Конкурс за иновации по проект D-CARE

07.01. 22 г. Конкурсът за иновации по проект D-CARE, в който НАСО е сред водещите партньори, има за цел да намери иновативни решения за регионалните предизвикателства в областта на интелигентните здравни услуги и грижите. Всяка от осемте държави от партньорския консорциум D-CARE е определила предизвикателствата, върху които иска да се съсредоточи в своята страна, например […]

КОНКОРДИЯ България ще води децата на върховете Ком, Мусала и Черни връх

10. 01. 22 г. Дарителската кампания „Да помогнем на деца в риск да изкачат своите върхове!“ се проведе онлайн на platformata.bg и dmsbg.com в периода ноември – декември 2021 г. като част от инициативата #ЩедриятВторник. За кратък период от време са привлечени много съмишленици за каузатакауза, които са повяррвали в нейната сила и направили дарения, […]

Трансформация и гъвкавост – ключови за социалното предприемачество в България

07. 01. 22 г. Работодателите трябва да бъдат насърчавани, за да предоставят работа на хора в неравностойно положение, защото квотите лесно могат да бъдат заобикаляни. Практически кризата донася и нови възможности и прави бизнесът по-гъвкав. Това коментира г-жа Цецка Караджова, основател на партньорите на НАСО фондация „Светът на Мария“ в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg […]

Анкета за изготвяне на Европейската стратегия за грижи през 2022 г.

05.01. 21 г. Европейската федерация на социалните работодатели /FESE/ подготвя анкета с подкрепата на НАСО,  която е свързана с подготовката на Европейската стратегия за грижи през 2022 г. и е насочена към предоставянето на  дългосрочни грижи за деца. Стратегията ще съдържа конкретни цели и действия и ще окаже голямо влияние върху услугите и начина, по […]

Заседание на Управителен съвет

Работната 2021 година за НАСО завърши със заседание на Управителния съвет. Основна тема от дневния ред бе обсъждане и приемане на Годишна програма за работата на НАСО за 2022 година. В приетата програма остана установената традиция за широкобхватна и многотематична работа през годината, както и провеждане на голям брой местни, регионални, национални и международни събития. […]

Среща в Югозападен университет „Неофит Рилски“

16. 12. 21 г. На 15 декември представител на НАСО се срещна с преподаватели от катедра „Социални дейности“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“.  Срещата, в която се включи  доц. д-р Васка Станчева,  даде възможност за обсъждане на продължаване на партньорството и работата по конкретни дейности и задачи, които Алиансът ще реализира заедно с висшето учебно […]

Заседание на Тематичната работна група за Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

20. 12. 21 г. Представители на НАСО участваха в заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., което се проведе на 15 декември. На заседанието се представиха разработените проекти на интервенции, в резултат на проведените до момента обсъждания. Участниците обсъдиха […]

Проведено обучение „Диагностика и оценка в сферата на помагащите професии“

17. 12. 21 г. Национален алианс за социална отговорност проведе обучение на тема „Диагностика и оценка в сферата на помагащите професии“, което се състоя на 17 декември  в онлайн среда. Обучителят доц. д-р Соня Будева, експерт на НАСО и преподавател във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, разясни основни принципи при работа с потребители […]

Участие в семинар по проект D-CARE

16.12. 21 г. На 14 декември представители на НАСО участваха в работен семинар по проект D-CARE. Събитието, което се проведе в онлайн среда, даде възможност за среща и открита дискусия между партньортите по проекта. Обсъдиха се темите за проведените регионални семинари и отчета на всяка една от страните за приключилите дейности. Алиансът е водещ партньор […]

Фондация „Светът на Мария“ развива нова услуга – „Подкрепа за придобиване на трудови умения“

  15. 12. 21 г. Фондация „Светът на Мария“, която е част от партньорската мрежа на НАСО, съвместно с Института за социални услуги в общността започва работа по проект в подкрепа на хората с интелектуални затруднения. Ще бъде стартирана и развита нова услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения„. Участниците в проекта ще работят за […]