Декларация на национално представителните организации на и за хората с увреждане

03.12.21 г. Национално представителните организации на и за хората с увреждане излязоха с декларация, в която заявиха готовността си за продължаване на активното си участие в създаването и реализацията на социалните политики и усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в България. На 3 декември, когато се отбелязва […]

Стратегия на EASPD за периода 2022-2025 г.

По време на Генералната асамблея на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, която се проведе на 15 октомври, бе представена Стратегия за периода  2022—2025 г. Като една от най-мащабните неправителствени организации на европейско ниво, EASPD подкрепя и промотира работата на своите членове – над 130 организации, предоставящи повече от 12 […]

ПОКАНА за обучение: „Диагностика и оценка в сферата на помагащите професии“

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение „Диагностика и оценка в сферата на помагащите професии“, което ще се проведе на 17 декември 2021 г. от 14,00 до 17,00 часа, онлайн през Zoom. Лектор: доц. д-р Соня Будева, експерт на НАСО, преподавател във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Програмата е […]

ПОКАНА за обучение: „Специфика на работа с деца с увреждания. Работа с деца с аутизъм, ДЦП, диабет, епилепсия и синдром на Даун.“

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение „Специфика на работа с деца с увреждания. Работа с деца с аутизъм, ДЦП, диабет, епилепсия и синдром на Даун.“, което ще се проведе на 10 декември 2021 г. от 14,00 до 16,00 часа, онлайн през Zoom. Лектор: Валентина Гешева, експерт към Фонд за превенция […]

Покана за участие в Годишна национална среща

„СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 2022“ 29 ноември от 10.00ч. онлайн чрез Zoom УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В условията на силно утежнена пандемична обстановка, се налага да вземем решение и предприемем действия различни от нагласите и желанията ни. В тази връзка, въпреки даденото предварително съгласие за живо участие на по-голяма част от вас, на традиционната Национална годишна среща в края […]

13-та Международна конференция за допълваща и алтернативна комуникация в приобщаващото образование

За 13-та поредна година дългогодишният партньор на НАСО Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ отправя покана за участие в конференция „ДАК в приобщаващото образование“, на която ще бъдат представени съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти с фокус върху добрите практики, опита в работата и обучение на деца […]

Нови членове на НАСО

29.10. 21 г. Отскоро нови членове на НАСО са две престижни висши учебни заведения – Икономически университет–Варна и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Добре дошли в нашето голямо семейство! Нека партньорството ни бъде ползотворно и заедно да работим за реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различните соцални общности за по-добро […]

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

13.10. 21 г. Национален алианс за социална отговорност дава възможност за работа на експерти в офисите си в София и Варна. Разширяването на екипа от експерти има за цел да надгради активната дейност на Алианса в посока реализиране на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на […]

Консултиране и разработване на проекти

Национален алианс за социална отговорност предоставя на своите членове и партньори комплексна услуга за консултиране и разработка на проекти по различните европейски и национални програми. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно: Предварителна консултация за получаване на безвъзмездно финансиране На този етап се прави прогноза за броя на […]

Информация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България през 2020 г.

В рамките на реализираното от НАСО национално и европейско партньорство в последните две десетилетия, организацията ни съсредоточава основните усилията и дейностите си в работа по темите за развитие на социалните услуги и заетостта за хората с увреждания. През последните години събрахме и анализирахме разширена информация от всички ангажирани страни относно състоянието, финансирането и подкрепата за […]