ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

Национални:

Президентство


Парламент


Министерски Съвет


Министерство на труда и социалната политика


Агенция по заетостта


Агенция за Социално Подпомагане


Държавана Агенциа за Закрила на Детето


Агенция за Хората с Увреждания


Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Министерство на Икономиката и Енергетиката


Министерство на Вътрешните Работи


Министерство на Финансите


Министерство на Правосъдието


Министерство на държавната администрация и административна реформа


Министерство на Външните Работи


Министерство на Транспорта


Министерство на Земеделието и Храните


Министерство на Здравеопазването


Министерство на културата


Министерство на околната среда и Водите


Министерство на Образованието


Министерство на Извънредните Ситуации


Управление на Европейските Фондове


Национална Здравноосигурителна Каса


Национален Осигурителен Институт

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо