Работна среща по проект B-WISE

Експерти на НАСО и НАСОР имаха удоволствието да участват в срещата на Общото събрание по проект B-WISE. Самата среща се състоя в Рига, Латвия, но благодарение на нейния хибриден вид, нашите представители се присъединиха онлайн. Цялостното развитие по проекта бе дискутирано, и водещите партньори по всеки един от работните пакети презентираха постигнатите резултати, както и […]

Стартиране на „Доклад за текущата ситуация на пропуски в уменията, най-вече в сферата на дигитализацията в сектора на WISE и предвиждане на бъдещи нужди“

Партньорите по проект B-WISE се радват да ви съобщят публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата на трудова интеграция в социалните предприятия (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в сферата на дигитализацията“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта. Докладът има за цел да допринесе за разработването […]

Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за тенденциите и предизвикателствата пред WISE в Европа

Партньорите по проекта B-WISE се радват да ви съобщят за публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата пред социалните предприятия за трудова интеграция (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в цифровата област“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта. Докладът има за цел да допринесе за разработването […]

Работна среща по проект B-WISE

20/09/2022 През изминалата седмица НАСОР участва в друга важна среща по проект B-WISE, свързана със създаването на обучителни програми и локализирането на обучителни инструменти за учители и обучители – прегледът беше обсъден с всички партньори по проекта, които участват в Работен пакет 3. Ще бъдат разработени три учебни програми на ЕС (по една за всяка […]

Работна среща по проект B-WISE

13/09/2022 През изминалата седмица, екипа на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 2, чиято основна цел бе всички партньори, участвали в изследванията по казуси 1 и 2, да бъдат запознати с обобщените резултати, базирани на междинните доклади, предоставени от всяка страна, участник по проект B-WISE. Водещият партньор по конкретният работен пакет успешно бе […]

Работна среща по проект B-WISE

07/09/2022 През изминалия ден екипа на НАСОР имаше удоволствието да вземе участие в онлайн работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 – „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“). Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен пакет), по повод изготвяне първия […]

Работна среща по развитието на „Работен пакет 2“

  През изминалата седмица, екипа на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 2, чиято основна цел бе всички партньори, участвали в изследванията по казуси 1 и 2, да бъдат запознати с обобщените резултати, базирани на междинните доклади, предоставени от всяка страна, участник по проект B-WISE. Водещият партньор по конкретният работен пакет успешно бе […]

Работна среща по развитието на „Работен пакет 3“

През изминалия ден екипа на НАСОР имаше удоволствието да вземе участие в онлайн работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 – „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“). Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен пакет), по повод изготвяне първия доклад […]

Бяха избрани 10 от най-добрите практики от 8 страни по проекта B-WISE

03.2022 Партньорите по проект B-WISE представиха 34 добри практики, които след това бяха прегледани от ad hoc комисия, координирана от EASPD (ArberitPlus, De Omslag, SENT, ENSIE и Scuola Centrale Formatione). Изборът на 10-те най-добри практики е избран въз основа на оценките на комисията. Интелигентни помощни станции за работа и обучение с разширена реалност:   Smart […]