ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

НОВИНИ

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

В периода от 18.05.2023 г. до 22.05.2023 г. включително се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет, на което бяха разгледани следните документи: т. 1 - Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83...

НАСО проведе обучение на тема „Специфика на работа с деца с увреждания“

НАСО проведе обучение на тема „Специфика на работа с деца с увреждания“

На 17.05.2023г. Национален алианс за социална отговорност организира за екипите на социални услуги онлайн обучение на тема  „Специфика на работа с деца с увреждания“.  Лектор на обучението беше д-р Йорданка Христозова -психотерапевт, психоаналитик, доктор по педагогика с над 20-годишен професионален опит в социалната и образователната сфера. По време на обучението д-р Христозова запозна участниците със спецификите на ранното детско развитие...

Повече от 600 човека участваха в деветия „Маратон на приятелството“ в Плевен

На 21 май, неделя,  се проведе деветото издание на „Маратон на приятелството“ в Плевен. Участие взеха представители от  общо 16 държави, сред които Австралия, Беларус, Великобритания, Босна и Херцеговина, Германия, Гърция, Италия, Индия, Нова Зеландия, Украйна, Румъния, САЩ, Шри Ланка, Франция, Южна Африка и България. Специалното детско състезание Fun Run Kids и безплатният 3-километров масов крос „Аз мога“ пък подобриха...

Участие във Форум по Заетостта на EASPD

Участие във Форум по Заетостта на EASPD

На 04.05.2023г. представители на НАСО взеха участие във Форум по Заетостта, който се проведе онлайн, организиран от Европейската асоциация на доставчици на услуги на хора с увреждания. По време на дискусията бяха обсъдени различни проекти и инициативи, като на първо място беше представено "Електронно портфолио - профил на способностите". Това е усъвършенстван инструмент, който осигурява подобрени възможности за заетост на...

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Съвместно с община Кюстендил НАСО проведе на 12 май Регионална среща на социалните услуги на тема: „Социални услуги в действие“. По време на дискусията се направи анализ на свършеното през последните 15 години в сферата на социалните услуги в общината, поставените цели и задачи, с цел гарантиране устойчивостта на съществуващите социални услуги и планиране разкриването на нови. Тридесет и пет...

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

В неделя на 21 май, в 9 ч. сутринта ще бъде даден старт на деветото издание на „Маратон на приятелството“ в Плевен. Състезанието, което е един от малкото маратони в страната, се превърна в най-голямото и цветно спортно събитие за региона. Тази година то отново дава заявка да привлече стотици участници в широк възрастов диапазон. Сред записалите се за различните...

НАСО проведе обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

На 5 май 2023г. се проведе онлайн обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“ с обучител Валентина Гешева - регионален представител на НАСО за област Пазарджик. В обучението се включиха над 40 участника от цялата страна, които имаха възможност да придобият нови знания относно съдържанието на индивидуална оценка на потребностите съобразно целевата група и...

„Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към Еврозоната“

„Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към Еврозоната“

В Деня на Европа - 9 май,  НАСО участва в  конференция в Министерски съвет, организирана от Икономическият и социален съвет. По време на събитието представители на изпълнителната, законодателната и местните власти, както и синдикатите и работодателските организации  обсъдиха влизането на България в еврозоната и приемането на единната европейска валута. Символично на Деня на Европа се предизвиква този дебат, за да...

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Наредба за качеството на социалните услуги. Основни принципи при разработването на Програмата за развитие на качеството на социалната услуга. Стандарти и критерии за качеството на социалните услуги“ на 12 май 2023г. от 10:00 часа, онлайн през Zoom. Обучител: Николина Иванова – магистър социален педагог с допълнителна квалификация...

