Национална Годишна Среща на Секретариата на НАСО

На 15/16 декември се проведе национална годишна среща на секретариата на НАСО в която се обсъди проект на Годишната програма на НАСО за 2023 година. Обсъдиха се основните акценти в работата на всеки член от секретариата според личните му експертни отговорности, възможностите за усъвършенстване на вътрешно организационните структури, повишаване на експертността и приноса им за […]

Заседание на Управителния Съвет на НАСО

На 5 декември в София се проведе поредното редовно заседание на Управителния Съвет на НАСО. В рамките на дневния ред бе обсъдено изпълнението на годишната програма на НАСО за 2022 година, както и проект на годишната програма на Алианса за 2023 година. Дискутирани бяха основни акценти от работата през настоящата година и необходимостта от актуализации […]

Уебинар на EASPD И EPR на тема „Преходът на младите хора с увреждане – Добри практики и фактори за успех“

Представители на НАСО се включиха в уебинар организиран съвместно от EASPD и EPR, който се проведе на 7 Декември с основна цел дискусия за прехода на младите хора в неравностойно положение от обучителен период към професионална реализация. Уебинарът се базира на проучване направено в последните месеци от страна на двете организации, което разгледа интересни, достъпни […]

НАСО на работно посещение в Брюксел, Белгия

На 30 ноември, представители на НАСО присъстваха на уъркшопи за създаване на съдържание фокусирано върху рекламата и маркетинга на неправителствени организации.  Семинарите се проведоха в Брюксел, Белгия и бяха организирани от Европейската Асоциация на Доставчиците на Услуги за Хора с Увреждания (ЕАСПД), на които НАСО е официален представител за България. По-късно през деня се проведе […]

Проведена среща в Народното Събрание по повод Международния ден на хората с увреждания

По повод Международния ден на хората с увреждания, представители на НАСО присъстваха на среща в Народното събрание с представители на организации на и за хората с увреждания и изложба на художници с увреждания. Инициативата за срещата беше на народните представители от Комисията по труда, социалната и демографската политика. Веска Събева, председател на асоциация  на родители […]

Изложба „Ние можем“

По повод 3 декември, Международен ден на хората с увреждания, се състоя изложба под наслов „Ние можем“. Представители на НАСО присъстваха на официалното откриване на изложбата, която беше организирана от Съюза на Инвалидите в България (СИБ). На нея бяха представени художествени творби на хора в неравностойно положение от цялата страна. На събитието бяха представени творци, […]

Покана за онлайн обучение

НАСО организира обучение, което е подходящо за специалисти и екипи от социалните услуги. Тема на обучението: „Приложение на нормативна уредба в областта на СУ“ Ще бъдат разгледани спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги. Участниците ще имат възможността да споделят своя опит, както и да участват в дискусията с въпроси, касаещи […]

Заседание на Икономически и Социален Съвет

На 2 декември председателят на НАСО, Георги Георгиев, участва в заседание на Икономическия и социален съвет, на което бяха разгледани предложенията на НАСО за включване в програмата на ИСС за 2023г. Алиансът предлага на съвета да приеме становище с препоръки за промяна на механизмите за държавна подкрепа към работодателите с цел осигуряване на работни места […]

Изложба по повод Международния ден на хората с увреждания

Съюзът на инвалидите в България ще отбележи Международния ден на хората с увреждания с изложба под надслов „Ние можем“ Официалното откриване на изложба под наслов „Ние можем“ ще се състои на 3 декември 2022 г. от 11:00 часа, в Галерия „Сердика“. В експозицията ще видите художествени творби на членове на Съюза на инвалидите в България. […]

Покана за подкрепа – Център Алтернатива 55

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”- Стара Загора над 15 години работи за развитие и социализиране на деца с генерализирани разстройства в развитието/ГРР – предимно с аутизъм. За съжаление през последните години рязко се увеличава броят на децата с този проблем: ако преди 20 години на 10 хиляди живородени едно бе с аутизъм, днес вече с тази […]