НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Партньорство с Manpower България

На 09 август, представител на НАСОР и НАСО се срещна с най-голямата компания в България за човешки ресусрси – Manpower. Компанията е глобален лидер с офиси в над 80 държави, като през последните 10 години е  единствената компания включвана ежегодно в Световния списък за „Най-етична компания“. По време на срещата се обсъдиха дейностите свързани с […]

Съвета за подпомагане на процеса на извеждането на децата от последните социални домове започва работа

На 13 септември, се проведе първото заседание на Съвета за подпомагане на процеса по извеждане на децата, настанени в последните четири дома за медико-социални грижи за деца. В тзои съвет работят най-добрите специалисти, работили по процеса на деинституализацията на грижата за децата в България, стартирал през 2010 г. Целта е да се намери най-доброто решение […]

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Най-големият търговец на дребно в света прави опит за по-добро обслужване на хората с увреждания с множество адаптивни продукти – от дрехи до технологии. Наскоро Walmart въведе адаптивен канал на своя уебсайт с подбрана колекция от артикули, които са създадени, за да бъдат достъпни. Селекцията включва адаптивни съдове и прибори за хранене, помощни устройства, играчки, […]

Осигурена подкрепа от здравно-социални услуги за над 154 хил. възрастни и хора с увреждания в домовете им

С подкрепата на мярката „Патронажна грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  над 154 хил. възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания са подкрепени в домовете си с интегрирани здравно-социални услуги в 234 общини. Основната цел на операцията е създаване на мрежа от услуги за подкрепа в домашна среда с […]

Работна среща по проект B-WISE

На 07 септември, екипът на НАСОР участва в  работна среща между партньорите по проект B-WISE, който в момента започва своето пилотиране. По време на срещата сe oбсъдиха текущите дейности по Работен пакет 4 (РП 4), както и организация на пилотното прилагане на учебната програма, която беше разработена в рамките на проекта B-WISE, в т.ч се […]

Нов изпълнителен директор на Агенция по заетостта

Смилен Вълов е новият изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Той е част от екипа на институцията, повече от 18 години. Новият изпълнителен директор беше представен пред ръководния състав на Агенцията по заетостта от заместник-министъра на труда и социалната политика Гинка Машова, главния секретар Весела Начева и съветника на министъра на труда и социалната политика […]

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.