НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

НАСО ще участва в 25-та международна конференция за дългосрочни грижи

Проведено обучение за ръководителите и екипите на социални услуги

Участие в заседание на ПЕРГ за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Проведено обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“

Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги

„Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Представителството на НАСО във Видин посрещна участниците в международния фестивал „Арт зона за всички“

Покана за теоретично-практично обучение на тема „Агресията като симптом в социалната работа“

Среща с Министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова

Среща с новия изпълнителен директор на АСП

Покана за онлайн обучение

Покана за онлайн обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги“

НАСО проведе групови и индивидуални супервизии в социални услуги в гр. Варна

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.