НОВИНИ

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

13.10. 21 г. Национален алианс за социална отговорност дава възможност за работа на експерти в офисите си в София и Варна. Разширяването на екипа от експерти има за цел да надгради активната дейност на Алианса в посока реализиране на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие...

Конференция по проект ECI Agora

Работни срещи по проект D-CARE

08.10. 21 На 5-ти и 6-ти октомври представител на НАСО участва в работни срещи по проект D-CARE. По време на онлайн заседанията партньорите обсъдиха създаването на План за комуникация и разпространение, както и включените в дейностите по проекта публикации. Темите по информационните материали ще засегнат няколко направления: насоки за откриване на иновативни интелигентни услуги за грижа; иновативни обучителни среди -...

Месец на осиновяването в КСУДС-Пловдив

Месец на осиновяването в КСУДС-Пловдив

08.10.21 г. Последните три месеца на 2021 г. ще бъдат тематични за екипа на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив. Месец октомври ще бъде посветен на темата „Осиновяване“. Планирани са безплатни индивидуални консултации с утвърдени експерти – социални работници и психолози – през целия  месец октомври. Те ще се провеждат след предварително записване на тел. 0884...

Заседание на Експертния съвет на НАСО

Заседание на Експертния съвет на НАСО

На 6 октомври се състоя заседание на Експертния съвет на НАСО, на което се обсъди проекта на Наредба за качеството на социалните услуги.  Експертите на Алианса разгледаха различни възможности за подкрепа на социалните услуги в страната. С проекта на Наредба се уреждат критериите за определянето в Националната карта на социалните услуги за всяка една от услугите, посочени в чл. 15...

Участие в заседание на Комитета за наблюдение по ОП РЧР

Участие в заседание на Комитета за наблюдение по ОП РЧР

08.10. 21 г. Като член на Комитета за наблюдение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" НАСО участва в заседание, на което се обсъдиха критерии за избор на операция „Специализация в здравеопазването“.  По време на заседанието, което се проведе на 6 октомври, бяха приети промени и окончателен вариант на операцията. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”...

Преподаватели от ВТУ се включват в проект за изследване на домашното насилие

Преподаватели от ВТУ се включват в проект за изследване на домашното насилие

08.10. 21 г. Домашното насилие и насилието, основано на пола, ще изследват по проект представители на женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в Силистра и преподаватели от Великотърновския университет. Разработката е „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики“. Проектът ще се реализира в периода 2021-2024 година със средства, предоставени по линия на...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021