Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА...

Read more

НОВИНИ

„Защото СМЕ ХОРА!“

„Защото СМЕ ХОРА!“

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти! Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора. Членовете на НАСО, „Каритас България“, стартираха поредното издание на ежегодната си кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Чрез нея организацията иска да помогне на  възрастни и болни хора от 13 градове и села в България с професионални грижи за...

Четвърта Международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”

Четвърта Международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”

На 11 ноември експерти на НАСО се включиха в четвъртата международна конференция на тема “ДАК през целия живот”, която се проведе онлайн. Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други)....

Церемонията по награждаване на участниците в национален конкурс: #Щастливо Детство

Церемонията по награждаване на участниците в национален конкурс: #Щастливо Детство

На 11 ноември, Недка Петрова, представител на НАСО и член на работната група по изготвяне на плана за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция на детето 2030,  участва в събитието „Гаранция: #Щастливо детство“, което бе открито от Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика, Лазар Лазаров. Симеон Събев, на 10 години от Варна,...

“Пакетът от инициативи на ЕС за подобряване на резултатите на пазара на труда за хората в неравностойно положение“

“Пакетът от инициативи на ЕС за подобряване на резултатите на пазара на труда за хората в неравностойно положение“

На 9 ноември, представители на НАСО се включиха в онлайн среща, чиито домакин беше EASPD. Мая Донева, генерален секретар на EASPD приветства участниците, благодари за тяхното включване и представи основния панелист в днешната среща, Моника Чаба, от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската Комисия, която представи инициативите по пакета за заетост на хора в неравностойно положение. Презентацията...

Сензорна стая за деца със специални потребности

Сензорна стая за деца със специални потребности

07/11/2022г. На 4 ноември, Обединените детски услуги „Слънчо“, част от СНЦ „Еквилибриум“, се сдобиха с нова сензорна стая за деца със специални потребности. Стаята ще бъде от изключителна помощ, тъй като в дневния център има над 50 деца със сензорни нарушения, които изпитват затруднения в приемане на информация с различните си сетива. Имайки този кът, те ще имат възможност да компенсират...

Работна среща между НАСО и Ян Шнайдер

Работна среща между НАСО и Ян Шнайдер

На 2 ноември експерти на НАСО проведоха среща с Ян Шнайдер, представител на европейската организация European Aging Network (EAN). Основна тема на дискусията беше дискусионният форум по проект "Информационно бюро", на което НАСО е партньор и съорганизатор. По време на срещата се обсъдиха работните панели и проблемите, пред които неправителствения сектор е изправен.

Дискусионен форум по проект HELPDESK

Дискусионен форум по проект HELPDESK

На 3 ноември се проведе форум по проект информационно бюро на което НАСО е съорганизатор и партньор. На събитието присъстваха експерти на НАСО, представители на МТСП, МРРБ, общини, доставчици на социални услуги, неправителствен сектор и други. Събитието се откри от Стели Петева, представител на АДСУ, Директор Фондация "ИСУО" и съорганизатор на форума по проекта, и г-жа Веселина Ботева, член на...

„Да има по-малко гладни деца“

„Да има по-малко гладни деца“

В Деня на будителите, на 1 ноември, стартира новата дарителска кампания за хранителна подкрепа на деца в неравностойно положение „Да има по-малко гладни деца“. Тя се провежда за трета поредна година в магазините от мрежата на CBA KOME и ще продължи до края на месец ноември 2022 г.  Със събраните средства през годините, Конкордия осигури топла храна за всички деца,...

Покана за обучение

Покана за обучение

Поради големия интерес към темата на обучението, НАСО организира отново за вас: „Въвеждане на Наредбата за качество на социалните услуги в реална среда - предизвикателства и специфики“, което има за цел да подпомогне методично експертите в общини, както и ръководителите и екипите на социални услуги да работят, съгласно новите нормативни изисквания. Обучението ще се проведе на 24-25 ноември в Аугуста...

Община Троян с две нови социални услуги за хора в неравностойно положение

Община Троян с две нови социални услуги за хора в неравностойно положение

Публикувана е процедура за подбор за персонал от началото на Ноември, като новите социални услуги имат готовност за стартиране веднага след това. Изградената материална база е финансирана по европейски средства, а по оперативна програма РЧР се финансира дейността на услугите, които ще бъдат за лица с умствена изостаналост за настанявания от закриващите се институции, които са планирани за страната. Всеки...

Нови 20 социални услуги по оперативни програми са планирани за периода 2023-2027 в област Разград

Нови 20 социални услуги по оперативни програми са планирани за периода 2023-2027 в област Разград

 След среща на областния управител на област Разград за създаване на карта на социалните услуги, е предвидено да бъдат разкрити нови 20 социални услуги по различни оперативни програми за новия програмен период 2023 – 2027 г. Като заложени социални услуги към настоящия момент са два центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични увреждания, един дневен център...

Участие на НАСО в Работна група 

Участие на НАСО в Работна група 

Веселина Ботева, член на управителния съвет на НАСО, член на експертния съвет и директор на дирекция „Социални дейности“ в община Пловдив участва в заседание на Постоянната експертна работна група (ПЕРГ), което се състоя онлайн на 24 октомври. На заседанието се обсъди и одобри разработения проект на функционални изисквания за реформиране на домовете за стари хора, които изисквания в последствие ще...

Среща на НАСО и МТСП

На 27 Октомври екипът на НАСО проведе среща с г-жа Елеонора Пачеджиева, директор на дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", МТСП и г-жа Марина Сарадинова, изпълнителен директор на фонд „Социална закрила“. Тема и задача на срещата беше обсъждане на последващи действия и възможности за партньорство след проведения национален форум през месец юни, 25 години визия...

МТСП ще отличи най-добрите практики в корпоративната социална отговорност за втори път

МТСП ще отличи най-добрите практики в корпоративната социална отговорност за втори път

Министерството на труда и социалната политика, или консултативният съвет по КСО на който НАСО е член,  организира конкурс за годишни награди в областта на корпоративната социална отговорност - „Социално отговорен стратегически мениджмънт“. За втора поредна година ще бъдат отличени частни работодатели, административни структури и граждански организации, които прилагат прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики. Основната цел на конкурса е...

Заседание на Националния съвет

Заседание на Националния съвет

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев, участва на 21 октомври в проведеното онлайн заседание на Националния съвет по въпросите на социално включване към Министерския съвет, на който НАСО е член. На заседанието основна дискусия беше плана за действие в изпълнение на препоръка на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030), която беше успешно приета.

Обучение на тема: „Корпоративна Социална Отговорност – Перспектива за устойчиво развитие“

Обучение на тема: „Корпоративна Социална Отговорност – Перспектива за устойчиво развитие“

На 19 октомври представители на НАСО и агенция Вижън участваха в обучение на тема: „Корпоративна Социална Отговорност – Перспектива за устойчиво развитие“ в Икономическия университет в град Варна. Модератор на съвместната инициатива на МТСП и Икономическия университет беше доц. Д-р Андрияна Андреева, ръководител катедра „Правни науки“, в ИУ – Варна. На срещата за КСО се дискутираха: Същност на КСО, неразбирането...

ИСС и Икономическия университет във Варна подписаха меморандум

ИСС и Икономическия университет във Варна подписаха меморандум

На 20 октомври Националният алианс за социална отговорност участва като член на ИСС в заседание на което беше подписан меморандум между ИСС и Икономическият университет във Варна. Подписите си положиха ректорът на ИС Варна, проф. д-р Евгени Станимиров и Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет (ИСС) Бяха представени три разработки на ИСС по три теми по време на...

Проведе се обучение към комплекса за социални услуги Вижън в Хасково

Проведе се обучение към комплекса за социални услуги Вижън в Хасково

На 19 и 20 октомври се проведе тренинг-обучение за екипно взаимодействие на служителите в трите ЦНСТ-та към комплекс за социални услуги Вижън – Хасково и среща с родители и близки на потребителите на двата дневни центъра за деца и пълнолетни лица с увреждания към Комплекса на тема: „Грижи за деца / лица с увреждания. Отговорности и предизвикателства“. Обучител и модератор...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