Среща по проект ECI AGORA

18.06.21 г. Представители на НАСО участваха в конференция по проект ECI AGORA, която се състоя на 15 юни. Обсъдени бяха темите за популяризирането на информационните материали по проекта и финалния отчет за дейностите през последните 6 месеца. Едни от целите на проекта ECI AGORA са да се създадат подходящи условия за обединяване на всички заинтересовани […]

Работни срещи по проект D-CARE

18.06.21 г. Представители на НАСО участваха в работни срещи по проекта D-САRЕ, които се състояха на 14 и 18 юни. Сред основните теми, засегнати по време на онлайн срещите, бяха отчета за оценка на инструментите за иновативни обучителни среди в България. Участниците в срещата обсъдиха детайли около маркиране на целевите групи, към които е насочен […]

Участие в заседание за разработването на Национална стратегия за дългосрочна грижа

18.06. 21 г. Представител на НАСО взе участие в заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ), което се проведе на 18 юни. Основната цел на заседанието е приемането на окончателния проект на Доклад от прегледа на изпълнението […]

Обучение за възможностите за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз

18. 06.21 г. Експертите на НАСО Невена Добрева и Сюзан Сейфетинова проведоха обучение на тема “Възможности за финансиране на НПО, социални услуги, общини и работодатели“, което се състоя на 18 юни. Обучението събра представители на неправителствения сектор, социални услуги, общини и работодатели. В рамките на онлайн дискусията влязоха темите за възможностите за финансиране в областта […]

Уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“

15. 06.21 г. Представители на НАСО взеха участие в уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“, който се проведе съвместно от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Европейската комисия. Уебинарът е съпътстващо събитие на Конференцията на държавите членки по конвенцията на ООН. Онлайн дискусията даде възможност да се […]

Център за обучение, експертна подкрепа и управление

НАСО стартира нов вид подкрепа за своите членове, чрез новосъздадения си Център за обучение, експертна подкрепа и управление. Освен обучителния център на организацията, който вече втора година предоставя обучения и супервизии, новият център ще допълни нуждите и потребностите на работещите в социалната сфера за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги, политики и […]

Конференция по проект ECI Agora

10.06. 21 г. Представители на НАСО участваха в конференция „Ранна детска интервенция – за устойчиво и приобщаващо бъдеще“, която премина под надслова „Като променяме началото на историята – променяме цялата история“. Онлайн събитието по проекта ECI Agora събра представители на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Европейския парламент, министерства, общини […]

Работни срещи по проект D-CARE

10. 06. 21 г. Представители на НАСО се включиха в работни срещи по проект D-CARE. По време на онлайн дискусията, проведена на 9 юни, бяха обсъдени темите за четирите обучителни програми и предназначените за тях таргет групи, към които е насочен проекта, възможностите за развиване на дигитални умения от възрастните хора, които са основна целева […]

Работна среща на НАСО в Шумен

10. 06. 21 г. На 9 юни председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща с представители на ръководството на Община Шумен. В нея взеха участие зам.-кметът с ресор „Социална политика и здравеопазване“ г-жа Светлана Маркова и директорът на ресорната дирекция г-жа Петранка Петрова. По време на срещата се засегнаха широк кръг от въпроси, […]

Меморандум за сътрудничество между НАСО и Българско-турската търговско-индустриална камара

10. 06. 21 г. На 9 юли в град Шумен председателят на НАСО г-н Георги Георгиев и председателят на Българско-турската търговско-индустриална камара г-н Фикрет Индже подписаха Меморандум за сътрудничество, който е насочен към осигуряване на условия за бъдещо партньорство за обмен на опит, информация и взаимопомощ в области, свързани с корпоративната социална отговорност в двете […]