НОВИНИ

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Национален алианс за социална отговорност инициира и проведе нова среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги. Фокусът на срещата беше обсъждане на теми свързани с Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Срещата се проведе на 22.07.2022г. през онлайн платформата Zoom. Модератор беше г-жа Сюзан Алиосманова, експерт на НАСО. Дигиталният клуб на мениджърите...

Обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания“

Обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания“

ПОКАНА за обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания" 26 юли 2022 г. 10.00 ч. онлайн през Zoom   За кого е предназначено: Обучението е подходящо за всички работещи в социалните услуги за деца и възрастни с увреждания. Обучението има за цел да представи ерготерапията като нова, но изключително обещаваща и перспективна професия в...

Обучение за социални асистенти в Хасково

Обучение за социални асистенти в Хасково

На 14 и 15 юли 2022 г. се проведе обучение за социални асистенти по Асистенска подкрепа към община Хасково. Темата на надграждащото обучение беше " Асистентска подкрепа – ключови аспекти в грижата за потребители в домашна среда“. В обучението взеха участие всички социални асистенти назначени в социалната услуга. Специалистите получиха допълнително знания и информация, относно спецификите на своята работа, както и...

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

ПОКАНА за обучение на тема “ Защо и как да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?„ 29 юли 2022 г. 14.00-16.00 ч. онлайн през Zoom   За кого е предназначено: Обучението е подходящо за всички работещи  в социалните услуги за деца и възрастни, които обмислят да стартират или вече имат действащи групи за подкрепа на потребители или близки на...

Специфика при предоставянето на социални услуги на  потребители  с ДЦП, диабет и епилепсия

Специфика при предоставянето на социални услуги на потребители с ДЦП, диабет и епилепсия

ПОКАНА за обучение на тема “ Специфика при предоставянето на социални услуги на  потребители  с ДЦП, диабет и епилепсия. Развитие  на личността при аутистичното дете . Особености при работа с деца с аутизъм. " 21 юли 2022 г. 14.00 ч. онлайн през Zoom   За кого е предназначено: Обучението е подходящо за всички работещи  в социалните услуги за деца и...

Консултативен съвет

Заседание на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност

В качеството си на член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика Национален алианс за социална отговорност се включи в заседание на 7 юни, 2022г. със свой представител в лицето на г-жа Наталия Христова, мениджър специализирани дейности и национални партньорства. Участниците в заседанието обсъдиха възможностите за принос към реализирането на Плана за изпълнение...

герб

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване

В качеството си на член на Националния съвет по въпросите на социалното включване, председателят на Национален алианс за социална отговорност г-н Георги Георгиев  се включи в заседанието на 5 юли, на което се разгледа, обсъди и прие отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. на Националната стратегия за дългосрочна грижа и беше представен Плана за действие...

Албена Атанасова и Георги Георгиев

Юбилейна награда за зам.-кмета на Столична община г-жа Албена Атанасова от Национален алианс за социална отговорност

На 1 юли се проведе среща между председателя на Национален алианс за социална отговорност г-н Георги Георгиев и г-жа Албена Атанасова,  заместник-кмет в Столична община, Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания". На срещата се обсъдиха въпроси по теми свързани с подкрепата на хора с увреждания за по-добър живот. Г-н Георгиев благодари  за доброто партньорство между Столична община...

Среща на Георги Георгиев и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева

Среща на Георги Георгиев и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева

На 1 юли се проведе среща между председателя на Национален алианс за социална отговорност г-н Георги Георгиев с Изпълнителния директор на Национално сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева. На срещата бяха обсъдени въпроси по теми в продължение на Националните форуми на НАСО във Варна през месец юни. За пореден път би засвидетелствано взаимно удовлетворение и потребност от бъдещо...

Среща на Министър Георги Гьоков и Георги Георгиев, председател на НАСО

Среща на Министър Георги Гьоков и Георги Георгиев, председател на НАСО

Във връзка с нереализираното участие на министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков в Националните форуми на НАСО във Варна, бе уговорена и реализирана среща на Министъра с Председателя на НАСО г-н Георги Георгиев. В продължение на програмата на Форума, г-н Георгиев връчи присъдената национална награда Юбилеен плакет и грамота "25 години визия за по-добър живот" на МТСП....

Георги Георгиев и Георги Гьоков

Признание за НАСО от Министерство на труда и социалната политика

Във връзка с 25-та годишнина от началото на работата на Национален алианс за социална отговорност по каузата за визия за по-добър живот, МТСП удостои организацията с почетен знак и грамота за принос в развитието на социалните услуги, социалното предприемачество и политиките за подкрепа на хората в неравностойно положение. Наградата беше връчена на 1 юни 2022г. от министър Георги Гьоков.  От...

НАСО проведе обучение „Мястото на подкрепящите специалисти в социалните услуги.“

НАСО проведе обучение „Мястото на подкрепящите специалисти в социалните услуги.“

На 30 и 31 май в град Смядово се проведе двудневно обучение на тема „Мястото на подкрепящите специалисти в социалните услуги. Значение, специфики и роля на грижата за потребителите, предоставена от болногледачите и санитарите“. В обучението взеха участие специалисти от пет резидентни услуги за лица с психични разстройства и умствена изостаналост в общината. Това е първото по рода си такова...

Интервю с Георги Георгиев по БНТ

Интервю с Георги Георгиев по БНТ

Интервю с Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност за Българска национална телевизия по повод Национален  форум с международно участие „25 Г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“ Нивелина Наголова: Какъв е фокусът на форума тази година? Георги Георгиев: Този форум е с богата история, повече от 15 години го провеждаме и най-голямата негова ценност е, че дава възможност на...

Празникът на черешата се превърна в празник на солидарността

Празникът на черешата се превърна в празник на солидарността

Тази година Дом за пълнолетни лица с физически увреждания ”Ильо Войвода” гр. Кюстендил отново участва в Празника на черешата. Потребителите и служителите са работили месец време, за да могат да представят два щанда - изложбен (изцяло аранжиран с череши) и щанд-базар. От Дома с радост споделят, че са получили две награди - Второ място за „Най-атрактивно вешало“ и Грамота за...

Опасности и възможности при работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни потребители с рисково поведение – обучение

Опасности и възможности при работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни потребители с рисково поведение – обучение

Беше проведено обучение: "Опасности и възможности при работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни потребители с рисково поведение. Превенция на наркотичната зависимост, злоупотребата с алкохол и рисковото сексуално поведение.“ Обучението ще се проведе на 23 юни 2022 г. Обучението води Валентина Гешева – експерт  към  Фонд  за превенция на престъпността – ИГА, член на експертния съвет на НАСО и регионален представител ...

Среща на партньорите по проект SaS

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО - Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-партньори по проекта - Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване, и в частност - стартирането на инициативата...

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

  В качеството си на член на организационния комитет и по покана на МТСП, НАСО участва в Десети европейски форум на субектите на солидарната и социална икономика. В проведените кратки срещи с представители на ръководствата на МТСП се  направи връзката между проведения преди това Национален форум на НАСО във Варна, Европейския форум в Пловдив и бъдещите последващи дейности за партньорство...

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Успоредно с провеждане на Форума на 16 и 17 юни, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев проведе индивидуални срещи – разговори с г-н Джим Кроу и г-жа Мая Донева. Срещите бяха използвани за взаимна информираност, относно процесите на промени и развитие в двете организации, и възможностите и потребностите за надграждащи акценти в бъдещото съвместно партньорство. В разговорите се  потвърди взаимната...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022