Веселина Ботева

Веселина Ботева

Член на УС на НАСО   Образование: Магистър „Счетоводство на финансови и нефинансови институции“, СА „Д. Ценов“ Свищов Магистър „Здравен мениджмънт“, Медицински университет Пловдив Бакалавър „Социални дейности и мениджмънт“, ПУ „Паисий Хилендарски“   Квалификация: „Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация” „Прилагане на система за измерители на конфликти на интереси […]

Надежда Юлзари

Член на УС на НАСО   Образование: Магистър по детско-юношеска психология Бакалавър по специална педагогика   Квалификации: Нормативна уредба за социални услуги   Професионален опит: Детски психолог във фондация „Психологическа подкрепа“; Изготвяне и реализация на проекти за подкрепа на деца с увреждания и осигуряване на услуги за хора с увреждания; Участие в национални и европейски […]

Светла Григорова

Светла Григорова

Член на УС на НАСО   Образование: Магистър „Социални дейности“ Бакалавър „Финанси и банково дело“ Квалификации по разработване и реализация на проекти в подкрепа на деца с увреждания   Професионален опит: Председател на УС на фондация „Грижи за деца с увреждания“. Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания в Габрово. Участия в […]

Георги Георгиев

Георги Георгиев

Председател на УС на НАСО   Образование: Магистър по икономика   Специализация: Финанси, управление на социалните дейности   Допълнителна квалификация: Разработване на нормативни документи в социалната сфера Управление на проекти и дейности Лобиране по проблемите на хората с увреждания Стартиране на собствен бизнес и управление на малки и средни предприятия Обучение на мениджъри   Професионален […]