Oнлайн обучение на тема „Особености при работата с деца и лица с асоциално поведение. Интервенции при злоупотреба с ПАВ, зависимости и рисково сексуално поведение“

Национален алианс за социална отговорност отправя към Вас покана за участие в онлайн обучение на тема „Особености при работата с деца и лица с асоциално поведение. Интервенции при злоупотреба с ПАВ, зависимости и рисково сексуално поведение“ , което ще се проведе на 29 февруари 2024 г. от 10:00 до 12:00 часа, онлайн през Zoom. Обучението […]

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 21 февруари НАСО участва като редовен член в заседание на Националния съвет за хората с увреждания към МТСП. В консултативния орган участват представители на държавата, национално представителните организации на и за хората с увреждания, синдикати, работодатели и Националното сдружение на общините в Република България. В заседанието взе участие заместник-министърът на труда и социалната политика […]

Участие в работна среща относно СПРЗСР 2023-2027 г.

НАСО все участие в обсъждане на актуалните бележки от страна на Европейската комисия по отношение на първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на селските райони 2023-2027 г. В провелата се на 20 февруари, онлайн работна среща, участие взеха екип на Министерство на земеделието и храните, представители на земеделския бранш и […]

Среща със Столична Община

Представители на НАСО взеха участие в провелата се на 16 февруари, в сградата на Столична Община, среща на национално представителните организации на и за хора с увреждания с г-жа Надежда Бачева, заместник-кмет по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ и г-жа Минка Йовчева, директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“. […]

Благотворителен базар в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

КСР Търговище, част от Консорциум НАСО, организира благотоворителен базар на който сръчните и креативни потребители на Комплекса ще предложатразлични ръчно направени творения, които са подходящи за предстоящите празници през март месец. Базарът ще е достъпен от 14 февруари до 8 март. Красивите прозиведения може да намерите  на  ул. Капитан Данаджиев 29, гр. Търговище.  

Покана за участие в онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа до-лекарска помощ в социалните услуги”

Национален алианс за социална отговорност отправя  към Вас покана за участие в  онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа до-лекарска помощ в социалните услуги” , което ще се проведе на 19 февруари 2024г. от 09:00 до 13:00 часа, онлайн през Zoom. Обучител: Албена Борисова – директор на социална услуга с дългогодишен опит в оказването […]

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.