ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

Бюлетини на НАСО за 2016 год.

Бюлетин на НАСО бр. 36 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 35 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 34 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 33 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 31/2 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 30 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 29 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 28 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 27 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 26 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 25 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 24 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 23 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 22 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 21 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 20 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 19 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 18 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 17 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 16 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 15 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 14 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 13 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 12 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 11 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 10 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 9 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 8 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 7 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 6 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 5 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 4 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 3 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 2 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 1 - 2016 г.


Бюлетини на НАСО за 2015 год.

Бюлетин на НАСО бр. 51/2 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 50 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 49 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 48 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 47 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 46 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 45 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 44 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 43 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 42 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 41 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 40 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 39 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 38 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 37 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 36 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 35 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 34 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 33 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 32 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 31 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 30 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 29 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 28 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 27 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 26 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 25 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 24 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 23 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 22 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 21 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 20 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 19 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 18 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 17 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 16 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 15 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 14 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 13 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 12 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 11 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 10 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 9 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 8 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 7 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 6 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 5 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 4 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 3 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 2 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 1 - 2015 г.


Бюлетини на НАСО за 2014 год.

Бюлетин на НАСО 51/52 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 50 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 49 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 48 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 47 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 46 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 45 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 44 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 43 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 42 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 41 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 40 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 39 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 38 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 37 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 36 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 35 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 34 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 33 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 32 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 31 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 30 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 29 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 28 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 27 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 26 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 25 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 24 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 23 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 22 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 21 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 20 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 18-19 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 17 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 16 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 15 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 14 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 13 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 12 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 11 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 10 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 9 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 8 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 7 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 6 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 5 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 4 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 3 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 2 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 1 - 2014г.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо