ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

НАСО е представител за България на EASPD и чрез председателя си г-н Георги Георгиев, участва в борда на EASPD.

Чрез свои представители, НАСО работи в постоянните комитети по разширяване и по заетост на EASPD.

Като национално представена организация за хората с увреждания, призната с решение на Министерски съвет 120 от 2 март 2011 г., НАСО е член и работи активно в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо