ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

Отчет на НАСО - за първо тримесечие 2017
8
Тримесечен отчет на насо за периода 1 октомври - 31 декември 2016
33
Годишен отчет на НАСО за 2015 г.
53
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 януари - 31 март 2016 г.
62
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 юли - 31 август 2015 г.
35
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 септември - 31 декември 2015 г.
38
Управителният съвет на Национален алианс за социална отговорност свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 10 юни 2016 г. от 12:00 часа в гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", заседателна...
88
Годишен отчет на НАСО за 2014 г.
101
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 април - 31 юни 2015 г.
101
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 януари - 31 март 2015 г.
96
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 октомври - 31 декември 2014 г.
166
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 юли - 30 септември 2014г.
318
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 април - 31 юни 2014г.
364
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 януари - 31 март 2014г.
612
Приложение 1 на Тримесечен отчет на НАСО за периода 1 октомври - 31 декември 2013г. Приложение 2 на Тримесечен отчет на НАСО за периода 1 октомври - 31 декември...
641
НАСО - Тримесечен доклад за периода от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г.
673
Публична покана: Обществена поръчка с предмет "Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на организация на събития по проект BG051PO001-7.0.07.-0081- C001„Партньорство за достоен и независим живот“...
1215
Обява за конкурс за организатор в изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-002-C001”Партньорство за по-добър живот“ по ОПРЧР. Обява за конкурс в изпълнение на проект...
1153
24.06.2013 Публична покана – „Печат на материали“ за участие в обществена поръчка в изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0002-C001”Партньорство за по-добър живот“ по...
1100
24.06.2013 Публична покана - Избор на консултанти по проект "Партньорство за по-добър живот"
698
НАСО - Тримесечен доклад за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.   ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.   Приложение № 1 ТРИМЕСЕЧЕН...
1155
I. Мисия Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и...
1041

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо