НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Проведено обучение за ръководителите и екипите на социални услуги

На 15 септември, Национален алианс за социална отговорност проведе обучение на тема „Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“ с обучител г-жа Николина Иванова – магистър социален педагог с допълнителна квалификация „Управление на социални услуги за деца и семейства“. В […]

Участие в заседание на ПЕРГ за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

На 19 септември,  представител на НАСО участва в заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ). На заседанието се обсъдиха окончателно одобрени Докладът за изпълнението през 2022 г. на Плана за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение […]

Проведено обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“

На 11 септември Национален алианс за социална отговорност организира провждането на онлайн обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“ – I-ва част с обучител Лилия Мирева- психодраматерапевт с дългогодишен опит в социалната сфера с различни целеви групи, натрупан в държавна, общинска администрация и неправителствения сектор. В обучението се включиха над 40 служители от […]

Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги” , което ще се проведе на 19 септември 2023г. от 09:00 до 13:00 часа, онлайн през Zoom. Обучението е в съответствие с изискванията, заложени в Наредбата за качество на социалните […]

„Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн въвеждащо обучение на тема „Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“ , което ще се проведе на 15 септември 2023г. от 09:30 до 16:00 часа, онлайн през […]

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

В продължение на изпълнение на ангажиментите по проект CO-RESP (Community REsilience through Social Procurement), чиято цел е да се постигне устойчиво взаимодействие между местната публична власт и различните организации, ангажирани в социалния сектор, който се изпълнява от НАСО, EAPSD, Община Добрич, EUROPEAN CONFEDERATION OF INCLUSIVE ENTERPRISES (EUCIE), ZfSW – Zentrum für Sozialwirtschaft GmbH, Stadtgemeinde Gleisdorf, […]

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.