-grupa-dulgosrochna-grijaНа 20 октомври 2017 г. в МТСП се проведе заседание на работната група на министерството за консултации в областта на дългосрочната грижа. НАСО участва със свои представители като редовен член на групата. Заседанието води г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика. Г-жа Теодора Любенова, държавен експерт в дирекция „Социално включване“ на МТСП, представи проект на първия план за действие за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа 2018-2021. Проектът е продукт и на дейността на тази работна група, като участниците коментираха и прецизираха...
mtsp-zakon-socialni-uslugi-rabotna-grupaНа 19 октомври 2017 г. в МТСП се проведе първото заседание на работната група на министерството за консултации по Закона за социалните услуги, след обновяването на състава и дейността й по тази тема. Заседанието води заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. Задачата на работната група е да предложи на министъра на труда и социалната политика Проект на Закон за социалните услуги до 15 октомври 2018 г. НАСО участва като редовен член на работната група. В състава й са включени широк кръг представители на организациите с дейност в областта на социалните услуги, сред които...
mestni-vlasti-godishna-sreshtaОт 15 до 17 октомври 2017 г. в к.к. Албена, се проведе XII-та Годишна среща на българските местни власти - кметове, председатели на общински съвети и съветници, секретари и експерти от общинските администрации. Над 1100 участници присъстваха на срещата, сред които 120 представители на бизнеса и партньорските организации, както и близо 60 представители на централната изпълнителна власт. В програмата взе участие и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Участниците дебатираха основни теми от дневния ред на общините в паралелни форуми, проведени съвместно с четири министерства. На дискусионния...
za-nashite-deca-sreshti-zdravni-specialistiМежду 10 и 12 октомври 2017 г. фондация „За Нашите Деца“, член на НАСО, проведе информационни срещи на тема „Здравните специалисти в системата на закрила на детето“, съвместно с Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- Люлин. Срещите се проведоха в СБАЛДБ „проф. д-р Иван Митев“, 1МБАЛ и УМБАЛ-Пловдив. Водещ беше г-жа Димитринка Бумбовска, която работи в системата на закрила на детето от самото и създаване и е сертифициран обучител и супервизор в областта на социалните дейности, гражданското образование, работата с...
bial-bastun-dobrich-nasoНа 13 октомври 2017 г. Община Добрич съвместно с представителствата на НАСО за града - Център за социална рехабилитация и интеграция и неправителствената организация „ХобиСклуб”, отбелязаха 15 октомври – Международен ден на белия бастун. Събирането се проведе в бизнес залата на Общината. Поканени за участие бяха представители на неправителствени организации работещи с хора с увреждане – ПСО на слепите гр. Добрич, ТО на сляпо-глухите, бизнес клуб „ЧЕЧИ”, сдружение на инвалидите и „Лайьнс клуб”. В инициативата се включиха петокласници от СУ...
georgi-georgiev-luk-easpd-sreshtaНа 10 октомври 2017 г. в София се проведе двустранна среща между г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, като член на Борда на EASPD. Срещата беше част от заключителната програма в официалното посещение на г-н Зелдерло в България по повод подготовката на европейска конференция на организацията следващата година. Г-н Зелдерло подчерта още веднъж отличните си впечатления от работата на НАСО като представител на Европейската асоциация в България, акцентира на пълноценната работа с институциите-партньори, общините и неправителствения сектор в сферата...
noi-easpd-naso-sreshtaНа 10 октомври 2017 г. в Национален осигурителен институт се проведе среща между г-н Ивайло Иванов, управител на НОИ, г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Срещата е по инициатива на Националния алианс и е част от двудневното официално посещение на г-н Зелдерло в България. EASPD и НАСО поздравиха г-н Иванов за поста и заслуженото доверие да поеме тази длъжност, изразено в голямата парламентарна подкрепа, с която е избран за поста. Г-н Зелдерло и г-н Георгиев изразиха удовлетворението на организациите, които представляват, че експерт с толкова...
biser-petkov-easpd-naso-meetingНа 10 октомври 2017 г. в МТСП се проведе среща между г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В срещата участва и г-жа Зорница Русинова, заместник-министър. Срещата се реализира по инициатива на НАСО в контекста на основните приоритети в работата на алианса в социалната област и партньорството му с МТСП, в контекста на основните въпроси, изводи и предложения от Националния форум на НАСО през тази година, както и предстоящото съвместно провеждане на европейска конференция в България през...
naso-easpd-zasedanieНа 9 октомври 2017 г., в националния офис на НАСО в София, се проведе открито заседание на Управителния съвет на НАСО с участието на г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, и екипа на НАСО. Срещата е част от програмата по време на двудневното посещение на г-н Зелдерло в България по покана на Националния алианс. Г-н Зелдерло подчерта отличната работа между НАСО и EASPD през годините, високото доверие, което Европейската асоциация има към НАСО и неговия председател Георги Георгиев. Той поздрави организацията за отговорната ѝ и...
aurubis-naso-easpdНа 9 октомври 2017 г. в гр. Пирдоп се състоя среща на EASPD и НАСО с Аурубис България АД, в която участваха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, г-н Ивайло Георгиев, Ръководител „Връзки с институциите и комуникации“, г-жа Анелия Димова, Ръководител „Човешки ресурси“ за югоизточна Европа и г-жа Драга Сапунджиева, Координатор „Социални проекти и информационно обслужване“ в компанията. Г-н Зелдерло и г-н Георгиев представиха активното национално и европейско партньорство и работата на EASPD и НАСО в социалната...
На 4 октомври 2017 г. в Хасково се проведе регионален форум на тема „Деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания – перспективи и възможности“. Форумът се организира от община Хасково и Национален алианс за социална отговорност. Участие взеха г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Теодора Любенова държавен експерт в дирекция „Социално включване" в МТСП и г-жа Николина Иванова, началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в АСП. Форумът уважиха кмета на Хасково г-н Добри Беливанов и...
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАСО, Ръководени от убеждението, че човешките ресурси са ключов фактор за качествено и устойчиво развитие на социалната сфера, заедно представителството на Алианса за Търговище - Търговищкото дружество за психично здраве и Община Търговище организират и Ви канят на първия НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ТЕМА: „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ”, на 8 ноември 2017 г.(сряда), гр. Търговище, ресторант „Борово око“.За първи път по инициатива на работещите в социалния сектор ще се проведе форум, посветен на въпросите за бъдещето на кадрите в социалните услуги –...
ksuds-plovdiv-ungariaОт 28 август до 01 септември 2017 г. представители на КСУДС-Пловдив, член на НАСО, посетиха гр. Сегед, Унгария по покана на фондация АГОТА. Фондация АГОТА, съвместно с Национален алианс за работа с доброволци реализират проект на територията на Община Пловдив, който цели да въведе метод на работа с деца без родители, основан на личен опит и преживявания, преработване на травмата от изоставянето и израстване на психически здрави и устойчиви млади хора. В програмата КАЗПЕМ в продължение на две години  участват двама специалисти от екипа на КСУДС-Пловдив. Специалистите прилагат усвоените...
belgia-fondacia-zanashitedecaОт 4 до 6 октомври 2017 г. в гр. Гент, Белгия, Фондация „За Нашите Деца", член на НАСО, представи българските политики и практики в областта на ранната детска интервенция пред международна публика по време на конференция за ранно детско развитие на International Step by Step Association. Г-жа Ваня Кънева, ръководител „Проекти и застъпничество" във фондация „За Нашите Деца", бе говорителят от българска страна на панела, озаглавен „Ролята на гражданското общество за изграждането и развитието на системите за ранна детска интервенция в Европа – опитът на фондация...
sdrujenie-kbn7-plovdivЦентър за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“ е услуга, която Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“, член на НАСО, управлява и предоставя в Пловдив от 01.07.2017 г. Партньор при реализация на дейностите е Фондация „Джендър алтернативи“. Основната цел на предоставяната услуга е да осъществи подкрепа и ефективно социално включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; чрез предоставяне на съвременни, ориентирани към детето и...
cvete-proekt-easpdТеатър „Цвете“, член на НАСО, съвместно с EASPD, участва в европейския проект „Театър Знак и Звук“, чиято цел е да създаде иновативна театрална постановка, съчетаваща говоримия с жестомимичния език. Проектът в България се ръководи от г-жа Цвета Янева, председател на Театър „Цвете“. Основна задача на Театър „Цвете“ е да разработи и разпространи пиесата в България. Към този момент постановката е в подготвителен етап, като в началото на 2018 г. се очаква да бъдат обявени датите на нейното представяне. Пиесата е създадена от финландски режисьор, които...
godishnina-za-nashite-decaНа 30 септември 2017 г. в Южен парк, София, фондация „За Нашите Деца“, член на НАСО, отпразнува 25 години от създаването й. Специални гости на събитието бяха г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания, Н.Пр. Ставрос Августидис, посланик на Република Кипър, представители на УНИЦЕФ, много партньори, дарители и други. „Действително това, което правим ние, от фондация „За Нашите Деца“, е една много важна инвестиция в качеството на живот на тези вече млади хора. Всичко започва от първите години,...
Радваме се да съобщим, че от този месец НАСО ще предоставя на членовете си няколко нови услуги. Първата от тях са методически консултации за управлението, функционирането и работата на/в социалните услуги. Тази услуга ще е безплатна за членовете на НАСО. Консултациите ще се извършват от Атанаска Бонева, която е най-новият член в екипа на Националния алианс, но отдавна позната в мрежата ни като доскорошен представител на НАСО за Ямбол. Г-жа Бонева има над 26 годишен опит в социалната сфера, като последните осем е ръководител на социални услуги. Работила е в сектора от страна на всички...
На 26 септември 2017 г. в сградата на Народното събрание се проведе първото заседание на Обществения съвет към Комисията за работа с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Новият Обществен съвет беше гласуван на заседанието на Комисията от 14 септември 2017 г. Заседанието води новият председател г-жа Ива Таралежкова и беше уважено от г-н Антон Кутев, председател на Комисията. На първото заседание, където НАСО участва, се прие правилникът за дейността на Обществения съвет. Ашот Дарандонян от „Заслушай се“ и Красимира Величкова от Български дарителски форум бяха избрани...
da-suhranim-zhenata-bg-dvor На 27 септември 2017 г. във Варна беше тържествено открит „Български двор за отдих“ за деца и възрастни към „Междупоколенчески център за работа с деца, ученици, млади и възрастни хора“ на Асоциация „Да съхраним жената“, член на НАСО. Встъпителни послания към присъстващите оправи г-жа Йорданка Ненчева, председател на асоциация „Да съхраним жената“. В откриването участие взеха г-жа Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика, г-н Стоян Пасев, областен управител на област Варна, г-н Коста Базитов, заместник-кмет на Община...
preskonferencia-naso-stara-zagoraНа 27 септември 2017 г. в регионален пресклуб БТА, Стара Загора, се проведе пресконференция за представяне на проект "Приложение на иновативна технология при работа с деца с генерализирани разстройства на развитието" на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“, представителство на НАСО за Стара Загора и Фондация „Асист-Помагащи технологии“, член на НАСО,Община Стара Загора и ТЕЦ "Контур Глобал Марица- изток 3". Пресконференцията беше открита от г-жа Анастасия Василева, представител на НАСО и ръководител на ГС „Алтернатива 55“, в присъствието на г-жа Петя Чакърова,...
plovdiv-obuchenie-administraciaОт 25 до 27 септември 2017 г. в Община Пловдив се проведе обучение на тема „Основни насоки за комуникация с лица с нарушено зрение“, организирано от Община Пловдив и представителството на НАСО за областта. Обучението проведе представителят на Националния алианс за Силистра Красимира Георгиева. Идеята на организаторите е служителите, които работят пряко с лица с нарушено зрение да подобрят уменията си за общуване с тях. 23 общински специалисти от отдел ГРАО, жилищно настаняване и районната общинска администрация преминаха обучението и получиха сертификати за придобитите умения. За...
На 27 септември 2017 г. в зала „Варна“, Община Варна, се проведе кръгла маса на тема „Иновативни социални услуги за възрастни хора в социален риск". Встъпителни послания и поздравления към участниците отправиха г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Стоян Пасев, областен управител на Област Варна, г-н Иван Портних, кмет на Община Варна. В рамките на програмата на кръглата маса презентации представиха г-жа Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика, г-н Коста Базитов, зам. кмет на Община Варна, г-жа Йорданка Ненчева,...
dni-socialni-uslugi-dimitrovgrad За трета поредна година Община Димитровград проведе Дни на социалните услуги. Събитието, което тази година се състоя на 26 и 27 септември, съдържа иновативен подход и висока социална значимост и ефективност, като дава възможност за споделяне на опит между доставчиците на социални услуги от региона, осигурява условия за диалог и дискусии по важни теми, чрез участие на всички заинтересовани страни, и допринася за развитие на сектора за социални услуги в контекста на активни и ефективни социални политики в региона. В програмата на третото издание на Дните на социалните услуги в Община Димитровград...
konferencia-mtsp На 25 септември 2017 г. в Хотел Рамада София се проведе заключителна конференция по проекта "Насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд на работниците и служителите" на Министерството на труда и социалната политика, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез тематичния фонд "Партньорство и експерти". Конференцията води г-н Иван Нейков, директор на Балкански институт на труда и социалната политика. Събитието откри д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, която подчерта значението на проекта и неговите компоненти за...
sinia-staia-plovdiv-5-godini На 20 септември 2017 г. Комплексът за социални услуги за деца и семейства, представителството на НАСО за Пловдив, отбеляза пет години от откриването на специализирано помещение за деца, участващи в правни процедури "Синя стая". Събитието се провежда с подкрепата на Националния алианс и участието на членове от страната, сред които представителят на НАСО за Бургас г-жа Мария Атанасова, която също има богат опит в областта, представител на Фонд за превенция на престъпността – ИГА и др. Годишнината откри директорът на Комплекса г-жа Недка Петрова, а модератор на дискусията беше доц. Надя...
На 20 септември 2017 г. в МТСП се проведе среща между представители на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“, НАСО и други заинтересовани организации. Бяха обсъдени параметрите на събитията, които министерството ще организира в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. Разгледани бяха приоритетите, целите и ангажиментите на ведомството в този контекст, както и възможностите за сътрудничество и принос на организациите-партньори на МТСП, участвали в срещата. Уговорени са сферите на взаимодействие и съвместни инициативи, които ще бъдат осъществени в...
На 14 септември 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията за работа с неправителствените организации и жалбите на гражданите към НС. Участие взеха неправителствените организации, заявили интерес и одобрени за формиране на Обществен съвет към Комисията, сред които и НАСО. Утвърди се съставът на Съвета, като за председател е избрана Ива Таралежкова от Форум „Гражданско участие“. Избрани са 19 членове на Съвета, като предстои допълването му с още двама. Участниците в консултативния орган са с различни сфери на компетенции. НАСО е в категория социални въпроси и пазар на труда....
На 14 септември 2017 г. в МТСП се състоя редовно заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет. Заседанието води министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков, като участие взеха и заместник-министрите г-жа Зорница Русинова, г-жа Росица Димитрова и др. Основните въпроси в дневния ред на заседанието са измененията и допълненията в Закона за интеграция на хората с увреждания, промените в правилника за приложението му и предлаганата нова Методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с...
naso-izdanie-suvet-na-evropaДобрият опит и дългогодишна практика на НАСО в провеждането на ежегодни форуми за доставчици, екипи, ръководители и специалисти от социалните услуги са включени в издание на Съвета на Европа „Повишаване на осведомеността относно правата на хората с увреждания“. Публикацията има за цел да допринесе към новата стратегия на Съвета на Европа относно правата на хората с увреждания 2017-2023. Опитът и дейността на НАСО са описани в категорията за успешни примери за привличане на вниманието и повишаване на информираността по темата за хората с увреждания чрез работа по политики и развитие на...
На 13 септември 2017 г. в МТСП се проведе заседание на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика. Заседанието води заместник-министърът на труда и социалната политика и председател на Консултативния съвет Султанка Петрова. Участниците в заседанието се запознаха с приоритетите в областта на заетостта и социалната политика по време на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС, представени от г-н Алексей Андреев, директор на дирекция "Европейски въпроси и международното сътрудничество" в министерството. Водещи сред тях са...
fondacia-julevia-dom-godishninaНа 1 септември 2017 г. Центърът за настаняване от семеен тип към фондация „Жулевия дом“, с. Лесичево, член на НАСО, отпразнува своя шести рожден ден. Празникът беше съчетан с още две годишнини – 10 години от създаването на Фондация за социални услуги и 106 години от построяването на Жулевия дом. Събитието беше уважено от кмета на община Лесичево г-н Серьожа Лазаров, г-жа Ренета Манолова, началник отдел „Услуги за деца“ в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Гърдева, заместник- областния управител на Пазарджик г-н Петър Белчев, партньори и приятели на...
