НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Участие на НАСО в най-голямото събитие в Европа посветено на дългосрочните грижи

НАСО ще участва в 25-та международна конференция за дългосрочни грижи

Проведено обучение за ръководителите и екипите на социални услуги

Участие в заседание на ПЕРГ за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Проведено обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“

Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги

„Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Представителството на НАСО във Видин посрещна участниците в международния фестивал „Арт зона за всички“

Покана за теоретично-практично обучение на тема „Агресията като симптом в социалната работа“

Среща с Министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова

Среща с новия изпълнителен директор на АСП

Покана за онлайн обучение

Покана за онлайн обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.