Работна среща по проект SAS

На първи декември екипът на НАСОР участва в онлайн среща по проект SAS. Всички партньори с радост съобщиха, че са започнали успешно да прилагат модела на схемата за чиракуване в своите страни. Разбира се, имаше много предизвикателства, свързани с осигуряването на финансиране на дейността (България, Италия, Гърция), както и бюрократични спънки в някои от испанските […]

Среща по проект SAS

На 21 октомври се състоя среща по проект SAS, в която бе дискутиран планираният старт на дейността по чиракуване, която трябва да бъде имплементирана в България и останалите страни, участнички по проекта. Именно това е и основната цел на международния проект, в който НАСОР представлява България и активно участва – да бъдат подпомогнати хората в […]

Среща на партньорите по проект SaS в България

06.2022 В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО – Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване, и […]

Екип на НАСОР участва в обучение по проект SAS

06.2022 През изминалата седмица екипа на НАСО Р участва в обучение на VIC (Съветници по професионална интеграция) по проект SAS в Париж, Франция. Домакините от ЛАДАПТ предоставиха отлични условия и организация, които позволиха всички участници да представят прилаганите в техните страни модели за чиракуване и да сравнят нивата на развитие и прогрес, предимствата и недостатъците […]

Екипът на НАСОР участва в работна среща по проект SАS

04.2022 На  12 април екипът на НАСОР участва в работна среща по проект SАS, по време на която бяха дискутирани резултатите по дейност PR1. Всички участници сме предали съответните доклади -анализи за прилаганите модели на чиракуване в страните партньори по проекта. Предстои норвежкия партньор (Спир, Осло) да обобщи всички доклади и да ги синтезира в […]

Среща по проект SAS

На 15 март представител на НАСО участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните събития по проект SaS в него. всяка една от страните участнички направи подробен доклад-анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво. От страна на НАСОР изготви […]

Проект SAS

По проект SaS – LADAPT Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и др. Един от основните приоритети на проекта е създаването на подкрепяща заетост, професионална интеграция и реализиране на плавен преход към заетост […]

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО – Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване, и в […]

Участие в среща по проект SAS

  На  12 април екипът на НАСО Р участва в работна среща по проект SАS, по време на която бяха дискутирани резултатите по дейност PR1. Всички участници сме предали съответните доклади -анализи за прилаганите модели на чиракуване в страните партньори по проекта. Предстои норвежкия партньор (Спир, Осло) да обобщи всички доклади и да ги синтезира […]

Участие в среща по проект SAS

16.03. 22 г. На 15 март представител на НАСОР участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните събития по проект SaS в него. всяка една от страните участнички направи подробен доклад-анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво. От страна […]