Гражданско сдружение „Алтернатива 55“, представителство на НАСО за Стара Загора и Фондация „Асист-Помагащи технологии“, член на НАСО, работят заедно по въвеждането на технологиите за контрол с поглед в работата на услугите, управлявани от Сдружението. По негов проект, финансиран от КонтурГлобал Марица Изток 3, е закупено устройството и софтуера за контрол с поглед. Доброто партньорство на ГС „Алтернатива 55“ с Община Стара Загора допринесе за пълното реализиране на проекта. Общината подпомогна необходимите обучения за специалисти и родители за работа с...
festival-nesebur-hora-s-uvrejdania Между 30 август и 1 септември 2017 г. в Несебър се състоя за трети път международният фестивал „Несебър без граници“. Организатори на фестивала са Община Несебър, Българо-Казахстанска асоциация за подкрепа и интеграция на хора с увреждания, сдружение Център за рехабилитация на хора с увреждания (град Караганда, Република Казахстан). Над 120 участници от България, Казахстан, Русия и Таджикистан се включиха в събитието. Участие взеха членове и представителства на НАСО от страната. Фестивалът беше открит от кмета на Община Несебър Николай Димитров. Той подчерта, че фестивалът с всяка...
На 30 август в амфитеатъра на град Несебър се състоя откриване на третия Международен фестивал за хора с увреждания "Несебър без граници". Организатори на фестивала са Община Несебър, Българо-Казахстанска асоциация за подкрепа и интеграция на хора с увреждания, Сдружение Център за рехабилитация на хора с увреждания (град Караганда, Република Казахстан). Фестивалът служи като арена на международен диалог на хората с увреждания, благоприятна среда за себеизразяване и обмен на култури за хора от всички възрасти и националности. Фестивалът се провежда под егидата на Община Несебър. Целта е събитието...
stolichna-obshtina-nepravitelstveni-organizaciiНа 21 август 2017г. в Столична община, която е член на НАСО, се състоя официалното подписване на Споразумението за сътрудничество между граждански организации и общината в сферата на социалните услуги. Параметрите на споразумението бяха представени и на Националния форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“, организиран от НАСО и неговите партньори през юни във Варна. Към споразумението се присъединиха над 20 организации, които предоставят социални услуги на територията на столицата за различни уязвими групи хора. Споразумението е прецедент в практиката по прилагане на...
fondacia-konkordia-socialni-uslugi-sofiaЦентърът за социална рехабилитация и интеграция в кв. Захарна фабрика и Центърът за работа с деца на улицата „Посока“ са социалните услуги, които фондация Конкордия, член на НАСО ще управлява и предоставя като външен доставчик в София, стана ясно през месец август. Центърът за работа с деца ще работи в сградата на Социален и младежки център „Св. Константин“. Това е само част от многото успехи на Фондацията през последните месеци. Конкордия не спира активно да работи в областта на доброволчеството като проведе обмен на доброволци между структурата на организацията в Румъния...
seminar-korporativna-socialna-otgovornost-burgasНа 21 и 22 август 2017 г. в Бургас НАСО участва в изнесен работен семинар на МТСП на тема „Корпоративната социална отговорност - за по-добро качество на живот“. Срещата води заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. „Ще се стремим основните компоненти на корпоративната социална отговорност да станат - стабилна икономика, стабилна околна среда и стабилни социални отношения", заяви д-р Султанка Петрова. Участие взеха членовете на Консултативния съвет по Корпоративна социална отговорност към МТСП и представители на Икономическия и социален съвет,...
novo-sozialno-predpriqtie-vav-vidinС „Хайдушки игри“ започна символично дейността на ново социално предприятие, което ще се развива във Видин. Начинанието, което се реализира с подкрепата на НАСО, е на фондация „Подкрепа за реализация“ в града, която е представителство на НАСО за областта. Идеята е на председателката на организацията Емилия Йосифова. Започва я първо благодарение на сериозните си международни контакти, чрез които получава и дарение от Швейцария. С получените малко над 6000 лв. обновява арт студиото към фондацията, обогатява оборудването и започва лятна школа за деца. Това дава основата за...
easpd-nasochva-uslilia-za-priobstavasto-obrazovanieEвропейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания насочва вниманието и разширява усилията си към темата за достъпната училищната среда, но не само като инфраструктура, а като възможност за пълноценно обучение за хора с увреждания. С края на лятото EASPD ще засили вече активната си работа с европейските институции по теми като „социално включване“ чрез обучение, гъвкава учебна среда, подготвени учители за работа извън традиционната класна стая, въвеждане на дигиталните технологии и др. с цел възможности за пълноценно образование на деца и младежи с увреждания....
10-godini-csri-vidinПрез август Центърът за социална рехабилитация и интеграция, управляван от Фондация Подкрепа за реализация - Видин, отпразнува 10 години от откриването си като социална услуга. Над 80 гости на празненството отбелязват успеха на Центъра през годините. Сред тях са заместник-кметът на Община Видин -  Венцислав Пасков, директорът на Дирекция "Социално подпомагане" - Видин Маргарита Маркова, потребители, родители, служители и доброволци на ЦСРИ - Видин. През годините екипът на социалната услуга се увеличава почти двойно, както и потребителите. В момента услугите му използват всички възрастови...
На 17 август 2017 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе заседание на работната група за консултации в областта на социалните услуги. Заседанието води заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова. Целта на срещата беше разглеждането на Проекта на постановление за изменение на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Проектът на документа беше изпратен до членовете на НАСО за коментари и становища. Получените мнения и позиции бяха предоставени на г-жа Веселина Ботева, член на Управителния съвет на НАСО, която представлява организацията...
Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ кани членовете си и други заинтересовани за участие в уъркшоп по време на годишната конференция на EASPD, която ще се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. в Черна гора. Желаещите да се включат с презентация трябва да представят иновативен проект или дейност в областта на подкрепата в общността и устойчивото развитие. За участие могат да кандидатстват доставчици на социални услуги, неправителствени организации, представители на държавната и местна власт, потребители на подкрепящи услуги, изследователи и академични...
