ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

През периода 1 – 4 септември 2009 г. в грандхотел «Димят» във Варна се проведе третият форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.

Форумът бе организиран от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и Агенцията за социално развитие ВИЖЪН, с подкрепата и с партньорството на фламандските власти и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, с участието на Министерството на труда и социалната политика.

Третото издание на първото по рода си подобно събитие от национален мащаб е част от Европейския проект «Сноубол» и от програмата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

Участие във форума взеха над 130 представители на общини, организации, доставчици на услуги за хора с увреждания от България, работодатели, организации и институции, които имат отношение към проблемите на хората с увреждания.

За успеха на форума допринесе специалното участие на посланика на Кралство Белгия в България г-н Марк Михилсен, на делегацията от белгийски експерти, представители на фламандските власти и на неправителствени организации от Фландрия, както и на голям брой представители на български НПО, общини, социалноотговорни корпорации и др.

Сред гостите бяха г-н Люк Зелдерло – генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, г-жа Бистра Вълчанова от Европейската комисия, г-жа Нина Шербетова от Министерството на труда и социалната политика, Жос Тюнис – Фламандска агенция за хората с увреждания, г-н Данчо Симеонов – областен управител на Варна, и кметове на общини от България.

Поздравителни адреси изпратиха г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, и г-н Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания.

Участие взеха и представители на: Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Националният съвет на хората с увреждания и Националното сдружение на общините в Република България.

Програмата и създадените подходящи условия дадоха възможност за активно участие в пленарните дискусии, които включваха темите:

 1. актуални въпроси, финансовата криза и въздействието й върху сектора за хората с увреждания;
 2. държавна подкрепа за развитие на услугите за хората с увреждания в България и Фландрия;
 3. възможности за европейско финансиране на услугите за хора с увреждания;
 4. фламандски опит, ролята на правителството във връзка с финансирането на сектора, компетенциите, възможностите и ограниченията от фламандските власти, учредяване на сътрудничество между фламандските власти и НПО, местните власти в Белгия – на едно равнище с НПО, проблеми за качеството на услугите;
 5. управление и финансиране на услугите в България и Фландрия;
 6. потребности на хората с увреждания и предоставяне на качествени услуги.

Изключително интересни бяха проведените дискусии в „работилниците” (уъркшоповете) по следните теми:

 1. правителствена политика, различни модели на грижа и подкрепа;
 2. модели на добра практика във Фландрия, резултати, анализ на конкретните типове услуги във Фландрия;
 3. дневна грижа;
 4. жилищна грижа;
 5. бoлнична грижа в домашна среда и помощ в дома;
 6. участие на потребителите на равнище услуги;
 7. качество на грижите и контрол на правителствено равнище;
 8. процеси на организация;
 9. програма за обучение през целия живот и стратегии за професионално обучение за работниците и управителите на човешки ресурси.

Нов момент бе представянето на регистрираната национална организация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, т.е. на Националния алианс за социална отговорност.
Голяма част от участниците изразиха желание да станат членове на новата организация, уверени в успешната й бъдеща работа.

На специална галавечеря бяха връчени националните награди ВИЖЪН и бе отбелязан 10-годишният юбилей на Творческата къща ВИЖЪН АРТ.

В рамките на натоварената и динамична програма участниците в третия форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България имаха възможност да се насладят на морско пътуване с кораб, да видят базата на новия детски център VisionJunior, да посетят артклуб Visionhall, където под знака на 10-годишнината на Творческата къща бе открита обща художествена изложба и бе представена новата поетична книга „Покана за танц” на Емилия Хаджева.

На всички участници бе предоставена възможност за индивидуални срещи с експерти и партньори от страната и от чужбина.

Списък на участниците във форума

 

logo flamand

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо