ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

common-voice-network

Мрежа с Общ Глас Заключителна конференция Доклад за политика
ПАРТНЪОРИ
HAND IN HAND FOUNDATION / Унгария /

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ– ВИЖЪН / България / и БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

DISABNET / Румъния /

EVPIT/ Естония /

MSSA/ Македония /

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Изграждане на международна мрежа от национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания от Централна и Източна Европа.Проектът има за цел да очертае различията и общите елементи в националните антидискриминационни закони на организациите-партнъори по проекта. Проектът цели и реализиране на проучване по отношение на действията за въздействие, които националните мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания реализират с цел ефективно прилагане на принципите, залегнали в съществуващите нормативни документи.

ДЕЙНОСТИ

 • Проучване на антидискриминационните закони и мерки в отделните европейски държави
 • Набиране на база данни за работата на националните мрежи
 • Обмен на знания, ноу-хау и опит
 • Създаване на неформална международна мрежа , състояща се от национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания
 • Поддържане на постоянна връзка между участниците в мрежите чрез способите на интернет
 • Формулиране на политически предложения в социалната област
 • Организиране на 2 международни форума за обмен на знания, опит и добри практики
  • Будапеща – 22.01-23.01.2009г.
  • Будапеща – 19.03-20.032009г.
 • Заключителна конференция – Будапеща- 11.09.2009 г.

РЕЗУЛТАТ:
Изградена неформална европейска мрежа от мрежите на доставчиците на услуги за хора с увреждания с общ глас в европейското пространство за подкрепа на общите интереси на изградените национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.10.2008 г.- 30.09.2009г.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо