НАСО има първите си посланици на партньорството и успеха

В рамките на Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ НАСО връчи първите нови награди, съгласно решение на Управителния съвет, с които ще бъдат удостоявани известни и успешни личности със званието „Посланици на партньорството и успеха“. Първите носители на това звание са генералният секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с […]

Предложения, приети от участниците в Националния форум

30.06.21 г. В рамките на Нациoналния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ се разгледаха и обсъдиха различни предложения за промени в нормативната уредба в посока развитие на социалното предприемачество и търсене на адекватни финансови инструменти и политики за подобряване на социално-предприемаческия сектор. Приемайки, че реализирането на социалната политика е акт на съвместни усилия и […]

Участие във Форум по заетост на EASPD

29.06.21 г. На 28 юни се проведе Форум по заетост на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, в който представители на НАСО взеха участие. По време на срещата са дискутирани новата стратегия на EASPD за периода 2022-2025, която е под надслов „Движение напред: интелигентна трансформация и изграждане на устойчивост“. След представянето […]

Център за управление, обучения и консултация

НАСО стартира нов вид подкрепа за своите членове, чрез новосъздадения си Център за управление, обучения и консултация. Освен обучителния център на организацията, който вече втора година предоставя обучения и супервизии, новият център ще допълни нуждите и потребностите на работещите в социалната сфера за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги, политики и дейности. […]