Разработване на поднормативна уредба на ЗСУ

19.11.21 г. Представители на НАСО участваха в заседание на Междуведомствена работна група за разработване на поднормативна уредба на Закона за социалните услуги, което се проведе на 19 ноември. По време на срещата се обсъдиха стандартите и критериите за качество на социалните услуги в страната, осигуряване на подслон за лица, пострадали от домашно насилие и лица, […]

Участие в уебинар за включване на хората с увреждания на пазара на труда

19.11.21 По инициатива на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Асоциация LADAPT на 19 ноември се проведе уебинар за обсъждане на работните стажове като възможност за включване на хората с увреждания на пазара на труда. В рамките онлайн събитието, в което участваха представители на НАСО, се организираха дицкусии в […]

Онлайн дискусия за партньори по проект D-CARE

19.11. 21 г. Представител на НАСО участва в работна среща по проект D-CARE, която се проведе на 16 ноември. Партньорите по проекта обсъдиха организацията на транснационалните семинари, първият от които ще се проведе в Чехия на 22 ноември. Участието на Национален алианс за социална отговорност в международния проект ще допринесе за постигането на основните цели […]

Работна среща в Американски университет

19.11. 21 г. На 18 ноември мениджърът „Национални партньорства и специализирани дейности“ в НАСО г-жа Наталия Христова проведе работна среща с декана на Америнанския университет в България г-жа Сабина Аронова Вийн. По време на срещата се обсъдиха възможности за партньорство между Алианса и висшето учебно заведение в сферата на корпоративната социална отговорност, заетостта на младите […]

Обучение на доц. д-р Соня Будева за професионалните рискове в помагащите професии

19.11.21 г. Обучение на тема „Професионални рискове в помагащите професии. Стратегии и техники за редуцирането им.“ се проведе на 19 ноември. Лектор на онлайн дискусията бе преподавателят от Великотърновски университет „Св. св.Кирил и Методий“ доц. д-р Соня Будева, която отскоро е част от Експертния съвет на НАСО. В обучението с включиха работещи в сферата на […]

Проведено обучение за управление на времето и техники за мотивация

19.11. 21 г. На 19 ноември експертът на НАСО г-жа Живка Айрянова проведе обучение на тема „Планиране и управление на времето. Поставяне на цели и мотивация за успех“. Психологът-консултант Живка Айрянова, която има дългогодишна практика в сферата на общуването, работата в екип и оценка на емоционалното благополучие, се спря на основните методи за планиране на […]

Стратегия на EASPD за периода 2022-2025 г.

По време на Генералната асамблея на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, която се проведе на 15 октомври, бе представена Стратегия за периода  2022—2025 г. Като една от най-мащабните неправителствени организации на европейско ниво, EASPD подкрепя и промотира работата на своите членове – над 130 организации, предоставящи повече от 12 […]

Участие в регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация

15. 11. 21 г. На 12-14 ноември представител на НАСО участва в организираната от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ 13-та Източно- и централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация“. Събитието се проведе с подкрепата на UNICEF ECARO, Министерството на образованието и науката и със съдействието на Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC). […]

Работна среща със зам.-кмета на Община Перник

12.11. 21 г. На 9 ноември се проведе работна среща между г-жа Наталия Христова,  мениджър „Национални партньорства и специализирани дейности“ в НАСО  и зам.-кметът на Община Перник г-н Стефан Кръстев. По време на срещата се обсъдха актуални въпроси, свързани с местните политики в социалната област, работата на социалните услуги, сътрудничество и бъдеща работа между Алианса […]

Среща в общинска администрация Благоевград

12. 11. 21 г. На 11 ноември г-жа Наталия Христова, мениджър „Национални партньорства и специализирани дейности“ в НАСО, проведе среща с директора на  дирекция „Социална и жилищна политика“ г-жа Емилия Халилова. Договорени бяха последващи действия за съвместна работа в областта на социалните услуги, възможностите за осигуряване на заетост за хора с увреждания и реализиране на […]