НОВИНИ

Анкета на EASPD търси правилните модели при подкрепено вземане на решения

Анкета на EASPD търси правилните модели при подкрепено вземане на решения

14.09.21 г. Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с уврждания (EASPD) отправя покана за участие в проучване за намиране на модели и иновативни практики при взимането на решения в интерес на хората от уязвими групи. Проучването е насочено към професионалисти и експерти, които работят в услуги за хора с увреждания. Неговата цел е да анализира напредъка, постигнат при...

Работни срещи по проект D-CARE

Работни срещи по проект D-CARE

  11.09. 21 г. Представител на НАСО участва в работни срещи по проекта D-CARE, които се състояха на 7-ми и 10-ти септември. По време на онлайн дискусиите участниците в проекта обсъдиха теми, свързани с работата по изработване на иновативни учебни среди и методологията за тестването им. Проектът D-CARE се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ и...

Конференция по проект ECI Agora

Участие в работна среща по проект D-CARE

03. 09 21 г. НАСО участва в работна среща по проекта D-CARE, която се състоя на 30 август. По време на онлайн дискусията участниците в проекта обсъдиха темите за изработването на модели за интелигентни грижи и провеждането на национални семинари, които са част от предвидените по проекта дейности по Втори работен план. Работата на Алианса с публичните власти ще бъде...

Разработване на поднормативна уредба по Закона за социалните услуги

28. 08. 21 г. Представители на НАСО участваха в онлайн заседание на работната група за разработване на поднормативна уредба по ЗСУ, което се проведе на 27 август. Участниците в заседанието обсъдиха предварително подготвените становища по работното предложение на МТСП, АКСУ, ДАЗД и АСП за минимален и максимален брой на лицата, ползващи социални услуги, по видове социални услуги (минимален и максимален...

Участие в заседание на Национален съвет за хората с увреждания

Участие в заседание на Национален съвет за хората с увреждания

26.08.21 г. НАСО взе участие в заседание на Националния съвет за хората с увреждания, което се проведе на 25 август. По време на срещата са обсъдени следните документи - Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 и Проект на Наредба за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна...

Достъпна среда за посетителите на Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив

Достъпна среда за посетителите на Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив

26.08.21 г. Удостоената със специалната награда на НАСО в категория „Неправителствени организации“ Фондация „За Нашите Деца“ изгражда рампа за осигуряване на лесен достъп до сградата на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив на хора с трудности в придвижването. Рампата е част от усилията на организацията за създаване на достъпна среда за посетителите на комплекса. Освен с парапет, рампата ще...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021