НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАСО ще участва в 25-та международна конференция за дългосрочни грижи

В периода 26-28 септември, представител на НАСО ще вземе участие в 25-та Международна конференция за дългосрочни грижи – най-мащабното събитие, посветено на дългосрочните грижи в Европа, което ще се проведе в Торун, Полша. Участието в MKOD е възможност за сравняване на различни системи, решения и добри практики от различни страни по света, както и възможност […]

Проведено обучение за ръководителите и екипите на социални услуги

На 15 септември, Национален алианс за социална отговорност проведе обучение на тема „Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“ с обучител г-жа Николина Иванова – магистър социален педагог с допълнителна квалификация „Управление на социални услуги за деца и семейства“. В […]

Участие в заседание на ПЕРГ за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

На 19 септември,  представител на НАСО участва в заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ). На заседанието се обсъдиха окончателно одобрени Докладът за изпълнението през 2022 г. на Плана за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение […]

Проведено обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“

На 11 септември Национален алианс за социална отговорност организира провждането на онлайн обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“ – I-ва част с обучител Лилия Мирева- психодраматерапевт с дългогодишен опит в социалната сфера с различни целеви групи, натрупан в държавна, общинска администрация и неправителствения сектор. В обучението се включиха над 40 служители от […]

Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги” , което ще се проведе на 19 септември 2023г. от 09:00 до 13:00 часа, онлайн през Zoom. Обучението е в съответствие с изискванията, заложени в Наредбата за качество на социалните […]

„Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн въвеждащо обучение на тема „Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“ , което ще се проведе на 15 септември 2023г. от 09:30 до 16:00 часа, онлайн през […]

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.