ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

КД3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж (до 22.05.2017 г.) Краен срок: 22.05.2017 г. - КД3: Подкрепа за реформиране на политиката...
5
Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“ (срок: текущ) Срок: текущ - Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни...
3
Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST (срок: текущ) Срок: текущ -...
3
Община Свищов обявява Програма „Местни инициативи“ 2017 (срок: текущ) Срок: текущ - Община Свищов обявява Програма „Местни инициативи“ 2017 От 1 март 2017 г. стартира Програма...
3
Срок: 17.05.2017 г. - Покана за кандидатстване за Харта за мобилност 2017, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1Публикувана е Националната покана за кандидатстване...
16
Краен срок: 15.05.2017 г. - Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2017За 11-та поредна година Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на...
16
Краен срок: 15.05.2017 г. - Отворена сесия за участие с проектни предложения за официалната артистична програма на фестивала Нощ/Пловдив 2017Фондация „Отворени изкуства“ обявява отворена сесия...
12
Краен срок: 09.05.2017 г. - Втора сесия на столична програма „Култура“ – 2017 г. за „Външна и вътрешна мобилност“, Направление 3: „Културни диалози“Програма 7:...
9
Срок: 05.05.2017 г. - Награда на ЮНЕСКО за образование на момичета и жениНаградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жени отличава иновационния принос на физически лица, институции и организации към...
12
Конкурс за популяризиране подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни - Краен срок: 03.04.2017 г.Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира...
73
Фондация „Лале“ обявява нова финансираща програма „Силата на семейството и общността“ - Краен срок: 07.04.2017 г.Програма „Силата на семейството и общността" е замислена като...
53
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда (до 14.03.2017 г. и 04.05.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок: 14.03.2017 г. и 04.05.2017...
67
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ (до 06.03.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок:...
21
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда (до 23.02.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок: 23.02.2017 г., 17:30 ч. - Конкурс за финансиране на...
17
Програма за добри практики в местното самоуправление в България се реализира в България в периода октомври 2016 г. – май 2017 г. и е насочена към идентифициране, постигане на публично признание и...
57
Фондация „Лале“ обявява традиционния конкурс „Проект на Годината 2016“ за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера (до 13.02.2017 г.) Конкурсът се провежда...
29
Фондът на Mitsubishi Corporation (MCFEA) за Европа и Африка е базирана във Великобритания благотворителна фондация, създадена през 1992 г. от Mitsubishi Corporation и подкрепяща изследванията, фокусирани...
55
До 1 март 2017 г. може да кандидатствате със свой проект във всички направления на програма „Европа за гражданите“. Повече информация ще откриете тук, както и в Ръководството на...
75
Програма „Изследване и иновации“ на ЕК публикува покана за проектни предложения в сферата на интегриране на граждани от трети страни. Приоритетните области са: - насърчаване на активното...
30
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“. Участници в конкурса могат да бъдат...
86
За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини...
43
Краен срок: 16.02.2017 г. За девета поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма „Европа“. Приоритетите на програмата за 2017 г....
22
Краен срок: 31.01.2017 г., 17:30 часа Общинска фондация „Русе – град на свободния дух” обявява конкурс за проектни предложения за 2017 г. с основен приоритет финансиране на местни...
21
Краен срок: 31.01.2017 г. Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм" към Столична община, с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното издателство за образование и наука...
40
Краен срок: 30.01.2017 г. Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен отправят покана към младежи от всички държави – членки на ЕС да участват в...
24
Текущ - Програма за дарения на лицензиран софтуер Гражданските организации в България могат да използват възможностите, които предлага технологичният уебсайт на ТехСуп (TechSoup) и да получат достъп до...
32
Ключова дейност 1 Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението - 2 февруари 2017г. Мобилност за граждани в областта на младежта - 2 февруари2017г. Съвместни магистърски степени...
23
Краен срок: 28.04.2017 г., 17:30 часа Процедурата се реализира в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с цел да се предостави подкрепа за коопериране и създаване на...
19
Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и включва два...
26
Краен срок: 15 ДЕКЕМВРИ 2016 С решение от 6.10.16 г. на Съвета по координация на средствата от ЕС беше одобрено стартирането на интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, включително за...
34
Краен срок: 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Фондът за демокрация на ООН (UNDEF) подкрепя проекти, които укрепват гласа на гражданското общество, насърчават човешките права и насърчават участието на всички групи в...
33
Краен срок: 20 ДЕКЕМВРИ 2016 В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на...
41
Краен срок: 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Запазване на елемент Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г....
17
Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017 Програмата „Децата и спортният клуб“ има за цел подпомагане участието на деца в спортни прояви и организиране и провеждане на детски спортни прояви. Тя е...
41
Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017 Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на...
80
Краен срок: 10 ДЕКЕМВРИ 2016 Програма „Спорт за децата в свободното време“ (Програмата) е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен...
21
Краен срок: 31 ЯНУАРИ 2017 За трета поредна година дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична община, с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното...
55
Краен срок: 17 януари 2017 г. В условията на висока безработица и несъответствие между търсените и предлаганите умения сред младите хора общата цел на поканата е да се запълни празнината между сферите на...
70
Краен срок: 13 ДЕКЕМВРИ 2016 Настоящата покана за представяне на предложения ще подкрепи изграждането на капацитет в сферата на защита правата на детето и закрила на децата, на професионалисти, работещи...
89
Краен срок: 05 ЯНУАРИ 2017г., 17:00 часа   Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да...
114
Министерството на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство", финансирана по Финансовия механизъм...
146
Поканата предоставя възможност за осъществяване на културни проекти в партньорство с фондация "Пловдив 2019". Поканата има за цел да обогати програмата, заложена в апликационната книга на Пловдив за...
72
Краен срок: не е посочен   Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна...
389
КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец   Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните...
414
Краен срок: текущ TELUS International предоставя аутсорсинг на бизнес процеси и услуги за контактни центрове на клиенти в цял свят. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща...
1132
Краен срок: текущ Фондът за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for Women’s Human Rights – UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя малки експресни...
430
Текущ КРАЕН СРОК Ако искате да поканите за участие във ваше събитие признати или изгряващи артисти от Швейцария, или пък да си партнирате с швейцарски организации, можете да се обърнете към програмата...
2672
ЗАБЕЛЕЖКА към 1 ноември 2015 г.: ТСА временно преустановява разглеждането на проектни концепции за Малък и Стандартен грант. Информация за бъдещи конкурси на ТСА за разглеждане на проекти ще бъде...
3169
Краен срок: ЦЕЛОГОДИШНО КАНДИДАТСТВАНЕ   За средства от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват физически лица; общини; български физически лица, регистрирани по Търговския...
8602

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30

Предстоящо