НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Онлайн обучение: „Правата на децата. Конвенция на ООН за правата на децата. Детско участие и инструменти за събиране на обратна връзка от потребители в социалните услуги“

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн обучение на тема „Правата на децата. Конвенция на ООН за правата на децата. Детско участие и инструменти за събиране на обратна връзка от потребители в социалните услуги“ на 28 ноември 2023г. от 09:00 до 13:00 часа, онлайн през Zoom.   Водещ: Елена Петкова – […]

Участие в Третото заседание на комитета за наблюдение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На  16 ноември, представител на НАСО взе участие в Третото заседание на комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027. На заседанието е съгласувана индикативната годишна работна програма за 2024 г. на ПКИП 2021-2027. В началото на дискусията са подадени за обсъждане и одобряване на изменение на Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Утвърждаване на […]

Участие в заседание на МРГ към МТСП

На 14 ноември, г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, взе участие в заседание на Междуведомствената работна група създадена със Заповед № РД-02-124/02.10.2023 г. на министъра на труда и социалната политика, целяща разработване на концепция и предложения за нормативни промени за повишаване на ефективността на политиката за правата на хората с увреждания. По време на събитието […]

Национален форум на социално отговорните работодатели

На 15 ноември в София, Национална асоциация на социално отговорните работодатели, част от Консорциум НАСО, организира и проведе Национален форум на социално отговорните работодатели. Форумът е първото национално представено самостоятелно събитие на Асоциацията. Целите на форума включваха партньорство между всички заинтересовани страни в т.ч местната и държавната власт, обсъждане и даване на полезни решения за […]

Национална годишна среща социални услуги 2024г.

На 15 ноември, в София, се състоя „Национална  годишна среща социлани услуги 2024 в която взеха участие представителствата, експертния съвет, секретариата и Управителния съвет на НАСО. На срещата се обсъдиха темите за развитието на социалните политики, социални услуги и заетост в страната, предстоящите събития и работата на Алианса през следващата 2024г. Председателят на НАСО г-н […]

Покана за онлайн обучение на тема „Превенция на насилието. Закрила от насилие при потребители и служители на социални услуги

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в онлайн обучение на тема „Превенция на насилието. Закрила от насилие при потребители и служители на социални услуги” на 10 ноември 2023г. от 15:30 до 17:30 часа, онлайн през Zoom Водещ: Лилия Мирева– психодраматерапевт с дългогодишен опит в социалната сфера с различни целеви групи, […]

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.