ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

МЕЖДУНАРОДНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА- РУСЕ, 30-31.10.2017

Категория
Предстоящо
Дата
d-M-Y 14:00 - d-M-Y 13:30

Сдружение Свободен младежки център (www.fyc-vidin.org) – Видин е водеща организация в изпълнението на проект 16.5.2.001 „Регионална мрежа за социална кохезия“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България. Проектът цели чрез трансгранично консолидиране на ресурси, изграждане на капацитет и публично-частно партньорство да се постигане по-висока ефективност на социалните услуги за хората от българо-румънската гранична зона, изложени на риск от бедност или социално изключване.

С това писмо искаме да поканим Вас или Ваш представител за участие в Международна среща на експерти, която ще се състои в гр.Русе в периода 30-31 октомври 2017г. (понеделник и вторник) в хотел «Бистра и Галина» (http://www.bghotel.bg/). Целта на срещата е:

-          Да се запознаят ключови експерти от целевите региони от България и Румъния с актуалното състояние на системата на социалните услуги в съседната страна;

-          Да се осигури по-високо експертно ниво в процеса на вземане на решения относно дейностите по проекта свързани с изграждане на капацитет, което да позволи по-ефективно и отговарящо на нуждите изразходване на финансовите средства.

За участие във форума са поканени 20 представители (по 10 от страна) на регионални и териториални структури на институциите с ключова роля по отношение на социалните услуги (в българския случай – поделения на АСП, общини и други големи доставчици на социални услуги, методически експерти и др. ) от българо-румънския трансграничен район. 

Освен запознаване с особеностите на съседската система за социални услуги, очаква се срещата по-конкретно да допринесе за определяне на тематиката и участниците в 10-те съвместните срещи за обмяна на опит и 10-те надграждащи обучения, предвидени по проекта, както и за процедурата за техния подбор. 

 
 

Всички Дати

  • d-M-Y 14:00 - 13:30

Powered by iCagenda

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Предстоящо