Участие в международна конференция на тема: „Социална икономика: Обществени поръчки с добавена стойност“

Участие в международна конференция на тема: „Социална икономика: Обществени поръчки с добавена стойност“

Представители на НАСО, община Добрич  и СП "Чудната градина" участваха в международна конференция и партньорска среща по проект CO-RESP в Глейсдорф, Австрия. Темата на дискусия е "Социална икономика: Обществени поръчки с добавена стойност", а участниците от Белгия, Австрия, Франция, България и Испания имаха шанса да представят текущата законодателна рамка в областта на социалните поръчки и предизвикателствата пред осигуряването на заетост...

НАСО предава опит за развитие на ефективни екипи в социалните услуги

НАСО предава опит за развитие на ефективни екипи в социалните услуги

На 26 април в Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост- с. Памукчии, Община Нови Пазар се проведе въвеждащо обучение на тема "Организация на работата в резидентните услуги. Ключови аспекти в грижата за потребители с умствена изостаналост" с обучител д-р Сюзан Алиосманова- Експерт на НАСО и управител на Комплекс за социално развитие Вижън - Търговище. Целите...

Обучение за трудотерапевти

На 21.04.2023 г. в Обучителния център на НАСО в град София се проведе обучение на тема „Трудотерапия - техники и методи за работа с потребители“ с обучител Мария Стойкова - доктор по организация и управление на социалните дейности с дългогодишен опит в социалните услуги за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения. В обучението взеха участие арттерапевти и трудотерапевти от...

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към МС

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в заседанието на Националния съвет, което се проведе онлайн на 12 април. На срещата се направи обсъждане на Планът за действие за периода 2023-2024 г.  разработен в изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 (НСНБНСВ 2030), приета с Решение № 976 от 31.12.2020 г. на Министерския...

Проведе се среща за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги

Проведе се среща за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги

Представители на НАСО взеха участие в събитие на тема „Kритерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага утвърждаването им на национално ниво“. Събитието, организирано от Агенцията за качеството на социалните услуги, се проведе в периода 10-11.04.2023г. в гр. София. На срещата участваха представители на Агенция за социално...

Уебинар на тема „Многообразие на работното място“

Уебинар на тема „Многообразие на работното място“

Представители на НАСО се включиха в уебинар за добри практики на многообразие, равенство и приобщаване в корпоративната среда на тема "Многообразие на работното място“, в контекста на Европейския месец на многообразието, който предстои да бъде отбелязан през май в страните членки на ЕС. Уебинарът имаше за цел да насърчи политиките на уважение и приемане на различията, да популяризира отличените компании...

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Кухня на доброто

Добра практика споделена от сдружение "Консултантско бюро напредък 7" Общи данни Сдружение Консултантско бюро Напредък 7 е  администратор на Центрове за социални услуги за деца и за лица с увреждания – Делегирани от държавата дейности на Община Пловдив, възложени за управление на Сдружението. През последните 5 години организацията, която е почетен член на НАСО, продължава успешната си практика за внедрява...

Професията на Трудотерапевта в социалната сфера и неговата роля за мотивиране на хората с увреждания

Професията на Трудотерапевта в социалната сфера и неговата роля за мотивиране на хората с увреждания

Добра практика споделена от  Дом "Ильо Войвода", град Кюстендил Възникването на трудотерапията, създаването й в нормативен облик, видовете трудотерапии и обучаването на специалисти в това направление е систематизирано и подробно представено в книгата на професор Париз Паризов "Трудотерапия", 2001 година, София. Тя се превръща в "пътеводител" на заемащия длъжността "трудотерапевт" в социалните услуги. На тази длъжност се назначават служители със...

Изложба „Без предразсъдъци“

Изложба „Без предразсъдъци“

На 30.03.2023г. Център Вижън Арт откри изложба "Без предразсъдъци" в Морската ни столица. Социалната услуга е част от Комплекс за социално развитие Варна, където хора със специфични потребности получават подкрепа от екип от специалисти. Те имат възможността да участват в разнообразни дейности, като: Приложно изкуство; Арт терапия; Вълнена работилница; Фотография и видео обучение Целта на събитието е да запознае общността...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.