За поредна година EASDP провежда онлайн анкетно проучване за състоянието на работната сила и проблемите на работещите в социалния сектор. Целта е да се подобри емпиричната и аналитична информация по темата на европейско равнище и да се работи за решаване на установените проблеми, свързани с мотивацията и задържането на човешки ресурси в сектора. Попъването на анкета до 1 септември 2017 г. дава възможност за безплатно участие в конференцията на EASPD на 25 и 26 октомври 2017 г. в Черна гора. По-важното е, че на по-късен етап всички в мрежата на НАСО ще могат да се запознаят с изследването....
easpd-godishna-konferencia EASPD заедно с фондация Petrović Njegoš и Centre de la Gabrielle организира годишната международна конференция на Европейската асоциация, която ще се състои на 26 и 27 октомври в Подгорица, Черна гора. Конференцията е озаглавена „Процъфтяващи животи. Подкрепящи общности и устойчиво развитие“. Целта на форума е да се намерят решения по следните въпроси: как подкрепата в общността да постигне устойчиво развитие и цели; как да се предлага подкрепа на хора с увреждания, в условия на променящата се среда и нужди; как устойчивото развитие на тази подкрепа да отговаря и да отразява в...
rabotata-na-easpd-v-parvata-polovina-na-godinataМного съм удовлетворен от постиженията на EASPD през първата половина от годината, заявява генералният секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания Люк Зелдерло в обръщение към членовете и партньорите на организацията, публикувано на сайта на EASPD. С него той прави обзор на работата на асоциацията, като отбелязва, че лятото е времето за оценки, но и за планиране на дейностите, които предстоят. Първият резултат от работата на EASPD, отчетен от Люк Зелдерло, е в областта на финансирането на услуги. „Стартирахме сайта www.socialinvestment.eu, с информация...
В края на юли 2017 г. в Троян се проведе регионална работна среща на специалистите, работещи в дневните центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години, предимно от областите Велико Търново и Видин. Организатори на събитието бяха представителствата на НАСО в двете общини - ЦСРИ- Велико Търново и Фондация „Подкрепа за реализация“ - Видин. Участвалите над 40 специалисти имаха възможност да представят социалната услуга, където работят, да споделят добър опит, успехи и проблеми. Обсъдени бяха насоки за работа, с оглед промените в нормативната база. В...
От 30 август до 1 септември 2017 г. в Несебър ще се проведе международен фестивал „Несебър без граници“, в който ще вземат участие хора с увреждания от България и Казахстан. С индивидуални и колективни изпълнения те ще демонстрират своите таланти и творчески умения. Фестивалът служи като арена на международен диалог на хората с увреждания, благоприятна среда за себеизразяване и обмен на култури за хора от всички възрасти и националности.Инициативата се провежда под патронажа на кмета на Община Несебър, а организатори са Община Несебър и организации от Казахстан. Конкурсната...
Фондация „За нашите деца" започна кампания за набиране на индивидуални дарения за деца в риск. Чрез провокацията, че дарителството не се нуждае от повод и конкретен празник, организаторите на кампанията се стремят да увеличат дарителката култура и да мотивират повече хора да дадат своя принос за бъдещото на децата. За пример в кампанията се обяснява как само с 10 лв. ежемесечно дарение в рамките на една година могат да се осигурят 6 посещения при рехабилитатор за дете с увреждания или проблеми в развитието. В участват и много от популярните български лица Сред тях са Ана Пападополу, Благой...
fondacia-za-nashite-deca-obuchi-specialisti-v-plovdiv-i-sofiaОбщо 148 деца, 245 родители и 56 специалисти получиха подкрепата на мултидисциплинарния мобилен екип от специалисти – психолог, специалист „Ранна детска интервенция“, специалист „Ранно детско развитие“ и рехабилитатор на Фондацията "За нашите деца". През последните шест месеца те работиха директно с деца, семейства и специалисти от УМБАЛ – Пловдив, 1 МБАЛ – София и СБАЛДБ – проф. д-р Иван Митев – София, като част от партньорство със здравните заведения. Екипът подкрепя и приемните деца и семейства в Центъра по приемна грижа, и бебетата от...
На 20 юли 2017 г. в МТСП се проведе първото заседание на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика, на който НАСО участва като член. Заседанието води заместник- министъра на труда и социалната политика и председател на Консултативния съвет Султанка Петрова. Представени бяха всички членове на Съвета с тяхната дейност и отношение по темата за корпоративната социална отговорност. Председателят на НАСО Георги Георгиев представи дейността на организацията с нейните национални и европейски партньорства. Той акцентира върху основните приоритети...
На 20 юли 2017 г. в МТСП се проведе заседание на подкомитета в областта на социалното включване към ОП РЧР 2014-2020 г., където председателят на НАСО, г-н Георги Георгиев, взе участие като член. Дневният ред беше обсъждане на операцията „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - етап 2 - предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“. Обсъдени бяха промените в предложената операция, наложени в следствие на коментари от предишното заседание в края на май 2017...
obuchenie-za-socialni-asistenti-i-specialistОт 17 до 21 юли 2017 г. се проведе международно обучение на социални асистенти и специалисти, които работят с деца с увреждания, в австрийския град Глайсдорф. Обучението е част от проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“ (IMAS). Ръководен е от австрийската организация за хора с увреждания „Chance B“ в партньорство с пет организации от Австрия, Португалия, Англия, Словакия и България. Общата цел е в страните-партньори да се създадат условия за работа на социални асистенти, работещи с деца с увреждания, които да...
