НОВИНИ

Среща със зам.-министър Лазар Лазаров

Среща със зам.-министър Лазар Лазаров

На 11 май в Министерството на труда и социалната политика се състоя среща на председателя на НАСО г-н Георги Георгиев със зам.- министър Лазар Лазаров. Обсъдени бяха предложенията на Алианса за неотложни промени в нормативната уредба за държавна подкрепа на работодателите, с цел подобряване на ефективността и повече заетост за хората с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа, чрез...

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване

На 28 април председателят на НАСО  участва в заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет. На заседанието се разгледа проект на Решение на МС за изменение и допълнение на Стратегията по заетостта на Република България 2021-2030 г., приета с Решение № 515 на МС от 15.07.2021 г. и изменение и допълнение на Националната стратегия за...

Осмото издание на Маратона на приятелството ще бъде в подкрепа на деца с интелектуални затруднения

НАСО в подкрепа на социалното предприемачество

В качеството си на член на Организационния комитет на и за хора с увреждания към МТСП, представител на НАСО присъства на съвещание на 3 май по повод провеждането на 10-я Европейски форум за социално предприемачество в Пловдивски панаир в периода 20-23 юни 2022 г. Заедно с експерт от Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерството на труда...

Среща в МТСП

Във връзка с разработването и създаването на институционална и управленска структура на новата ДАХУ на 12 май НАСО участва в експертна работна среща в МТСП за обсъждане на доклад от работната група с предложение за бъдещи решения. Бяха представени и обсъдени експертни препоръки, относно потенциалните възможности за преминаване на изпълнителната дейност на АХУ към други структури на МТСП. В рамките...

Среща с изпълнителния директор на Агенция по заетостта

На 11 май в Агенция по заетостта се проведе среща на НАСО с ръководството на Агенцията. На срещата участваха новият изпълнителен директор на АЗ г-н Смилен Вълов и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Обсъдени бяха различни теми свързани с партньорството на Алианса и Агенцията в областта на подкрепата на работодателите и заетостта.Договорено беше в рамките на предстоящите промени в...

Национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките и подкрепата на държавата“

Национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките и подкрепата на държавата“

НАСО участва в Национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките иподкрепата на държавата“ на 10 май в хотел „РАМАДА“ гр. София. Презгодините гражданският сектор натрупа практически опит в развитието на уменията на родители да сегрижат отговорно и пълноценно за бебетата и децата си и показа успешни пилотни практики. Услугитеза отзивчива грижа от 0 до 3 години, подкрепяни от...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021