ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

I. Работна комисия за местни социални политики и услуги

Георги Георгиев, председател на РК
Петя Маркова, секретар на РК
Веселина Ботева, директор на Дирекция „Социална политика“, Община Пловдив, член на УС на НАСО
Росица Димитрова, зам.-председател на п.к. по социални политики на НСОРБ, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Община Велико Търново
Минка Владимирова, директор на Дирекция „Социални дейности“, Столична община
Любомира Комитска, директор на Дирекция „Социални дейности“, Община Варна
Мая Казанджиева, директор на Дирекция „Социални дейности, спорт и здравеопазване“, Община Бургас
Мариела Личева, директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“, Община Русе
Димитрия Церова, директор на Дирекция „Социални дейности“, Община Пазарджик
Стефан Захариев, началник на Отдел „Здравеопазване и социални дейности”, Община Плевен
Антония Тодорова – Стайкова, началник на Отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Община Стара Загора
Георги Димитров, кмет на Община Карнобат
Радостина Пирева, директор на Управление „Социални грижи и услуги“, Община Несебър
Мая Стоицева, началник на отдел „Хуманитарни дейности“, Община БанскоII. Работна комисия за социални услуги и развитие

Петя Маркова, председател на РК
Борислава Гицова, секретар на РК
Светла Григорова, управител на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово, Фондация „Грижи за деца с увреждания“, член на УС на НАСО
Весела Цанкова, директор на Център за социална рехабилитация и интеграция – Ловеч, председател на Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“
Атанаска Бонева, директор на КСУДС, гр. Ямбол
Маргарита Сариева, управител на Център за социална интеграция и рехабилитация, гр. Велико Търново
Златка Иванова, Директор на КПЗГО, Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“
Емилия Йосифова, председател на Фондация „Подкрепа за реализация“, гр. Видин
Росен Аврамов, Изпълнителен директор на Сдружение с нестопанска цел „ЖАНЕТА – Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране“, гр. Разград
Недка Петрова, Директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив
Валентина Гешева, Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“, гр. Пазарджик
Веселина Стоилова, Фондация „Съпричастие“, гр. Варна
Анастасия Василева, управител на Сдружение „Алтернатива 55“, гр. Стара Загора
Красимира Генова, председател на Сдружение „Партньори – ДИТ“, гр. Пазарджик
Йорданка Ненчева, председател на Асоциация „Да съхраним жената“, гр. Варна
Албена Алексиева, председател на Фондация „Очи на четири лапи“, гр. София
Стефан Петров, Фондация „За нашите деца“, гр. София
Александрина Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Сийдър“
Д-р Събина Събева, изпълнителен директор на Международна социална служба-България
Калинка Миронова, управител на Дневен център за деца и младежи, гр. Монтана
Валентина Ангелова, управител на Дневен център „Добро сърце“, гр. Перник
Албена Димитрова, управител на Център за обществена подкрепа, гр. Плевен

 

III. Работна комисия за корпоративна социална отговорност

Обновява се

 

IV. Работна комисия за изкуство и култура

Обновява се

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо