ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

НАСО организира дейността си чрез своите членове, на територията на цялата страна, включващи:

  • Организации доставчиците на услуги за хора с увреждания и други социални групи
  • Социално отговорни корпорации, работещи за и спазващи принципите, нормите и изискванията за развитие на корпоративната социална отговорност.
  • Общини и структури, реализиращи активно иновативни социални практики и решения в подкрепа на различни социални групи и подобряващи условията на живот в общините и регионите.
  • Организации за изкуство и култура с позитивни и социално значими послания, дейности, проекти и продукти.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо