ПОКАНА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2021

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЗАЕТОСТ

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 „СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ, НОВ ЗАКОН И ПОДЗАКОНОВИИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ“

 на 23-25 юни 2021г., в хотел Интернационал, к.к. „Златни пясъци“, Варна.

Целта на събитията е да дадат възможност за съдържателни изложения, обмен на добри практики, полезна дискусия и изграждане на партньорства по темите за подкрепата и развитието на социалната икономика, социалните услуги и заетостта за хората с увреждания.

За участие в Националния форум и Националната среща на социалните услуги са поканени представители на държавни и местни власти, доставчици, специалисти и потребители на социални услуги, работодатели, социални предприятия и други.

По време на форума ще се организира ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. На него ще има възможност да се презентират различни продукти и дейности на социалната икономика, което предоставя отлична възможност на изложителите да представят по индивидуален начин свои проекти и/или услуги.

 ПРОГРАМА 

Всички места за участие са изчерпани.
Регистрацията за участие е прекратена.

За допълнителна информация и въпроси:

Наталия Христова, тел. 0882 122 690 – организационни въпроси

Пламена Господинова, тел. 0882 122 730 – финансови въпроси и логистика.

НОВИНИ

Регионален форум в Пазарджик с участието на зам.-министър Надя Клисурска

Работни срещи по проект D-CARE

10. 06. 21 г. Представители на НАСО се включиха в работни срещи по проект D-CARE. По време на онлайн дискусията, проведена на 9 юни, бяха обсъдени темите за четирите обучителни програми и предназначените за тях таргет групи, към които е насочен проекта, възможностите за развиване на дигитални умения от възрастните хора, които са основна целева група на D-CARE. Втората среща,...

Работна среща на НАСО в Шумен

Работна среща на НАСО в Шумен

10. 06. 21 г. На 9 юни председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща с представители на ръководството на Община Шумен. В нея взеха участие зам.-кметът с ресор "Социална политика и здравеопазване" г-жа Светлана Маркова и директорът на ресорната дирекция г-жа Петранка Петрова. По време на срещата се засегнаха широк кръг от въпроси, свързани с развитието на местните...

Меморандум за сътрудничество между НАСО и Българско-турската търговско-индустриална камара

Меморандум за сътрудничество между НАСО и Българско-турската търговско-индустриална камара

10. 06. 21 г. На 9 юли в град Шумен председателят на НАСО г-н Георги Георгиев и председателят на Българско-турската търговско-индустриална камара г-н Фикрет Индже подписаха Меморандум за сътрудничество, който е насочен към осигуряване на условия за бъдещо партньорство за обмен на опит, информация и взаимопомощ в области, свързани с корпоративната социална отговорност в двете страни. По време на срещата...

Покана за Общо събрание на НАСО

Пленарна сесия на Икономически и социален съвет

07.06. 21 г. На 7 юни се проведе извънредна пленарна сесия на Иконимическия и социален съвет с участието на председателя на НАСО г-н Георги Георгиев в качеството му на редовен член. Сесията обсъди проект- предложение и допълнение и прие резолюция на Икономическия и социален съвет на Република България за мерки в подкрепа на икономическото възстановяване на предприятията и на заетостта.

Зам.-министър Надя Клисурска на посещение в „Шоколадова фабрика Станимира“

Зам.-министър Надя Клисурска на посещение в „Шоколадова фабрика Станимира“

07.06.21 г. Мисията на социалните предприятия е да интегрират хора от уязвимите групи чрез подходяща работа и да им създадат трудови навици. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска при посещението си в социалното предприятие „Шоколадова фабрика Станимира“, която се запозна с екипа на фабриката и с технологичния процес по приготвянето на шоколадови бонбони. В социалното предприятие...

Регионален форум в Пазарджик с участието на зам.-министър Надя Клисурска

Регионален форум в Пазарджик с участието на зам.-министър Надя Клисурска

03.06.21 В изпълнение на годишната си програма НАСО рестартира провеждането на срещи и събития с участие на живо.  Една от първите срещи, проведена с активното участие на представители на социални услуги, доставчици на социални услуги и заинтересовани институции се проведе на 3 юни  в Пазарджик.  В рамките на изключителен интерес и активно участие и дискусия пред участниците говориха г-н Румен...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021