НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Онлайн обучение: „Правата на децата. Конвенция на ООН за правата на децата. Детско участие и инструменти за събиране на обратна връзка от потребители в социалните услуги“

Участие в Третото заседание на комитета за наблюдение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Участие в заседание на МРГ към МТСП

Национален форум на социално отговорните работодатели

Национална годишна среща социални услуги 2024г.

Покана за онлайн обучение на тема „Превенция на насилието. Закрила от насилие при потребители и служители на социални услуги

Проведено обучение

Проведена втора част на онлайн обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“

Проведено теоретично практично обучение „Оказаване на първа долекарска помощ“

Заседание на националния съвет на хората с увреждания

Покана за участие в обучение на тема „Трудотерапия – техники и методи за работа с потребители“ в хотел Аква Бургас

Провеждане на Кръгла маса в Община Добрич на тема „Социални обществени поръчки“

Срещи за партньорства в Европа

Участие на НАСО в Генералната асамблея на EASPD

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.