2017-07-31-13-34-53През юли 2017 г., в Монтана, се проведе двудневен семинар на тема „Въведение в социалното предприемачество”. Участие взеха представителят на НАСО за област Кюстендил г-жа Мая Мицова, директорът на Дом за хора с физически увреждания ”Ильо войвода” – Кюстендил г-жа Анелия Велинова и представители на социални услуги от града. Семинарът е организиран по проект „Активни общности: Изграждане на капацитет за промяна” на Сдружение „Агора” в партньорство с Фондация „Америка за България”, Фондация Промяната (Reach for Change) - България.Цел...
През юли 2017 г. в МТСП се проведе заседание на междуведомствената работна група по социална икономика, където НАСО участва като член. Заседанието беше водено от заместник-министър Султанка Петрова и Теодора Тодорова, държавен експерт в Дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика". Участниците бяха запознати с първите постъпили предложения към Плана за действие по социална икономика 2018-2019 г. Срокът за набиране на предложения е отворен до началото на септември, когато всички постъпили идеи ще бъдат обсъдени от членовете на работната група. Разгледан беше и графикът за изготвяне и...
На 13 юли 2017 г. в МТСП се проведе второто редовно заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, на който НАСО участва като член. Заседанието ръководи министъра на труда и социалната политика Бисер Петков като председател. Обсъдени и приети бяха отчетът на плана по намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за 2015-2016 г. и новият план за 2017-2018 г. Дискутирани бяха възможности за подобряване на механизма по планиране и прецизиране на индикаторите за отчитане на дейностите по актуалния...
На 11 юли 2017 г. в сградата на Министерския съвет се проведе второто редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето за тази година, където председателят на НАСО г-н Георги Георгиев взе участие като редовен член. Заседанието ръководи председателят на Държавната агенция г-жа Офелия Кънева. От името на вицепремиера г-н Валери Симеонов участниците поздрави началникът на кабинета му г-жа Марияна Николова. Сред обсъжданите теми бяха работата с деца-чужденци на територията на България; идеен проект за създаване на специална социална услуга за непридружени деца чужденци; представяне на...
На 11 юли 2017 г. се проведе среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Росица Димитрова. Подготовката и приемането на проект на закон за социалните услуги и възможните варианти за определяне на мястото на държавата и общините в проекта за закон и бъдещото развитие на социалните услуги в България бяха обсъдени на срещата. Дискутирана беше и потребността от намирането на по-работещи и категорични мерки относно подрепата за хора с увреждания. Сериозен акцент беше поставен на необходимостта от повече внимание, усилия и ресурси за...
На 11 юли 2017 г. в МТСП се състоя среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. Възможностите за провеждане на европейска конференция през юни 2018 г. в България на тема "Социална икономика и заетост" бяха обсъдени на срещата. Целта на разговора беше да се намери възможност конференцията да бъде част от събитията, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС през следващата година. Договорена беше среща с генералния секретар на EASPD Люк Зелдерло, свързана с провеждането и мястото на конференцията по...
На 10 юли 2017 г. в МТСП се състоя среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Султанка Петрова. На срещата бяха обсъдени настоящата работа и бъдещо развитие на партньорството между НАСО и МТСП в областта на развитието на социалната икономика и корпоративната социална отговорност в България. Обсъдена беше необходимостта от по-ускорена и конкретна работа по подготовката на Закона за социална икономика. Дискутирана беше и възможността за последващи действия и партньорство с европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с...
На 10 юли 2017 г. в МТСП се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет, на което НАСО участва като член. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ръководи заседанието, като председател на Националния съвет. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование, измененията в наредбата за устройството и реда за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства за хора с увреждания, промени в напредбата за предлаганата в София социална услуга "Асистент за независим живот" на...
Ръководителят в областта на формиране на политики в EASPD, Сабрина Ферейра, e избрана за съпредседател на европейската експертна група, занимаваща се с прехода от институционална грижа към грижа в общността. Групата е съставена от представители на хора, нуждаещи се от подкрепа и грижа, техните семейства, доставчици на услуги, отговорни публични институции и наднационални организации. Работата ѝ е насочена към развитие на подходи и модели в социалните услуги, които изхождат от индивидуалните потребности на хората, нуждаещи се от подкрепа. Като съпредседател Сабрина Ферейра ще работи активно за...
С богата на събития програма асоциация "Да съхраним жената" отбеляза през юни във Варна 20 годинни от създаването си. Инициативите дадоха възможност да се покаже мащабната работа на организацията в областта на жните, децата и семействата.  Тържественото честване на юбилеия се състоя на 28 юни в залата на Юнашкия салон във Варна. С видео за дейността на организацията започна празненството. За историята, развитието, постиженията и бъдещите планове на асоциацията говори председателката ѝ Йорданка Ненчева. Наградата Маргарет Голдинг получи тя по случай дългогодишната си работа с "Да съхраним...
20 години от създаването си чества през настоящата година Агенция за социално развитие "Вижън". Организацията е инициатор и учредител на НАСО и първа член на EASPD от България. Разкриване на нови обекти, услуги и структури, съответстващи на съвременните европейски и национални тенденции за развитие на социалните услуги са сред акцентите в програмата за отбелязването на годишнината.  Заместник-министрите Росица Димитрова и Ивайло Иванов от МТСП, президентиът на EASPD Джеймс Кроу, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова, заместник-председателят на...
На 27 юни 2017 г. се състоя среща между Сабрина Ферейра, мениджър политики от EASPD и председателят на НАСО Георги Георгиев. На срещата беше обсдъдена детайлно рамката на бъдещата европейска конференция на EASPD в България, планирана за юни 2018 г. Решението за провеждането на форума у нас, с водещото организационно участие на НАСО, е взето на заседание на борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Г-жа Ферейра и г-н Георгиев обсъдиха състоянието на социалния сектор в Европа и България и размениха становища по ключовите теми и проблеми. От срещата стана ясно,...
