Пленарна сесия на Икономически и социален съвет

07.06. 21 г. На 7 юни се проведе извънредна пленарна сесия на Иконимическия и социален съвет с участието на председателя на НАСО г-н Георги Георгиев в качеството му на редовен член. Сесията обсъди проект- предложение и допълнение и прие резолюция на Икономическия и социален съвет на Република България за мерки в подкрепа на икономическото възстановяване […]

Зам.-министър Надя Клисурска на посещение в „Шоколадова фабрика Станимира“

07.06.21 г. Мисията на социалните предприятия е да интегрират хора от уязвимите групи чрез подходяща работа и да им създадат трудови навици. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска при посещението си в социалното предприятие „Шоколадова фабрика Станимира“, която се запозна с екипа на фабриката и с технологичния процес по приготвянето на […]

Регионален форум в Пазарджик с участието на зам.-министър Надя Клисурска

03.06.21 В изпълнение на годишната си програма НАСО рестартира провеждането на срещи и събития с участие на живо.  Една от първите срещи, проведена с активното участие на представители на социални услуги, доставчици на социални услуги и заинтересовани институции се проведе на 3 юни  в Пазарджик.  В рамките на изключителен интерес и активно участие и дискусия […]

„КООП фест“ в Банкя в помощ на хората с увреждания

03. 06. 21 г. Официалното откриване на фестивала „КООП ФЕСТ – БАНКЯ“ под мотото „Заедно с хората с увреждания“, се проведе на 3 юни в град Банкя. Събитието, чийто организатор е Националния съюз на трудово-производителните кооперации, обхвана дните от 3 до 6 юни с цел да подкрепи хората с увреждания с благотворителен базар и разнообразна […]

Участие в Кафене на познанието на EASPD

02.06.21 г. НАСО участва в Кафене на познанието – EASPD’s knowledge café, което се проведе на 2 юни. По време на онлайн срещата беше споделен израелският опит за защитената и подкрепена заетост. Като организация, активно работеща за правата на хората с увреждания, EASPD събра водещи специалисти в сферата, които  представиха най-новите тенденции и успешни практики. […]

Среща по проект ECI Agora

02.06.21 г. Работна среща по проект ECI Agora се състоя на 2 юни, по време на която бяха обсъдени предстоящите инициативи и събития, както и детайли около предстоящата конференция като част от основните дейности по проекта. Следващата онлайн среща, в която ще вземат участие представители на НАСО, ще се проведе на 15 юни. Целите на […]

Среща по проект eDigiStars

02.06.21 г. На 31. 05. 21 г. НАСО участва в среща на консултативната група за България по проект „Изграждане на цифров предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна система за обучение“ за представяне на работните версии на инструментите POWERYOU, CAMPUS и LABEL. Целта на срещата, организирана от Агенция по заетостта, Българска стопанска камара и Бизнес […]

Рaботна среща по проект D-CARE

01.06.21 г. НАСО се включи в работна среща по проекта D-САRЕ, която се състоя на 31 май. Участието на организацията в проекта цели да допринесе за подобряването на общата демографска ситуация в страната. Проектът D-CARE се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ и е насочен към хора на възраст над 55 […]

Участие в заседание на ПК „Социална политика“ на Икономически и социален съвет

01. 06. 2021 г. Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в заседание на Постоянната комисия „Социална политика“ към Икономически и социален съвет (ИСС), което се състоя на 31 май. По време на срещата бе обсъдено разработването на становище по проект на Национална здравна стратегия 2021-2030 г. В работата по подготовка на становището са привлечени […]

Среща на НАСО в Разград

28.05.21 г. На 26 май председателят на НАСО г-н Георги Георгиев се срещна и разговаря със зам.-кмета на Община Разград г-жа Руска Вътева. В срещата взеха участие  специалисти и работещи в социалната сфера в общинските структури.  Бяха обсъдени широк кръг от въпроси, свързани с развитието на местните политики в социалната област. Дискутирани и уточнени бяха […]