ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

Враца, Национална среща „Услугите за ранно детско развитие – реалност и перспективи“

Категория
Предстоящо
Дата
d-M-Y 11:00 - 15:00

23 ноември, Враца – Национална среща „Услугите за ранно детско развитие – реалност и перспективи“


На 23 ноември 2016 г. във Враца ще се проведе Национална работна среща на Общностните центрове за деца и семейства на тема „Услугите за ранно детско развитие – реалност и перспективи“. Организатори на събитието са община Враца и НАСО.
Целта на срещата е организиране на платформа между всички 26 ОЦДС от цялата страна за обмяна на опит и добри практики, споделяне на проблемите и успехите и съвместно търсене на ефективни решения на отворените пред тях предизвикателства.

Предварителна програма:

гр. Враца, 23 ноември 2016 г., Общностен център за деца и семейства


9.00 – 9.30 Регистрация на участниците

9.30 – 10.30 Откриване на срещата
• Приветствие от Калин Каменов - Кмет на Община Враца
• Приветствие от Веселина Любомирова – експерт в НАСО
Представяне на участниците в срещата

10.30 – 10.45 Кафе пауза

10.45 – 12.00 Представяне на Проект BG05M9OP001-2.004-0058-C01 „СТИМУЛ за ранно детско развитие“

Запознаване с базата на Общностен център за деца и семейства – Враца

12.00 – 13.30 Обяд
13.30 – 14.30 Споделяне на добри практики и специфика на дейностите по проектите на общините

14.30 – 15.00 Кафе пауза
15.00 – 16.30 Дискусия: „Перспективи за бъдещето на Общностните центрове и интегрираните услуги за ранно детско развитие“

16.30 Закриване на срещата


 
 

Всички Дати

  • d-M-Y 11:00 - 15:00

Powered by iCagenda

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Предстоящо