До 15 юли НАСО очаква предложния и становища от членовете си по концепцията на Закона за социалните услуги, която е публикувана на сайта за обществени консултации strategy.bg. В този и предишния брой от бюлетините на НАСО имате линк към текста, в рубрика Нормативни промени. В това издание ви предлагаме и един обзорен медиен поглед към концепцията, който може да откриете в рубрика „Анализи“. Както ви информирахме, възобновява се работата на работната група за разработване на предложения по закона за социалните услуги , където НАСО участва като редовен член. В тази връзка предложенията...
До 10 юли 2017 г. членовете на НАСО имат възможност да изпратят предложения до Националния алианс относно Плана за действие по социална икономика за 2018 година. Следващото заседание на Работна група по социална икономика към МТСП се очаква в средата на юли и предложения от членовете на НАСО, които са получени и обобщени предварително, ще бъдат внесени на вниманието на участниците в заседанието. Предстои НАСО да сформира експертен екип по социална икономика, който да работи по теми, свързани със социалното предприемачество, заетостта за хора с увреждания на отворения пазар на труда и други теми...
На 22-23 юни 2017 г. в Обзор се проведе арттерапевтичен уъркшоп, организиран от фондация „Съпричастие“- Силистра, член на НАСО. Събитието е финансирано с 5660 лв. по проект към Фонд „Социална закрила“, а ръководител е представителят на НАСО за Силистра Красимира Георгиева. В заниманията се включиха Центрове за социална рехабилитация и интеграция от страната, предимно от градовете Силистра, Варна, Перник, Русе. Психологът Надежда Юлзари от управителния съвет на Националния алианс беше един от водещите лектори в два от проведените модули. Над 45  участника  се...
През юни в Пловдив се проведе събитие на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци - член на НАСО. Целта на срещата беше да се представи работата на Центъра през последните три години — постигнатите резултати, предизвикателства и добри практики в работата на социалната услуга и работещите в нея специалисти. Събитието се организира съвместно от ЦСРИ- Пловдив и представителството на НАСО за областта - Комплексът за социални услуги за деца и семейства. КСУДС-Пловдив беше и домакин на срещата, в която взеха участие представители на...
Възобновяват се заседанията и дейността на междуведомствената работа група за разработване на проект на Закон за социалните услуги. От създаването на групата НАСО участва като редовен член в нея и ще продължи активното си участие в работата ѝ през този правителствен мандат. След проведения национален форум на НАСО във варна, където се проведе приемна на МТСП със заместник-министрите Ивайло Иванов и Росица Димитрова, имаме уверението, че работата по законопроекта ще се активизира, че при подготовката му са съобразени и ще се имат предвид всички направени до сега препоръки, съображения и становища,...
На 20 юни 2017 г, Асоциацията на гражданите с увреден слух в България, която е член на НАСО организира среща между организациите на хората с увреден слух в страната за обсъждане на предложения относно законопроекта за българския жестомимичен език. Гост на срещата беше заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова. Участие от МТСП взе също и Елеонора Пачеджиева, директор на Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“. Участниците обсъдиха различни концепции и подходи при утвърждаването на жестомимичния и жестовия език в...
На 20 юни 2017 г. НАСО взе участие в поредното заседание на работната група за консултации в областта на социалните услуги към МТСП, където от началото на годината се обсъждат промените в правилника към закона за социално подпомагане. Заседанието води Росица Димитрова, заместник-министъра във ведомството, който отговаря за социалните услуги. Преди назначаването си на поста, г-жа Димиторва участваше в заседанията на тази работна група като представител на националното сдружение на общините. От името на НАСО участва Весела Цанкова, част от експертния екип на организацията. На заседанието бяха...
На 16 юни 2017 г, в МТСП се проведе заседание на Работната група по социална икономика, където НАСО участва редовно с наблюдаващи функции. Това е първото събиране на групата след разширяването на състава ѝ с нови постоянни членове, сред които вече и Националния алианс. Заседанието се ръководи за първи път от заместник-министър Султанка Петрова, която в настоящия правителствен мандат ще отговаря за въпросите в областта на социалната икономика. Уточнена беше работа на групата до края на годината. Членовете ѝ имат възможност да отправят предложения на кои дейности и инициативи от Плана за действие...
obsto-sabranie-na-chlenovete-na-easpdНа 17 юни 2017 г. в Белфаст, Северна Ирландия, се проведе Общо събрание на членовете на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Участие в него взеха Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност и Жанета Георгиева, председател на Агенция за социално развитие „Вижън“. По време на събранието бяха представени новите членове, кандидатствали в организацията, годишния доклад и финансовия отчет на EASPD за 2016 г. Дебатира се новата стратегия за развитие на асоциацията. Документът предстои да се обсъди от Общото събрание по...
sresta-na-chlenovete-na-easpdНа 17 юни 2017 г. в Белфаст, Северна Ирландия, се проведе среща на членовете на постоянния комитет по заетост на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), в която участие взе НАСО, представляван от председателя на организацията Георги Георгиев. Целта на срещата е да се обособят две нови работни групи в рамките на комитета – за изследователска работа и проекти и за изготвяне на стратегия за „подкрепена“ заетост“. Дискутираха различни идеи за разработване на проектни предложения, насочени към „подкрепената“ заетост за хора с...
zasedanie-na-borda-na-easpdНа 16 юни 2017 г. в Белфаст, Северна Ирландия, членовете на борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) проведе закрито заседание, на което като член на управтелния орган участва и Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност (НАСО). Заседанието започна с обсъждане на проведената конференция, като всички присъстващи изразиха своето задоволство от участието си в нея. Г-н Георгиев предложи участието на работодатели да бъде застъпено по-сериозно, като се даде по-широка гласност на икономическото влияние на подкрепената заетост...
sreshta-na-chlenovete-ot-grupata-po-intresi-po-izkustvo-i-kulturaНа 16 юни 2017 г. в Белфаст, Северна Ирландия, се проведе среща на членовете на групата по интереси на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), насочена към изкуството и културата за хора с увреждания. Агенция за социално развитие „Вижън“, член на НАСО, взе също участие в срещата. Организация от Северна Ирландия представи добри практики за успешна реализация на хора с увреждания в сферата на изкуството и културата. Избран беше съпредседател на групата по интереси в лицето на представител на Център „Габриел“ (Centre de la Gabrielle),...
zakljuchitelen-seminar-po-proekt-d-lotВ рамките на първата световна конференция по „подкрепена“ заетост „Заетост за всички – глобална перспектива“, в Белфаст на 16 юни 2017 г. се проведе заключителен семинар по проект „Бъдещи лидери на хора с увреждания“ (D-LoT), ръководен от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). В семинара взеха участие представители на 15-те страни-партньори по проекта, вкл. Председателите на Агенция „Вижън“ – Жанета Георгиева, и Национален алианс за социална отговорност (НАСО) – Георги Георгиев, както и Илина...
svetovna-konferencia-po-podkrepena-zaetostОт 14 до 16 юни 2017 г. в Белфаст, Северна Ирландия, се проведе първата по рода си световна конференция по „подкрепена“ заетост на тема „Заетост за всички – глобална перспектива“. Домакини на конференцията бяха Европейският съюз по „подкрепена“ заетост (EUSE) и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Над 700 доставчици на социални услуги, представители на НПО, бизнес сектора и образованието, както и хора с увреждания от страни от цяла Европа, Канада, Австралия и Китай взеха участие в събитието.  В програмата на...
vtora-iznesena-priemna-na-mtsp  На 7 юни 2017 г. се проведе изнесена приемна на МТСП, като част от програмата на Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“, организирана от НАСО в партньорство с EASPD, МТСП, НСОРБ и Община Варна. От името на социалното министерство в приемната взеха участие заместник-министрите Росица Димитрова и Ивайло Иванов. Приемната се проведе при голям интерес сред участниците във форума, които имаха възможност да задават въпроси и да правят предложения за промени на нормативната база в социалния сектор. Заместник-министър Иванов почерта, че акцентите в...
izlojenie-na-socialnite-uslugi-ot-stranataНа 7 юни 2017 г., като част от програмата на Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“, организиран от НАСО в партньорство с EASPD, МТСП, НСОРБ и Община Варна между 6 и 9 юни 2017 г в к.к. „Златни пясъци“ се проведе изложение на продукти, изработени от потребители и специалистите от социални услуги, като част от трудова и арт- терапия и други дейности, развиващи умения и обучаващи на трудови и социални компетенции, запознаващи с възможностите на изкуството и културата за личностно развитие, способности и опит. Над 22 социални услуги от цялата страна,...
obsto-sabranie-na-naso-vav-varnaНа 8 юни 2017 г. в рамките на тазгодишното издание на Националния форум/изложение „Социални услуги, заетост и развитие“ Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе заседание на Общото събрание на организацията. Заседанието бе открито от председателя на НАСО, Георги Георгиев, който даде отчет за дейността на организацията през 2016 г. и очерта визията и целите ѝ в периода 2017-2020 г., както и за финансови въпроси. Г-н Георгиев изтъкна ролята на представителствата на НАСО по места като водеща при организирането на местни и регионални събития, засилените партньорски...
naso-vrach-nagradite-si-za-prinos-v-socialnoto-razvitie-na-balgariaНа 7 юни 2017 г. по време на Гала вечерята в рамките на Националния форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“ бяха връчени традиционните годишни награди на НАСО за принос в социалното развитие на България. Голямата награда за принос в социалното развитие на България получиха Община Враца от категорията „Общини“ и Агенция за социално развитие „Вижън“ от категорията „Неправителствени организации“.  Акцент на гала вечерята беше 20 годишния юбилей на Агенция „Вижън“, която е сред учредителите на НАСО, както и първи член от...
Непосредствено преди Националния форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“, организиран от НАСО, в партньорство с EASPD, МТСП, НСОРБ и Община Варна, и състоял се между 6 и 9 юни 2017 г. в к.к. Златни пясъци, в МТСП се проведе среща на министър Бисер Петков с представители на неправителствени организации, работещи в областта на социалните услуги и защитата на правата на децата. От името на НАСО участие взе председателят на организацията г-н Георги Георгиев. Дневният ред беше насочен към обсъждане на предстоящите реформи в тази област. На срещата участваха широк кръг...
zakljuchitelna-sresta-po-proekt-d-lot  На 8 юни 2017 г., в к.к. „Златни пясъци“, участници в обучение, реализирано в рамките на проект „Бъдещи лидери на хора с увреждания“ (D-LoT), с водеща организация Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), проведоха среща, за да споделят коментари и впечатления от своята работа с обучителната он-лайн платформа. Събитието е част от съпътстващата програма на Националния форум/изложение "Социални услуги, заетост, развитие", организиран от НАСО в партньорство с EASPD, МТСП, НСОРБ и Община Варна. Участие в срещата взе и президентът на...
newscat-vtora-partnjorska-srestaНа 8 и 9 юни 2017 г., като част от съпътстващата програма на Националния форум/изложение на НАСО в  к.к. „Златни пясъци“, се проведе втората партньорска среща по проект „Нови умения за достъпен туризъм“ (NEWSCAT). Проектът е насочен към създаването на професионален профил и обучителен курс за специалисти от туристическия бранш, предоставящи достъпни услуги за хора с увреждания в сферата на туризма. Срещата ръководи Ибон Гармендия Ансола от водещата проекта организация Фондация „Емплея“ (Испания), а домакин на събитието бе НАСО. Участие в срещата взеха още...

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо